Personen die werken als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoepDovnload 7.21 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte7.21 Kb.Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw

Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen

 tolkaanvraag@cabvlaanderen.be - www.cabvlaanderen.be

 09/228 28 08 * 09/228 18 14 *0473/92 33 11 * Nood / 0476/22 91 75PERSONEN DIE WERKEN ALS ZELFSTANDIGE IN

HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP
Een dove persoon die werkt als “werknemer” heeft recht op 10% arbeidstolkuren per kalenderjaar (of 20% mits een bijzondere aanvraag). Om te berekenen hoeveel die 10% is, moet de werknemer een werkgeversattest bij het CAB indienen.

Een dove persoon die werkt als “zelfstandige” kan geen attest aan zijn werkgever vragen. Daarom vraagt het CAB aan de zelfstandige om dit “attest uren werk” op eer in te vullen en spoedig aan het CAB te bezorgen.


Het attest wordt verwacht ten laatste één week voor de datum waarop de tolk voor de eerste maal dient aanwezig te zijn. Meer details en info over uitzonderingen leest u op het adres van onze website hierboven.

Dit attest blijft geldig zolang deze arbeid duurt . Bij elke wijziging van de arbeidssituatie dient u een nieuw attest uren werk te bezorgen aan het CAB.


ATTEST UREN WERK
Ik ben zelfstandig (beroep invullen) vanaf . Ik betaal hiervoor de nodige RSZ-bijdragen.
Mijn officieel ondernemingsnummer als zelfstandige is .

Mijn rijksregisternummer is :

Mijn nummer bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap is :

 Ik ben zelfstandige in hoofdberoep en werk uren per week


(maximum 38u).
 Ik ben zelfstandige in bijberoep en werk uren per week.

Mijn naam :

Mijn adres : Straat : Nr :

Postcode : Gemeente/stad :Ik verwittig het CAB zodra er iets wijzigt in de arbeidssituatie.
Datum en handtekening

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina