Persoonlijk OpleidingsPlan Wijnand WarrenDovnload 24.47 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24.47 Kb.
Persoonlijk OpleidingsPlan

Wijnand Warren

05 septmeber 2005

Versie 3.0

Inhoudsopgave


Inleiding 4

Hoofdstuk 1: Beschrijving eindniveau en beroepsbeeld 5

1.1 Beroepsbeeld 5

1.2 Noodzakelijke attitude, kennis en vaardigheden 5

1.3 Te ontwikkelen specialiteit(en) 6

1.4 Formuleren van het gewenste eindniveau 6

1.5 SWOT-analyse 7

2.1 Studiepunten eerste jaar 8

2.2 Studiepunten tweede jaar 8

2.3 Opsomming niet gehaalde modulen 8

2.4 Planning voor het inhalen 8

3.1 Planning en volgorde 9


Inleiding

Omdat het einde van het derde jaar in zicht komt is het tijd om te gaan kijken naar de invulling van het laatste jaar van mijn studie. Tijd om te gaan kijken waarin ik me wil specialiseren, wat ik later wil gaan doen en hoe ambitieus ik daarin ben. Daarvoor schrijf ik dit POP of “Persoonlijk OpleidingsPlan”.

In dit plan komen een beroepsbeeld, de te ontwikkelen specialiteiten daarvoor, een SWOT-analyse, de inventarisatie van de eerste twee jaren en een gedetailleerde invulling van het 3e en 4e jaar.

Hoofdstuk 1: Beschrijving eindniveau en beroepsbeeld
1.1 Beroepsbeeld

Door mijn stage ben ik er achter gekomen dat 3D (games) toch niet de wereld is waarin ik terecht wil komen. Ten eerste miste ik teveel het maken van websites. Ik deed dat op freelance basis voor een bedrijfje uit Baarn. Ik maakte vooral CMS (Content Management System)-toepassingen voor bestaande sites.

Ten tweede is het erg moeilijk om in de gamewereld (in Nederland) terecht te komen en in Baarn te blijven wonen, tenzij je elke dag 3 uur wilt reizen.

Websites maken en er voor programmeren is leuk en 3D werk is ook leuk. Maar beide wil ik denk ik niet fulltime doen. Een afwisseling tussen programmeren en (visueel) creëren is wat mij nu het meest trekt. Ook het zoeken en uitproberen van tools voor 3D werk vind ik erg leuk om te doen.


Mijn interessen blijken nu meer te liggen bij webtechnologie, dus zie ik mij ook sneller in dat vakgebied gaan werken. Dan zie ik mijzelf wel met wat afwisseling tussen het ontwerpen en programmeren aan een website werken. Het liefsts zelf nog met een stukje gaming of virtual reality er naast. En daar heb ik nu een mooie oplossing voor gevonden: Webgames! Games die je op een website kan spelen.

1.2 Noodzakelijke attitude, kennis en vaardighedenAttitude

Goed abstract kunnen denken, maar toch ook creatief kunnen zijn.


Kennis en vaardigheden

Een brede kennis is nodig voor het beroepsbeeld dat ik voor ogen heb. Zo is onder andere kennis van programmeertalen, databases en interaction design nodig. Verder dien ik ook nog het een en andere over een gaming en/of virtual reality te weten. Je moet goede communicatie vaardigheden hebben om goed met je collega’s te kunnen overleggen. Probleemoplossend vermogen is ook een kwaliteit die je moet bezitten voor dit beroep.1.3 Te ontwikkelen specialiteit(en)

De specialiteiten die ik moet ontwikkelen om aan te sluiten bij mijn beroepsbeeld zijn:  • Goede kennis van (minimaal) PHP en MySQL.

  • Goede kennis van ActionScript (2) voor Flash.

  • Efficiënt kunnen programmeren.

  • Interactieve producten kunnen ontwerpen aan de hand van de interaction design principes.


1.4 Formuleren van het gewenste eindniveau

Aan het eind van de opleiding wil ik goed overweg kunnen met (minimaal) PHP, MySQL, ActionScript (2) en interactieve producten kunnen ontwerpen aan de hand van de interaction design principes.

Verder wil ik goed met Photoshop en 3D Studio Max kunnen omgaan.

1.5 SWOT-analyseStrengths

Ik heb al een aardig gevorderde kennis van 3D Studio Max en Photoshop. Ook heb ik al even gesnuffeld aan Maya in het 2e kwartiel van het 2e jaar.

Flink wat kennis van (X)HTML, PHP en MySQL. Basiskennis van de programmeertalen JAVA, JavaScript, C en C++.

In de oriëntatie kennis opgedaan over interaction design.

Ik kan goed zelfstandig en in teamverband werken.
Weaknesses

Ik blijf soms te lang hangen op één klein detail als ik iets goed voor elkaar wil krijgen, dan moet het gewoon lukken van mezelf.

Dingen gaan mij na verloop van tijd vervelen, dan kan ik me er niet meer goed voor inzetten en ik andere dingen zoeken om aan te werken zonder het vorige eerst af te maken of ik maak het snel en slordig af. Ik heb denk ik regelmatig afwisseling nodig tussen creatief en abstract bezig zijn.
Opportunities

Ik kan zo een baan krijgen bij VESC / BumbleBeast waar ik stage heb gelopen. Ze waren erg tevreden met mij en vonden het jammer dat ik wegging. Op dit moment werk ik parttime voor ze als manusje-van-alles.

Ik kan afstuderen bij de Van Westering Groep (VWG) / Vilarrica in Baarn.
Threats

De arbeidsmarkt voor mensen met kennis over webtechnology raakt misschien verzadigd.

De opdrachtgever voor mijn verdiepingsopdracht werkt te langzaam waardoor ik in tijdnood kom.

Hoofdstuk 2: Inventarisatie eerste twee jaar

2.1 Studiepunten eerste jaar

Hierover kan ik kort zijn. Ik heb mijn Propedeuse gehaald, dus heb ik de 42 punten uit het eerste studiejaar binnen.2.2 Studiepunten tweede jaar

Alle studiepunten uit het tweede jaar zijn behaald.2.3 Opsomming niet gehaalde modulen

Hier valt niets te melden aangezien ik alle punten uit het 1e en 2e jaar gehaald heb.2.4 Planning voor het inhalen

Zie 2.3.


Hoofdstuk 3: Gedetailleerde invulling 3e en 4e jaar

3.1 Planning en volgorde

De planning en volgorde van de onderdelen van het 3e en 4e jaar wil ik nog hetzelfde houden als in de eerste versie van mijn POP. De invulling wordt echter niet hetzelfde als in de 1e versie.


Stage: Ik heb stage gelopen bij BumbleBeast / VESC, te Annen, van 1 september 2004 tot 1 maart 2005. BumbleBeast is een Nederlands bedrijf dat games maakt en is bekend van Big Scale Racing. Tijdens mijn stage heb ik mij vooral met de artistieke kant van het maken van games beziggehouden. Ik ben bezig geweest met fotografie, fotonabewerking, het modelleren van objecten en een klein beetje met animatie.
Onderzoek: Het onderzoek heb ik uitgevoerd bij BumbleBeast van 1 maart tot 1 juni 2005. Dit ging over de vraag: Wat bindt mensen aan een gameserver?”. Deze vraag was voor mij en het bedrijf interessant.
Oriëntatie: Direct na mijn onderzoek ben ik begonnen met de oriëntatie, deze loopt (helaas voor mij) door tot 1 september 2005. Ik heb gekozen voor de volgende specialiteiten:

Ik kan afstuderen bij Vilarrica in Baarn. Zij beheren een aantal sites (zoals www.ekoland.nl, www.adopteereenkip.nl en www.adopteereenappelboom.nl) met betrekking tot biologische landbouw. Vanuit VWG is er een grote interesse om een educatieve webgame te maken met als thema de biologische landbouw. Daar zou ik graag aan meewerken, vandaar dat ik de volgende thema’s voor de oriëntatie heb bedacht.

Gaming: Flash combineren met PHP / MySQL ten behoeve van een webgame.

Webtechnology: PHP / MySQL combineren met Flash ten behoeve van een webgame.

Interaction Design: Bekend raken met de principes van HCI om een goede interface voor een webgame te kunnen maken.

Het resultaat van de oriëntatie zal dan een simpele doch werkende webgame zijn. Bijvoorbeeld pong en daarbij een (MySQL-)database die de scores van spelers bijhoudt.


Afstuderen (verdieping):

Met de verdieping wil ik me bezighouden met een drietal onderwerpen.


1. Een ePlanning tool voor stedebouw ontwerpen. Aan de hand van de volgende stappen:

  1. Identifying needs and establishing requirements.

  2. Developing alternative designs that meet those requirements.

  3. Building interactive versions of the designs so that they can be communicated and assessed.

  4. Evaluating what is being built throughout the process.

Dit tot en met de prototype fase. Hierbij wil ik dan eerst het boek “Interaction design” van Rogers, Sharp en Preece uit lezen.
2. Inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn voor PHP in combinatie met Flash / ActionScript 2.0.
3. Pong van de oriëntatie periode uitbreiden met het opslaan van scores in een mySQL database.
Dit alles wil ik doen binnen Vilarrica, van september 2005 tot en met januari 2006.

Villarica heeft nu een opdracht om een site over stedebouw te ontwikkelen en daarbij moet ook een tooltje komen waarmee, de mensen die op die site komen, stedebouwkundige schetsen gemaakt kunnen worden.

Deze opdracht zluit misschien niet helemaal aan op mijn beroepsbeeld, maar komt toch wel heel aardig in de buurt. Ik denk ook dat ik op deze manier genoeg afwisseling in mijn werk ga krijgen.
Afstuderen (opdracht):

Het realiseren van de ePlanning tool die ik noemde bij de verdieping. Dit ook weer binnen Vilarrica, van februari tot en met juni 2006.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina