Persoonlijke attitudes en vaardighedenDovnload 18.3 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte18.3 Kb.
Persoonlijke attitudes en vaardigheden
Creativiteit

Wie creativiteit zegt, zegt ideeën. Liefst veel ideeën, want kwantiteit brengt kwaliteit met zich mee. Iemand die creatief is, vindt openingen voor schijnbaar vastgelopen processen, in alle stadia van de Leeronderneming. Hij is origineel en valt op door zijn verbeeldingskracht.


Doorzettingsvermogen & inzet

Iemand met een goede portie doorzettingsvermogen streeft ernaar om taken af te maken waaraan hij eenmaal begonnen is, ook wanneer hij deze plots niet meer boeiend vindt en/of teveel risico’s ziet. Mogelijke obstakels en/of mislukkingen gaat hij niet uit de weg, maar pakt ze aan met een gezonde portie doorzettingsvermogen en vastberadenheid.


Discipline & accuraatheid

Discipline wil zeggen dat je de regels en procedures binnen de Leeronderneming kent en je daarnaar voegt. Het betekent ook dat je aan jezelf regels kunt opleggen en je daar aan kunt houden. Wie accuraat is, probeert kwaliteit af te leveren, door bijvoorbeeld zijn werk door anderen te laten nakijken op fouten en onvolledigheid. Hij probeert fouten te voorkomen en ziet er op toe dat zijn taken grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.


Besluitvaardigheid

Iemand die besluitvaardig is, is in staat om op basis van kennis en informatie (in kritieke situaties) tot besluiten te komen voor de voortgang van de Leeronderneming, ook wanneer niet iedereen het met hem eens is. Eens een beslissing genomen, blijft hij 100% achter zijn standpunt staan. Als de beslissing toch niet het gewenste effect oplevert, aarzelt hij echter niet om een nieuwe beslissing te nemen.


Flexibiliteit

Flexibel zijn wil zeggen dat je je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpast aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving, zowel op het vlak van uurroosters, taakverdeling, assortiment, communicatie, strategie…Organisatorische attitudes en vaardigheden
Strategisch denken

Strategen kunnen inschatten welke stappen moeten gezet worden om hun doel te bereiken. Ze kunnen tussentijds inschatten of ze de goede koers aanhouden en sturen bij waar nodig.


Werkorganisatie

Een goede werkorganisatie betekent dat je steeds een goed overzicht hebt over je takenpakket, de deadlines en de belangrijkheid ervan.


Zelfstandigheid

Iemand die zelfstandig is, kan onafhankelijk van anderen tot beslissingen komen en werkzaamheden tot een goed einde brengen. Hij heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen en legt zelf zijn doelen en werkwijze vast.


Solidair & milieubewust handelen

Maatschappelijk verantwoorde ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteit voor mens en milieu. Dit niet alleen voor de huidige gevolgen, maar ook de gevolgen in de toekomst.Sociale attitudes en vaardigheden
Overtuigingskracht

Iemand met overtuigingskracht kan anderen op een enthousiaste manier overtuigen van een bepaald idee. Het is belangrijk dat de overtuiging gebeurt op basis van objectieve argumenten, waardoor de overtuiger geloofwaardig overkomt.


Communiceren en netwerken

Als beginnend ondernemer moet je alle kansen aangrijpen om netwerken te vormen en te onderhouden. Ook de interne communicatie moet vlot verlopen, ergernissen en problemen moeten snel uitgepraat worden en iedereen moet op de hoogte zijn van de takenpakketten en realisaties van de collega’s.


Leiderschap

Wanneer in groep wordt samengewerkt, zie je dat er iemand naar voor treedt als “leider”. Hij zal vaak de eindverantwoordelijkheid op zich nemen en geraadpleegd worden over te nemen beslissingen. Een leider is er ook op gericht het beste uit zijn medewerkers te halen op korte en langere termijn: sturen, begeleiden, opvolgen, motiveren en enthousiasmeren.


Zelfkennis

Iemand met zelfkennis kent zijn eigen sterktes en zwaktes, staat open voor feedback en heeft een gezonde portie zelfkritiek. Hij kan inschatten welke taken hij voor zijn rekening kan nemen en welke taken hij beter afstaat.Cognitieve attitudes en vaardigheden
Leergierigheid

Iemand die leergierig is, wil zoveel mogelijk bijleren, zowel op het werk zelf als daarbuiten (bijscholing, vervolmaking, literatuur…). Hij leert bovendien uit de fouten die hij maakt.


Rendementsbesef

Besef van rendement betekent dat je de voor- en nadelen van financiële beslissingen grondig inschat alvorens een beslissing te nemen. Bovendien heb je op elk tijdstip een goed beeld van de financiële situatie van de Leeronderneming en weet je wat de onderhandelingsmarges zijn.


Zicht op de markt

Als ondernemer dien je een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de markt rondom je. Dit houdt in dat je zicht hebt op je concurrenten, hoe je onderneming zich daar tegen positioneert, hoe de markt van je product of dienst evolueert en op de globale trends en ontwikkelingen.


Analytisch vermogen

Iemand die analytisch denkt, kan het geheel ontleden in verschillende bestanddelen. Dit betekent dat je een probleem al in een vroeg stadium herkent, verbanden kan leggen tussen verschillende soorten informatie en op basis hiervan besluiten neemt.


VOOR DE DOCENT

OGER ONDERWIJS - TOELICHTING
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina