PersuitnodigingDovnload 12.37 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte12.37 Kb.


PERSUITNODIGING

24 oktober 2008
Herman Wijffels: “Deltatechnologie is noodzakelijk

om delta’s wereldwijd bewoonbaar te houden”

KIVI NIRIA congres ReInventing Delta Life 30 oktober 2008, TU Delft
Deltatechnologie is het jaarthema van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Tijdens het congres over dit thema op 30 0ktober vertellen meer dan 60 sprekers over de laatste ontwikkelingen, zowel de technische als de maatschappelijke. Ook gaan zij in discussie over hoe wij met deltatechnologie de uitdagingen zoals klimaatverandering, een rijzende zeespiegel en dalende bodem aan kunnen gaan. Voorafgaand aan het congres (tijdens het congres op film vertoond) neemt Herman Wijffels als bewindvoerder van de Wereldbank het CAETS¹-statement ‘Delta Technology for a Sustainable and Habitable Planet’ in ontvangst.
Wijffels stelt dat de Wereldbank het wereldwijd bewoonbaar houden van deltagebieden in relatie tot klimaatverandering en toenemende bevolkingsdruk ook steeds meer als een probleem ervaart. Hij ziet voor Nederland een belangrijke rol weggelegd, gezien onze eeuwenlange kennis en ervaring op dit gebied. “Overal in de wereld wonen mensen in delta’s. Zij moeten de kans krijgen om daar te blijven leven”, zo stelt hij. Wijffels juicht het toe dat Nederlandse ingenieurs stappen zetten om 'Deltatechnologie' tot een nieuw vakgebied te maken. Het statement van het Internationaal Council of Acdemies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) geeft deze ontwikkeling nu ook een sterk internationaal draagvlak.


www.kiviniria.nl/deltatechnologie

CAETS is het International Council of Academies of Engineering, in Nederland vertegenwoordigd door de Netherlands Academy of Technology and Innovation (Acti-nl). Het statement wordt ondersteund door KIVI NIRIA, het Nederlands Water Partnership, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en Deltares.


______________________________________________________________________

Noot aan de redactie:
Informatie over congres en statement:

Drs. Jasper van Alten, 070-3919810, jaspervanalten@kiviniria.nl


Registratie pers: congresbureau@kiviniria.nl


ReInventing Delta Life

KIVI NIRIA congres 30 oktober 2008, TU Delft
www.kiviniria.nl/deltatechnologie


Keynote sprekers


  • Prof. dr. ir. Jacob Fokkema, rector magnificus TU Delft

  • Dr. Cees Veerman, voorzitter Deltacommissie

  • Dr. Peter Berdowski, CEO Koninklijke Boskalis

  • Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voorzitter UN Commission on Sustainable Development

  • Ir. Annemieke Nijhof, Directeur-Generaal Water, Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Locatie congres ReInventing Delta life
TU Delft
Aula Congrescentrum
Mekelweg 5
2628 CC Delft

Deltatechnologie

De term Deltatechnologie is recent ontstaan en staat voor een bundeling van disciplines die gezamenlijk de Nederlandse traditie vertegenwoordigen op het gebied van leven in een kwetsbaar deltagebied. Naast het verhogen van de samenwerking van de traditioneel hieraan verbonden vakgebieden zoals waterbouw, baggertechnologie en geo-engineering zoekt dit vakgebied de verbinding met de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van nano-, sensor-, bio- en informatietechnologie. Door deze integrale aanpak ontstaan nieuwe vormen van inbedding van technologie in maatschappelijke processen zodat deze voldoen aan de eisen van de 21e eeuw. Daarmee is deltatechnologie zowel ‘high tech’ als ‘high touch’.


Het CAETS statement

Het statement wordt wereldwijd aangeboden aan overheden en internationale organisaties. De vier aanbevelingen in dit statement over deltatechnologie zijn in het kort als volgt te karakteriseren:

1. Een duurzame ontwikkeling van delta’s in relatie tot in de natuur aanwezige krachten, interacties en materialen (‘building with nature’);

2. Een voortvarende ontwikkeling van simulaties en voorspelling- en sensortechnologie die leidt tot monitoring systemen voor lokaal gebruik en voor toepassing op wereldschaal (‘in control’);3. De ontwikkeling van een wereldwijd systeem van kennisdeling;

4. Een intensieve samenwerking tussen de sociale en technische wetenschappen. Deze samenwerking vergroot het bewustzijn van de uitdaging die er ligt: het leven mogelijk maken voor de 50% van de wereldbevolking die leeft in kust- en deltagebieden. Ook zal deze samenwerking bijdragen aan het verkorten van de tijd tussen het beschikbaar hebben van een nieuwe technologie en het toepassen ervan.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina