Petra Brouwer, Odette Bosmans, Jolien van Eerd, Ellen Gijsbers, Simone Lunshof, Sanne Veenstra, Christel van de DonkDovnload 11.22 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte11.22 Kb.

Aan:

Petra Brouwer, Odette Bosmans, Jolien van Eerd, Ellen Gijsbers, Simone Lunshof, Sanne Veenstra, Christel van de Donk
Tina Smeijers (vanaf 20.30 uur)

Plaats en tijd:

Trumakkers, dinsdag 23 juni 19.30 – 21:30

MR (vanaf 19.30)
  1. Opening (SL)

Welkom door Simone.

Ellen stelt zich niet beschikbaar voor het volgend schooljaar en zal dus vanavond voor het laatst aanwezig zijn. Christel van de Donk is het nieuwe lid geworden. Zij is de enige kandidaat die zich heeft aangemeld n.a.v. een oproep vanuit de MR. Welkom!
  1. Notulen vorige MR vergadering (JvE)

Actiepunten zijn uitgevoerd.

Punt; rapport meegeven voordat het rapportgesprek plaats vindt wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar (Actie: KV)
  1. Samenstelling MR (SL)

Zie punt 1 en 4


  1. Afvaardiging GMR/PGMR/OPR (SL)

GMR afvaardiging wordt SL vanaf volgend schooljaar (dit schooljaar heeft de Trumakkers dus geen PGMR afvaardiging)
OPR afvaardiging wordt Petra. Ellen gaat Petra aandragen bij het OPR omdat er officieel iemand gekozen moet worden (Actie: EG)
MR + directie (vanaf 20.30 uur)


  1. Formatie (TS)

Er is bijna 1.0 fte. ingeleverd ten opzichte van het huidige schooljaar.

Hans Sprengers (onderwijsassistent) gaat de Trumakkers verlaten en heeft een nieuwe aanstelling op de Dick Bruna aanvaard. Er zal geen officieel afscheid plaatsvinden met ouders en kinderen.


Theo Peerenboom heeft 2 dagen ambulante tijd om te ondersteunen in verschillende groepen. In principe wordt hij niet ingezet voor individuele begeleiding. Er wordt heel strak gekeken naar de effectiviteit en efficiëntie van zijn tijd.

Groepsgrootte 2015-2016:

Groep 1: 15 lln. (bij de start), Groep 2: 24 lln., groep 3: 21 lln., groep 4: 22 lln., groep 5: 24 lln., groep 6: 20 lln., groep 7: 26 lln., groep 8: 22 leerlingen.
  1. CITO – resultaten groep 8 (PB)

De resultaten zijn zoals verwacht. Het gemiddelde is 537,5 dat is boven het landelijk gemiddelde. Ook binnen cluster Oost van RBOB hebben we als Trumakkers zijnde goed gescoord. Alle leerlingen gaan uitstromen zoals vooraf geadviseerd.
Ook de leerlingen van groep 7 hebben goed gescoord op de entree toets en hebben allemaal gescoord volgens verwachting. In de rapportgesprekken van volgende week wordt ook het voorlopig advies uitgesproken (30 min. per kind) door de leerkrachten van groep 7.


  1. Concept schoolplan (PB)

Het schoolplan bestaat uit 3 delen; strategisch, tactisch en operationeel.

SL stelt de vraag ‘Wat is het doel van het schoolplan?’ Het plan is een vierjaarlijkse verplichting vanuit de inspectie. Tegelijkertijd is het een handbook voor de school voor de komende 4 jaar. De stip op de horizon is gezet en in het plan wordt dit geconcretiseerd.

Dit schooljaar is het nieuw dat er expliciet aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De inspectie wil kunnen zien waar de aandacht heeft gelegen en hoe de ontwikkeling er uit ziet.

(het strategische deel is ontstaan vanuit het koersplan)

Het schoolplan is een kader waarbinnen de school zich gaat ontwikkelen maar het is niet vaststaand. Het blijft een levend document wat ten alle tijden aangevuld kan worden.


  1. Concept schoolgids (JvE)

OB geeft aan dat de gids prettiger te lezen dan de vorige.

We hebben wat textuele aanpassingen gemaakt.

Het onderdeel ‘Fietsend naar school’ op blz. 37 wordt weggehaald.

Er wordt een stukje toegevoegd m.b.t. het parkeren voor de school.JE past e.e.a. aan en verstuurd de gids naar TS. TS zal zorgen dat de gids door het bestuur wordt bekeken. Na goedkeuring van het bestuur zal SL de gids ontvangen van JE en zorgen voor een advies vanuit de MR (handtekening). (Actie JE, TS, SL)


  1. Rondvraag (allen)

N.v.t.


  1. Planning data volgend schooljaar (allen)

SL gaat via de mail een voorstel doen m.b.t. de datums voor volgend schooljaar. Ze zal de dagen wisselen (actie SL)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina