Petrus RegoutDovnload 5.52 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.52 Kb.

Petrus Regout

Petrus Laurentius Regout werd in 1801 te Maastricht geboren. Zijn ouders dreven daar een winkel in Engels aardewerk, Frans kristal en porselein. Door het vroege overlijden van zijn vader stond Petrus al op 13-jarige leeftijd in de zaak.

De Belgische opstand van 1830 bracht de zaak in grote moeilijkheden, omdat de aanvoer vanuit België stagneerde. Toen de handel weer op gang kwam werd bepaald dat glas uit Maastricht alleen mocht worden ingevoerd wanneer het in die stad was geslepen. Daarom startte hij een slijperij, waarvoor hij een uiterst moderne stoommachine aanschafte. Hierin was hij duidelijk anders dan zijn collega-fabrikanten, die modernisering zoveel mogelijk buiten de deur hielden!

Het grote succes begon echter in 1836 toen hij een aardewerkfabriek oprichtte. In tegenstelling tot andere aardewerkfabrieken, die stuk voor stuk sloten door concurrentie uit Engeland, ging het Regout voor de wind. Hij zocht namelijk contact met de grote concurrent Wedgwood en wist een product te realiseren dat de Engelse kwaliteit benaderde.

Dit leidde tot het oprichten van nog twee aardewerkfabrieken in Maastricht: Société Ceramique en de fabriek van Bosch. De laatste werd enkele jaren later al weer gesloten.

In 1870 associeerden 4 van de 10 kinderen van Petrus zich met hun vader en na diens dood in 1878 werd de naam gewijzigd in C.V. Petrus Regout en Co.. Als fabrieksmerk werd in 1883 de sphinx geïntroduceerd en vanaf 1899 ging de fabriek verder onder de naam N.V. de Sphinx. Een van de andere kinderen richtte eveneens een porseleinfabriek op, zonder de familie concurrentie aan te doen, omdat daar andere artikelen werden gemaakt. Dit werd later Mosa. Er volgde ook nog een fabriek in vloertegels.

In 1958 fuseerden Sphinx en de Société Ceramique. In 1965 werd de door Alfred Regout opgerichte tegelfabriek overgenomen. Vanaf 1969 worden voornamelijk tegels en sanitair geproduceerd. Vanaf 1972 heet de fabriek N.V. Koninklijke sphinx.
Als beeldmerk werd aanvankelijk een engel gevoerd. Nadat de naam Sphinx gemeengoed was geworden werd het merk veranderd in een sphinx met toevoeging P. Regout. Dit merk werd in 1892 gemoderniseerd en voorzien van de naam voluit: Petrus Regout. Dit merk werd tot in de 20e eeuw gebruikt.

Datering kan op drie verschillende manieren plaats vinden. Bij het vroege blindmerk werd een gecodeerd jaartal toegevoegd. Later volgde een cijfer in opdruk voor de decennia met een aantal turfstreepjes voor het jaar (bijvoorbeeld 7III voor 1873). Het meest bekend werd echter het “breukmerk”. Door ieder jaar op een andere plaats een klein stukje van de rand om het merk weg te laten is het jaar te bepalen.Later gaat deze vlieger niet meer op. Toen werd het zogenaamde “kleine merk” met “made in Holland”, ongeveer even groot als het kader, in gebruik genomen en dat is in ongewijzigde vorm in gebruik gebleven tot ca. 1960.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina