Podium stellingen tribuneDovnload 7.94 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte7.94 Kb.
PODIUM – STELLINGEN - TRIBUNE
ALGEMEEN

Neem steeds de nodige maatregelen zodat onbevoegden (bv kinderen) niet in, op of onder het podium/tribune/stellingen kunnen kruipen, ook bij niet gebruik van deze opstelling(en);


Het stockeren van (brandbaar) materieel onder of vlak tegen een tribune/podium is verboden!
Voorzie voldoende permanent toezicht op en rond de tribunes/podia
Bij opbouw/afbraak: voorzie een afgebakende werfzone met toezicht
TRIBUNE

Zorg er voor dat de toegangen van en naar de tribune en de gangen die naar de zitplaatsen leiden op de tribune, steeds obstakelvrij gehouden worden: een vlot en veilig betreden/verlaten moet mogelijk blijven (voorzie bv een ruimte waar paraplus, kinderwagens,…. kunnen afgezet worden)


Het plaatsen van “losse” stoelen op tribunes is niet toegestaan.
Op een tribune mogen personen enkel plaatsnemen op de voorziene zitplaatsen. Het aantal personen dat plaatsneemt op één rij mag nooit meer bedragen dan het aantal voor die rij voorzien aantal (zit)plaatsen.
Leuningen, opstaande randen en tussenleuningen moeten worden aangebracht zodat het risico op het vallen van personen en/of voorwerpen (in de diepte) op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht.

Stevige leuningen worden aangebracht op 1 m tot 1,2 m hoogte boven het loopvlak. Tussen de bovenlat en de kantlijst moet een tussenleuning aangebracht worden gelegen tussen 40 en 50 cm boven het loopvlak. De kantlijst (plint) is tenminste 15 cm hoog en moet aan de vloer aansluiten.


DE TRAPPEN

Trappen moeten gemakkelijk begaanbaar zijn. Vochtigheid en verontreiniging door bv. olie op de traptreden, te korte traptreden (kleiner dan 26 cm), te hoge traptreden (hoger dan 19 cm), traptreden van ongelijke hoogte, moeilijk te onderscheiden treden, losgekomen trapneuzen of andere loszittende delen van een trap én onaangepast gedrag door de gebruiker op de trap (bv. springen van meerdere treden te gelijk, …) moeten worden vermeden.


Trappen met meer dan 4 treden en een breedte van meer dan 1,2 meter moeten een leuning hebben aan beide zijden. Het is echter wenselijk dat ook kleinere trappen van een leuning zijn voorzien. De leuning wordt geplaatst op minimaal 75 cm hoogte aan die zijde waar het gevaar op vallen bestaat.
Alle elementen moeten voldoende weerstand bieden en op een stevige en op een correcte wijze bevestigd en/of opgesteld zijn. Er mogen geen elementen aanwezig zijn die verwondingen en/of achterhaken kunnen veroorzaken (bv. splinters, uitsteeksels al dan niet aan leuningen….).
PODIUM

  1. Een obstakelvrije veiligheidszone/veiligheidsbuffer vóór het podium (T-vorm) en desgevallend rond/voor het podium (afhankelijk van de opstelling van het podium) moet worden voorzien.
  1. de nodige brandblusapparaten met een blusvermogen van minimaal één bluseenheid (ABC-poeder) voorzien van het keurmerk BENOR/NVBB moeten aanwezig zijn;


STELLINGEN/LICHTBRUGGEN

Een bevoegd persoon (of een externe dienst voor technische controle) levert een attest af waaruit blijkt dat de stelling/lichtbrug volgens de regels van de kunst (op een voldoende stabiele en veilige wijze,….) werd opgesteld. De persoon die het attest aflevert moet in kennis gesteld worden van alle aspecten van het gebruik van de stelling (bv. worden er spandoeken voorzien en hoe groot zijn deze, worden er spots op gemonteerd, hoe zwaar zijn deze…..) zodat hiermee bij het opstellen rekening kan gehouden worden.


Keuringsattesten afgeleverd door een externe dienst voor technische controle moeten kunnen voorgelegd worden voor alle wettelijk verplichte elementen (bv. hijswerktuigen en hijstoebehoren zoals takels, kettingen,……)
De organisator moet de nodige maatregelen nemen om “opklimmen” te verhinderen, dit door het nemen van infrastructurele maatregelen als door het voorzien van voldoende toezicht.

S1PVL/SVG/2010-05-27
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina