Polen. TaalDovnload 11.59 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte11.59 Kb.

Polen.Taal.

 • Het Pools behoort tot de Westslavische tak van de familie van Balto Slavische talen, die op hun beurt weer behoren tot de grote familie der Indo Germaanse talen.

 • Hierdoor is het verwant aan het Tsjechisch, Russisch en Bulgaars.

 • De taal heeft zich tussen de 6de en de 9de eeuw ontwikkeld uit het dialect van de stammen tussen de Odra, de Wisla en de Warta.

 • Tot de kerstening van Polen in 966 bestond er in Polen slechts gesproken taal.

 • Met de komst van het christendom deed weliswaar het alfabet zijn intrede, maar toen werd niet de volkstaal, maar het Latijn, de officiële taal.

 • De oudst bewaarde teksten in het Pools zijn glossen en plaatsnamen in een pauselijke bul uit 1136, de zogenaamde 'Bul van Gniezno'.

 • Hierin stond opgetekend welke landgoederen behoorden tot het aartsbisdom Gniezno.

 • Na de introductie van het christendom kwamen veel Latijnse woorden in de (gesproken) Poolse taal terecht.

 • Het Latijn heeft een grote invloed gehad op de taal, zowel op de woordenschat als op de zinsbouw. Pas in de 16de eeuw verdrong het Pools het Latijn als officiële geschreven taal.

 • Aan het eind van die eeuw was het gebrekkig idioom omgevormd tot een literaire taal die tot de rijkste van Europa behoorde en tijdens de barok werd de taal verrijkt met lange, ingewikkelde en welluidende zinnen met onverwachte en pathetische beelden.

 • Het gebruik van Latijnse woorden werd ten tijde van koning Stanislaw August weggezuiverd door een taalvernieuwing die de regelmaat en helderheid van het Pools ten goede kwam.

 • Door het grote aantal Duitstalige in de stedelijke bevolking zijn sedert de Middeleeuwen zeer veel Duitse woorden in de taal opgenomen.

 • Het gaat daarbij vooral om termen die in verband staan met het ambachtswezen, de stadsinstellingen en de krijgskunst.

 • In de 16de eeuw drongen invloeden uit het Tsjechisch, dat een lange letterkundige traditie had, de Poolse taal binnen en sinds het begin van de 18de eeuw zijn ook woorden uit het Frans in de taal opgenomen.

 • In Polen komen weinig dialecten voor.

 • Door de sterke migratie die plaatsvond na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de verhuizing van een deel van de boerenbevolking naar de steden heeft zich snel een eenheidstaal ontwikkeld, die de dialecten vrijwel helemaal heeft verdrongen.

 • Alleen in de berggebieden (door de Góralen) en in Kaszubië worden nog taalvarianten gesproken die sterk van het gebruikelijke Pools afwijken.

 • Deze dialecten zijn zelfs voor Polen erg moeilijk te verstaan.

 • Tenslotte kent men het Kresowy, dat gesproken wordt door de adel uit de geïsoleerde oostelijke gebieden die het Pools als moedertaal had.

 • Het alfabet bestaat uit 32 letters in Latijns schrift, met een aantal diacritische tekens.

 • Ofschoon de q, v en x in het alfabet niet voorkomen hebben deze medeklinkers door allerlei afleidingen en leenwoorden toch hun intrede gedaan in de Poolse taal.

 • In de regel valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep.

 • In tegenstelling tot het Nederlands wordt het Pools zeer sterk verbogen.

 • Er bestaan in het Pools maar liefst zeven naamvallen.

 • Zo worden de achternamen bijvoorbeeld veranderd al naar gelang men te maken heeft met een man (Jaruzelski), een vrouw (Jaruzelska) of met de hele familie (Jaruzelscy) en aangepast aan de desbetreffende naamval.

 • In de tweede naamval zou dat in dit geval respectievelijk Jaruzelskiego, Jaruzelskiej en Jaruzelskich opleveren.

 • Verder kent het Pools een aantal moeilijke conjugaties (vervoegingen) waardoor de grammatica zeer sterk op die van het Latijn lijkt.

 • U zult met het Pools waarschijnlijk niet echt makkelijk uit de voeten kunnen, maar de uitspraakregels kennen weinig uitzonderingen zodat een woordenlijst of taalgidsje.

 • Soms spreekt een Pool wel wat Engels, Duits of Frans.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina