Postcode, plaatsDovnload 6.05 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte6.05 Kb.
Naam

Adres,


POSTCODE, PLAATS

plaats, datum

Betreft: aansprakelijk stellen

Geachte heer/mevrouw,


Op (datum ongeval) te … (plaats) waren u en ondergetekende betrokken bij een verkeersongeval.
Het ongeval kwam als volgt tot stand: … (korte omschrijving van de situatie van het ongeval, eventueel met een situatieschets).
Op grond van de geschetste situatie ligt naar mijn mening de schuld van het ongeval bij u. Om deze reden stel ik u aansprakelijk voor de schade die ik heb geleden ontstaan als gevolg van het ongeval. Tevens stel ik u aansprakelijk voor de wettelijke rente conform wet en jurisprudentie. Ik verzoek u het ongeval aan uw verzekeraar te melden. De gegevens van uw verzekeringsmaatschappij en het polisnummer zou ik graag van u willen ontvangen. Bent u niet verzekerd, dan verzoek ik u als aansprakelijke partij de schade rechtstreeks aan mij te vergoeden.
Bijgaand zend ik u de bewijsstukken van de schade. (Als u de auto nog niet wil of kan laten repareren, dan kunt u ook een pro-forma nota meesturen. U kunt deze prijsopgave aanvragen bij een schadeherstelbedrijf.) Het schadebedrag dient u binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief aan mij te betalen. U kunt het schadebedrag storten op bank/girorekening … (nummer van bank- of girorekening) ten name van …. (naam en woonplaats begunstigde).
Voor het geval ik geen reactie van u ontvang, stel ik u in gebreke. In dat geval zal ik zo nodig rechtsmaatregelen treffen, waarvan de kosten tevens bij u in rekening worden gebracht.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,

naam


adresDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina