Practicum voorschrift van de nhlDovnload 15.22 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte15.22 Kb.
Practicum voorschrift van de NHL

De strandkrab is opgebouwd uit achter elkaar gelegen segmenten. Meestal is er een kop, borststuk en achterlijf te onderscheiden

                                             

Bij krabben en kreeften zijn kop en borststuk vergroeid tot kopborststuk (cephalothorax). Er is daar een sterke vergroeiing van segmenten opgetreden, zodat niet goed meer te zien is waar de grenzen liggen tussen de segmenten. Het achterlijf bestaat uit duidelijk onderscheidbare segmenten, die onder het kopborststuk teruggeslagen liggen. Bij de mannetjes smal, bij de vrouwtjes breed

.                        

 

·                 Teken de strandkrab van dorsaal gezien. Geef aan of het een mannelijk dan wel vrouwelijk exemplaar is door het achterlijf te tekenen (doe dat ook ter vergelijking voor het andere geslacht). Het rugschild (carapax) is een stuk waarop moeilijk de oorspronkelijke segmenten zijn terug te vinden, soms zijn groeven zichtbaar, die daarmee zouden kunnen corresponderen. Aan de zijkant bevindt zich link en rechts van het schild de opening van de kieuwkamer. Water komt daar binnen via een spleet tussen carapax en poten. Aan de voorkant gaat het water door een spleet tussen schaarpoot en carapax er weer uit. 

·                 Zoek dit op en teken het. 

Boven de in- en uitstroomspleet bevindt zich, op enige afstand, de pleurale groeve, hier splijt de schaal bij vervellen. 

Elk segment draagt in principe één paar aanhangsels.

Door vergroeiing is lang niet altijd zeker te zeggen welk aanhangsel bij welk segment hoort.

Bij krabben kun je meestal aantreffen:

Van voor naar achter: twee paar sprieten, drie paar kaken, drie paar kaakpoten, één paar schaarpoten, vier paar looppoten, twee paar achterlijfpoten (mannetjes), bij de vrouwtjes vier paar. 

·                 Teken dat en geef duidelijk weer.

 

Inwendige organen 


Knip voorzichtig met een kleine schaar het rugschild open, zonder de er onderliggende organen te raken. Blijf daarbij ca. 3 mm binnen de buitenste rand en werk in gedeelten. Midden voorop zitten spieren vast aan de binnenkant van het pantser. Snij die los door het stukje carapax van achter op te lichten.

Onder het schild bevindt zich een dunne huid, deze moet los worden geprepareerd.

                    Bekijk in dit stadium onder water wat je ziet.

 

·                 Maak een tekening (zonder de poten) van de ligging der organen.Zet de volgende namen er bij: kieuwkamer, kieuwen (hoeveel?), kieuwplaatjes, flabellum, maag, voorste maagspier, achterste maagspieren, middendarmklieren, geslachtsklieren, afvoergang van geslachtsklier, hart, ostia (openingen).

     ·               Hoe loopt het bloed, in welke richting?

·              Is een bloedsomloop aanwezig? Welk type?

 

De gelede aanhangsels


 Ze zijn gebouwd volgens het principe van de splijtpoot. Lees na wat daarover wordt gezegd op bladzijde 104 en 105 van Buchsbaum, bladzijde 111 van Sesam, bladzijde 465 t/m 468 van Bossier. 

Maak met een pincet de monddelen achtereenvolgens los. Het derde paar kaakpoten eerst, dan het tweede paar en eerste paar kaakpoten; het tweede en eerste paar maxillen en de mandibula.

 ·                 Teken de derde kaakpoot en een achterlijfspoot van een vrouwtje en benoem zeker deze onderdelen: basaal deel, expodiet, endopodiet, kieuwen.

·             Teken ter vergelijking een gewone looppoot.

 Kun je aan die poot zien of de endo-, dan wel exopodiet verdwenen is?

Waardoor zou dat vast te stellen zijn?

 

Lever aan het einde van het practicum in:

-           De tekeningen die je hebt gemaakt

-           EN een beschrijving van de strandkrab, waarin je o.a. de vragen beantwoord die in de anatomiehandleiding beschreven staat. Zet in de beschrijving o.a. de 3 hoofdvragen (voedselverwerking, zuurstofopname, voortbeweging) en de plaats in de systematiek van het dier.

            voor verdere info ;  zie //www.smithlifescience.com/Crayfishdissection.htm 

Met dank aan Marco Mazereeuw en Karen de Boer NHLDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina