Praktijkgericht onderzoek: goed voor de onderwijskundige, de school, de docent en de leerling? F. Geijsel SamenvattingDovnload 4.76 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte4.76 Kb.
Praktijkgericht onderzoek: goed voor de onderwijskundige, de school, de docent en de leerling?

F. Geijsel

Samenvatting

In deze discussiebijdrage worden de drie artikelen uit dit themanummer kritisch beschouwd

vanuit drie invalshoeken waarbij de vraag centraal staat: welke aanknopingspunten voor verder onderzoek leveren de artikelen in dit themanummer op? Vanuit de invalshoek van methodologie van praktijkgericht onderzoek komt naar voren dat het evalueren van praktijkgericht onderzoek vanuit de onderliggende validiteitvraagstukken werkbaar blijkt, hoewel in vervolgonderzoek dieper op de vraag naar de haalbaarheid van validiteit op alle aspecten in zal moeten worden gegaan. Een spannend en relevant dilemma daarbij is de vraag of en hoe men de eigen interventie kan onderzoeken. Vanuit de invalshoek van professionaliteit van docenten duidt het themanummer de relevantie van vervolgonderzoek

naar vorm en inhoud van academisering en de consequenties daarvan voor onderwijsgevenden. Vanuit de invalshoek van de school als professionele leergemeenschap

legt het themanummer de weg bloot voor meer onderzoek naar de betekenis van

praktijkgericht onderzoek op scholen voor schoolontwikkeling. In aanvulling op het vernieuwende karakter van de artikelen in dit themanummer wordt tot slot bediscussieerd

dat doorvertaling van de opbrengsten van praktijkonderzoek naar de interactie met leerlingen

aandacht vraagt, alsmede de rol van de (onderwijs)wetenschapper in professionelegemeenschappen.

Geijsel, F. (2010). Praktijkgericht onderzoek: goed voor de onderwijskundige, de school, de docent en de leerling?. Pedagogische Studiƫn 87(4), 288-295.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina