Praktische opdracht anw 4 en 5 vwo presentatie sept 2000 inleidingDovnload 107.55 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte107.55 Kb.
1PRAKTISCHE OPDRACHT ANW 4 en 5 VWO

presentatie sept 2000

inleiding:

Tijdens dit schooljaar moet elke leerling (individueel) een presentatie houden over een onderwerp dat voorkomt in de ANW-stof of dat daar nauw mee samen hangt. Je mag het ook met zijn tweeën doen, maar dan doe je samen twee onderwerpen.

Het onderwerp wordt door de leerling van een lijst gekozen en afhankelijk van het hoofdstuk waar het bij hoort wordt er een datum voor de presentatie afgesproken.
werkwijze:
1 Aan het begin van het jaar levert iedereen op een speciaal daarvoor bestemd formulier zijn eerste, tweede en derde keuze voor een onderwerp, uit drie verschillende hoofdstukken,

in. Aan de hand hiervan maakt de docent een indeling voor de presentaties en wordt er met elke leerlingen een datum afgesproken

(+ een reservedatum; die alleen gebruikt wordt als de betreffende les is vervallen).
2 Elke leerling bereidt zijn presentatie zelfstandig voor. Dat betekent dat hij (of zij) ook zelf informatie bij elkaar gaat zoeken. Uiteraard kunnen er vragen aan de docent gesteld worden.
3 Uiterlijk een week voor de presentatie laat de leerling de docent zijn presentatie-voorbereiding zien. Dit bestaat uit de informatie die hij heeft verzameld en de grote lijn in de presentatie. Dit is het eerste beoordelingsmoment. De docent kan de leerling naar aanleiding van hetgeen hij heeft gezien, bijsturen.
4 Aan het begin van de presentatie geeft de leerling de docent zijn presentatieplan ter beoordeling. Dit bestaat uit:

a structuur en inhoud van het verhaal dat puntsgewijs genoteerd is

b logboek; waarin beschreven staat hoe de voorbereiding is gelopen met o.a. welke info waar gevonden, (tijds-)planning, werkverdeling enz.

c bronnenlijst (lijst met gegevens van alle gebruikte bronnen) en een lijst met

hulpmiddelen die gebruikt gaan worden (bv. videorecorder; overheadprojector; demonstratiemodel; foto’s om rond te geven)
5 De leerling houdt zijn presentatie aan het begin van de les en heeft daar 8 - 12 minuten voor; waarna nog vragen beantwoord kunnen worden.
beoordeling:

De groep wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:


1 Logboek en presentatieplan (4 punten)
2 Presentatie (6 punten)

zie PTA ‘spreekbeurt, mondelinge presentatie’PRESENTATIEONDERWERPEN ANW

4 VWO

HOOFDSTUK 1onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Sporenonderzoek bij de politie

DNA-profiel

1,1


Gerechtelijk Laboratorium Rijswijk\\ vingerafdrukken\\ forensische wetenschappen

DNA-fingerprint\\ verplichte DNA-test\\ beheer en gebruik lichaamsmateriaal


De pil

1,2

Recente ontwikkeling\\ werking\\ abortuspil\\ risico’s pil\\ lange weg nieuwe medicijnen\\ Dolle Mina’s

Navigatie


1,3

Navigatie op zee\\ poolster\\ zon\\ sextant\\ octant\\ satellietnavigatie\\ GPS\\ navigatie bij trekvogels

Ruimtevaart

De werking van raketten

Toepassingen van satellieten

Astronauten in de ruimte

1,4


Kosten ruimtevaart\\ planeetonderzoek\\ ruimtestations\\ ruimteveer\\ toekomstplannen\\ sience fiction\\ ruimteschroot

Principe\\ techniek\\ besturing op afstand\\ communicatie met aarde

Onderzoek\\ communicatie\\ navigatie\\ weer\\ remote sensing

Selectie, training en medische aspectenHOOFDSTUK 2
onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Cassettes en CD’s

Toepassingen van lasers

2,1


Hoe werken ze?\\ voor- en nadelen\\ CD versus LP\\ zelf CD’s opnemen\\ CD-rom\\ CDI

Industrie\\ medisch\\ wetenschappelijk onderzoek\\ nieuwste technieken (bijv. minidisc)

Ergonomie

Massaproduktie

2,3


Een apparaat zo ontwerpen dat mensen het makkelijk kunnen gebruiken en er op passen\\ P-waarden

Onderzoek bv. hoe een bepaald massaprodukt wordt gemaakt\\ ergonomie versus ontwerp\\ computergestuurd huishouden\\ de stoel in de klas\\ ergotherapie

Ontwerpen

Anti-geweldchip

2,4


De aspecten waar een ontwerper rekening mee moet houden\\ linkshandigheid en ontwerp\\ club van lange mensen

Hoe werkt de anti-geweldchip?, wat kan hij wel/niet,argumenten voor/tegenstanders\\ ethische aspecten ontwerpen\\ studie industrieel ontwerper\\ strandbeesten Theo Janssen \\ waarom ik ..... een mooi ontwerp vindHOOFDSTUK 3onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Alternatieve geneeswijzen

Ziekte in andere culturen

Epidemiologie


3,1Homeopathie\\ acupunctuur\\ etc.

Winti\\ Yin en Yan\\ kruidengeneeskunst\\ moderne ziekten en hun erkenning\\

Onderzoek in de geneeskunde\\ statistiek\\ gezondheid en stress\\ orgaandonatie


Semmelweis


3,2

Ziekenhuisbacteriën\\ dubbelblindonderzoek\\ placebo’s \\ bevallen in Wenen in 1850

Pasteur en Koch


3,3

Generatio spontanea

Inenten


AIDS

3,4


Hoe werken inentingen\\ wanneer is inenten zinvol\\ wanneer ent je de hele bevolking in\\ gebruik antibiotica\\ wel of niet inenten tegen de griep\\waarom inenten weigeren en mag dat?

Wat is Aids\\ waarom kun je je er niet tegen inenten\\ medicijnen tegen Aids
HOOFDSTUK 4onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Grootschalige productie

Warenwet/keuringsdienst van waren

4,1Kies zelf een product en zoek uit hoe het fabrieksmatig geproduceerd wordt\\ hulpstoffen

Aan welke regels moeten eetbare producten voldoen\\ hoe wordt dat gecontroleerd\\ transgeen voedsel en etikettering

Blikjes

4,2

Hoe worden ze gemaakt\\ afvalscheiding, hergebruik of statiegeld?\\ alternatieven


Spijkerbroeken kleuren


4,3

Indigo vroeger en nu\\ grootschalige productie\\ andere kleuren broeken

Penicilline


4,4

Wat doet penicilline\\ ontdekking\\ productie\\ nadelen\\ gevolgen als penicilline niet meer werktHOOFDSTUK 5
onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Filosofie

Wetenschappelijke revolutie

bouwstenen van de materie


5,1/


5,3

Waar gaat filosofie over\\ hoe gaan filosofen te werk\\ begin van de natuurwetenschap

Experimenten\\ de wetenschappelijke methode

Deeltjes\\ atomen\\ protonen\\ neutronen\\ elektronen\\ atoommodellen\\ Rutherford\\ Bohr\\ quarks\\ elementaire deeltjes\\ waarschijnlijkheidswolk


Vrijheid en verantwoordelijkheid van de onderzoeker

Koude kernfusie

5,2Atoombom en andere wapens\\ onvoorziene toepassingen\\ sponsoring\\ hoe onbevangen kunnen onderzoekers nog zijn? Hoe ver mag een onderzoeker gaan?

Wat is (koude) kernfusie\\ wat ontdekten ... en ..., wat klopte er niet, hoe reageerde de media?

Speciale relativiteitstheorie

Beperking van de wetenschap

5,3


Modellen\\ kan de wetenschap alles verklaren\\ is er nog plaats voor God\\ organiseer bv. een discussie\\ wat wetenschappelijk niet verklaarbaar is, is wel degelijk bestaanbaar\\ wat is de relativiteitstheorie?


Vervolgstudie/beroep


5,4

Kies een studie of beroep dat je interesseert in de natuurwetenschappen\\ het wetenschapsmuseum\\ wetenschapsquiz\\ dierproevenHOOFDSTUK 7onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Oorsprong van kalender en tijd


7,1

Waar komen seizoenen, jaren, maanden, dagen, etc. vandaan\\ verschillende kalenders

Eb en vloed

Zon- en maansverduisteringen

Planetenstelsel


7,2Hoe ontstaan eb en vloed (waarom 2H in 24 uur)\\ verschillende waterstanden op aarde\\ getijdenenergie

Hoe ontstaan ze\\ hoe vaak komen ze voor\\ zonsverduistering 1999\\ mythes bij verduisteringen

Planeten\\ manen\\ planetoïden\\ onderzoeksruimtevluchten\\ leven op maan/mars\\ etc.


Heelal


Ontstaan van het heelal

7,3


Sterren\\ sterrenbeelden\\ melkwegstelsels\\ clusters\\ dwergen\\ reuzen\\ supernova’s\\ zwarte gaten\\ geboorte sterren

Oerknal\\ uitdijend heelal\\ achtergrondstraling\\ onstaan zonnestelsel\\ toekomstscenario’s

Telescopen


7,4

Hoe werken ze\\ wat kan er wel en niet\\ fotograferen\\ radiotelescopen\\ Hubble-telescoop\\ etc.


HOOFDSTUK 8onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Onstaan leven op aarde


8,1

Waarom juist op aarde\\ oeratmosfeer\\ kringlopen\\ biosphere-experiment

Broeikaseffect


IJstijden

8,2 en 8,4


CO2\\ broeikaseffect\\ temperatuurstijging\\ oceanen\\ klimaatmodellen\\ politieke maatregelen


Hoe zijn de omstandigheden in een ijstijd\\ welke zijn er geweest\\ onderzoek\\ komen er nog meer

Energie

8,3

Uitputting fossiele brandstoffen\\ energieverbruik\\ besparing\\ duurzame energiebronnen
PRESENTATIEONDERWERPEN ANW

5 VWO

HOOFDSTUK 6onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Bevolkingsgroei


6,1

Scenario’s voor bevolkingsgroei\\ oorzaken en gevolgen bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden of in ontwikkelde landen\\ betrouwbaarheid voorspellingen\\ overbevolking, vergrijzing, oplossingen\\

voedselvoorziening\\ rekenmodellen


Milieuproblematiek


6,2

Club van Rome\\ uitputting grondstoffen\\ nieuwe, alternatieve grondstoffen\\ duurzame ontwikkeling\\ besparing\\ welvaartsniveau\\ uitlaatgassen\\ effect van Silent Spring\\ nieuwe materialen\\ toekomst openbaar vervoer\\ wereld milieu conferentie

Duurzame voedselproduktie


6,3/ 6,4

Landbouw\\ (intensieve) veeteelt\\ mineralenboekhouding\\ kunstmest, invloed, ontwikkeling en gevolgen\\ mestoverschot\\ genetische manipulatie van planten\\ ‘razende rooiers’\\ kringlopen\\ gemengde bedrijven\\ uitsterven van oude of lokale landbouwrassen\\ Groene Revolutie, invloed op de bevolkingsgroei\\ duurzame ontwikkeling op gebied van brandstof, bodem en landbouw\\ druk mensen op landschap
HOOFDSTUK 9onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

DNA

9,1

Wat is DNA\\ waar zit het\\ waaruit is het opgebouwd\\ ontdekking\\ erfelijkheid\\ hoe werkten Watson en Crick?\\ Vrouwen en wetenschap


DNA-diagnostiek


9,2

Erfelijkheidsonderzoek\\ prenatale diagnostiek en dan?\\ dilemma’s\\ recht om niet te weten\\ recht op privacy, wet, discussie, voorbeelden\\ invloed roken, alcohol e.d. op embryo\\ hoe werkt KGC? ziekte van Hungtington\\ borstkanker\\ erfelijke ziektes en verzekeringen\\ Joodse ziekten

Genetische manipulatie


9,3 en 9,4


Wat zijn de mogelijkheiden nu en in de toekomst\\ voordelen\\ nadelen\\ gevaren\\ ethische kwesties\\ maatschappelijke discussie\\ groei en ontwikkeling van biotechnobedrijven\\ transgeen voedsel?\\ bubble-boy\\ de voorspellende geneeskunde: een nieuwe medische macht? \\ DNA-technologie in de praktijk\\ hoe werkt genetische manipulatie, voor en tegensHOOFDSTUK 10onderwerp


stof


trefwoorden / ideeën

Geocentrisch/heliocentrisch wereldbeeld


10,1 en 10,2


Aarde centraal/zon centraal\\ goden en mythen\\ astrologie\\ Copernicus en Gallileï\\ lusbewegingen planeten\\ uitdijend heelal\\ Orion-mythe, verhaal achter orion


Scheppingsverhalen


Evolutietheorie

10,3 en 10,4


Scheppingsverhalen uit verschillende culturen

Fossielen\\ Darwin, Beagle, Galapagos-eilanden\\ natuurlijke selectie/survival of the fittest\\ Darwin, zijn ideeën en tegenstanders\\ maatschappelijke gevolgen evolutietheorie\\ creationisme\\ leven en werk van Galileo Galilei

Eugenetica


10,4

Evolutie toepassen voor ‘rassenverbetering’\\ gedwongen sterilisatie\\ tweede wereldoorlog\\ Endlösung


Keuzeformulier ANW-presentaties 4 VWO
. Kies uit de lijst drie onderwerpen waar jij een presentatie over zou willen houden.

. De drie onderwerpen moeten uit drie verschillende hoofdstukken komen en minstens één keuze moet uit de eerste drie hoofdstukken zijn.

. Het is ook mogelijk om een eigen onderwerp te kiezen, mits dat direct aansluit bij één van die hoofdstukken uit het ANW boek. Overleg in elk geval met je docent. Als je een eigen onderwerp wil kiezen, vermeld dan je titel en het hoofdstuk waar je bij aansluit.
NAAM: .................................................................................. klas: .........................
eerste keuze: ...............................................................................bij paragraaf: ..........
tweede keuze: .............................................................................bij paragraaf: ..........
derde keuze: ...............................................................................bij paragraaf: ..........

Keuzeformulier ANW-presentaties 4 VWO
. Kies uit de lijst drie onderwerpen waar jij een presentatie over zou willen houden.

. De drie onderwerpen moeten uit drie verschillende hoofdstukken komen en minstens één keuze moet uit de eerste drie hoofdstukken zijn.

. Het is ook mogelijk om een eigen onderwerp te kiezen, mits dat direct aansluit bij één van die hoofdstukken uit het ANW boek. Overleg in elk geval met je docent. Als je een eigen onderwerp wil kiezen, vermeld dan je titel en het hoofdstuk waar je bij aansluit.

NAAM: .................................................................................................... klas: .........................

eerste keuze: ........................................................................................... bij paragraaf: ..........

tweede keuze: ......................................................................................... bij paragraaf: ..........

derde keuze: ........................................................................................... bij paragraaf: ..........

Keuzeformulier ANW-presentaties 5 VWO
. Kies uit de lijst drie onderwerpen waar jij een presentatie over zou willen houden.

. De drie onderwerpen moeten uit de drie genoemde hoofdstukken komen.

. Het is ook mogelijk om een eigen onderwerp te kiezen, mits dat direkt aansluit bij één van die hoofdstukken uit het ANW boek. Overleg in elk geval met je docent. Als je een eigen onderwerp wil kiezen, vermeld dan je titel en het hoofdstuk waar je bij aansluit.
NAAM: .................................................................................. klas: .........................
eerste keuze: ...............................................................................bij paragraaf: ..........
tweede keuze: .............................................................................bij paragraaf: ..........
derde keuze: ...............................................................................bij paragraaf: ..........

Keuzeformulier ANW-presentaties 5 VWO
. Kies uit de lijst drie onderwerpen waar jij een presentatie over zou willen houden.

. De drie onderwerpen moeten uit drie genoemde hoofdstukken komen.. Het is ook mogelijk om een eigen onderwerp te kiezen, mits dat direct aansluit bij één van die hoofdstukken uit het ANW boek. Overleg in elk geval met je docent. Als je een eigen onderwerp wil kiezen, vermeld dan je titel en het hoofdstuk waar je bij aansluit.

NAAM: .................................................................................................... klas: .........................

eerste keuze: ........................................................................................... bij paragraaf: ..........

tweede keuze: ......................................................................................... bij paragraaf: ..........

derde keuze: ........................................................................................... bij paragraaf: ..........De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina