Praktische vragen ivm stage op post & hun antwoordenDovnload 10.44 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte10.44 Kb.

PRAKTISCHE VRAGEN IVM STAGE OP POST & HUN ANTWOORDEN

Onderstaand is een zo getrouw mogelijk verslag van de gesprekken op donderdag 8 mei 2003 met dhr. Luc Vereecken (A11) en mevr. Anja Roelands (A33) aan de ene kant en de stagiairs P. Charlier en M. Schellens aan de andere kant, op basis van onze inventaris van praktische vragen.

 1. (ziekte)verzekering. Onze contactpersoon: Luc Vereecken, dienst A11
  • stagiairs op zending vallen automatisch onder de verzekeringsovereenkomst die het departement sloot met “Van Breda”. Het enige dat moet gebeuren: de post moet een mailtje sturen naar de betrokken dienst in Brussel om de aankomst van de stagiair te melden (best te signaleren of te checken op post of dit gebeurt).

  • De belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst staan op papier (O.B. nr. 21(02) van 30/04/02, ondertussen wellicht reeds uitgedeeld door Pierre). Best eens grondig doornemen en eventueel overblijvende vragen alsnog inventariseren

  • Een bijkomende repatriëringsverzekerking (op eigen kosten) is volgens onze contactpersoon niet de moeite waard, een hospitalisatieverzekering kan wel interessant zijn. Arbeidsongevallen vormen een aparte categorie; de werkgever is hiervoor verplicht verzekerd.

  • Ter plaatste te maken ziektekosten kunnen worden voorgeschoten door het werkingsfonds van de ambassade

  • Tijdens de duur van de stage moet je je bestaande ziekenfondslidmaatschap niet opzeggen, ev. wel tijdelijk opschorten (best even informeren bij je ziekenfonds, er kan een attest nodig zijn van de dienst, in dit geval van mevr. Thibault, van onze eigen vormingsdienst)

  • Contactpersonen:

   1. Alle heel concrete vragen van op het terrein ivm terugbetaalbaarheid, onkostennota’s voor concrete ziektegevallen enz: Mevr. Boriau-De Roock (medische dienst, tel. 02 501 35 51)

   2. Andere vragen ivm ziekteverzekering: dhr. L. Vereecken (dienst buitenlands personeel A11, tel 02 501 82 24)


Dhr. Vereecken geeft ons nog als goede raad mee alles te vragen wat we maar nodig achten; zijn dienst kan omwille van discretieplicht zelf niet altijd alle vragen stellen.


 1. bagage (contactpersoon: mevr. A. Roelands, A33)
  • MCO-systeem (wat dat ook moge wezen) is niet van toepassing. We hebben het hier over niet-vergezelde bagage (los van de normaal toegestane bagage die je meeneemt bij ’t inchecken).

  • Maxima: 250 Kg voor wie alleen vertrekt; 500 Kg voor wie met partner vertrekt, ongeacht het aantal meereizende kinderen.

  • De gehanteerde Kg zijn bruto, dus incl. verpakking.

  • Het betreft zending van airport tot airport. Verder vervoer kan geregeld worden via dezelfde firma (cfr. infra) en de kosten dien je zelf voor te schieten, ze kunnen echter gerecupereerd worden met een onkostennota bij de dienst (zo heb ik het toch begrepen)

  • Deze bagage dient in één keer verstuurd te worden

  • De verzending gebeurt standaard door de firma GV International (cfr. infra), die de geplogenheden van het huis kent. De verzending gebeurt per vliegtuig. Je kunt dus niet kiezen voor een andere firma of verzendingswijze.

  • Het niet-vergezelde bagagevervoer gebeurt dus niet altijd met hetzelfde vliegtuig als dat waarmee jij zelf reist. Doorgaans komt de bagage enkele dagen later aan.

  • Mark en Leen kregen ondertussen een lijstje met de kosten van het bagagevervoer. Aangezien daar ook nog andere relevante info op stond, is het misschien best die mail even naar iedereen door te sturen?

  • Contact GV International: Brucargo, Zaventem, tel. 02 752 15 40 (vragen naar Stany)

  • Contact mevr. Roelands: dienst A33 (verplaatsingen) tel 02 501 82 81
 1. vliegreizen (contact: mevr. Roelands)
  • afhankelijk van het geval (bvb. verblijf van minder of meer dan 6 maand) krijgen we tickets enkele reis dan wel retour. Best individueel te checken.

  • ticketaankoop gebeurt centraal door de dienst, geen lumpsum-systeem waarmee je zelf je tickets aankoopt

  • het werd nog eens herhaald: voor vakantiebezoeken van partner of kinderen betaalt onze FOD geen tickets. De dienst verzorgt desgevraagd wél de reservatie, zodat je in ieder geval op hetzelfde vliegtuig kunt zitten

  • wanneer er zich op het thuisfront onvoorziene rampen afspelen (sterfgevallen enz) voorziet de FOD wél terugkeer op hun kosten.

  • Voor wie al in augustus vertrekken wil: dringend contact opnemen met mevr. Roelands voor voorlopige reservatie van tickets. Voor wie vroeg in het najaar vertrekt: hou rekening met mogelijke verlofperiodes in de dienst!

  • Contact mevr. Roelands: dienst A33 (verplaatsingen) tel 02 501 82 81
 1. diversen
  • huisvesting/huishuur enz.: andere dienst, nog te consulteren

  • modaliteiten betaling loon en per diem: andere dienst, nog te consulteren (doorgaans wordt alles in België gestort en dien je zelf te zorgen voor een rekening (+ alimentering ervan) in het buitenland. In principe wordt 70% van de per diems op voorhand gestort (maandelijks, als ik het goed onthouden heb? Of 70% van het totaal al op voorhand?). Je dient alleszins een maandelijkse staat in te vullen en naar Brussel te sturen voor effectieve afrekening)


En tenslotte nog een goede raad voor de ‘anciens’ van het huis: vergeet hoe het vroeger allemaal geregeld was en ga er vanuit dat alles anders kan. Bij twijfel of vragen staan bovenstaande contactpersonen klaar om verdere info te bieden. Bovendien: indien je gezinssituatie gewijzigd is sinds je laatste tewerkstelling in de FOD, check je best eens of alle gegevens die de dienst(en) over jou bijhield(en), nog wel up to date zijn. (Wij zagen heel oude beduimelde fiches uit de lades tevoorschijn komen).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina