Predikant: ScribaDovnload 19.35 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte19.35 Kb.


Predikant: Scriba:

Ds R.D. van Hornsveld Dhr E.R. Hamer

van Sytzamalaan 7 Zuiderzeestraatweg 168

8096 AR Oldebroek 8096 CE Oldebroek

tel: 0525-631147 tel: 0525-633601
Koster:

Mevr F. Nagelhout

Wederik 3

8096 XR Oldebroek

0525-632090
Website:

www.gereformeerdekerkoldebroek.nl

Mailadres kerk:

info@gereformeerdekerkoldebroek.nl
Nieuwsbrief

zondag 19 december 2010
4e Advent
VOORGANGERS

09.30 uur: Ds R.D. van HornsveldLied voor de dienst: Lied 99: 4 en 5 ELB
19.00 uur: Ds J. Swager, Doornspijk

Lied voor de dienst: Lied 99: 6 en 7 ELB
OUDERLING VAN DIENST
Zr. J.A. Buijs-Visser
ORGANISTEN
Mevr. Roozeboom en Dhr. Van Putten
KINDERNEVENDIENST

Groep 1 t/m 6 van de basisschool


OPPAS

25-12-2010: Mevr. Lokhorst, Lisa Pleiter en Joshua Immeker

26-12-2010: Mevr. Van het Ende, Bertine Evink en Laura Kragt
COLLECTEN

  1. Kerk

  2. Missionaire Werkgroep

  3. Onderhoudsfonds

Vandaag is het de 4e adventszondag. Het is niet een ‘gewone’ eredienst. We zullen in de dienst stilstaan bij het feit dat broeder E. Aalberts 25 jaar als organist aan onze kerk verbonden is. Ook bijzonder is dat de organisten zuster G. Roozeboom en broeder R. Kamphorst medewerking verlenen. Na de dienst is er koffiedrinken en kunt u broeder Aalberts feliciteren.

De kinderen in de nevendienst gaan verder met het kerstproject ‘Redt een kind’. Deze zondag staat het dochtertje van Jaïrus centraal (Lucas 8).
A.s. zaterdag, D.V. 25 december is het Kerst. We vieren het feest van de geboorte van onze Here Jezus Christus. Medewerking wordt verleend door gospelkoor ‘Laetare’. We zingen van de beamers. 2e kerstdag is op zondag, dan zijn er ook twee erediensten. Ook daar bent u en jij welkom.
UIT DE GEMEENTE
Zuster A.G. Boonenberg-Schuld, Eekterweg 56 te Oosterwolde, mocht afgelopen maandag terugkeren uit het ziekenhuis na het ondergaan van een knieoperatie. Nu begint een periode van revalidatie. We wensen haar daar sterkte bij, opdat ze snel weer mobiel zal zijn.
Zuster J. Boonenberg-van Essen, Eekterweg 56A, heeft afgelopen week een bot- , long- en leverscan gehad in het ziekenhuis van Harderwijk. Dit n.a.v. de borstsparende operatie die zij ruim een jaar geleden heeft ondergaan. De vrijdag voor Kerst krijgt zij de uitslag. Een heel spannende tijd voor haar en haar gezin. Laten we haar en haar gezin in onze gebeden gedenken.
Zuster M. Piket-Haveman, Ottenweg 7, die na de zomer te horen kreeg dat zij niet verder behandeld kon worden aan de tumoren in de lever, omdat de chemo niet meer werkte, maakt het naar omstandigheden goed. Wel blijft het voor haar, haar gezin en familie een spannende tijd: gaat de ziekte nu verder en in welk tempo? De Here zij met haar en haar gezin.
Zuster J.H. van de Pol-Kragt, Irisstraat 11, werd vorige week zaterdag opgenomen in ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle na hevige pijn in de maag. Zondagmorgen mocht zij naar huis , maar kreeg opnieuw pijn. Ze moest toen blijven ter observatie en mocht maandag weer naar huis terugkeren. Wel moet zij in de toekomst nog een onderzoek ondergaan.
De Here zij met haar en al onze zieken, bij Hem mogen we altijd schuilen.
Gezegende zondag gewenst, in Christus verbonden,
R.D. van Hornsveld

VROUWENGESPREKSGROEP “WEES EEN ZEGEN”
Op maandag 20 december 2010, aanvang 19.45 uur, hopen wij weer bij elkaar te komen, in de grote zaal van de kerk, om ons Kerstfeest te vieren.
Het thema van deze avond is: Licht dat met ons mee gaat.

Wij volgen dan de kerstliturgie 2010, uit gespreksnr. 9, nov-dec.

Ook gasten zijn van harte welkom om het Kerstfeest met ons te vieren. Ook wordt deze avond, vanaf 20.00 uur, uitgezonden via de kerktelefoon.

Wij hopen op een fijne avond.


Namens het bestuur wensen wij iedereen:

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!


Trijntje Hardlooper-Koele

WERKGROEP HONGARIJE
De werkgroep Hongarije organiseert de eerste week van mei 2011, de meivakantie dus, weer een werkweek naar het kindertehuis in Hongarije.

Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom om mee te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Labots, tel: 630462 of één van de andere werkgroepleden.

COPY NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief van volgende week is voor twee weken. Deze nieuwsbrief loopt van Kerst t/m zondag 2 januari 2011.
Wilt u met het inleveren van uw copy hiermee rekening houden?

U kunt uw copy inleveren tot donderdag


23 december 2010, 18.00 uur.

Marja PaterAGENDA
Dinsdag 21 december 2010

19.19 uur: Rock Solid Kerstviering


Woensdag 22 december 2010

18.30 uur: Club groep 3 en 4 KerstvieringCopy voor nieuwsbrief: Marja Pater, Rozenstraat 27,

tel. 632991 mpater@chello.nl;

UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18.00 UUR!!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina