Preek Immanuëlkerk 21 februari 2016 Broeders en zusters, jongens en meisjesDovnload 9.01 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte9.01 Kb.
Preek Immanuëlkerk 21 februari 2016

Broeders en zusters, jongens en meisjes,


Deze veertig dagen vormen een tijd van inkeer. Hoe je in het leven staat en welke taak je hebt in het koninkrijk van God – heb je daar goed zicht op? Kun je het opbrengen? Word je daarbij gesteund door anderen om je heen? Word je geïnspireerd door de Geest van God die elk van ons roept om hier op aarde naar de komst van zijn Rijk toe te werken? Of zou je wel eens wat duidelijker willen ervaren dat je hierbij van boven gevoed wordt? Dan is het goed om – in deze tijd voor Pasen nog bewuster dan anders - met je Opdrachtgever te praten, momenten te zoeken om even alleen te zijn met God.
Dat is wat we Jezus zien doen in het evangelie. De eenzaamheid opzoeken, boven op een berg. Een berg kan negatief zijn, symbool van alles waar je tegenop ziet, maar ook iets positiefs: boven alles verheven zijn. Dia 1 Snowdon
Het geraas van deze jachtige wereld, heftige dingen die je misschien hebt meegemaakt en waar je nog vol van bent, alles even achter je laten. Alleen maar stilte om je heen. Hoe weldadig kan dat zijn. Dichtbij God. Een plek om te bidden. Werkoverleg met Boven. Jezus neemt drie leerlingen mee, Petrus en Johannes en Jacobus. Net zoals Mozes op de berg drie naaste medewerkers meenam: Aäron, Nadab en Abihu (Ex.24:9). Die zullen daar op de berg God aanschouwen. Hier zullen Jezus’ leerlingen de Heer aanschouwen in zijn heerlijkheid - de heerlijkheid van ná Pasen: nu al even laat de hemelse overwinnaar zijn glorie zien. Dia 2 Linlithgow
Maar tussen die verheerlijking straks en het voorproefje ervan nu, tussen de top hier en de lichte bergtop daarginds, ligt een dal. Het dal van de schaduw des doods. Voordat Jezus dat dal doormoet, beklimt Hij nog eenmaal de berg. Om biddend even de overkant te zien. Wie midden in een dal zit en onder donkere bomen door zich een weg moet banen door de wildernis, die ziet de bergtoppen niet waar de tocht straks hopelijk eindigt. Daarom eerst deze gang omhoog, ter voorbereiding op de gang naar beneden. Mozes en Elia, die ook met God alleen waren op de berg, veertig dagen en veertig nachten. Zij spreken met Jezus over zijn uitgang te Jeruza­lem, zijn uittocht uit dit aangevochten mensenleven vol haat en geweld, zijn uittocht ten slotte uit de heerschappij van de dood. Met Mozes en Elia spreken, dat betekent: in gesprek zijn met de Wet en de Profe­ten. Daar haalt Jezus zijn kracht uit, net als in zijn strijd tegen de duivel, waar we vorige week van lazen. Kracht en moed uit de Wet en de Profeten, om straks het dal door te komen.
Zijn leerlingen, die erbij zijn, dat zijn wij. En we slapen, net als straks in Getsémané.

 Dia 3 icoon Quarles

Dan vàlt er een keer iets van de hemel te zien, en wij slapen. Wanneer zullen we wakker worden? Zo wordt het hier verteld: wakker geworden zien de leerlingen zijn hemelse glorie en de twee mannen bij hem. Ja, wat moet je dan zeggen? Petrus schiet niets anders te binnen dan Ps.133: Ziet hoe goed en hoe lieflijk, deze samenkomst van broeders. En hij stelt voor dit hemelse visioen vast te leggen, drie tenten op te slaan voor deze drie: voor de Wet één, voor de Profeten één en voor de lichtgevende gestalte van Jezus zijn Heer ook één. Drie heiligdommen, om deze openbaring van hemelse majesteit hier op aarde te houden. Weet hij veel, zegt Lukas erbij. Want de hemel is niet vast te leggen, een foto ervan zou overbelicht zijn. Wat er geschiedt is een wolk en een stem, vluchti­ger kan het niet. Net als toen op de Sinaï, een wolk - openbaring en verhulling van Gods aanwezigheid. Een wolk overschaduwt hen, en de drie gestalten die Petrus blijvend hier wilde houden, verdwijnen in die wolk. Zoals Mozes voor de ogen van de Israëlieten de wolk inging (Ex. 24:18). Dia weg (zwarte dia)

En dan klinkt er een stem. Geen plaatje om te zien, maar een stem om te horen, dat wordt er ook bij gezegd: hoor naar zijn stem! Ge-hoor-zaamheid, daar gaat het om bij Wet en Profeten en dus ook bij Jezus. Hoor naar zijn stem. De stem die je soms iets influistert op momenten dat je je afvraagt: wat moet ik nu zeggen. Stel die vraag ook echt van binnen. Er kan zomaar een flard van een psalm of lied of bijbeltekst in je opkomen. Woorden die je al zo vaak hebt gehoord of gelezen, woorden van eeuwen her, kunnen het antwoord zijn, worden opeens het woord van God dat geschiedt, opnieuw geschiedt, op dat moment. Gehoorzaamheid is horen naar die stem, die klinkt, soms even. Wees wakker, houd je oren daarvoor open, want het is zo weer voorbij. Ook in dit evangelieverhaal: terwijl die stem nog klinkt, is het visioen al weer over - niets meer te zien dan Jezus alleen.


Wij zullen het ooit te zien krijgen, ginds aan de overkant.

 Dia 4 Glenteenassig

Maar nu, hier op aarde zullen we het moeten hebben van wat we te horen krijgen, wat er in onze oren klinkt, woorden die de weg wijzen: Wet en Profeten, het Evangelie van Jezus Christus, woorden van eeuwig leven. Hoor naar die stem, wordt in de boeken van Mozes al gezegd (Deut.18:15). De woorden die Mozes moest opschrijven, de Tien Woorden, wordt er in de lezing van deze morgen bij gezegd (Ex.34:28). Die woorden zijn door alle eeuwen heen doorgegeven. Wie echt persoonlijk met mensen in contact komt, geeft die woorden door. Zo helpen we elkaar om hieruit te leven: die tien bevrijdende woorden, richtingwijzers om koers te houden in deze verwarrende wereld. Wie daarnaar hoort, die zal in dit leven soms al iets opvangen van het licht van de hemel. Zoals de Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen telkens als hij met God had gesproken, en zoals de leerlingen van Jezus zijn stralende verschijning zagen met Mozes en Elia.


Opnieuw Dia 2 Linlithgow

Af en toe mag je van dat hemelse iets merken op aarde. Af en toe ben je net als Petrus en Johannes en Jacobus even op die berg, zie je vergezichten, en nieuwe toppen. O nee, je zult niet aldoor op de toppen van je geloof leven, er zullen ook dalen zijn waar je doorheen moet. Zoals Mozes en Elia door dalen heen moesten. Zoals Jezus door het diepe doodsdal heenging, om daar voor ons de weg te banen. Je bent dus in goed gezelschap. Dat kan je helpen om vol te houden, tot je weer op een volgende top staat, in het licht dat van boven komt. En zo steeds verder, alle dagen van je leven, hier onder Gods hemel; en daarna in dat heerlijke licht voorgoed. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina