Preek over liefde en vriendschap Hooglied 7 : 1 8 : 4 Johannes 15 : 9 – 17 10 mei 2015 in noach ik heb je liefDovnload 16.15 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte16.15 Kb.
Preek over liefde en vriendschap

Hooglied 7 : 1 - 8 : 4

Johannes 15 : 9 – 17 10 mei 2015 in NOACH
Ik heb je lief is het thema voor deze zondag.

In België zeggen ze: ik zie je graag.

En in Twente zeggen we:: ik mag oe geerne.

Dat heel brede begrip liefde klonk in de beide lezingen:

*liefde tussen twee geliefden, zoals in Hooglied bezongen,

dat geweldige liefdesverhaal vol romantiek en hartstocht.

Liefde – de meest intieme liefde van mens tot mens.

De mens die in al zijn ontvankelijkheid liefde kan toelaten en ontvangen en de mens kan die liefde ook met gulheid en warmte geven….

Zó immers is de mens door God geschapen, door God bedoeld, als kroon op de

schepping: de mens, op liefde gebouwd

Dat geldt voor de liefde in al haar facetten.

* Dus ook de liefde van mens tot mens, zonder dat heel bijzonder intieme. De liefdevolle aandacht en nabijheid, zeg maar: genegenheid van de ene mens voor de andere. Er willen en kunnen zijn voor de ander.

En het is m.n. die liefde, in de zin van vriendschap, waar we vandaag bij stil willen staan.
Johannes geeft ons in zijn evangelie de woorden van Jezus door.

Hij, Jezus zegt dat de liefde het levenssap is van de wijnstok dat de ranken doorstroomt.

Hij, Jezus, de wijnstok en wij, zijn volgelingen, de ranken – we zijn met elkaar in liefde verbonden, om goede vrucht te kunnen dragen.

In het vandaag gelezen gedeelte verbindt Jezus de liefde met het houden van de geboden.

Leven volgens de door God gegeven leefregels.

Als je volgens die regels leeft, dan kan het niet anders dan dat je de liefde in praktijk brengt.

En daarmee wordt liefde tot een keuze, een levenswijze.

Liefde wordt “geboden” in de dubbele betekenis van het woord.

Geboden in de zin van opgedragen, als gebod, maar ook geboden in de zin van aanbod.

Jezus noemt liefde ook solidariteit tot het uiterste: er zijn voor-, instaan voor wie je vrienden zijn.


Nou is vriendschap een uitgehold begrip gaan worden, denk ik wel eens….

Zo krijg ik bijv. van tijd tot tijd een verzoek om op facebook vrienden met iemand te worden. Je wordt dan toegevoegd aan een soms eindeloze rij facebookvrienden van iemand. Prachtig toch, dat je kunt zeggen: ik heb meer dan 100 vrienden….

En ook buiten facebook om, noemen we een vage kennis al gauw een vriend.

Maar je kunt je afvragen wat een dergelijke vriendschap inhoudt, voorstelt, waard is.

Ergens las ik het volgende verhaaltje:

Er was een vriendengroepje dat al jaren met elkaar kaartte. Toen kreeg er één kanker en de anderen schrokken zich rot.

Wat moesten ze hiermee. Sommigen deden maar even niks. Anderen kochten een kaartje: van harte beterschap…. – en de groeten van…..

Maar allemaal bleven ze weg bij de zieke. Want wat moet je zeggen aan het bed van een zieke vriend?

Toen kwam er een buurman van de volkstuin.

Die kaartte niet. Hij zei ook nooit zo veel.

Maar hij zag dat het onkruid doorgroeide in het tuintje van zijn buur en hij ging navragen waar zijn buurman uithing.

In het ziekenhuis dus. Hij fietste er heen.

Mogge Jan”. “Mogge Piet”.

Is ’t niet goed Jan?” - “Nee, Piet, niet goed”.

Da’s niet mooi Jan”. - “Nee, niet mooi”.Toen was het een poos stil, maar ze werden er geen van beiden zenuwachtig van.

Ik heb je onkruid gewied”, zei Piet. - “Da’s mooi”, zei Jan.

En ik kom nog wel es even weer”, zei Piet. - “Da’s goed”, zei Jan.
Wat is vriendschap?

Zou je kunnen zeggen, dat dat een relatie is tussen mensen, waarin aandacht,trouw, vertrouwen, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en geborgenheid, kernwoorden zijn?

Een relatie waarin mensen elkaar verstaan in wat de ander verdrietig maakt, maar evenzeer in wat de ander blij maakt. Meeleven, meelijden.

Als je zó met een ander, met anderen, vriendschap mag ervaren, dan mag je je, denk ik, een gezegend mens weten.


“Jullie zijn mijn vrienden”, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En Hij zet dat tegenover “slaven”.

Slaven n.l. zijn het bezit van hun heer, ze kennen de gedachten van hun heer niet, het gaat hen niet aan wat hij denkt.

Slaven zijn er niet om te denken of mee te denken, maar om te gehoorzamen.

Maar vrienden zijn er om mee op te trekken, mee te overleggen.

Jezus wil zijn leerlingen betrekken in Zijn- en Gods werk en noemt hen vrienden.

Als vrienden mogen ze weten welke gedachten God heeft over de toekomst van de wereld en de mensen die daarop wonen.

Iedereen mag weten wat God van zijn vriendschap met mensen verwacht.

….wat God daar dan van verwacht….??

Jezus zegt: “Jullie zijn mijn vrienden…., als je doet wat Ik je gebied….”.Maar…., kan dat…? Wordt vriendschap nou juist niet gekenmerkt door onvoorwaardelijke vrijheid?

Als God eerst eisen gaat stellen dan worden we toch via een achterdeurtje weer de slaven van die Heer?

Hoe kun je van vriendschap en liefde nou een gebod maken?
Maar dan kun je ook een tegenvraag stellen:

Wat is vriendschap zonder liefde? Wat stelt vriendschap voor zonder dat de ander jou vanuit liefde vasthoudt, of jij je vanuit liefde inzet voor je vrienden?

Het is juist door dat gebod van de liefde, dat Jezus vriendschap inhoud geeft. Zonder liefde is vriendschap leeg en wordt het een oppervlakkige “mooiweervriendschap”, die tijden van tegenslag en nood niet zal overleven.

In waarachtige, oprechte belangstelling, in gedeelde vrees en hoop, daarin moeten we het eigene van de liefde leren.


Er is een kerk die de naam draagt: “Genootschap van vrienden”. Het zijn de Quakers. Ieder medemens wordt door hen aangezien als een vriend van God, die ook het licht van de Eeuwige in zich meedraagt.

Vriendschap is bij hen de basis van het samenleven.

Al een eeuw voor de afschaffing van de apartheid lieten in de V.S. rijke Quakers die slaven hadden, hun slaven vrij. Want dat kon toch niet: een vriend als slaaf?

Dat is een prachtig voorbeeld van hoe het kan gaan als je mensen met een ánder oog, met het oog van Jezus, aanziet.

Wanneer Jezus het heeft over liefde voor je vrienden, dan gaat dat verder dan alleen maar aardig zijn voor diegenen die wij aardig vinden.

En nou weten we natuurlijk best, dat we niet met iedereen dikke vrienden kunnen en hoeven te zijn.

Wat kan deze of gene je soms irriteren of wat zijn mensen soms heel anders dan jij bent en denkt en doet.

Kun je die dan toch vrienden noemen?

Wat bedoelt Jezus met liefde voor vrienden.

Ik denk, dat het Jezus m.n. gaat om die mens die in de bijbel “naaste” genoemd wordt. Liefde tot de naaste.

En vraag je dan eens af: hoe treed jij je naaste tegemoet: je naaste, de mens die jij uitkiest, maar evenzeer de mens die je op je weg tegenkomt.

Paulus zegt ergens: als je leeft vanuit Gods Geest, dan is dat, dan ben jij(!) herkenbaar aan de vrucht van die Geest: liefde, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid.

En ergens anders zegt hij: uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

Jezus zelf was eigenlijk een en al voorbeeld van hoe de vriendschap, de liefde voor de naaste gestalte kreeg.

We zien dat in zijn omgang met zijn leerlingen, maar ook in de wijze waarop Hij omging met de minsten der mensen. In zijn laatste momenten, voordat Hij stierf, bad Hij zelfs nog voor zijn beulen en een misdadiger die met Hem gekruisigd werd.

In zijn wijze van omgaan met allen die op zijn weg kwamen heeft Hij ons laten zien wie God is. En bij die God past ook eigenlijk maar één woord: liefde.

Een God die zegt: Ik zoek je, Ik heb jou uitgekozen.

Wat een cadeau!

En tegelijk: wat een opdracht.

Geboden(aangeboden) liefde, maakt liefde geboden(tot opdracht).

Soms voor een naaste heel dichtbij, een vriend op je stoep om lief en leed mee te delen.

Soms veraf, via beelden op de TV van mensen die je niet kent, maar die op een bepaalde manier een beroep op je doen.

En alles wat daar tussen zit.
Liefde, vriendschap – ons aangeboden door God, die daarmee van ons vraagt er te zijn voor elkaar, in liefde, als vriend, als medemens, als naaste.

Door God vanuit Zijn liefde gezegend kun je zo elkaar tot zegen zijn.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.
Almelo, 10 mei 2015


Henriët Veenstra-Looms
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina