Preek over Ps. 6 d d. 22 augustus 2010 Hebben wij een God die straft?Dovnload 48.21 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte48.21 Kb.

Preek over Ps. 6 d.d. 22 augustus 2010

Hebben wij een God die straft?
Want daar begint Ps. 6 mee:
HEER, straf mij niet in uw woede,

Tuchtig [= een ander woord voor ‘straffen’]mij niet in uw toorn.
Hebben wij een God die straft? Of – erger nog – hebben wij een God die slaat? Want zo staat het in onze berijming van Ps. 6, aan het eind van vs. 2:
Ik vrees uw slaande hand.
Hebben wij een God die slaat?
Wij leven in een land waarin de ‘pedagogische tik’ officiëel verboden is. Kijk maar: ik vond op Internet dit nieuwsbericht uit 2006 (dia 1):

Kamer akkoord met verbod op pedagogische tik

13-09-2006Ouders die hun kinderen slaan, kunnen zich in de toekomst niet meer beroepen op het feit dat het nodig was vanwege de opvoeding. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van minister Donner (Justitie) om de pedagogische tik verbieden.
Inmiddels staat het in de wet en word je geacht je daaraan te houden. Vorig jaar was er een evangelische voorganger die de pedagogische tik in een preek verdedigde vanuit de Bijbel. Weet je wat er gebeurde? Z’n kinderen werden onder toezicht geplaatst van bureau Jeugdzorg...
Dat is ons land. – Nou, hoe verkoop je in zo’n land dat God straft? En misschien zelfs slaat? En hoe zit het eigenlijk met onszelf? Wil het er bij ons nog wel in dat God straft? En misschien zelfs slaat? En zo nee: hobbelen we als christenen dan misschien gewoon mee met onze maatschappij?
Daar gaat het vanmorgen over.
Do we have a punishing God? – Because that’s what Ps. 6 says: ‘Yahweh, don’t rebuke me in your anger/ neither discipline me in your wrath’. And ‘rebuking’/ ‘discipline’ is punishment! – Do we have a punishing God? We live in a country in which spanking children is forbidden. Punishing is regarded as a bit primitive. How do you explain to such a country

that God punishes? And do we accept it ourselves?


* * *
Wat is er aan de hand met de dichter van Ps. 6? – Het kan David zijn. Het kan ook zijn dat Ps. 6 in de bundel zat die David verzameld had. Dat weten we niet. Daarom heb ik het over ‘de dichter’ en niet over ‘David’. – Wat is er aan de hand met de dichter van Ps. 6?
Is-tie misschien ziek, ernstig ziek? (dia 2) Het zou kunnen. Want in vs. 3 zegt-ie:
Genees mij, HEER...
Maar ’t is niet zeker. Want ‘genezen’ wordt in de Bijbel ook wel overdrachtelijk gebruikt.
Eén ding is zeker: hij heeft het niet makkelijk. Kijk maar es in:


 • Vs. 4: ‘Ik vrees voor mijn leven’ zegt-ie daar. Het lijkt of het afgelopen is met hem.
 • In vs. 6 heeft-ie het over ‘de dood’ en ‘het dodenrijk’: kennelijk komen die in beeld. Het ziet er echt slecht voor hem uit.
 • En in vs. 7 en 8 vertelt-ie over hoe-die er emotioneel aan toe is:


7 Moe ben ik van zuchten,

Elke nacht is mijn kussen nat,

Mijn bed doorweekt van tranen.

8 Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,

roodomrand van alles wat mij benauwt.
Je vraagt je misschien af of dat niet wat overdreven is. Of de dichter misschien een beetje een labiele figuur is (niet zo sterk). Maar we weten niet wat er met hem aan de hand is. En dus kunnen we ook niet over zijn beleving ervan oordelen.


 • En dan heeft-ie het in vs. 9 en 11 nog over ‘wie kwaad doen’ en over ‘vijanden’. Maar kennelijk zijn die niet het hoofdprobleem. Misschien dat ze leedvermaak hebben over zijn ellende.

Dus: we weten niet precies wat er aan de hand is. Laten we het dus maar een beetje algemeen houden.


What’s wrong with the writer of Ps. 6? Is he ill – seriously? Maybe. In v. 2 he asks God to ‘heal’ him. But ‘healing’ is used as a figure of speach in de Bible too. So it’s not certain. But one thing is clear: something is bothering him. And it’s serious.
In vs. 8 heeft-ie het over ‘alles wat mij benauwt’ (dia 2). En ik wil je vragen: Wat benauwt jou? (klik) Waar maak jij je zorgen over? Waar lig jij van wakker? Waar breekt jou het angstzweet van uit? Is dat:


 • De politiek? Waar gaat het naartoe met Nederland? Wat als Geert Wilders mij gaat vertegenwoordigen in New York bij de herdenking van 9/11? Geen wonder als je je daar zorgen over maakt.
 • Het milieu? Je kunt er zo langzamerhand niet meer omheen: al die extreme weersomstandigheden – overstromingen, bosbranden enz – het moet wel te maken hebben met de opwarming van de aarde. Het zou goed zijn als we ons daar wat meer zorgen over maakten.
 • Je huwelijk? Lig je daar van wakker? Zijn jullie uit elkaar gegroeid? En vraag je je af of het nog wel weer goed komt?
 • Je kinderen? Misschien zeggen ze: ‘Ja, ik geloof nog wel, hoor’, maar je merkt er zo weinig van. En je voelt je zo machteloos.
 • Je gezondheid? Misschien ben je bang dat je iets hebt. Of je hebt al gehoord dat je iets hebt. En nu ben je bang voor de behandeling. Of je wordt al behandeld, maar je bent bang dat het niet helpt...
 • De recessie? (klik) Misschien ben je wel ondernemer en je moet alle zeilen bijzetten, maar je maakt toch nog te weinig omzet. Als het zo doorgaat ga je het niet redden...

Wat kunnen wij mensen het om een boel redenen benauwd hebben! – Nou, de dichter van Ps. 6 is ook zo’n mens. Hij heeft het benauwd.


What is bothering you? Maybe the politics in your country? Or the environment? Or your marriage? Or the faith of your children? Or your health? Or the financial crisis? – People can be bothered by a lot of things. So Ps. 6 is recognizable, so far.
* * *
Dus tot zover is Ps. 6 wel herkenbaar. (klik) En zingbaar. Maar dan, vs. 2:
HEER, straf mij niet in uw woede,

Tuchtig mij niet in uw toorn. (dia 3)
Is dat ook herkenbaar? (klik) Denk jij, als je het benauwd hebt om de een of andere reden, ook dat God jou straft? Zeg je dan tegen jezelf: ‘Dat is de toorn van de HEER, dat is de woede van de HEER! Die zit achter mijn benauwdheid!’??
Misschien dat er een enkeling is hier in de kerk die dat nog doet. En ik denk dat ik wel weet wat we tegen zo iemand zouden zeggen. Die zouden we op proberen te beuren door tegen hem of haar te zeggen: ‘Nee joh, natuurlijk is dat geen straf van God!’
En dat zeggen we dan om een aantal redenen:


 1. In de eerste plaats is ons met de paplepel ingegoten dat Christus gestraft is (klik), zodat wij niet meer gestraft hoeven te worden. En dat is ook zo. (Maar er is meer over te zeggen. En dat doe ik straks.) 1. In de tweede plaats: zeggen we dat misschien ook omdat we beïnvloed zijn door onze maatschappij? Want de pedagogische tik is natuurlijk verboden om kindermishandeling te voorkomen. Maar er zit natuurlijk ook een hele humanistische en optimistische visie op de mens achter: ‘we zitten niet meer in de donkere middeleeuwen, slaan – straffen misschien zelfs! – is primitief’ (klik). Hebben we daar misschien een tik van meegekregen?
 1. In de derde plaats: misschien past het wel niet in ons beeld van God, dat Hij straft (klik). We vinden het soms al moeilijk om te accepteren dat er een hel is. ‘Past dat wel bij God?’ zeggen we dan. Accepteren dat God jou straft is nog veel moeilijker...

Maar, als dat zo is, past ons beeld van God dan wel bij God? (klik) Of hebben we misschien een andere god van Hem gemaakt? Zou het ook een vorm van eigenwijsheid, van eigenzinnigheid kunnen zijn als het niet in ons beeld van God past dat Hij straft? Zou het 2e gebod hier ook in het geding kunnen zijn: ‘Maak geen godenbeelden...’? Staan we daarvoor open? Staan we nog open voor terechtwijzing vanuit Gods Woord?


People can be bothered by a lot of things. So the major part of Ps. 6 is recognizable. But is v. 1 recognizable too? If you are in trouble, do you ask yourself if it’s a punishment of God? Or do you say: 1. ‘Of course it isn’t, because Christ was punished in my place.’ 2. Or: ‘These are not the Middle Ages anymore! Punishment is primitive.’ 3. Or maybe it doesn’t fit into our picture of God. But – is your picture of God correct then?
Zingen: Ps. 6,1.2.3
* * *
Het woord ‘straffen’ komt 72 keer voor in de Bijbel. Natuurlijk gaat het niet elke keer over een straf van God, maar toch heel wat keren. De Bijbel is er heel duidelijk over: God straft wel! (dia 4)
Maar voordat je nou zegt: ‘Dan is de Bijbel primitief’: de Bijbel is er ook duidelijk over dat God op verschillende manieren straft. God straft op 2 manieren (klik):


 1. De eerste manier (klik) zie je in:
  1. Gen. 6: de zondvloed (klik). De mensen zijn zo goddeloos geworden, dat God besluit ze uit te roeien – op 8 personen na: Noach, z’n vrouw, z’n zonen en hun vrouwen.

  2. Nu. 16: Korach, Datan en Abiram (klik) komen in de woestijn in opstand tegen Mozes en Aäron. En wat gebeurt er? ‘31 De grond onder hun voeten spleet open, 32 de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten.’ Een afschuwelijke straf.
  1. 1 Kon. 21/ 22: koning Achab (klik) was zo’n goddeloze koning, dat de HEER hem laat sneuvelen en dan staat er in hs. 22,38: ‘De strijdwagen werd schoongespoeld bij het waterbekken van de stad, waar de hoeren zich baadden, en de honden likten zijn bloed op, zoals de HEER had voorzegd’.
  1. Het boek Jesaja (klik): de profeet Jesaja kondigt straffen van God aan voor de vijanden van Israël: Moab, Egypte, Nubië, Babel.

The Bible says: God does punish! In two ways. The first way you find in a. Gen. 6: the deluge: people are so godless, that God decides to extinguish them all – except for Noah and his family. b. Numbers 16: Korah, Datan and Abiram: they revolted against Moses and Aaron. And the earth opened itself and swallowed them up. c. 1st Kings 21/ 22: King Ahab’s blood is licked up by dogs: God’s punishment for his godlessness. d. The book of Isaiah announces God’s punishment for the enemies of Israel: Moab, Egypt, Nubia, Babylon.
  1. Last but not least: bij Jezus (klik). Je zou zeggen: Die hoort niet in dit rijtje thuis. Want dit rijtje, dat is ongeveer de top-5 van de goddelozen! Als er Eén is, die daar niet in thuishoort, dan is het Jezus! Maar Hij staat er wel in.

En vergeleken met de straf van Jezus stelde de zondvloed niks voor, stelde de aarde die Korach, Datan en Abiram verzwolg niks voor, stelde de dood van Achab niks voor, stelden de straffen voor Moab, Egypte, Nubië en Babel niks voor.


Want Gods toorn, Gods woede (zoals het staat in Ps. 6) tegen Jezus was zo groot, dat het midden op de dag pikdonker werd (dia 5), 3 uur lang. Dat was toen Jezus aan het kruis hing. En dat was omdat Jezus alle straf droeg die alle mensen samen – die ooit geleefd hebben en nog leven zullen – verdienen...
Jezus had pas echt reden om Ps. 6 te zingen!
3 Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg.

Genees mij, HEER, ik ben doodsbang,

4 Ik vrees voor mijn leven.

Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten?
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’
So God punishes in two ways. The first way you can see in the deluge, the swallowing up by the earth of Korah, Datan and Abiram, the death of king Ahab, the punishment of Israel’s enemies and... in Jesus Christ!
Jesus Christ’s punishment was even more severe than these punishments! God’s anger, God’s wrath (Ps. 2,1) against Jesus was so fierce, that it became dark in the middle of the day. And Jesus said: ‘My God, my God, why have you forsaken Me?’
Dat is de eerste manier waarop God straft (dia 6). Met een totale, radicale, finale (vernietigende) straf (klik). En dat heeft niks met primitief te maken. Maar alleen maar hiermee: God laat niet over Zich heenlopen! Zo straft God... zijn vijanden.
Maar als Jezus de liefde van jouw leven is, dan hoef je dáár niet bang voor te wezen (klik): want zo straft God jou niet. God straft jou niet ‘in woede, in toorn’, zoals Ps. 6 zegt.
Je verdient dat wel! Want als God er niet was, als God jou het geloof niet had gegeven, als God niet een nieuw mens van jou had gemaakt, dan had je in de top-5 van de goddelozen thuisgehoord!
Dus je verdient het wel om gestraft te worden zoals God zijn vijanden straft. Maar omdat Jezus al zo gestraft is (klik), terwijl Hij het niet verdiende, straft God jou niet meer zo. Dus: wees niet bang dat God jou ‘in woede, in toorn’ straft. Met een vernietigende straf.
That’s the first way in which God punishes: a total, final, devastating punishment. But... if Jesus is the love of your life, you need not fear this punishment. Because Jesus underwent this punishment in your place!
* * *


 1. God straft ook nog een manier. En die zie je in:
  1. Job 5,17. Job verliest alles wat-ie heeft. En weet je wat-ie dan zegt? ‘Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,/ wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!’ (klik) Wat mankeert hem? Hoe kun je nou gelukkig zijn als je wordt gestraft?
  1. 2 Sam. 12. David heeft overspel gepleegd. Er komt een profeet bij hem, die hem daarop wijst. Als-tie het inziet, dan zegt-ie: ‘13 Ik heb gezondigd tegen de HEER’. Dan zegt de profeet: ‘De HEER vergeeft u uw zonde, u zult niet sterven. 14 Maar omdat u de vijanden van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven’. En wat doet David dan? Hij protesteert niet, maar hij aanvaardt de straf (klik). En hij dicht Ps. 51 (waar we zonet uit gelezen hebben). Net zoals Job dus...
  1. 2 Sam. 24. Nog een verhaal over David. Hij heeft opdracht gegeven om na te gaan hoe groot het leger is dat-ie op de been kan brengen. De Heer is boos. Want David moet niet op de grootte van zijn leger vertrouwen, maar op de Heer. Dan staat er in vs. 10: ‘Toen het tot David doordrong wat hij had gedaan, sloeg de schrik hem om het hart. Hij zei tegen de HEER: ‘Ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Ach HEER, vergeef uw dienaar zijn zonde; ik ben een dwaas geweest’. En dan staat er iets heel merkwaardigs: dan mag David van de Heer kiezen uit 3 straffen: 7 jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor een belager of 3 dagen pest in het land.

En dan geeft David een heel bijzonder antwoord (14): ‘Liever vallen wij in de handen van de HEER (klik), want groot is zijn mededogen, dan dat ik in mensenhanden val’. En daarmee bedoelt-ie: Doe mij de pest dan maar. – Dat is pas overgave, of niet dan? ‘Straft U me dan maar, want ik weet dat U barmhartig bent!’


(Tegelijk is David hier natuurlijk exact het tegenovergestelde van Degene naar Wie hij geacht wordt vooruit te wijzen: Jezus Christus. Want Davids volk wordt gestraft in Davids plaats. Maar Jezus wordt gestraft in plaats van zijn volk, van ons!)


  1. Hebr. 12,6. Daar staat: ‘de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt. (klik)’ Een tekst uit het OT die met instemming wordt aangehaald in het NT! (Dus zeg niet: ‘Ja, maar het NT spreekt anders over het straffen van God dan het OT’!)

‘God straft elke zoon van wie Hij houdt.’ Dat is de tweede manier waarop God straft. Niet ‘in woede, in toorn’ (Ps. 6,2), maar met ‘erbarmen’ (Ps. 6,3). Dat is geen vernietigende straf, maar een opbouwende straf, een pedagogische straf.


En dat is een straf die Hij jou ook wel es geeft! Want... Hij houdt van jou!
Vergelijk het maar met de ‘loutering’ (klik) waar Petrus het over heeft in zijn eerste brief (hs. 1,6-7):
Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst...
D.w.z.: God laat soms moeilijke dingen gebeuren in jouw leven, God straft jou soms om jou te ‘louteren’, om jouw geloof sterker te maken, om de onzuivere bestanddelen uit jouw leven te halen, niet om jou kapot te maken, maar juist om jou heel te maken, om te zorgen dat je Hem niet maar met een stukje van je hart dient, maar met heel je hart!
God punishes in two ways. The second way you can find in a. Job 5,17. Job loses everything. Then he says: ‘Behold, happy is the man whom God corrects./ Therefore do not despise the chastening of the Almighty.’ What’s the matter with him? b. 2 Sam. 12: When David has commited adultery with Bathsheba, a prophet warns him that God is going to punish him by letting his son die and… David accepts the punishment! c. The same thing in 2 Sam. 24. David has sinned again and he is given the choice between 3 punishments: a 7-year famine, 3 months of fleeing for his enemies or 3 days of pestilence. Then he chooses the last one, saying (v. 14): ‘let us fall now into the hand of Yahweh; for his mercies are great; and let me not fall into the hand of man.’ So he surrenders himself to God’s punishment! d. The epistle to the Hebrews says (12,6): ‘For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives.’
So sometimes God punishes you not to destroy you, but to build you up, to make your faith stronger, purer. So that’s a good thing, not a bad thing!
* * *
Dus als er nou iets is wat jou ‘benauwt’, werp het idee van ‘straf’ dan niet meteen ver van je, maar vraag je eerlijk af: ‘Straft God mij misschien? Niet op de vernietigende manier natuurlijk, maar op de opbouwende manier?’ (dia 8)
Wij zijn er vaak heel goed in om de verantwoordelijkheid bij ons vandaan te houden. Wat hebben mensen – ook christenen! – het niet vaak over ‘wat er gebeurd is’ terwijl ze het hebben over iets wat ze zelf hebben gedaan!
Wij hebben de neiging om onszelf als slachtoffer neer te zetten. En als christenen zetten we onszelf vaak neer als ‘slachtoffer’ van Gods beleid. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Ook in een Psalm, Ps. 32?
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,

Kreunend leed ik, de hele dag...
M.a.w.: daar red je het niet mee. Dus: misschien voel je je wel slachtoffer, maar vraag je af of je misschien ook dader bent. (klik) Of God je misschien straft.
En dan? (klik) Zeg dan als Job (5,17) (klik):
Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,

[Ik] wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af.
En bedenk net als David (2 Sam. 24,14) (klik):
Liever vallen wij in de handen van de HEER, want groot is zijn mededogen, dan dat ik in mensenhanden val.
En denk dan aan Hebr. 12,6 (klik):
De Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt.
So if you are bothered by something, ask yourself if God is maybe punishing you. And why. Then confess your sin. And remember Job and David and the epistle to the Hebrews: surrender to his punishment.
* * *
En dan mag je ook zeker zijn van de afloop. Ps. 6,9-11:

9 Weg van mij, allen die kwaad doen!De HEER hoort hoe luid ik ween,

10 de HEER hoort mijn roep om erbarmen,

de HEER neemt mijn smeekbede aan.

11 Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om,

in een oogwenk met schande bedekt.
Eigenlijk is dat heel bijzonder. Want er is nog niks veranderd in de situatie van de dichter. Daar vertelt-ie niks over. Hij zegt niet: ‘De HEER hoorde hoe ik luid weende, de HEER hoorde mijn roep om erbarmen, de HEER heeft mijn smeekbede aangenomen’ enz. Maar hij zegt: ‘ik weet zeker dat de HEER dat gaat doen’!
Waarom? Niet omdat ik dat verdien. Maar omdat de HEER zo is. Omdat de HEER een God van ‘erbarmen’ (vs. 3), van ontferming is. (Denk maar aan de vader van de verloren zoon, dia 9.) – De dichter van Ps. 6 weet nog niks van Jezus Christus. Maar één ding weet-ie al wel: God is een God van erbarmen, van ontferming. –
Wij weten wel van Jezus Christus. Wij weten dat God Zich niet erbarmd, Zich niet ontfermd heeft over Hem, zodat-Ie Zich wel kon erbarmen, ontfermen over ons!
Dus: geef je over aan Hem, zelfs als Hij je straft. Dat is pas overgave!
If the Lord is punishing you, surrender to his punishment. Then you can be sure of the outcome, Ps. 6,8-9: Yahweh has heard the voice of my weeping 9 Yahweh has heard my supplication. Yahweh accepts my prayer. Amen.

Liturgie mo


 1. Votum

 2. Zegengroet

 3. Zingen: Ps. 25,1 (orgel)

 4. Lezen: Ps. 51,1-14 (verootmoediging)

 5. Zingen: Opw. 389 Create in me (piano + panfluit)

 6. Bidden

 7. Lezen: Ps. 6

 8. Zingen: Ps. 25,2 (orgel)

 9. Preek deel I

 10. Zingen: Ps. 6,1.2.3 (orgel)

 11. Preek deel II

 12. Zingen: Ps. 6,4.5.6 (orgel)

 13. Danken met je leven (eigen versie)

 14. Zingen: Gz. 158 Als een hert (piano + panfluit)

 15. Danken met woorden en bidden

 16. Danken met je gaven

 17. Zingen: Gz. 91 In het kruis zal ’k eeuwig roemen (orgel)

 18. Zegen


Liturgie mi


 1. Votum

 2. Zegengroet

 3. Zingen: Gz. 158 Als een hert

 4. Bidden

 5. Lezen: Ps. 6

 6. Zingen: Ps. 25,1.2

 7. Preek deel I

 8. Zingen: Ps. 6,1.2.3

 9. Preek deel II

 10. Zingen: Ps. 6,4.5.6

 11. Geloof belijden: 12 artikelen voorlezen afgewisseld met Gz. 161,1/2/3+4

 12. Danken met woorden en bidden

 13. Danken met je gaven

 14. Zingen: Gz. 91 In het kruis zal ’k eeuwig roemen

 15. Zegenpagina
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina