Presentatie van een historisch personage uit het ancien regimeDovnload 25.44 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte25.44 Kb.

PRESENTATIE VAN EEN HISTORISCH PERSONAGE UIT HET ANCIEN REGIME (15DE TOT 18DE EEUW)
 1. Kies iemand uit de volgende lijst: (geen twee dezelfde in één klas!!!)

Ontdekkingen:

- Bartholomeu Diaz

- Diego Cao

- Cao


- Vasco da Gama

- Ferdinand Magelhaes

- Christoffel Columbus

- Amerigo Vespucci

- Hendrik de Zeevaarder

- Francis Drake
Godsdienst en cultuur:

- Boccaccio

- paus Alexander VI

- Maarten Luther

- Johannes Calvijn

- Hendrik VIII van Engeland

- Leonardo da Vinci

- Michelangelo, Donatello

- Raphaël

- René Descartes

- Andreas Vesalius

- Gerardus Mercator

- Nicolaus Copernicus

- Isaac Newton

- Galileo Galileï

- Johannes Kepler

- Bernini

- Pïeter Paul Rubens

- Desiderius Erasmus


Opstand in de Nederlanden, 16de eeuw:

- Filips II van Spanje

- Karel V (keizer Karel, niet te verwarren met Karel de Grote van het jaar 800)

- Maria van Bourgondië

- Margaretha van Parma

- Willem van Oranje (16de eeuw)

- Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegondede

- Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva

- Lamoraal Graaf van Egmont


Koninklijke macht en verzet tegen de koningen:

- Lodewijk XIV van Frankrijk

- Lodewijk XVI van Frankrijk

- Robespierre

- Napoleon Napoleon

- George III van Engeland

- Willem III van Engeland

- John Locke

- Montesquieu (Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu)

- Denis Diderot

- George Washington

- Adam Smith

- Jean-Baptiste Colbert

- Marie-Antoinette 1. Opdracht voor Geschiedenis

Stap 1: Op onderzoek..

Zoek naar informatie over deze man of vrouw. De volgende vragen kunnen je helpen en daarom moet je die ZEKER beantwoorden.Belangrijke vragen:

  • Wat is de verdienste van deze persoon?

  • Waarom vind jij die persoon belangrijk of interessant?

  • Hoe kijkt men vandaag naar deze persoon? (Positief? Negatief? Hoe komt dit?) HOEFT NIET MAAR MAG!

  • Hoe werd hij/zij door tijdgenoten onthaald? Werd de persoon toen al gezien als een invloedrijk man/vrouw?

  • Waardoor werd deze persoon beïnvloed? (Contacten tijdens zijn/haar leven? Opleiding? Persoonlijkheid? )

  • Waardoor werd de persoon gedreven? INDIEN TE VINDEN.

  • Kader deze persoon binnen zijn historische context (vb. Een ontdekkingsreiziger als Columbus kadert binnen de Spaanse verkenning en kolonisatie van de wereld; Vesalius kadert binnen de wetenschappelijke vooruitgang van de 16de eeuw...). Hier is je handboek of de cursus van groot belang.

Bronnen:

De slides bij mijn cursus: http://www.kwikkel.be en klik op “Keynotes”.Mijn cursus vind je in het vaklokaal Geschiedenis in http://imk.ksgwl.be “Geschiedenis 2de en 3de graad”.

Ga in een bibliotheek of onze mediatheek op zoek naar goede naslagwerken: Encarta, encyclopedieën, boeken, internetsites voor afbeeldingen. Je kan natuurlijk ook scans nemen uit boeken (bron zeker vermelden...©!).Stap 2: Verwerking van de informatie in een tekst

Maak nu een tekst van ongeveer één pagina met behulp van de gevonden informatie. De tekst moet je helpen bij het voorbereiden van de powerpoint en de presentatie tijdens de lessen Nederlands en Geschiedenis. Deze tekst omvat hoofdzakelijk de antwoorden op de vragen van stap 1. Ik wil geen opsomming van feiten en data, maar een mooi verhaal over die persoon op één pagina.

De tekst is geschreven in Arial of Times met lettergrootte 12 en regelafstand 1.
Onderaan de tekst staan je bronnen. Doe dit volgens de aanwijzingen in de kadertekst.

Vermeld altijd je bronnen, en doe dit met precisie:

NIET:  "encyclopedie"                                           

WEL:   Larrousse Encyclopedie
NIET:  "boek over de Middeleeuwen" 

WEL:  R. DE KEYSER, Strips. Een evocatie van de Middeleeuwen.
of:    LOX, H., Van stropdragers en de pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.

       


NIET "cd-rom"                                                                  

WEL: Encarta 98 Winkler Prins Editie
NIET  "Internet"                                                              

WEL: www.geschiedenis.com/middeleeuwen.htm
 Opmerking: Altavista, Yahoo, Google en dergelijke zijn geen bronnen op zich, het zijn alleen middelen die helpen om een bron te vinden. Je moet dus het adres (URL) noteren van de sites die je met die zoekmachines gevonden hebt, en niet de zoekmachines zelf.


 1. Het maken van de powerpoint

Je hebt de lessen in informatica gezien hieromtrent. We willen geen slides met veel data en bijhorende tekst. Enkel de kernpunten uit de tekst vermelden. Ik wil geen slides vol met tekst, maar eerder een foto en een paar belangrijke woorden.


 1. De voorstelling in de les

De presentatie gebeurt begin juni in de les Nederlands of Geschiedenis. De datum volgt nog. Het mondeling gedeelte telt mee voor de beide vakken.

De tekst voor de opdracht Geschiedenis geef je af tijdens de voorstelling in juni.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina