Press releaseDovnload 13.8 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte13.8 Kb.


PRESS RELEASE

BEI/13/177

Persmededeling, 8 november 2013EIB financiert nieuw regionaal ziekenhuis AZ Sint-Maarten

Contract ondertekend in bijzijn van Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn & Gezin

De Europese Investeringsbank (EIB) zal 150 miljoen euro verstrekken aan vzw Emmaüs /AZ Sint-Maarten voor het nieuwbouwziekenhuis van AZ Sint-Maarten in Mechelen. Het bedrag zal voorzien in bijna de helft van de totale nodige financiering. Het leencontract voor 25 jaar werd op 7 november 2013 ondertekend in Mechelen in de aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen, Guido Van Oevelen (voorzitter raad van bestuur) en Inge Vervotte (voorzitter dagelijks bestuur) van de vzw Emmaüs. De nieuwe instelling, waarvan de bouw is begonnen in oktober van dit jaar, zal einde 2018 gebruiksklaar zijn.

Het nieuwe ziekenhuis van AZ Sint-Maarten wordt gebouwd ter hoogte van de R6-Liersesesteenweg (Roosendaelveld) in Mechelen-Noord en zal de 3 huidige campussen vervangen. Het nieuwe ziekenhuis zal over 654 ziekenhuisbedden en 96 plaatsen in het dagziekenhuis beschikken. Binnen de nieuwe infrastructuur zal men onder meer terecht kunnen in een moderne polikliniek, observatie en behandeling bij de diverse medische disciplines en hoog-specialistische medisch-technische diensten.

Het project voor het AZ Sint-Maarten heeft alle stappen van de strenge beoordeling door de EIB doorlopen, voordat het werd goedgekeurd. Het nieuwe ziekenhuis zal beantwoorden aan de hoogste energienormen en voldoet dus aan de vereisten van het energiebeleid van de EIB. Een van de prioriteitsdoelen van de EIB is immers de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen, ook in de gezondheidssector. De EIB biedt dan ook de best mogelijke steun aan gezonde investeringen. De EIB heeft op deze basis beslist om zich aan te sluiten bij de partners van het project en te voorzien in de nodige 50% van de financiering.

Financiering van het ziekenhuis

De totale kosten van het nieuwe ziekenhuis bedragen 327 miljoen euro (gebouw, omgevingswerken en uitrusting). Hiervan wordt 288 miljoen gefinancierd door de federale en Vlaamse overheid. Daarnaast draagt het AZ Sint-Maarten zelf 39,9 miljoen bij (niet-subsidieerbaar deel). Deze financiering wordt geherfinancierd door middel van leningen bij commerciële banken (177 miljoen euro) en daarnaast de lening van 150 miljoen euro, verstrekt door de Europese Investeringsbank. De EIB-lening wordt afgesloten voor een termijn van 25 jaar. Garant voor dit bedrag staat VIPA, het agentschap van de Vlaamse overheid dat financiële steun verleent aan de infrastructuurwerken van gezondheids- en welzijnsinstellingen.Verbetering financierbaarheid van het project

De financiële crisis stelt ziekenhuizen voor een probleem. De meeste commerciële banken zijn terughoudend met het verstrekken van leningen of trekken zich zelfs terug van de markt vanwege liquiditeitsbeperkingen en de herfinancieringsproblematiek. Een lening van 25 jaar zoals verstrekt door de EIB maakt het mogelijk voor grootschalige infrastructurele projecten als dat van het AZ Sint-Maarten om de financiële last te spreiden over de levensduur van het gebouw.

Jan Ennekens, algemeen directeur AZ Sint-Maarten: "We zijn verheugd met en dankbaar voor deze lening van de EIB, de meest solide kredietverlener. De lange termijnfinanciering die overeenkomt met de te ontvangen subsidies en de aantrekkelijke rentetarieven van het EIB geven ons financiële stabiliteit en de mogelijkheid om aanzienlijke besparingen te realiseren. Bovendien staat het ons toe om meerdere financieringsbronnen aan te spreken; doordat de EIB bijna 50% van het benodigde kapitaal dekt, hoeven we onze Belgische bankenpartners minder te belasten. Tot slot betekent het aantrekken van deze financiële middelen tevens een indirecte, solide investering in de regionale economie. En daar profiteert ook de burger van."

Voordelen voor de regio

In een korte toespraak had minister Jo Vandeurzen het over het belang van het aantrekken van Europese financiële middelen voor de sector van gezondheid en welzijn in Vlaanderen. “Het is aangenaam om vast te stellen dat de EIB voor haar kredietverlening niet enkel belang hecht aan de financiële gezondheid van de instelling, maar ook rekening houdt met factoren als innovatie en duurzaamheid. De Vlaamse overheid hecht immers belang aan dezelfde factoren bij het investeren van VIPA-middelen. Op korte termijn kan het extra inspanningen vragen om te investeren in innovatie en duurzaamheid, maar die inspanningen zullen een blijvend effect hebben op de onderhoudskosten en de kwaliteit van de instelling.”

Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB zei aan het begin van de ondertekenings-plechtigheid: “Gezondheid in het Europa van vandaag is nog steeds een cruciale factor voor economische groei en ontwikkeling. De medische sector is geconfronteerd met talrijke uitdagingen: de sector moet een antwoord vinden op de groeiende vraag en stijgende kosten en moet zich ontwikkelen in een moeilijk financieel klimaat. Wij bieden u met plezier de best mogelijke voorwaarden om uw financieringen te vergemakkelijken. Mechelen zal beschikken over een moderne instelling gericht op het aanbod van de beste medische behandelingen voor de toekomst. Het gebouw zal voldoen aan de hoogste vereisten voor energie-efficiëntie. Ook dat is een belangrijk punt voor de Europese Investeringsbank.”

Het voorzien van financiële middelen voor ziekenhuisprojecten kadert in de opdracht van de EIB om ‘menselijk kapitaal' en ‘duurzame gemeenschappen’ te steunen. De EIB heeft projecten gefinancierd voor de UZ Leuven, het AZ Maria Middelares in Gent, het Delta-project van de ziekenhuisgroep CHIREC in Brussel en onlangs nog het AZ GO in Knokke-Heist. Het contract voor het AZ Delta in Roeselare zal nog vóór het einde van dit jaar worden ondertekend. In combinatie met het ‘Belgisch Ziekenhuisprogramma’, een programma op maat voor middelgrote ziekenhuisprojecten, komt dit neer op EUR 912 miljoen van de totale toezegging van de EUR 1,375 miljard voor de gezondheidssector in België.


Over het AZ Sint-Maarten
Het AZ Sint-Maarten behoort tot de vzw Emmaüs, een christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg. In zijn huidige structuur telt het AZ Sint-Maarten drie campussen: campus Leopoldstraat en campus Zwartzustersvest in Mechelen en campus Rooienberg in Duffel. Vanuit deze drie campussen biedt het AZ Sint-Maarten een kwalitatief, betaalbaar en volledig zorgaanbod aan de ruime regio Mechelen/Duffel. Het ziekenhuis beschikt over een 660 ziekenhuisbedden en 80 plaatsen in daghospitalisatie; telt 180 geneesheer-specialisten en 1.300 andere medewerkers en een 200-tal vrijwilligers.

Over de Europese Investeringsbank
De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.
Perscontacten
EIB: Sabine Parisse, +352 4379 83340 or +352 621 459 159, s.parisse@eib.org

Website: www.eib.org/press - Persbureau: +352 4379 21000 – press@eib.org


AZ STM: Natalie Wiesenekker, +32 15 40 96 61, natalie.wiesenekker@emmaus.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina