Procesbeschrijving asbestverwijdering (red geen risicoklassen 1)- november 2010Dovnload 11.49 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte11.49 Kb.
Procesbeschrijving asbestverwijdering
(red. geen risicoklassen 1)- November 2010

De sanering van asbest heeft verschillende aandachtspunten. Hoe behoort het in de praktijk verlopen.

Er zijn 3 fases te onderscheiden in het proces.


1. Vergunning

Voor het verwijderen van asbest moet een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd worden. Dit moet digitaal via www.omgevingsloket.nl. Een particulier kan het vooralsnog ook op papier. Het formulier moet dan wel ondertekend zijn.

Voor alle bouwwerken en objecten van voor 1994 moet een asbestinventarisatieonderzoek toegevoegd worden. Dit moet uitgevoerd zijn door een onafhankelijk hiervoor gecertificeerd bedrijf (SC540).

De sloopvergunning wordt door de gemeente beoordeeld en na goed bevinden digitaal (ondertekend en gestempeld)op het omgevingsloket de upload. Alwaar u het weer kunt downloaden. U kunt ook vragen om de vergunning naar u persoonlijk te mailen.

Voor de aanvrager geeft de digitale vergunning het voordeel dat hij/zij dit ook digitaal kan doorzetten naar andere belanghebbenden/uitvoerenden.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (omgevingsvergunning) in werking getreden. Hierin staat expliciet vermeldt dat pas na de wettelijke publicatietermijn (6 weken) de vergunning ten uitvoer gebracht mag worden (in deze situatie: gesloopt mag worden).

De vergunninghouder moet 5 dagen voor aanvang van de asbestsanering hiervan melding doen.
2. Asbestsanering

De asbestsanering moet uitgevoerd worden door een onafhankelijk hiervoor gecertificeerd bedrijf (SC530).

Het bedrijf moet 2 dagen (mits zij gebruik maken van het automatisch meldingssysteem van de AI) voor aanvang van de asbestsanering melding doen bij de arbeidsinspectie en zijn certificerende instantie. De saneerder heeft de mogelijkheid om in het systeem van de arbeidsinspectie aan te vinken om de melding door te sturen naar de gemeente. Indien hij hier gebruik van gemaakt wordt, hoeft de vergunninghouder wat ons betreft niet te voldoen aan de 5 dagentermijn zoals hierboven omschreven.

3. Eindbeoordeling

Voor de saneerder de gele asbestlinten mag verwijderen moet een onafhankelijk hiervoor gecertificeerd bedrijf een eindbeoordeling uitvoeren. Hiervan maakt hij een uitwerking. Veelal wordt eerst een kladversie opgemaakt en later uitgewerkt. Er zijn bedrijven die meteen op locatie een uitgewerkte versie achter laten. Voor de vergunninghouder is het van belang om minimaal een ondertekend kopie van de kladversie ter plaatse te hebben. Dit is het bewijs dat de vervolgwerkzaamheden op een asbestvrije plek uitgevoerd worden. De regelgeving geeft het bureau dat de eindbeoordeling uitvoert, de ruimte om de uitwerking 2 weken later ter beschikking te stellen. Dit kan leiden tot onnodige vertragingen.
Hoe de gecertificeerde bedrijven te vinden?

Via de site www.ascert.nl zijn de gecertificeerde bedrijven op het gebied van asbestinventarisatie en asbestverwijdering te vinden. Buiten dat is aldaar nog veel meer informatie aanwezig op het gebied van asbest.

Als de site zich opent, kunt u 1 keer in het veld klikken of even wachten, dan gaat u naar het volgende veld. De volgende stap is de knop registers in de grijze horizontale balk. Het veld met de persoons- en procesregisters opent zich. Aan de linkerzijde is een rode balk zichtbaar. AIB staat voor Asbestinventarisatiebureau en AVB voor asbestverwijderingsbedrijven. Door op een van deze 2 knoppen te klikken gaat u in het veld waar alle gecertificeerde bedrijven bij elkaar staan. Aan de rechterzijde is een mogelijkheid om te sorteren op bedrijven in de buurt. Type hier het eerste of eventueel de eerste 2 cijfers van uw postcode in. Door vervolgens op de naam zelf te klikken opent u een veld waar alle gegevens van het betreffende bedrijf staan. Tevens kunt u zien tot welke datum het certificaat van het bedrijf geldig is. Het is altijd verstandig om vooraf een offerte voor de werkzaamheden op te laten maken.

Indien u een keuze gemaakt heeft voor een bepaald bureau om de asbestinventarisatie uit te voeren, adviseren wij u om de rapportage van het onderzoek ook digitaal op te vragen. Let wel: ondertekend door uitvoerder en accordeur en een ondertekend afschrift van het asbestanalysebureau!. De digitale versie kunt u gebruiken voor de sloopvergunningaanvraag, maar ook om een offerte op te vragen bij het asbestverwijderingsbedrijf waar uw keuze op is gevallen. Het advies hierbij is om uiteindelijk de door de gemeente gestempelde versie te gebruiken als basis van de offerteaanvraag of opdrachtverstrekking. Voor het laten verwijderen van asbest moet u en de asbestverwijderingsbedrijf over een gestempelde (dus goedgekeurde) exemplaar beschikken. Deze wordt u bij vergunningverlening ook digitaal ter beschikking gesteld.Verantwoording naar de gemeente

Van de eindbeoordeling, begeleidingbrieven (voordat asbest de openbare weg opgaat, moet er een begeleidingsbrief opgemaakt zijn en aanwezig zijn tijdens transport). Hiervan en van het stortbewijs moeten kopie├źn naar de gemeente gestuurd worden. Dit mag digitaal. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de vergunninghouder. Veelal wordt met de saneerder de afspraak gemaakt om het meteen door te sturen naar de gemeente. Krijgt de gemeente echter de stukken niet toegestuurd door het asbestverwijderingsbedrijf, moet zij feitelijk u hierop aanspreken.

De wetgeving is zodanig in elkaar gezet dat de vergunninghouder voor het gehele proces mede verantwoordelijk is. Derhalve deze uitgebreidere uitleg.

Vragen


Bij vragen of onduidelijkheden kan informatie ingewonnen worden bij de gemeente. Indien het loket (telefoonnummer) niet verder kan helpen, zullen zij de vraag doorzetten naar een behandelend ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Gemert-Bakel

Afdeling Ruimtelijke OntwikkelingWerkterrein Bestemmingsplan Controlling Toezicht
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina