Profielwerkstuk De moord op John F. Kennedy Naam: Menno Heijboer Begleider: De heer drs. E. V. Burcksen John F. Kennedy, vermoord door ‘vriend’ of vijand?Dovnload 352.88 Kb.
Pagina2/9
Datum22.07.2016
Grootte352.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Oswalds uren na de moord

Lee Harvey Oswald wordt door de meeste mensen gezien als de moordenaar van JFK. Al snel na de moord verneemt agent Marrion Baker van enkele getuigen dat er geschoten is van de 6e etage van het schoolboekendepot. Als hij het gebouw binnenkomt en naar boven sprint treft hij Oswald aan in de kantine, 90 seconden na de moord. Hij is niet bezweet, niet buiten adem en ziet er bovendien erg rustig uit. Volgens de manager van het schoolboekendepot, Roy Truly, die met agent Baker meegelopen is, werkt hij hier en laten ze Oswald verder met rust. Hij gaat naar buiten, loopt over Dealy Plaza zonder enig verhoor en gaat richting huis, waar hij om 13.04 aankomt, 34 minuten na de schietpartij. Al snel verlaat hij zijn huis weer, maar wordt hij staande gehouden door agent Tippit. Oswald trekt een geweer en schiet agent Tippit tegen de grond. Hij vlucht snel en gaat een theater binnen zonder te betalen. Onderweg duikt hij nog een schoenenzaak in om te schuilen voor een passerende politiewagen. Om 13.50 wordt Lee Harvey Oswald opgepakt, nadat een getuige gezien heeft dat hij zonder te betalen een theater binnenging. Hij verzet zich wel maar verliest het uiteindelijk en wordt meegenomen.


De eigenaardigheden en vragen die Oswalds arrestatie met zich meebrengt

Door diverse mensen is Oswald om 12.15 in de kantine gezien, terwijl op dat moment de bedoeling was dat JFK om 12.25 langs zou rijden. De rit was vijf minuten vertraagd, iets wat Oswald op dat moment nog niet kon weten. Van een goed geplande moord zou je toch meer zorgvuldigheid verwachten. Volgens getuigen zijn twee mannen gezien tussen 12.15 en 12.29 op de 6e verdieping, een blanke en een donkere man waarvan één van de twee een groot vuurwapen bij zich had. Ook gevangenen van de Dallas County Jail hebben daar boven twee mannen gezien, en zij hadden het perfecte uitzicht op de 6e verdieping. Op de 6e etage werd na de beschieting een Italiaans precisiegeweer gevonden, een Mannlicher-Carcano. Door middel van het serienummer werd het gekoppeld aan Oswalds valse identiteit, Alek J. Hidell, die het geweer via een postbus besteld had. Het door Oswald bestelde geweer was ongeveer een decimeter kleiner dan het gevonden geweer. Geen agent kan zich ook herinneren dat hij bij de arrestatie het pasje met de valse identiteit bij zich had. Het vreemde was dat dit wel in het verslag van de FBI stond. Op het wapen werden vingerafdrukken gevonden die onbruikbaar waren, maar later waren ze plotseling wel bruikbaar genoeg en werden ze aan Oswald gekoppeld. Deze afdrukken werden ook niet gevonden op logische plaatsen zoals in de buurt van de trekker. Ook werd er als bewijsmateriaal bijgehaald dat er kruitsporen op Oswalds shirt waren aangetroffen. Dit is echter onmogelijk, aangezien Oswald na de moord een ander shirt had aangetrokken en dit shirt droeg tijdens zijn arrestatie. Al deze feiten lijken erop te wijzen dat er van begin af aan geknoeid is met bewijsmaterialen.


Over de schutterscapaciteiten van Oswald zijn verschillende feiten bekend. Soms een uitblinker, soms ver onder de maat presterend in de marine. In zijn tijd in de Sovjet-Unie mistte hij tijdens het jagen altijd zijn doel en tijdens een eerdere mislukte moordaanslag van Oswald op Generaal Walker miste hij zijn doel ruim. En dat terwijl zijn doel voor een groot raam zat in een ruimte die prima verlicht was. Het lijkt dan ook erg onlogisch dat Oswald de man was die een bewegend doel binnen zes seconden twee keer weet te raken, aangezien er ook nog eens een boom in zijn gezichtsveld stond. Geen scherpschutter heeft het Oswald tot op de dag van vandaag nagedaan. En ook de Single Bullet Theory is niet erg logisch te noemen.
Een grote groep mensen die aanwezig waren op Dealy Plaza, beweerden dat ze schoten hoorden vanuit de bosjes op een grasheuvel, de heuvel die later bekend zou worden onder de naam Grassy Knoll. Deze mensen zagen een lichtflits en daarna rook van achter de schutting op de heuvel. Op enkele foto’s zijn zeer wazige hoofden te zien achter de schutting op Grassy Knoll en liepen er voor de moord nog enkele agenten rond terwijl die helemaal niet de taak hadden daar te lopen. Voor velen blijft het altijd een vraag wie de mannen achter de schutting waren en of ze iets met de moord te maken hadden.
Daarnaast was er nog de belangrijkste aanwijzing voor een samenzweringstheorie, het tempo waarin de schoten gelost zijn. Binnen 5.6 seconden werden er drie schoten gelost. Later in een onderzoek is naar voren gekomen dat dit eigenlijk onmogelijk is. Op basis van de Zapruder-film werd geconstateerd dat de tijd waarin Kennedy en Connely getroffen werden, ongeveer 1.6 seconden, niet haalbaar was. Verschillende FBI-agenten hebben dit met hetzelfde wapen geprobeerd na te doen, maar kwamen niet verder dan 2.3 seconden.Foto’s van Oswald, een aantal

Uren na de schietpartij op Dealy Plaza

Het slecht verlopen onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn veel grote blunders gemaakt door leidinggevende figuren, waardoor een groot aantal bewijsmaterialen niet meer in een rechtszaak gebruikt konden worden. Het onderzoek in het ziekenhuis van Texas werd afgebroken, terwijl het gewoon een legaal onderzoek was. Gewapende mannen van de CIA kwamen binnenvallen en eisten dat ze het lichaam meekregen, om het later in Washington te onderzoeken. De kleding die JFK en Connely droegen werden opgeëist, en werd door CIA agenten direct in een grote bal gerold en naar de stomerij gebracht, zodat ook dit niet meer bruikbaar was voor onderzoek. Alle gesprekken met Oswald zijn, terwijl dat bij ieder onderzoek gebruikelijk is, niet opgenomen op band. Vandaar dat alles wat Oswald mondeling verklaard heeft niet tegen hem gebruikt kon worden. De limousine waarin JFK geraakt werd, is direct na de beschieting grondig gewassen, dus ook onmogelijk om nog goed te onderzoeken. Met ieder bewijsmateriaal werd onzorgvuldig omgegaan, zo ook met de kogel die gevonden werd op de stretcher van Gouverneur Connally. Normaal gesproken wordt bewijsmateriaal zorgvuldig opgepakt, opgeborgen en later met de initialen van de agent gemerkt. Dit is in geen geval gebeurd. Zo was het ook mogelijk voor een kind om een stuk van Kennedy’s schedel te vinden op de plek des onheils, uren nadat de schoten gevallen waren. Er werd nooit iets afgezet voor onderzoek op Dealy Plaza en daardoor ging mogelijk belangrijk bewijsmateriaal verloren. Het is toch onvoorstelbaar dat op de plek waar de president neergeschoten is, de omgeving niet eens doorzocht wordt. Net als bij de dood van agent Tippet, die ongeveer drie kwartier na de moord op Kennedy neergeschoten werd, is er nooit enige moeite gedaan om de omgeving te onderzoeken. De leidinggevenden lieten de mensen gaan en staan waar ze wilden, in de wetenschap dat zo waarschijnlijk essentieel bewijs verloren zou gaan. Ook werd slechts een klein deel van de mensen ondervraagd die ten tijde van de moord op Dealy Plaza aanwezig waren. Lee Harvey Oswald liep zonder enige moeite van het schoolboekendepot langs enkele agenten het plein af zonder dat hij door iemand aangesproken of ondervraagd werd. Voor de uitgestelde autopsie, die dus nu in Washington plaatsvond, werden erg onervaren mensen aangesteld die het onderzoek moesten leiden. De meesten van hen hadden nog nooit eerder schotwonden onderzocht. Om als eerste klus dan de president van de Verenigde Staten te gaan onderzoeken, lijkt ook niet erg logisch. Vele getuigen werden enkele dagen voordat ze wilden gaan getuigen vermoord. Al deze gebeurtenissen wijzen erop dat er toch meer aan de hand moet zijn geweest dan een gestoorde gek die de president heeft neergeschoten. In geen enkele andere moordzaak is zo onzorgvuldig met bewijs omgegaan als in deze.


Autopsiefoto van JFK


Deelvraag 3: Wat hield de commissie Warren in?

- Leden van de commissie Warren
Leden van de commissie Warren

De Commissie Warren, officieel geheten ’The President's Commission on the Assassination of President Kennedy ’, onderzocht de moord gepleegd op president Kennedy. De commissie bestond uit zeven leden, met als voorzitter Earl Warren, een groot man in het rechtssysteem van de Verenigde Staten. Hij was een openbaar aanklager uit Californië, gevolgd door een baan als de 30e gouverneur van Californië en daaropvolgend opperrechter van het Amerikaanse hooggerechtshof. Na de dood van president Kennedy volgde er een groot onderzoek, waarbij Lyndon B. Johnson de leiding in handen legde van Earl Warren.


Een ander zeer bekend lid van deze commissie was Gerald Ford, die jaren nadat hij aan het onderzoek gewerkt had de 38e president van de Verenigde Staten zou worden, en tevens vicepresident was ten tijde van het presidentschap van Nixon, de concurrent van JFK in eerdere verkiezingen, was afgetreden. Ook was Ford interim-president na het aftreden van Nixon. Dit gebeurde na het beroemd geworden Watergateschandaal, een van de grootste politieke schandalen in de historie van de Verenigde Staten, waarbij de republikeinen op een criminele manier informatie wonnen over de campagne van de democraten.


De Commissie Warren
Overige leden van de Warren commissie waren:

 • Hale Boggs, was lid van de democratische meerderheid in het huis van afgevaardigden voor Louisiana, verongelukte in een vliegtuigje boven Alaska. Zijn lichaam is nooit meer gevonden.

 • John J. McCloy: voormalig directeur van de Wereldbank en advocaat. Was een van de weinige twijfelaars over het feit dat Oswald de enige dader was, maar raakte later na een bezoek aan Dealy Plaza toch overtuigd.

 • John Sherman Cooper: was Republikeins senator voor Kentucky. Heeft de bevindingen van de commissie altijd sterkt verdedigd.

 • Richard B. Russel: was Democratisch senator voor Georgia

 • Alen Welsh Dulles: was baas van de CIA, de veelbesproken Amerikaanse inlichtingendienst. Werkte daar van 1953 tot 1961 en is daarmee de langst zittende aller tijden bij de CIA.

Verder was er in de organisatie van de Commissie Warren ook een belangrijke rol weggelegd voor James Lee Rankin. Hij was de hoofdadviseur van de commissie en de officiële vertegenwoordiger van de regering bij het gerechtshof. Was onder andere verantwoordelijk voor vele stukken in een rapport van uiteindelijk 888 bladzijden.


Deze mensen, met behulp van hun personeel, moesten de moord op JFK gaan oplossen, iets wat tot op de dag van vandaag nog niet helemaal is gelukt. Om te zeggen dat de commissie gefaald heeft is een groot woord, maar hun bevindingen zijn allerminst overtuigend te noemen.

Bevindingen van de Warren Commissie en de conclusie

Over de uiteindelijke conclusie werd dus veel gediscussieerd en er was veel twijfel. Feit blijft natuurlijk wel dat er erg veel vreemde en onwaarschijnlijke dingen staan vermeld in het rapport, die veel mensen aan het twijfelen hebben brachten.


De conclusie van de Commissie Warren op een rijtje:

President Kennedy en Gouverneur Connally werden geraakt door kogels, afgevuurd vanaf de 6e verdieping in de zuidoostelijke hoek van het Texas School Book Depository. Deze bewering is gebaseerd op de volgende punten: • Getuigen van de moord zagen tijdens de moord dat er vanaf de 6e verdieping meerdere schoten gelost werden, direct na de schoten werd het geweer binnengehaald

 • De kogel die op de stretcher van Gouverneur Connely gevonden werd en de twee kogels op de voorbank van de beschoten limousine kwamen overeen met het wapen dat gevonden werd op de 6e verdieping

 • Op de vloer, dichtbij het raam op de 6e verdieping, werden de hulzen gevonden van de kogels die later teruggevonden werden en deze kwamen overeen.

 • De voorruit van de geraakte limousine was aan de binnenkant beschadigd maar was niet doorboord

 • De schotwonden die zowel president Kennedy als gouverneur Connely hadden, wezen erop dat de schoten van boven en van de achterkant waren ingeslagen (met name op deze bewering is veel kritiek geweest)

Volgens de Commissie Warren zijn er drie schoten gelost, waarvan er één compleet mistte, één Kennedy in het hoofd trof en de laatste kogel alle andere verwondingen bij zowel Kennedy als Connally veroorzaakte. Dit hebben ze later geprobeerd te bewijzen door alle wonden grondig te onderzoeken. Vreemde aan het onderzoek was natuurlijk wel dat er zeer onervaren lijkschouwers werden ingezet voor de autopsie, die zeer gemakkelijk meegingen met de beweringen en waarnemingen van de commissie en omstanders tijdens de autopsie.


De moordenaar van de president is Lee Harvey Oswald, dit werd ook wel de Lonely nut Theory genoemd. Oswald handelde zonder medeweten van iemand anders en nog belangrijker, zonder hulp van anderen. Hij vuurde vanaf de 6e verdieping drie kogels die alle verwondingen veroorzaakten bij zowel Kennedy als Connally. Dit werd beargumenteerd met de volgende beweringen:

 • het geweer dat gebruikt werd voor de beschieting, een Mannlicher-Carcano, was op het moment van de moord in het bezit van Oswald

 • Oswald was op de dag en het tijdstip van de moord aanwezig op de plek waarvandaan de schoten gekomen waren

 • Kort na de moord werd het wapen gevonden dat de schoten gelost had, deze was samen met een geïmproviseerde plastic zak gevonden, die Oswald eerder die dag gebruikt had om het wapen mee naar binnen te nemen

 • Enkele getuigen hebben tegen Oswald getuigd, en ook op basis van de bestudeerde videobeelden kwamen ze tot de conclusie dat Oswald de mogelijkheid had om de schoten af te vuren

 • Oswald loog tijdens de verhoren na zijn arrestatie over verschillende zaken, die voor het onderzoek zeer belangrijk waren

 • Oswald had al eerder geprobeerd een moord te plegen, op 10 April 1963 mislukte een aanslag op Generaal-majoor Walker, volgens de commissie toonde dit zijn neigingen aan een menselijk leven te nemen


De twijfels over het geschreven rapport

Vele mensen nemen de meeste punten in het Warren Rapport voor lief. Het punt dat echter veel stof deed opwaaien was het punt dat er alleen schoten vanaf de achterkant gelost zijn.


De beelden (die ook op youtube staan) tonen duidelijk een beweging van het hoofd van Kennedy naar de achterkant op het moment van het fatale schot. Iets wat er normaal op wijst dat de kogel van de voorkant kwam. Dit werd echter weerlegd met de stelling dat de kogel een deel van zijn brein aantaste, wat ervoor zorgde dat zijn centrale zenuwstelsel niet meer functioneerde. Hier zijn onderzoekers, die geloofden in een samenzwering, het niet mee eens. Al het personeel van het Parkland ziekenhuis, waar Kennedy direct na de beschieting naar toe gebracht werd, getuigden dat het achterhoofd de plek was waar de kogel het hoofd verliet. Dit betekent dus dat hij van de voorkant geraakt moet zijn.
De beweging van het hoofd van Kennedy, links achteruit, betekent normaal gesproken dat hij vanaf rechtsvoor geraakt is. Dit was perfect mogelijk geweest als er kogels afgevuurd waren vanaf Grassy Knoll, alhoewel dit nooit in het officiële rapport is komen te staan en ook nooit bewezen is. Voor alle mensen die ook maar enig verstand van schieten en of schotwonden hebben, zoals militaire veteranen, jagers, artsen etc. is het al jaren duidelijk dat er op z’n minst één kogel is afgevuurd vanaf Grassy Knoll, iets wat duidt op samenzwering, aangezien er meerdere mensen dan alleen Lee Harvey Oswald bij betrokken waren. De theorie die het Warren Rapport had over het niet meer functioneren van het zenuwstelsel, werd ook door neurologen tegen gesproken. Een geloofwaardiger theorie is natuurlijk, dat er vanaf Grassy Knoll geschoten was. Ten eerste waren er al vele getuigenverklaringen die zeiden dat ze een lichtflits hadden gezien, een schot hadden gehoord en het enkele seconden na de moord naar kruid had geroken. Buiten dat hadden de mensen achter de schutting ook veel beter zicht op de stoet dan mensen die vanaf de 6e verdieping van het schoolboekengebouw keken. Het zicht van de mensen die zich op de 6e verdieping bevonden, en dan met name de zuidoost kant, werd hevig belemmerd door een boom en daardoor was het moeilijk om gericht schoten te lossen. Van achter de schutting op Grassy Knoll daarentegen had je de perfecte plek. Het was niet al te hoog, en er waren geen belemmeringen van het zicht.
Beelden van de moord op Martin Luther King en beelden van de moord op Vietcong gevangenen door een Zuid-Vietnamese officier bewezen wat iedereen eigenlijk al wist: Het hoofd beweegt dezelfde kant op, als de weg die de kogel aflegt. Vandaar dat je ook met vrij grote zekerheid kunt zeggen, dat Oswald zeker niet de enige betrokkene was bij de schietpartij die zich op Dealy Plaza afspeelde.
Door de Warren Commissie werd er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat Oswald er als enige dader uitkwam. Ze kwamen met vreemde theorieën, met als beste voorbeeld natuurlijk de beweging van Kennedy’s hoofd naar achteren. Het was niet mogelijk dat er iemand anders bij betrokken was volgens de commissie en ze negeerden ook al het bewijsmateriaal dat er was, die wezen op een andere uitkomst dan hun eigenconclusies.
De plek waarvandaan geschoten is blijft dus nog altijd een veelbesproken onderwerp, maar misschien nog wel meer besproken is de kogel, genaamd de magic bullet, die zoveel verwondingen in het lichaam van de president en gouverneur veroorzaakte en later bijna onaangetast terug werd gevonden.
The Single Bullet Theory

De single bullet theorie, letterlijk vertaald de enkele kogel theorie, is de theorie dat behalve Kennedy’s hoofdwond alle overige wonden veroorzaakt zijn door slechts één kogel. De kogel raakte als eerste Kennedy’s nek, daarna Connally’s borst en pols en vervolgens zijn dij. Dit lijkt allemaal wel erg veel voor één kogel. Als het echt gebeurt is, en de kogel heeft echt de weg afgelegd die de Warren Commissie beweert, dan moet de kogel dwars door vijftien lagen kleding, zeven lagen huid, vijftien centimeter aan weefsel, vier centimeter aan rib en erg veel bot zijn gegaan. Later in het ziekenhuis moet de kogel, die zijn rustplaats vond in Connally’s bovenbeen, eruit zijn gegleden op het moment dat zijn spieren ontspanden. Daarna is de kogel op de stretcher en op de grond gevallen en was ’The magic bullet’ eindelijk terecht. De koperen buitenkant van de kogel was zelfs nog volledig in tact, de neus van de kogel zag er ook nog normaal uit, alleen de staart van de kogel was samengedrukt. Het lijkt toch enigszins vreemd, dat de vorm van een kogel, nadat het eerst zoveel verwondingen heeft veroorzaakt, nog compleet in tact is.


Afgelegde weg van

The Magic Bullet

De Magic bullet is essentieel geweest in het verdedigen van de stelling dat Oswald de enige dader was. Op video is de moord duidelijk vastgelegd en de momenten van inslag bij Kennedy en Connally zijn te kort achter elkaar wanneer er twee kogels afgevuurd moesten worden uit Oswalds wapen. Het geweer dat Oswald gebruikt zou hebben bij de beschieting kon in die tijd niet schieten, herladen, richten en opnieuw schieten. Daarvoor waren 2,3 seconden nodig, terwijl de momenten van inslag ongeveer 1,6 seconde uit elkaar liggen.


Critici van de Magic Bullet, die zoveel lagen van kleding, vlees, bot en rib doorboorde, zeiden dat het bijna onmogelijk was dat de kogel er zo goed en bijna zonder schade uit was gekomen. Als je dit vergelijkt met de kogel die Kennedy in zijn hoofd trof, die compleet kapot ging, is het echt een wereld van verschil. Deze kogel passeerde slechts twee lagen schedelbot, die minder dik waren dan de botten die de kogel volgens de Magic Bullet theorie doorboorde. Deze veronderstelling wijst er volgens critici op dat er bij het dodelijke schot en het schot van de magic bullet verschillende kogels gebruikt zijn.
Deze kritiekpunten van de mensen die geloofden in een samenzwering werden weerlegd met het feit dat latere studies alle vragen beantwoorden die deze vreemde kogel met zich meebracht. Het moment dat JFK in zijn hoofd geraakt werd, trof de kogel direct een bot. Deze kogel was nog door niks afgeremd en daardoor had het zo’n enorm effect. Op volle snelheid raakte de kogel dus de schedel van Kennedy, wat hem later fataal zou worden en het effect op de kogel gigantisch maakte. Bij de Magic Bullet daarentegen, werd de kogel eerst duidelijk afgeremd door de hals van Kennedy, wat voornamelijk bestond uit weefsel. Doordat de kogel niet op volle snelheid met het bot in aanraking gekomen was, bleef het effect op de kogel ook beperkt.
De theorie dat Oswald de enige schutter was kreeg nog meer kritiek te verwerken op het moment dat getuigen verklaarden dat het patroon van de schoten niet klopte met wat de commissie beweerde. Eerst klonk het eerste schot, gevolgd door een pauze. Daarna klonken er twee schoten kort na elkaar, iets wat aanduidt dat er meerdere schutters in het spel waren. Al deze bevindingen en getuigenverklaringen zijn later door de Warren Commissie genegeerd en niet meegenomen in het eindoordeel.
Toen de kogel later bij het bewijsmateriaal gevoegd werd, beweerden twee medewerkers van het Parkland Ziekenhuis in Dallas, de plek waar de kogel gevonden werd, dat de gevonden kogel een puntige neus had, maar de kogel die als bewijs gefungeerd had een ronde neus. De kogel werd ook niet herkend door zowel de twee ziekenhuismedewerkers als de twee CIA medewerkers die de kogel in het ziekenhuis ophaalden. Later in 1963, toen FBI-Agent Odum een memo van de kogel aan beide medewerkers liet zien, bevestigden ze plotseling wel dat de kogel erg leek op de kogel die ze gevonden hadden. Later, in 2002, toen FBI-Agent Odum een interview gaf aan een onderzoeker, en er naar de kogel gevraagd werd, beweerde hij dat hij de kogel nooit in handen gehad heeft en dat hij nooit enig bewijsmateriaal heeft laten zien aan medewerkers van het Parkland Ziekenhuis, een erg tegenstrijdig verhaal dus.

Deelvraag 4: Lee Harvey Oswald, zondebok of moordenaar?

 • Zijn achtergrond

 • Zijn motieven

 • Connecties met de CIA

 • Jack Ruby Oswald vlak voor zijn

Vertrek naar de Sovjet-Unie
Oswalds achtergrond
Jeugd

Lee Harvey Oswald wordt geboren op 18 oktober 1939. Zijn vader Robert Oswald overlijdt twee maanden voor Lee’s geboorte. Zo blijft moeder Marguerite Frances Claverie achter met haar zoons Robert, Lee en een zoon uit een eerder huwelijk, John Edward Pic. Oswald had een vervelende jeugd achter de rug, waarin hij constant verhuisde en dus constant in een nieuwe omgeving terecht kwam. Hij komt op het moment dat ze in de Bronx wonen, een stadsdeel van New York, vaak in de problemen met de politie, wordt opgepakt voor spijbelen en hangt constant op straat rond. De politie en Oswald’s moeder weten op dat moment echt niet meer wat ze met de jonge Lee aanmoeten. Daardoor belandt hij enkele maanden in een psychiatrisch jeugdhuis, waar een aantal tests met hem worden gedaan. De resultaten geven aan dat hij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis, wat wordt gekenmerkt door gebrek aan sociale contacten en de neiging om het leven alleen te leiden. Op zijn vijftiende besluit Oswald om net als zijn broer bij de marine te gaan. Hiervoor moet hij nog één jaar wachten, en die tijd besluit hij te besteden aan het lezen, met name boeken over politiek en hij raakt geïnteresseerd in het communisme, en dan met name het Marxisme.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina