Profielwerkstuk De moord op John F. Kennedy Naam: Menno Heijboer Begleider: De heer drs. E. V. Burcksen John F. Kennedy, vermoord door ‘vriend’ of vijand?Dovnload 352.88 Kb.
Pagina5/9
Datum22.07.2016
Grootte352.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Motieven voor pro- en anti Castro

Voor zowel pro als anti Castro Cubanen waren er motieven om mee te werken in een complot tegen president Kennedy. De mislukte invasie in de Varkensbaai was volgens Cubaanse ballingen de schuld van de Amerikaanse president, terwijl Castro doorhad dat de VS nog steeds plannen maakte om hem te vermoorden en zijn regime omver te werpen.


Veruit het meest gevaarlijke plan dat gemaakt werd door de CIA, was het plan genaamd ‘AMLASH’, waarin een naaste van Fidel Castro, genaamd Rolando Cubela, de moord zou plegen. Hij was een vriend van Castro en kon zonder problemen de trekker overhalen of het plan dat de CIA zou bedenken uitvoeren. Het contact werd voor het eerst gelegd in 1961, toen Cubela zijn ongenoegen uitte over de grote Russische invloed en aanwezigheid op Cuba, maar toen was de ontmoeting zonder resultaat en werd het contact verder verbroken. Twee jaar later werden de banden tussen Cubela en de CIA weer aangehaald toen de CIA opnieuw contact zocht. Hij liet in die ontmoeting duidelijk blijken dat als de CIA hem met de juiste voorwerpen kon uitruisten, hij er serieus over na zou denken om Castro te vermoorden.
Op 22 november 1963, de dag van de aanslag op Kennedy, ontmoette CIA medewerker Desmond Fitzgerald in Parijs Rolando Cubela en gaf hem de wapens die hij kon gebruiken voor de aanslag. Hoewel het uit later onderzoek niet gebleken is, wordt nog altijd gedacht dat Cubela een dubbelagent was die alle informatie die hij inwon direct meldde bij Castro.
Het lijkt ook erg onwaarschijnlijk dat Fidel Castro een lid van zijn regering in leven zou laten als hij er achter zou zijn gekomen dat deze persoon deelnam aan een complot om hem te vermoorden. Veel logischer zou het zijn dat Cubela een spion was en Castro op de hoogte hield van de plannen, waar hij zich dan opkon voorbereiden. Castro wist ook dat de regering Kennedy, die ondanks de strijd met de Sovjet-Unie, niet van plan was te rusten voordat zijn regering omver geworpen was. De CIA kreeg nog steeds al het geld en de middelen die nodig waren tot zijn beschikking en ondanks de waarschuwingen van de Sovjet-Unie werden nog steeds invasies voorbereid en plannen gemaakt voor de executie van Castro. Dit kan dus een belangrijke reden voor Castro zijn geweest om een einde aan Kennedy’s leven.
Aangezien Castro van maar liefst vierentwintig plannen om hem van zijn leven te beroven afwist, wist hij dat er iets moest gebeuren. Vroeg of laat zouden de Amerikanen een keer geluk hebben met een plan dat werkte, want de Kennedy’s rusten niet voordat één van de plannen lukte en er weer een pro-Amerikaanse regering aan de macht zou zijn. Voor deze stellingen zijn geen harde bewijzen, maar het motief is glashelder. Het sterkste instinct van een mens is zijn overlevingsinstinct, en Castro was onder de regering Kennedy zijn leven allerminst zeker. Om de moord uit te voeren richtte hij zich op zijn oude vriend in de internationale heroïnehandel, Maffiabaas Santo Trafficante.
Naast de stelling dat Castro en zijn mannen in het complot zaten, kun je ook allerminst uitsluiten dat Cubaanse ballingen in het complot gezeten hebben. Zij waren woedend en zaten vol wraakgevoelens, doordat Kennedy’s te slappe beleid ervoor gezorgd had dat Castro nog steeds aan de macht was en dat de invasie een groot drama was geworden.

Onder de Cubanen waren er ook mensen, zoals ene Nestor Castellanos, die de datum 22 november 1963 al lang van te voren noemden omdat Kennedy dan in Dallas zou zijn. De op wraak zinnende Cubanen konden hierbij de hulp van de CIA goed gebruiken, aangezien Kennedy het hier ook verbruid had. De bedoeling was om de CIA in z’n geheel op te heffen en de topmannen van deze organisatie waren snel na de mislukte invasie al ontslagen. Beiden een sterk motief en beiden anti-Kennedy.


De spanning tussen de VS en de Sovjet-Unie

Ondanks dat president Kennedy een zeer geliefd persoon was, had hij in het buitenland veel vijanden. Naast de Vietnam oorlog en de problemen op Cuba kwamen ze ook nog eens in strijd met de Sovjet-Unie. Door de VS werden landen als de Sovjet-Unie en China gezien als het rode gevaar, die ingingen tegen alle regels van de democratie en mensen hun vrijheid ontnamen. De problemen ontstonden op Cuba, waar de Verenigde Staten zoals eerder genoemd alles in werking stelde om de huidige regering af te zetten en er opnieuw een democratische pro-Amerikaanse regering neer te zetten. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de Sovjet-Unie, die het communistische Cuba hun steun aanboden. De VS was niet van plan om de plannen op Cuba op te geven en bleef ze doorzetten, waarop de Sovjet-Unie reageerde door raketinstallaties te laten bouwen op Cuba en middellange afstandraketten per schip te vervoeren naar Cuba.


Reactie hierop, zoals verwacht in een Koude Oorlog, was dat zowel de communistische als de kapitalistische kant steeds met sterkere en vernieuwde wapens kwamen, die als ze werkelijk afgevuurd zouden worden een einde konden maken aan het leven op aarde. Een hoogstaand politicus als Kennedy moest dus erg opletten wat hij voor acties ondernam.

Overleg tussen Chroesjtsjov tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog
De Sovjet-Unie was in de koude oorlog duidelijk de grootste vijand van de VS en Kennedy. Meerdere invloedrijke personen uit het communistische Oostblok hebben later verklaard dat het Kremlin, het Russische Witte Huis, meerdere wereldleiders heeft omgebracht, of in ieder geval pogingen heeft ondernomen om diverse wereldleiders om te brengen. Enkele doelwitten waren de Chinese leider Mao Zedong, diverse staatshoofden verspreid over heel Europa en de Amerikaanse president John F. Kennedy.
Reden voor de plaatsing van Kennedy op de dodenlijst kan onder andere wraak zijn. Net zoals bij de Cubaanse ballingen wilden ook de Russen wraak. Ze hadden tijdens de Koude Oorlog enorm gezichtsverlies geleden tijdens de onderhandelingen met Kennedy, waar de Russische schepen met kernkoppen op de laatste dag van de deadline omdraaiden. Deze genante gebeurtenis lag nog vers in het geheugen van vele Russen tijdens het bezoek van Kennedy aan Dallas, dus een uitgelezen mogelijkheid.

De mensen die uitgingen van een complot waar Russen bij betrokken waren, verklaarden het op de volgende manier: Lee Harvey Oswald, de vermeende moordenaar van JFK, woonde twee jaar lang in de Sovjet-Unie. In zijn tijd daar ontmoette hij Marina Prusakova, het nichtje van een KGB-kolonel. De KGB is te vergelijken met de CIA in de Verenigde Staten. Hij trouwde met haar en keerde daarna terug, uit opdracht van de KGB, om een einde te maken aan het leven van president Kennedy.

Deze theorie komt op mij vrij logisch over. Aan de andere kant was Oswald al betrokken bij vele praktijken die betrekking hebben op de CIA, dus dat is weer een complete tegenstelling. De KGB is net als de CIA niet geheel onbesproken, aangezien ze de bevolking tijdenlang met geweld onderdrukt hebben en veel moorden op hun geweten hebben. Als Kennedy zoals beweerd daadwerkelijk op de Sovjetdodenlijst stond, is de link naar de vermeende moordenaar Lee Harvey Oswald snel gelegd, aangezien hij door middel van zijn vrouw in contact kwam met hoge leden van de KGB en hij sowieso al onder toezicht van deze organisatie stond, omdat de relatie tussen de Amerikanen en de Russen niet erg goed was. Als er plotseling een Amerikaan in de Sovjet-Unie wou gaan wonen, was het op z’n minst verdacht te noemen. Later is ook duidelijk geworden dat Oswald zijn hele periode als Sovjetbewoner in de gaten gehouden is door de KGB.

Deelvraag 8: Heeft de FBI iets met de moord te maken?Kennedy’s relatie met de FBI

De relatie tussen Kennedy en de FBI was erg anders dan de relatie tussen Kennedy en de andere belangrijke Amerikaanse organisatie, de CIA. De FBI deed volgens de Amerikaanse president het werk naar behoren en hij had verder ook niks te klagen. Enige smetje op de verder vlekkeloze relatie was de mindere verhouding met baas van de FBI, John Edgar Hoover, die al sinds 1924 aan het hoofd van deze organisatie stond.


Hoover had er grote problemen mee dat JFK’s broertje boven hem stond en hem vertelde wat hij moest doen, aangezien hij pas in 1961 aan de macht kwam. Hoover zag het als een soort vernedering dat z’n jong ventje hem de les ging lezen. Robbert Kennedy was minister van Justitie geworden om de CIA beter te kunnen controleren, maar had als indirecte gevolg dat ook de FBI nu onder zijn hoede was.
Doordat de Kennedy’s en John Edgar Hoover verre van vrienden waren besloten de Kennedy’s om binnen een niet al te lange tijd een einde te maken aan het dienstverband van Hoover, die toch al negenendertig jaar de functie als baas van de FBI bekleedde. Enkele weken voor de moord werd deze boodschap ook aan Hoover zelf medegedeeld.
Na de moord kwam er plotseling niks meer terecht van het ontslag. In plaats van ontslagen werd hij benoemd tot directeur voor het leven, omdat ze volgens de nieuwe president Lyndon B. Johnson het niet konden veroorloven om een persoon als Hoover te laten lopen. Niet geheel toevallig waren hij en president Johnson al lange tijd vrienden. In 1972 overleed Hoover en kwam er een nieuwe regeling die zei dat FBI directeuren niet langer dan tien jaar aan de macht konden zijn.
Er zijn verschillende onderzoekers, onder wie Jack Anderson en Anthony Summers, die de oud FBI baas beschuldigen van het hebben van connecties met de onderwereld, voornamelijk met de Maffia. Het was onder de burgers van de Verenigde Staten algemeen bekend dat Hoover de aanwezigheid van de Maffia altijd ontkend heeft. Hij zag het gevaar van de georganiseerde misdaad in de samenleving niet, maar de kans is groter dat hij dit gevaar gewoon niet wou zijn.
Gedacht wordt, iets wat ook zeer aannemelijk is, dat de FBI-baas gechanteerd werd door de Maffia, en dat deze chantage aanleiding was voor het niet vervolgen van de vele Maffiapraktijken die in de VS plaatsvonden. Hoover was ook erg chantabel, aangezien het schijnt dat de onderwereld al vanaf 1935 geweten heeft over zijn vermeende homoseksualiteit. Zevenendertig jaar lang heeft de onderwereld kunnen profiteren en de FBI op afstand kunnen houden. Er gingen zelfs geruchten dat Hoover vele feestjes bij hem thuis gaf waar homo’s op af kwamen, en dat hij zich op zulke feestjes graag als vrouw verkleedde. Op het moment dat Robbert Kennedy aan de macht kwam als minister van Justitie, maakte hij gelijk duidelijk dat de Maffia hard aangepakt zou worden. Deze heksenjacht op de Maffia zag de FBI-directeur vanwege de chantagezaken niet zitten. Duidelijk was wel dat Hoover vreselijk in de problemen zat, aangezien hij al zijn geloofwaardigheid zou verliezen als bekend zou worden dat hij zelf homoseksueel was, aangezien hij bekend stond om zijn felle openbare uitlatingen tegen homoseksualiteit.
Waarom kwam het de FBI goed uit om Kennedy weg te hebben?

Het had voor de FBI weinig zin om JFK uit de weg te ruimen, het was meer persoonlijk. FBI-directeur Hoover had persoonlijk iets tegen de gebroeders Kennedy en dreigde zijn baan kwijt te raken, het was dus duidelijk dat hij wist dat er iets moest gebeuren. Het was voor hem van te voren wel duidelijk dat als Johnson aan de macht kwam, hij zijn baan als FBI-directeur weer zeker was. Zoals al eerder genoemd, die twee zijn oude vrienden en wisten dat ze op elkaar konden rekenen.


Het was voor Hoover ook een vreselijke frustratie dat hij constant weer moest luisteren naar zo’n jong ventje als Robbert Kennedy die alleen op die positie terecht was gekomen omdat zijn broer president van de Verenigde Staten was. Anders had hij helemaal niks te zoeken op de positie waar hij op dat moment zat. Het was voor Hoover glashelder dat als de president verdween, zijn frustraties over zijn positie ook zouden verdwijnen. Deze theorie is echter niet aannemelijk, aangezien deze frustraties naar mijn mening niet echt frustraties zijn die mensen kunnen aansporen tot het vermoorden van een hoogstaand politicus.
Wel een aannemelijke theorie is dat de FBI in samenwerking met de Maffia heeft gehandeld. De Maffia wist genoeg over Hoover om hem in hun macht te krijgen. Hoover had de Maffia liever te vriend dan als vijand, door de chantage die al jarenlang tegen hem liep en die zijn carrière en zijn persoonlijke leven compleet zouden verwoesten. De Kennedy’s maakten hun plannen openbaar om het land te zuiveren door de Maffia aan te pakken. Dit was misschien wel een goed streven, maar erg slim was het in ieder geval niet. De Kennedy’s waren ten slotte voor een groot deel aan de macht gekomen door de Maffia en de Maffiaorganisaties zouden een aanval opvatten als een extreme vorm van verraad.
‘’Als ik u vertel wat ik echt weet, is dat gevaarlijk voor dit land. Het zou ons hele politieke systeem verstoren.’’ 5

FBI-baas John Edgar Hoover reageert op de vraag wat hij van de moord afwist (Bladzijde 311 uit het boek JFK, icoon en legende)


In 1960 had JFK’s vader Joseph Kennedy de hulp ingeroepen van zijn oude vriend Frank Sinatra (de beroemde zanger). Vader Kennedy wilde direct contact met de Maffia vermijden omdat dit alleen maar tegen hem en zijn zoon kon worden gebruikt en dat deze negatieve publiciteit alleen maar in de weg zou staan voor zijn grote doel: één van zijn zoons als president van de Verenigde Staten. De bedoeling was dat Sinatra de Maffia op een subtiele manier om hulp zou vragen met zijn connecties die onder andere grote invloed hadden in Chicago en West-Virgina. Omdat de winst van Kennedy zo marginaal was (113.000 stemmen op een aantal van 70 miljoen uitgebrachte stemmen) is het aannemelijk dat Kennedy zonder de hulp van de Maffia de verkiezingen zou hebben verloren.
Op 7 februari 1960 kwam Kennedy door middel van zijn vaders vriend Frank Sinatra in contact met Judith Campbell. Al snel, zoals je van president Kennedy kunt verwachten, kregen de twee een buitenechtelijke relatie. In eerste instantie is dit niet echt schokkend nieuws, aangezien JFK bekend stond als een echte vrouwenliefhebber die de huwelijkse regels niet zo serieus nam. Het wordt pas opvallend op het moment dat bekend wordt dat deze Judith Campbell ook een verhouding had met Maffiabaas Sam Giancana. In 1977 bekende Campbell in het door haar geschreven boek ‘My Story’, dat ze vaak gediend heeft als doorgeefluik voor Kennedy en Giancana. Gezien de hele voorgeschiedenis tussen de Kennedy’s en de Maffia werd iedere poging tot vervolging die de Kennedy’s ondernamen gezien als verraad.
Daarom groeide de geloofwaardigheid van de theorie dat de FBI bij het hele complot betrokken is geweest in samenwerking met de Maffia. De FBI had de beschikking over informatie over de complete rijtoer, terwijl de Maffia de wapens en de mensen ter beschikking had. Hoover was namelijk onder controle van de Maffia en beide waren ze Kennedy liever kwijt dan rijk.

Overleg tussen de broers Kennedy en J. Edgar Hoover
Deelvraag 9: Heeft de CIA iets met de moord te maken?

  • Kennedy’s relatie met de CIA

  • Waarom kwam het de CIA goed uit Kennedy weg te hebben?

  • Aanwijzingen richting de CIA

  • Het verhaal van Judyth Vary Baker


Kennedy’s relatie met de CIA

Voor het ontstaan van de CIA waren er maar liefst twaalf inlichtingendiensten, maar geschat wordt dat dit aantal nog hoger lag. Iets wat natuurlijk niet effectief en verre van succesvol is. De regering is er nog steeds van overtuigd dat de aanval van de Japanners op Pearl Harbour voorkomen had kunnen worden met een andere constructie van inlichtingendiensten. De CIA ontstond als overkoepelende organisatie van alle inlichtingendiensten bij elkaar, met aan het hoofd van de raad van deze organisatie de president zelf. Kerntaken van de CIA waren het verkrijgen van informatie, en het daarna goed interpreteren. Al snel ging de CIA zich meer met taken buiten het oorspronkelijke pakket bezig houden, aangezien minder dan tien jaar later de onderneming al buitenlandse militaire operaties ondernam en bezig was met activiteiten in het buitenland die de stabiliteit in dat land absoluut niet ten goede kwamen.


De relatie die Kennedy er met de CIA op na hield, was verre van ideaal. De CIA zag de gebroeders Kennedy liever vandaag dan morgen vertrekken, terwijl de broers beiden niet te spreken waren over de werkzaamheden van de CIA. Reden voor dit conflict was de mislukte invasie in de Varkensbaai en het nog steeds niet geslaagde plan om Fidel Castro te vermoorden. Direct na de slecht verlopen invasie vertrouwde Kennedy aan een van zijn advocaten toe dat hij van plan was de hele CIA in duizend stukken te versplinteren, doordat ze alles achter zijn rug om deden. Kort na deze uitspraak voegde Kennedy de daad bij het woord en volgden de ontslagen van enkele topmannen binnen de organisatie. Het was duidelijk dat Kennedy en de CIA niet erg blij met elkaar waren.
Een Amerikaanse organisatie die een eigen president vermoord lijkt misschien niet erg realistisch, maar het is inmiddels wel duidelijk dat de CIA meerdere malen misbruik maakte van de wet en van hun macht. Naast Fidel Castro had de organisatie het ook op andere wereldleiders gemunt, zoals Patrice Lumumba, de minister-president van Congo die vermoord werd in 1961, Refael Trujilo, de dictator van de Dominicaanse republiek die eveneens vermoord werd in 1961 en Fidel Castro. Verdere uitleg lijkt me niet nodig.
In 2007 gaf de CIA uiteindelijk ook toe dat ze deze moorden en aanslagen op hun geweten hadden. Ze moesten ook zevenhonderd pagina’s vol duistere praktijken uit de Koude Oorlog openbaar maken. De CIA was in staat was om moorden in hoge politieke kringen te plegen en aan een motief ontbrak het in 1963 ook niet
Om meer grip op de CIA en zijn activiteiten te krijgen, plaatste JFK zijn broer Robbert als minister van Justitie. Deze zet was achteraf gezien niet erg slim, omdat het niet alleen de CIA kwaad maakte, maar ook zoals eerder genoemd de FBI. President Kennedy was niet te spreken over de activiteiten die constant zonder zijn medeweten plaatsvonden en wilde de macht van de CIA inperken en de hele organisatie reconstrueren. Dit verergerde het vijandschap tussen het kamp Kennedy en het CIA-kamp nog maar eens.

Logo van de Amerikaanse geheime dienst, de CIAWaarom kwam het de CIA goed uit Kennedy weg te hebben?

Er waren vele oorzaken die het voor de CIA aantrekkelijk maakte om JFK uit de weg te ruimen. De eerste reden was ook direct de reden die ervoor zorgde dat de organisatie en de president niet door één deur konden: de mislukte staatsgreep in Cuba. De tweede reden was er een van een compleet andere aard: de voorbereiding van Kennedy om de Amerikaanse troepen uit Vietnam terug te trekken.


Onderdeel van de complottheorieën met betrekking tot de CIA is nog altijd de wraak van alle ontslagen mannen. Allen Welsh Dulles werd in 1961 door JFK ontslagen als topman van de CIA, maar behoorde drie jaren later wel tot de Commissie Warren. Deze commissie heeft veel over het hoofd gezien en heeft er alles gedaan om de moord op de vermeende zondebok Lee Harvey Oswald af te schuiven. Dulles zelf was na zijn ontslag nog zeer direct bij de CIA betrokken.
Tussen de ontslagen mannen die eerst voor de CIA werkten, zat ook een man genaamd Charles Cabell, die op dat moment de functie van onderdirecteur bekleedde. Toevallig of niet, dat zijn broer Earle Cabell burgemeester was van Dallas. Dit kan verklaren waarom op het allerlaatste moment de rijtoer van de presidentiële stoet gewijzigd werd en dat er over Dealy Plaza gereden werd. Om het stuk op te gaan moest er eerst een moeilijke en vooral langzame bocht gedraaid worden, waardoor de snelheid van de stoet afnam. Dit gaf eventuele schutters de kans om hun slag te slaan. Ook opvallend is het dat een groot deel van de beveiliging tijdens de rijtoer teruggeroepen werd. Een president kan toch niet zó slecht beveiligd worden. Bij een hoog geplaatst politicus die langskomt is het normaal gesproken niet toegestaan dat er ramen openstaan en wordt de hele omgeving goed beveiligd. De aanwezigheid van een grote groep mensen achter een hekje op een plek waar de stoet langs zou gaan, zou dan ook op z’n minst ontdekt moeten worden.
Wat voor het grote publiek altijd geheim moest blijven, is het contact van de CIA met de onderwereld, met name met de Maffia. De Maffia had in die tijd veel invloed aangezien het niet alleen de FBI onder controle had, maar ook nauw samenwerkte met de CIA. Daarom zagen vele onderzoekers het ook als aannemelijk dat de CIA niet met Cubaanse ballingen samengewerkt had, maar met de onderwereld. De haat van de onderwereld was met name gericht tegen Robert Kennedy, maar zoals Maffiabaas Marcello zei: ‘’Als je een hond zijn staart afbijt, blijft hij blaffen. Om hem stil te krijgen moet je de hond zelf afmaken’’ 6 . In dit verhaal was JFK duidelijk de hond en Robert de staart.
Naast de mislukte invasie in de varkensbaai had de CIA ook nog eens het Vietnam-motief. De oorlogsindustrie draaide op volle toeren en de Verenigde Staten kon het zich moeilijk veroorloven dat deze stopgezet zou worden. Daarnaast zou het terugtrekken uit Vietnam opnieuw veel interne kritiek op de CIA veroorzaken, aangezien het de tweede door de CIA geregisseerde en dus mislukte oorlog was. Kennedy’s vicepresident Johnson had een stuk agressiever beleid en het was algemeen bekend dat hij fanatiek voor de oorlog in Vietnam was en dat zijn aanval op Cuba ook een stuk agressiever zou zijn. Dit kan voor de CIA en de geloofwaardigheid van de organisatie een belangrijke reden geweest zijn om deel te nemen aan het complot.
De CIA had duidelijk erg goede motieven om deel te nemen aan een groot complot. De theorieën die betrekking hebben op de CIA zijn ook een stuk realistischer dan die van de FBI, en men kan er niet omheen dat er voor de moord op de president hulp nodig was van binnen de politiek zelf, anders zou een rijtoer niet gewijzigd kunnen worden die duidelijk een stuk meer gevaar met zich meebrengt en zou een complete beveiligingsunit niet terug geroepen kunnen worden.
Aanwijzingen richting de CIA

John McCone, opvolger van de door Kennedy ontslagen CIA-directeur Allen W. Dulles, verklaarde aan de Warren Commissie dat er nooit enige vorm van contact met Oswald geweest is. De CIA heeft hem nooit gecontacteerd, nooit met hem gepraat, nooit geïnterviewd en heeft nooit informatie van hem ontvangen. Oswald was geen agent, werknemer of informant volgens de verklaring en is nooit op directe of indirecte wijze betrokken geweest bij de inlichtingendienst. Waarom weigerde de CIA dan documenten naar buiten te brengen na de moord, met als verklaring de nationale veiligheid. Vanaf oktober 1959, toen Oswald emigreerde naar de Sovjet-Unie, is er geregeld contact geweest.


In het hele onderzoek naar de moord op Kennedy is de vraag die constant terugkomt: Waarom? Hoe is het mogelijk dat de limousine waarin zojuist de president van de Verenigde Staten vermoord is zonder enig onderzoek gewassen kan worden door de geheime dienst? Waarom werden de door het ziekenhuispersoneel goed behandelde kleren van zowel president Kennedy als Gouverneur Connelly direct zo erg verfrommeld door twee CIA agenten dat ze onbruikbaar waren voor verder onderzoek? Waarom werd met geweld het lichaam verwijderd uit Texas en overgebracht naar Washington, terwijl de artsen in Texas, allemaal veel ervaring hadden en allemaal de juiste papieren hadden. Het is een essentiële factor dat een lichaam snel onderzocht wordt, maar toch kwamen agenten van de geheime dienst met getrokken wapens het lichaam van Kennedy ophalen, ondanks de waarschuwingen en protesten van de lijkschouwers.
Enkele uren na de moord kwam de regering al met de conclusie dat Oswald de moordenaar was, terwijl dat nog niet mogelijk kon zijn. Vanaf het moment dat hij opgepakt werd, bracht de geheime dienst in verklaringen al naar buiten dat ze de moordenaar te pakken hadden. Getuigenverklaringen en dergelijke werden compleet genegeerd.
Ongeveer vijftig getuigen waren er van overtuigd dat ze minstens één schot vanaf de grasheuvel hoorden komen, iets wat duidelijk overeenkomt met vele verhalen, bijvoorbeeld dat van James Files, Chauncey Holt en een medewerker van de spoorwegen. Toch werden deze getuigen door de CIA genegeerd of in sommige gevallen nog erger. Enkele getuigen werden bedreigd, gepest en in enkele gevallen zelfs mishandeld door agenten van de geheime dienst. Op het moment dat getuigen hun verhaal deden en zeker wisten dat ze schoten hoorden vanaf de grasheuvel, was de reactie van de agenten vaak dat het niet mogelijk was, dat er maar drie schoten geweest waren en dat ze het verkeerd gehoord hadden.
De CIA beweerd nog steeds dat als er aanwijzingen waren voor een complot, dat het altijd naar buiten zou worden gebracht en dat het absoluut onmogelijk is dat instanties van de overheid bij de moord betrokken waren. Waarom zijn er dan nog steeds documenten die betrekking hebben op de zaak niet naar buiten gebracht? Als ze werkelijk op geen enkele manier bij de zaak betrokken zouden zijn zou het toch niet schadelijk kunnen zijn om deze documenten naar buiten te brengen. En waarom ontkent de CIA dat er nooit enige vorm van contact met Oswald geweest is, terwijl veel getuigen beweren dat Oswald vaak samen is gezien met agenten van de geheime dienst, en er bij de CIA documenten over hem zijn.
In later onderzoek door het HSCA (House Select Committee on Assassinations) werden getuigen als Maffiafiguren zoals Giancana, Roselli en Nicoletti vermoord. De enige met de macht om Maffiabazen om te leggen lijkt mij de CIA, die blijkbaar bang was voor hun verklaringen. Het is nauwelijks te bewijzen, maar het lijkt me sterk dat de CIA niet meer van de moord weet dan dat ze hebben laten blijken.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina