[program], [calculate] en [diagnostic]Dovnload 15.54 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte15.54 Kb.
Handleiding voor de SORVALL RC28S Highspeed-centrifuge.

Zet de hoofdschakelaar op ON. Deze schakelaar bevindt zich aan de rechtervoorzijde van het apparaat. Het Display paneel gaat aan. Alle lampjes van [PROGRAM], [CALCULATE] en [DIAGNOSTIC] gaan branden om na enige seconden weer uit te gaan behalve lampje 1 boven [PROGRAM] moet blijven branden. Is dit niet het geval drukt dan enige keren op PROGRAM totdat dit lampje wel aan gaat. Het Display venster boven de rijen getallen geeft de inhoud aan van het programma onder No.1 van [PROGRAM] en daar bevindt zich ook de cursor. Wordt er een rotor op de juiste manier in de rotorkamer gedaan dan zal bij het sluiten van de rotorkamer onder 'Rotor ' het getal komen die bij de geplaatste rotor hoort. De computer herkent automatisch welke rotor in de rotorkamer is geplaatst. De cursor zal bij het aanzetten van de centrifuge steeds op de 'Speed' display zitten en hierdoor kan direct de gewenste waarde voor de draaisnelheid worden ingevoerd. Met [CLEAR] kan een foutief ingevoerde waarde worden verwijderd. Na het invoeren van een parameter moet steeds op [ENTER] worden gedrukt en de cursor zal hierdoor naar de volgende display worden verplaatst en wordt de ingevoerde parameter in het geheugen van de computer opgeslagen. De rotorkamer wordt geopend door het handvat van de deksel voorwaarts te duwen.Centrifugeren .

Bij het gebruik van deze Supraspeed centrifuge is het van belang altijd eerst de handleiding van de te gebruiken rotor door te nemen. Vooral als gebruikt moet worden gemaakt van inzetstukken en/of hulpstukken voor de rotoren. Zorg bij de vaste-hoek rotoren dat de caps goed op de buis sluiten; maak de buisgaten van de rotor zorgvuldig droog voordat de buizen er in gezet worden; ook de af te draaien buizen moeten aan de buitenkant droog gemaakt worden. Bij de uitzwaai-rotoren moet er goed opgelet worden dat de rubberringen in de buckets aanwezig zijn en de afsluitdoppen aangedraaid worden. Buizen voor de zware uitzwaairotoren moeten op een balans worden getarreerd daar het 'IMBALANCE' stoorsignaal snel inkomt bij deze centrifuge. De buizen worden droog in de buckets gezet. Wordt er bij 4 graden C. gedraaid, dan laat men de rotor zo lang mogelijk in de koelcel staan.Werkwijze:

Plaats de rotordeksel op de rotor en draai de schroefdeksel goed vast aan de rotor (tegen de wijzers van de klok in). Zet de rotor rechtstandig op de as van de drivemotor, ervoor zorg dragend dat de aandrijfpinnen van de rotor niet boven de asaandrijfpinnen komen te staan. Deze behoren nl. 90 graden t.o.v. elkaar verdraaid te staan. Daarna wordt de kleine schroefdeksel goed aangedraaid (tegen de wijzers van de klok in) zodat de rotor op de aandrijf-as vast zit. De rotorkamer wordt nu gesloten door de handel van de kamer deksel rustig achterwaarts te duwen totdat er een klikkend geluid volgt. Op het Display paneel verschijnt onder ' Rotor' direct het nummer van de rotor welke zich nu in de rotorkamer bevindt. Is dit niet het geval dan betekent dit alleen dat de schroefdeksel niet op de juiste manier is vastgedraaid. Draai eerst de kleine schroefdeksel weer los en haal de rotor rechtstandig uit de rotorkamer en controleer of de schroefdeksel voldoende vast is aangedraaid. Ook het aandraaien van de kleine schroefdeksel wordt nogmaals gecontroleerd. Op hetzelfde Display paneel staat de cursur nu onder 'Speed' en met behulp van de getallentoetsen kan de waarde voor de gewenste draai-snelheid worden ingevoerd. Na op [ENTER] gedrukt te hebben zal de cursor verspringen naar 'Hr:min'. Hier moet steeds een waarde van twee getallen voor de minuten worden ingevuld bijv. 05 of 30. De tijd voor uren en minuten moeten achter elkaar worden ingevoerd bijv. 130 = 1h:30min; 1200 = 12h:00min; enz. enz. Na het drukken op [ENTER] verspringt de cursor naar 'Temp/Max'. Hier vult men eerst de waarde voor 'Temp' in en met behulp van de [+/-] toets kan een negatieve waarde worden ingevoerd. Vervolgens voert men de waarde voor ' Max' in. Het verschil in waarden tussen Temp en Max mag minimaal slechts 5 graden bedragen. Na het drukken op [ENTER] verspringt de cursor naar 'BRAKE'. Met behulp van de knop [ON/OFF] kan 'BRAKE' ingeschakeld of uitgeschakeld worden. In verband hiermee kan de gewenste acceleratie en ook de deceleratie worden ingesteld. Druk hiervoor dan op [PROGRAM] en het lampje springt naar 2. Op het display paneel verschijnt dan een ander menu programma. De waarde onder ' RCF' is reeds ingevuld (omdat in program 1 de waarde voor 'SPEED ' werd ingevuld). Na het indrukken op [ENTER] verspringt de cursor naar 'SLOW-START' met daaronder de keuze voor 'ON' en 'AUTO '. Druk op de toes [ON/OFF] om 'SLOW-START' in te schakelen en daarna op [ENTER] en de cursor verspringt naar 'AUTO' Onder ' AUTO' kan een getal van 1 t/m 30 worden ingevuld om de acceleratiesnelheid hiermee aan te geven. Hoe hoger het getal hoe groter de acceleratiesnelheid. Wil men ook de deceleratiesnelheid veranderen dan kan op dezelfde wijze als bij de acceleratie wordt aangegeven. Voor het gebruik van programma No.3 en 4 onder [PROGRAM] en ook die van de programma's No.1 t/m 4 onder [CALCULATE] als onder [DIAGNOSTIC] wordt verwezen naar de fabriekshandleiding van deze centrifuge. Zijn nu de nodige parameters volledig en goed ingevuld dan kan op [START] worden gedrukt om de centrifuge te starten.

Stoppen.

De centrifuge stopt automatisch als de ingevoerde draaitijd is bereikt. Heeft men de draaitijd op [HOLD] ingesteld dan stop men de run door op [STOP] te drukken. Het lampje van deze toets gaat dan branden en de centrifuge begint te decellereren. Nadat de rotor stil staat, maakt men de rotorkamer open en de kleine schroefdeksel wordt eerst losgeschroefd. Haal dan rechtstandig de rotor omhoog uit de rotorkamer. Nu sluit men de rotorkamer en zet de hoofdschakelaar op [OFF]. Vergeet vooral niet de nodige gegevens in dit logboek te schrijven.OPMERKING: mocht er tijdens het starten van de centrifuge iets mis gaan druk dan op [STOP] en roep vervolgens de toezichthouder.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina