Programma voor de Ontwikkeling van Duurzaam Toerisme binnen de Caribische RegioDovnload 0.64 Mb.
Pagina1/6
Datum18.08.2016
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6


0

CTO


www.carlbro.com

Europese commissieCaribbean Regional Sustainable Tourism Development Programme

(Programma voor de Ontwikkeling van Duurzaam Toerisme binnen de Caribische Regio)

Goede werkmethoden in het Caribisch Gebied inzake het toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt (het gemeenschapstoerisme)
Concurreren met de beste:

FOTO’S
3 Rivers – DOMINICA

Walkerswood - JAMAICA

SLHTP – Anse la Raye - ST. LUCIA

La Ruta del Café Ucodep - DOMINICAANSE REPUBLIEK


Het ‘Caribbean Regional Sustainable Tourism Development Programme’ (Programma voor de Ontwikkeling van Duurzaam Toerisme binnen de Caribische Regio)

Deze handleiding is het resultaat van het Caribbean Regional Sustainable Tourism Development Programme (CRSTDP), dat een programma van vijf jaren (2003-2008) omvat en ingevolge het 8th European Development Fund (EDF) gefinancierd wordt door de Europese Unie. De algemene doelstelling van het Programma is een bijdrage te leveren aan de economische groei en het bestrijden van armoede in the 15 lidlanden van het Caribische Forum van Afrikaanse, Caribische en Pacific (ACP) landen (CARIFORUM) middels een verhoogd concurrentievermogen en grotere duurzaamheid van de Caribische toeristensector. CARIFORUM omvat Antigua en Barbuda, de Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Grenada, Guyana, Haïti, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Suriname, en Trinidad en Tobago.


De Caribbean Tourism Organization (Caribische Toeristenorganisatie)

De Caribbean Tourism Organization (CTO), met haar hoofdkwartier op Barbados en met marketingactiviteiten in New York, Londen en Toronto, is het agentschap voor toeristenontwikkeling binnen het Caribisch Gebied waarvan 32 overheden lid zijn alsook een groot aantal particuliere organisaties en bedrijven. De missie van de CTO is te zorgen voor diensten en informatie aan en via haar leden, die benodigd zijn voor de ontwikkeling van een duurzaam toerisme dat economische en sociale voordelen oplevert voor de bevolking in het Caribisch Gebied. De organisatie verschaft gespecialiseerde ondersteuning en technische assistentie aan lidlanden op het gebied van marketing, de ontwikkeling van het menselijk potentieel, onderzoek, informatiemanagement en duurzame ontwikkeling.


Indien u exemplaren van deze handleiding wenst te bestellen, maak dan a.u.b. contact met:

The Caribbean Tourism Organization.

One Financial Place, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados.

Tel: (246) 427 5242 Fax: (246) 429 3065

Email: ctobar@caribsurf.com www.onecaribbean.org

Inhoudsopgave

Pagina

Acroniemen


Dankbetuiging
Voorwoord van de Secretaris Generaal van de CTO

Inleiding


Doelstellingen en methodologie
Het definiëren van gemeenschapstoerisme (het toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt –CBT-)
Ontwikkelingen binnen het gemeenschapstoerisme
Cruciale factoren, lessen die geleerd zijn en goede werkmethoden
Casestudies oftewel analyses van praktijkgevallen waarbij er sprake is van positieve werkervaringen

Index van casestudies van goede werkmethoden

Portsmouth Indian River Tour Guides Association, Dominica

Giraudel/Eggleston Flower Group, Dominica

3 Rivers Community Life Package in Grand Fond Village, Dominica

La Ruta del Café, Dominicaanse Republiek

St. Helena Women’s Group, Jamaica

Walkers Wood Country Tour, Jamaica

Anse La Raye Seafood Friday, St. Lucia

Plas Kassav, St. Lucia

Roxborough Estate Visitor Services Cooperative, Tobago

Nature Seekers, Trinidad
Slotopmerkingen
Aanvullende informatie

Voorbeelden van criteria inzake de selectie van CBT-projecten

Aanbevelingen inzake het financieren van CBT-ontwikkeling in het Caribisch Gebied

Bruikbare referenties

Relevante organisaties

Aanverwante prijzen (awards) op het gebied van toerisme en milieu

Acroniemen
ACP African, Caribbean and Pacific

ACTUAR Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario y Conservacionista

ALRSF Anse La Raye Seafood Friday, St. Lucia

APEIS-RISPO Asia Pacific Environmental Innovative Strategies – Research on Innovative and Strategic Policy Options

BWA Bureau of Women’s Affairs, Jamaica

CANARI Caribbean Natural Resources Institute

CARIFORUM Caribbean Forum of ACP states

CBT Community-Based Tourism (Toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt oftewel Gemeenschapstoerisme)

CPP Community/Private Partnership (Partnerschap tussen de Lokale Gemeenschap en de Particuliere Sector)

CPR Common Property Resources (Hulpbronnen die Gemeenschappelijk Bezit zijn)

CRSTDP Caribbean Regional Sustainable Tourism Development Programme

CTF Community Tourism Foundation, Barbados

CTO Caribbean Tourism Organization

DFID Department for International Development, UK (Departement voor Internationale Ontwikkeling, Verenigd Koninkrijk)

EDF European Development Fund (Europees Ontwikkelingsfonds)

EU European Union (Europese Unie)

ETDP Eco-Tourism Development Programme, Dominica

FTTSA Fair Trade in Tourism South Africa

GEF-SGP Global Environment Facility - Small Grants Programme

GPI Good Practice Inventory (Inventarisatie van Goede Werkmethoden)

HERITAS Heritage Tourism Association of St. Lucia

HTU Heritage Trails Uganda

IICA Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture

IIED International Institute for Environment and Development

IIPT International Institute for Peace through Tourism

JIDC Jamaica Industrial Development Corporation

MDG Millennium Development Goal (Millennium Ontwikkelingsdoel)

M&E Monitoring and Evaluation (Monitoring en Evaluatie)

MTPNP Morne Trois Pitons National Park, Dominica

NACOBTA Namibian Community-Based Tourism Association

NDC National Development Corporation, Dominica

NS Nature Seekers, Trinidad

PCV Peace Corps Volunteers

PIRTGA Portsmouth Indian River Tour Guides Association, Dominica

PPT Pro-Poor Tourism

REACT Rural Enterprise Agricultural Community Tourism

REST Responsible Ecological Social Tours, Thailand

SAD Stakeholders Against Destruction, Trinidad

SCF Sustainable Communities Foundation, Jamaica

SHWG St. Helena’s Women’s Group, Jamaica

SLHTP St. Lucia Heritage Tourism Programme

SNV Netherlands Development Organisation (Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie)

SOS Save Our Sea turtles, Tobago

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Sterke Punten, Zwakke Punten, Mogelijkheden en Bedreigingen)

TEA Toledo Ecotourism Association, Belize

TIDE Toledo Institute for Development and Environment, Belize

UCOTA Uganda Community Tourism Association

UNDP United Nations Development Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNWTO United Nations World Tourism Organization

USAID United States Agency for International Development

UWI-SEDU University of the West Indies - Sustainable Economic Development Unit (Unit voor de Ontwikkeling van Duurzaam Toerisme)

WIDECAST Wider Caribbean Turtle Conservation Network

WWF World Wildlife Fund International

Youth PATH Youth Poverty Alleviation through Heritage Tourism

Dankbetuiging

Deze studie werd ondersteund door veel personeelsleden van de Caribbean Tourism Organization (CTO) en consultants van het Caribbean Regional Sustainable Tourism Development Programme (CRSTDP) bij de CTO en wij zijn erkentelijk voor hun gastvrijheid en ondersteuning. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Mareba Scott (Sustainable Tourism Product Specialist), Luis Chaves (ex-CRSTDP Sustainable Tourism Development Advisor), Bonita Morgan (Human Resource Director), Yvonne Armour-Shillingford (CRSTDP Human Resource Development Advisor), Arley Sobers (Director of Research and Development), McHale Andrew (CRSTDP Research and Development Advisor), Luther Miller (Director of Finance) en Vincent Vanderpool-Wallace (Secretary General en Chief Executive Officer) voor hun begeleiding. Ik ben ook Rochelle Gooding dankbaar voor zijn administratieve ondersteuning en Sophia Lashley voor haar hulp m.b.t. het literatuuronderzoek.


We zijn veel dank verschuldigd aan degenen die het veldonderzoek faciliteerden: Sobers Esprit van het Eco-Tourism Development Programme (ETDP) in Dominica, Nigel Mitchell van het St. Lucia Heritage Tourism Programme (SLHTP), Sharon Stanley van het Ministerie van Toerisme en Sylvester Clauzel van het Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) in Trinidad, Daniel Nicholson van het Department of Tourism and the Travel Foundation in Tobago, Carrole Guntley van het Ministerie van Toerisme in Jamaica en Sharon Banfield van het Ministerie van Toerisme in Barbados. Ik ben ook Dennis Pantin van de Sustainable Economic Development Unit (UWI-SEDU) van de University of the West Indies, St. Augustine Campus in Trinidad, dankbaar, alsook Yves Renard in St. Lucia voor het delen van hun inzichten.
De kern van deze publicatie wordt gevormd door de praktijkervaringen die zijn opgedaan bij het uitvoeren van de projecten voor het toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt (oftewel gemeenschapstoerisme). De casestudies zijn het resultaat van creativiteit, hard werk en doorzettingsvermogen onder vaak minder ideale omstandigheden. Gemeenschapsorganisaties, donoren, niet-gouvernementele organisaties, toeristenbedrijven en overheidsinstituten hebben veel van hun tijd beschikbaar gesteld om te reageren op verzoeken om informatie, om vragen te beantwoorden, beeldmateriaal te verschaffen en casestudies voor de publicatie te beoordelen. Zonder hun hulp was deze handleiding niet mogelijk geweest.
Louise M. Dixey

Community-Based Tourism Consultant

Carl Bro a/s, Granskoven 8, DK-2600 Glostrup, Denmark

www.carlbro.com

Voorwoord
‘Toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ (‘community-based tourism’) is geen nieuw begrip. Hoewel er in verschillende bestemmingen in Afrika, Latijns Amerika en Azië internationale ervaring is vastgelegd, is het ‘toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ niet erg bekend in het Caribisch Gebied. Steeds meer mensen uit de samenleving proberen middels het uitwisselen van ervaringen, vast te stellen (te definiëren) wat het begrip ‘toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ of kortweg ‘gemeenschapstoerisme’ voor deze uiteenlopende regio inhoudt. Deze mensen winnen steeds meer terrein binnen de samenleving.
Er is een groeiend besef dat internationale definities te eng zijn, niet aangepast aan kleine (eiland) ontwikkelingslanden en dat de interpretatie van ‘gemeenschapstoerisme’ in het Caribisch Gebied breder geformuleerd moet worden. Deze dient economische banden te omvatten, zoals landbouwers die hotels in bijv. St. Kitts bevoorraden en de oogsters van zeewier in St. Lucia, alsook een coöperatie van touroperators in Tobago, verkopers van gebakken vis in Barbados, wevers in Jamaica en organisatoren van dorpsexcursies in de Dominicaanse Republiek.
Ik ben ervan overtuigd dat de gehele toeristensector in het Caribisch Gebied moet vallen onder (de definitie van) ‘toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’, oftewel ‘gemeenschapstoerisme’. Toerisme dient te zijn van, door, voor en met de volledige instemming en volledige aanvaarding van de gemeenschap. Het op welke andere wijze dan ook definiëren van dit begrip marginaliseert de inspanning die de kern van onze duurzame ontwikkeling zou moeten zijn. Gemeenschappen zijn de dragers van onze cultuur en onze reddingsboten naar de toekomst.

Deze handleiding introduceert ontwikkelingen op het gebied van het gemeenschapstoerisme in het Caribisch Gebied en in de internationale arena. Zij legt de nadruk op cruciale factoren en hulpmiddelen, de belangrijkste lering die getrokken is en geeft een dwarsdoorsnede van goede werkmethoden. De tien casestudies geven praktische voorbeelden van hoe gemeenschappen op succesvolle wijze toerisme hebben toegepast als hulpmiddel voor duurzame ontwikkeling en hoe zij marktvoordeel hebben verkregen door dit te doen. Deze publicatie is niet uitputtend, doch is erop gericht om u te begeleiden en te stimuleren om betere werkmethoden toe te passen. Ik moedig vakmensen en beleidsmakers aan, om gebruik te maken van dit hulpmiddel om de lokale bevolking weer in beeld te brengen en een duidelijke vooruitgang binnen de regio te boeken.Scanned signature (gescande handtekening)

Vincent Vanderpool-WallaceSecretary General and Chief Executive Officer

Caribbean Tourism OrganizationInleiding

Het Caribisch Gebied is meer dan welke andere regio in de wereld afhankelijk van het toerisme om in zijn levensonderhoud te voorzien. De globalisatie heeft de meeste van de kleine eilandnaties van het Caribisch Gebied met beperkte alternatieve economische mogelijkheden gelaten. Toerisme is in de meeste Caribische landen de voornaamste verdiener van vreemde valuta en heeft ongeveer een derde van de arbeidskrachten van de regio in dienst. De lidlanden van de CTO hebben slechts 1 procent van de wereldbevolking, maar trekken 3 procent aan van alle toeristen en uitgaven door toeristen ter wereld. Volgens de World Tourism Organization (UNWTO), faciliteerde het Caribisch Gebied 22,5 miljoen personen die bleven logeren, 19,8 miljoen bezoeken van cruisepassagiers en ongeveer US $ 21,5 miljard aan uitgaven in 2005.


Ondanks de karakteristieke afhankelijkheid van de regio van de toeristensector, dringt het besef steeds meer door dat het meer de overheid en de bedrijven zijn die de meeste voordelen uit deze sector halen, terwijl de leden van de gemeenschappen marginale verdiensten ontvangen. Met het oog op de hoge aanloop van bezoekers aan bestemmingen in de Caribische regio, is het gemeenschapstoerisme, relatief onontwikkeld in het Caribisch Gebied. Het doel van gemeenschapstoerisme is om de actieve deelname van de lokale bevolking aan de mogelijkheden die het toerisme biedt, te vergroten.
Er zijn de afgelopen tijd in het Caribisch Gebied verschillende goede werkmethoden binnen het gemeenschapstoerisme op gang gekomen, in het bijzonder in de minder ontwikkelde toeristenbestemmingen en de markten die een andere positie innamen. Documentatie van de ervaringen die in de regio zijn opgedaan, is tot vandaag de dag beperkt, maar het streven is erop gericht dat overheden, donoren en progressieve toeristenbedrijven een steeds grotere ruimte inbouwen in hun streven naar duurzame ontwikkelingsmodellen.
De CTO heeft mandaat om het duurzaam toerisme in het Caribisch Gebied te bevorderen en daartoe geschikte werkmethoden onder haar leden te verspreiden. Het doel van deze handleiding is daarom om casestudies inzake gemeenschapstoerisme in de regio die de lokale bevolking in staat hebben gesteld om in de mogelijkheden die het toerisme biedt, te participeren, onder uw aandacht te brengen, alsook de voordelen die zij hebben gebracht voor een bredere groep binnen de gemeenschap. De handleiding dient lidlanden en andere belangengroepen te ondersteunen bij het aannemen en aanpassen van strategieën om gemeenschapstoerisme alsook de duurzaamheid van de toeristenindustrie in de regio, te bevorderen.

Doelstellingen en Methodologie
De voornaamste doelstellingen van de opdrachten waren om:
(1) te assisteren bij het verkrijgen van een duidelijker inzicht in de begrippen ‘toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ en/of ‘gemeenschapstoerisme’ en het presenteren van (een) acceptabele werkbare definitie(s).
(2) geschikte werkmethoden binnen het gemeenschapstoerisme te identificeren en te verzamelen middels een evaluatie van regionale en internationale casestudies.
(3) een handleiding van het toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt (gemeenschapstoerisme) in het Caribisch Gebied te ontwikkelen, die de nadruk legt op goede werkmethoden in cruciale gebieden, richtlijnen verschaft voor initiatieven en de breedst mogelijke vertegenwoordiging van casestudies van CTO-lidlanden omvat.
De opdracht diende in drie man-maanden afgerond te zijn en het onderzoek werd verricht tussen juni en oktober 2006.
De methodologie omvatte het volgende:


 1. Literatuuronderzoek

Relevante gepubliceerde en niet-gepubliceerde documenten werden bestudeerd om (een) acceptabele, werkbare definitie(s) te ontwikkelen, cruciale factoren te identificeren, de lering die getrokken was en bruikbare werkmethoden te verzamelen.


 1. Roep om suggesties in te dienen

Er werd een lijst van punten voor het identificeren van casestudies van bruikbare werkmethoden binnen het gemeenschapstoerisme samengesteld. Deze lijst werd in het Spaans en in het Frans vertaald en in juli 2006 via e-mail, per fax en per post verstuurd naar CTO-lidlanden. De reacties werden in overleg met de CTO en middels follow-up (e-mail, telefoon) beoordeeld en er werd een lijst opgesteld met bestemmingen en projecten die zouden worden onderworpen aan veldbezoeken.


 1. Veldbezoeken en interviews met stakeholders

Er werden drie weken besteed aan verificatiebezoeken in de regio en dit was noodzakelijk om na te gaan of de situatie in het veld (ter plekke) overeenkomt met de informatie die verstrekt was. Uit ervaring is gebleken dat de informatie over initiatieven inzake gemeenschapstoerisme in de meeste gevallen verificatie vereist, aangezien de situatie ter plekke in een korte tijd ingrijpend kan veranderen. Alle casestudies werden onderworpen aan veldbezoeken, met uitzondering van een initiatief in de Dominicaanse Republiek waar er lokale verificatie werd verschaft. Er werden veldbezoeken afgelegd in St. Lucia, Dominica, Trinidad en Tobago, Jamaica en Barbados.

Er werden gegevens verzameld op gemeenschapsniveau met gebruikmaking van interviews met de belangrijkste informanten en middels observaties ter plekke. Waar praktisch haalbaar participeerde de consultant in de toeristenactiviteit, bijvoorbeeld door de nacht door te brengen in een accommodatie of door deel te nemen aan een tour met een gids. Er werden digitale foto’s gemaakt om de casestudies te illustreren. De bezoeken op de locaties werden aangevuld met interviews met de belangrijkste stakeholders waaronder vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en toeristenbedrijven.
 1. Selectie van Casestudies op grond van bruikbare werkmethoden

Zo werden er op basis van objectieve criteria succesvolle casestudies voor de handleiding geselecteerd. De initiatieven werden geselecteerd indien zij voldeden aan het volgende:


 1. Actieve participatie van de lokale bevolking in de planning, implementatie, het management en/of eigenaarschap van de toeristenonderneming.

 2. Het in zich hebben van innovaties en/of demonstratiewaarde.

 3. Positieve en tastbare resultaten op sociaal-cultureel, economisch en op milieugebied.

 4. Toegang tot de toeristenmarkt.

 5. Commerciële levensvatbaarheid.

 6. Ondersteuning van welke relevante beleidsraamwerken dan ook inzake gemeenschapstoerisme.

 7. Adequate aanpak van implementatievraagstukken (bijv. hiaten in vaardigheden) en waar nodig introductie van maatregelen om de negatieve effecten van het toerisme te verminderen.

 8. Voldoende documentatie om een dwarsdoorsnede van de casestudie te geven.

Er waren verschillende belangrijke beperkingen inzake het onderzoek, waaronder:
 • Beperkingen inzake de beschikbare tijd en middelen voor de veldbezoeken.

 • Weinig respons van CTO-lidlanden (9 van de 32) op de roep om suggesties in te dienen.

 • Een gebrek aan documentatie en/of verspreiding van ervaringen op het gebied van gemeenschapstoerisme in het Caribisch Gebied.

Het definieren van ‘het toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ oftewel ‘het gemeenschapstoerisme’

‘Toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ (community-based tourism) en ‘gemeenschapstoerisme’ (community tourism) zijn begrippen die over het algemeen door elkaar worden gebruikt door zowel internationale als regionale stakeholders, om hetzelfde verschijnsel te beschrijven. ‘Gemeenschapstoerisme’ (‘community tourism’) wordt vaak gebruikt als een afkorting van ‘toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt’ (community-based tourism). In deze handleiding zal de afkorting CBT (community-based tourism) worden gehanteerd ter verwijzing naar bovengenoemde begrippen.Er bestaat een overvloed aan definities van CBT en velen menen aanspraak te moeten maken op de rechtmatigheid van hun model en hun definitie. De interpretaties zijn vaak een weerspiegeling van de gerichtheid van de stakeholder, zoals op het natuurbehoud of op rechten gebaseerde ontwikkeling en er treden verschuivingen op in de paradigma’s oftewel basismodellen hieromtrent. Het doorslaggevende verschil tussen het CBT en andere benaderingen is zijn nadruk op deelname van de gemeenschappen binnen de mogelijkheden die de toeristensector biedt. Het CBT dat tastbare voordelen op sociaal-economische en/of op milieugebied oplevert, wordt beschouwd als een vorm van toerisme dat valt onder de overkoepeling van de heersende paradigma’s voor het toerisme dat de minder draagkrachtigen verantwoordelijk en duurzaam ten goede komt, oftewel het Pro-poor Tourism (PPT).
Verschillende stakeholders in het Caribisch Gebied zijn van mening dat de internationale definities van het CBT beperkend zijn, aangezien deze meer gericht waren op het ontwikkelen van CBT-attracties, m.a.w. op toeristenproducten en –diensten die rechtstreeks door de gemeenschapsleden aan de toeristen worden verschaft en niet de levering van goederen en diensten omvatte, oftewel de inputs zoals landbouwproducten aan deze bedrijfstak. Dit is vooral belangrijk voor kleine (eiland) ontwikkelingslanden waar de gehele bevolking als één gemeenschap kan worden beschouwd. Nevis, bijvoorbeeld, heeft een bevolking van 10.000 zielen en dit staat in schril contrast met de demografie van andere bestemmingen waar CBT-initiatieven zijn ontwikkeld, zoals Costa Rica (4 miljoen inwoners), Oeganda (25 miljoen) en Thailand (63 miljoen).
Het Saint Lucia Heritage Tourism Programme (SLHTP), de Sustainable Economic Development Unit van de University of the West Indies (UWI-SEDU), het Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) en het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) beschouwen de band tussen de landbouw en de toeristensector een onderdeel van het CBT. Deze organisaties zijn het eens met het Pro-Poor Tourism (PPT) Partnership dat geïsoleerde ‘alternatieve’ en kleinschalige CBT-initiatieven belangrijk zijn, maar dat het niet waarschijnlijk is dat deze duurzame ontwikkelingen zullen opleveren. Veranderingen in de wijze waarop het toerisme in grote lijnen (‘mainstream’-toerisme) is gestructureerd en functioneert, zal eerder de effecten hebben op de marktschakels die nodig zijn om de schaal van tastbare voordelen aan gemeenschappen te brengen die hun duurzame ontwikkeling zouden kunnen bevorderen.
Er zijn verschillende initiatieven geweest om ondernemingen te ontwikkelen en om lokale producenten op te nemen in de leveringsketen binnen de toeristensector in het Caribisch Gebied. Toch zou er nog veel meer gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat de toeristenindustrie een bijdrage levert aan het bestrijden van armoede middels het ontwikkelen van banden tussen de landbouw- en de toeristenindustrie, en de mogelijkheden voor de informele sector (Meyer 2006). Er zijn richtlijnen beschikbaar inzake goede werkmethoden om de toeristenbedrijven in het Caribisch Gebied te stimuleren om een grotere bijdrage te leveren aan de lokale economie. (zie Ashley, Goodwin, McNab, Scott en Chaves 2006). Teneinde duplicatie te voorkomen, zijn de agro-toeristische initiatieven niet vertegenwoordigd in de casestudies die in deze handleiding behandeld worden.

De voorgestelde werkbare definitie van de CTO van duurzaam toerisme dat de eigen gemeenschap ten goede komt, oftewel duurzaam gemeenschapstoerisme is:


Een gezamenlijke benadering inzake de toeristensector waarbij de gemeenschapsleden controle uitoefenen middels een actieve participatie in de beoordeling, ontwikkeling, het management en/of eigenaarschap (geheel of gedeeltelijk) van ondernemingen, die tastbare sociaal-economische voordelen oplevert aan leden van die gemeenschap, de natuurlijke en culturele hulpbronnen beschermt en waarde toevoegt aan de ervaringen van lokale en buitenlandse bezoekers. Dit omvat zowel toeristenactiviteiten in een gemeenschap als goederen en diensten die geleverd worden aan de toeristenindustrie door een of meer gemeenschapsleden.”
Op productenniveau kan het CBT toeristenactiviteiten omvatten die ook kunnen worden beschreven als ‘eco-’, ‘cultureel’, ‘inheems’, ‘agro-’, ‘aan huis-’, ‘plattelands-’ of ‘erfgoed-’toerisme en het is in dezen van belang dat de producten niet noodzakelijkerwijs de volgende hoeven te zijn:


 • Kleinschalig

Las Terrazas Complejo Turistico in Cuba is een ressortbestemming die het eigendom is van en beheerd wordt door de overheid en de lokale gemeenschap en die een hotel omvat van 26 kamers op een terrein van 26 hectaren herbeplant bos.


 • Plattelands

De Oistins Fish Fry in de gemeente van Christ Church is heel populair onder de toeristen in Barbados.


Hiernaar kan verwezen worden als het ‘klassieke CBT’ en de meer recente focus is op partnerschappen tussen de gemeenschappen en de particuliere sector, micro-ondernemers en de leveringsketen aan de bredere toeristeneconomie.


 • Een product geleverd in gemeenschapsverband en/of geconcentreerd op de interactie tussen gast en gastheer

Toeristen brengen geen bezoek aan de St. Helena Women’s Group in Jamaica, maar kopen wel ‘calabaskets’ (kalebasmanden) in gift shops in de ‘all-inclusive’ hotels.
Verder leert internationale ervaring ons dat indien cruciale vraagstukken niet op adequate wijze worden aangepakt, de zwakke punten in het ontwikkelingsproces zullen betekenen dat de CBT-producten misschien niet: • Milieu-vriendelijk’, ‘cultuur-gevoelig’ of ‘rechtvaardig’ zijn’

Er kunnen bijvoorbeeld vraagstukken de kop opsteken m.b.t. gebrekkige afvalverwerking, een gebrek aan authenticiteit en/of een zwak organisatorisch bestuur waarbij de voordelen niet op de juiste wijze worden verdeeld.


 • Winstgevend zijn

Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat weinig internationale projecten voldoende voordelen generen om incentives oftewel aansporingen voor behoud te verschaffen of een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de lokale armoede.


 • Duurzaam zijn

Het faalcijfer is hoog en de onderontwikkeling van arme gemeenschappen kan blijven voortbestaan.


  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina