Programma’s ‘in huis ‘Dovnload 30.32 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte30.32 Kb.
Programma’s ‘in huis ‘

2014

28-01 Het hospice en de Leendert Vriel stichting, door mevr. Trudy van Gils

11-02 Klimaatverandering en mogelijke oorzaken , door Gerard Vogel, aansluitend I-pad

25-02 Jaarvergadering


2013

  1. Nieuwjaarsbijeenkomst in La Roche

  1. Levensverhaal van Bram Robaard

  1. Verzuimreductie, door Bruno Wagteveld

  1. Jaarvergadering

  1. Het nieuwe koffiedrinken, presentatie door Leo en Leon van de firma Jura

  1. Levensverhaal van Onno Brouwer

  1. Aanpak van geweld, door Sandro Pinna ( werkzaam voor de Nationale politie)

  1. Levensverhaal Peter Oldenhof

Levensverhaal Joop Visscher

  1. Topsport in Twente,door Henk Nijhof, vicevoorz. stichting, oud wethouder Hengelo

25-06 Het leven na een harttransplantatie, door Klaas Elling

23-07 Hanze in Twenthe ? Door Gerard Seyger

30-07 Misdaad en lijfstraffen in Twente, door Dick Schlüter

13-08 Project in Gambia door Hennie en Winni van der Meer

27-08 Cultuur in Twente, door Harm Mannak, alg. dir. Muziekkwartier Enschede

24-09 Breekbaar, maar niet gebroken, over een overlevende van Auschwitz, door Ben Nijhuis

08-10 Klimaat en energie, door Hans Wallinga

22-10 Het huidige Joegoslavie na het uiteenvallen, door Pavo Stefanovic

12-11 Oog voor talent, talentontwikkeling bij jongeren,door mevr. Ria Nijhof

26-11 Ledenvergadering


2012

24-01 Info over uitvaartcentrum Vredehof, door Pedro Swier

14-02 Praktijk voor lijf en leven, door Margit Schlecht (Roessingh)

28-02 Jaarvergadering

13-03 Presentaties door Nol Wentholt en Adri Verhoeff ( levensverhalen)

27-03 Tante Roosje, verhaal over een overlevende van Auschwitz, door Paul Glaser

22-05 Leven en werken in Uruzgan, door Lt. Kol. Ron Jongejeugd

12-06 Fietstocht door ‘onbekend Enschede’ (Wim Arends en Theo Damink) en aansluitend inleiding door Mirjam Tip en Jan Breteler ven de gemeente Enschede

26-06 ? ? Presentatie door eigen leden ???

10-07 Boren naar olie in Ned. Indie, door Carel van der Velde

24-07 Stichting Leergeld Enschede

31-07 Levensverhaal Clemens Theusink met cursus batik

14-08 De IJssellinie, verdedigingswerk tussen Nijmegen en Kampen,door Hans de Bruin

28-08 Het Glazen Huis in Enschede 3FM Serious Request, door Renske Meijer Rode Kruis

11-09 Doorstart Luchthaven Twente ??? door Nol Graas van de Stg VOLT

25-09 Bouw en architectuur, door Erik Workel, architect bij de IAA

09-10 Gezond bewegen, door prof. Frits Oosterveld

23-10 Financiele crises etc , Gerard grotenhuis dir. Rabobank Enschede –Haaksbergen

13-11 Ledenvergadering

27-11 Voetbal, door Henk Kessler

11-12 Euregio, door de heer L.Dik
2011


  1. Inleiding over het Werkplein, zijn werkwijze en resultaten (UWV- gemeenten)

  1. De vergeten Marine Luchtvaart historie

  1. Jaarvergadering

  1. Inleiding over democratie door prof. J.Thomassen

  1. schipper en bemanning, inl. door Hr. Simons

  1. Art of War, kunst van de krijgsvoering door oud luchtmacht officier W.Nieuwland

  1. Groene energie, door Ton Beune van de Raedthuysgroep

  1. Fietsen door ‘onbekend Enschede ‘met Theo Damink en Wim Arends, daarna

Ontwikkeling van de binnenstad door Jan Breteler, sr.projectmanager Enschede

  1. Internationale handel, door Herman Mönnink

  1. Hoe kijkt Nederland naar het kabinet, interne discussie

07-26 FC. Twente vanuit het faillissement, door Hennie Ardesch
08-09 Hobby en computer, door Gerard Vogel

08-23 Rondje Schotland, door Hans Wallinga


09-13 Vrouwen in West-Afrika door Jan Vervoort ( stg. Hakuna Matata)

09-27 Civiel-militaire samenwerking, door majoor Jeroen Sennef, (werkzaam bij het Cimic)

11-10 Prentbriefkaarten door Joop Sybrandi, een tocht door Nederland.

25-10 Het Indiase koeienproject, Jos van der Eyk, project Rotary

08-11 Ledenvergadering met inl. over historie van de club door Pavo

22-11 Over reclame en andere zaken, Gerard Brummer

13-12 Mijn leven in het openbaar bestuur, prof . W. Lemstra oud burgemeester Hengelo


2010

26-01 Invalprogramma: korte inl. door enkele leden

09-02 Levensverhaal Cor Kok

23-02 Halt : het alternatief voor straffen

13-03 ’t Vaneker, inleiding door Joop Nijenhuis

27-04 Studentenpastoraat UT

11-05 Belevenissen in Nicaragua, inl door kleindochter Henny Schopping

27-07 discussie over enkele thema’s door diverse leden

10-08 maatschappelijke functie FC Twente (Hennie Ardesch)

23-08 Zorginstelling, inl over zorg bij Zorggroep St.

28-09 Myra Komen, inl. over haar portefeuille etc.

12-10 Levensverhaal Gerard Vogel

26-10 De Roskam, door Han Pape

09-11 Levensverhaal Ben Hans

23-11 Mobiliteit in Twente, door mobiliteitsmakelaar Rob Soeters

14-12 Ledenvergadering


2009

27 januari Inleiding over de Australische Aboriginals door Ir. Rik Lugtmeijer

10 februari Inleiding over Historie Telefonie door Prof.Dr. Wim van Etten

24 maart Inleiding over Rome door Peter Burgersdijk

28 april Inleiding over de financiële golven door dhr. Hans Schippers

12 mei Inleiding over Oost Europese Ervaringen door Bert van Winsen

09 juni Inleiding over het Van Heekpark door Jos v.d. Eijk

23 juni Inleiding over Internationale school door Willie Ophuis

28 juli Inleiding over “Ootmarsum in historisch perspectief “” door Rob Meijer

11 aug Discussie over vliegveld Twente.

25 aug. Inleiding over de Regio Twente Annemieke Traag, secretaris/ algemeen dir. Reg

8 sept Excursie naar Urenco te Almelo.

22 sept Inleiding over Netwerkstad, Arno Smit gemeente Enschede

13 okt “De toekomst van de Nederlandse courant “ door Wim Timmers

27 okt “Plannen Radio/ TV Oost m.b.t. Dagbladpers, door Henny Everts uit Hengelo,

22 dec “Stad- en streekmarketing in Twente “door Prof. Dr. G.J. Hospers


2008

22 januari Lezing over de dierenambulance door ons lid Jan van der Lee

12 februari Dr. Van der Molen houdt een inleiding over ziektes ten tijde van de V.O.C.

11 maart Inleiding van Martha Haveman over het Kunstbeleid van de gemeente Enschede

25 maart Inleiding over Geheugentraining door Gerry Officier

08 april Inleiding bio medische ethiek

22 april een lezing over de bijenteelt door Dhr. Faber

13 mei Dhr. H. Deupman zal een inleiding houden de Renovatie Innovatie Bouw Overijssel

10 juni Inleiding Flip Buurmeijer over de sociale zekerheid in Nederland

08 juli dhr. J.M. Sybrandy ‘Geschiedenis aan de hand van oude Prentbriefkaarten’.

12 augustus de geschiedenis van het Vliegveld Twente door dhr. Rien Tiehatten

09 september Inleiding door Erwin Holtland over ondernemerschap.

30 september Inleiding (met dames) over Willem Wilmink en zijn werk.

09 december Inleiding door Wim Arends over natuur en milieu.


2007

  1. Inleiding door ds. Van Zijll Langhout : “ De Islam, vriend of vijand.

  1. Voordracht door Willem Gröneveld : reis door IJsland.

  1. Inleiding door Mr. Robert Speydel, advocaat in Enschede.

27-03 Cinema Concordia. Bezoek aan de klimaat film van Al Gore.

  1. Inleiding door prof. dr J. Greve : “Gepensioneerd; bloedlink!”

  1. Inleiding over SWO : Stichting Welzijn Ouderen.

  1. Roombeekproject: inl. door de heer J. Riekert van het Waterschap in Almelo.

  1. Inleiding ‘het Indiase koeienproject” door Jos van der Eijk en de heer H. ScholtenLinde

28-08 Inleiding over de MST Hartkliniek door de Hr Grandjean , hoofd Thoraxcentrum.

5-09 Voordracht door Mr. H.A.A.van Hazendonk, notaris in Losser.

23-10 Hans Wallinga, ‘De wondere wereld van de micro-elektronica’.

27-11 Jan Lely, Klimaatverandering; geen gevolg van menselijk handelen’

11-12 Inleiding over de Vlaamse Primitieven door Mevr. Jeanne van der Stappen- Heyvaert.

Onderwerp: “Schilders uit het Herfsttij der middeleeuwen”


2006

  1. Nanotechniek, wat is het, wat kunnen we er van verwachten. Prof. Dr. Ing. Dave Blank

  1. China, met een been in de 21e eeuw en het andere in een ver verleden. Inl. Wim Arends

  1. G.Kocx directeur van de bibliotheek, houdt ene inl. over ‘de bibliotheek in Enschede.

  2. Het Rode Kruis. Wat doet deze organisatie. Inl door Jos van der Eijk

9-5 Mijn ervaringen als wethouder in Enschede, door André Le Loux, tot voor kort wethouder in Enschede op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

27-6 De heer H.Felix, brigadegeneraal b.d. houdt een inleiding over ‘Het Franse vreemdelingenlegioen’.

25-7 Enkele bijzondere zaken in het Arbeidsrecht . Mr. Caston P.B.Kroep

8-8 Een ‘Ambassadeur’ van de CliniClowns over het doel, de opzet en werkwijze van deze organisatie.

22-8 De pluimveehouderij in ons land. de heer Herman-Jan Platvoet.

12-9 Inl.door Willem Groneveld over de raket naar

26-9 Dick Schluter, directeur van het Museum Natura Docet, over “Trekarbeid in Twente”.


  1. Prof Dr. J.Greeve spreekt over het onderwerp: Onderzoek t.b.v. Aids-bestrijding in Afrika.

24-10 Het Energievraagstuk. Door Fokko Bakker

28-11 R.Schimmel, donatiefunctionaris van het MST, de problematiek van Orgaan- en weefseldonatie.


2005

8-2 Dr. Gerard Seyger de ontwikkeling van het Twents.

22-2 “Onze reis naar Santiago de Compostela”. Louis en Herma van der Zwaan uit Lonneker,

22-3 Jan Lely, de oorzaken en gevolgen van de vreselijke Tsunami ramp.

12-4 De heer Dr. ir. R. de By, medewerker aan het ITC, vertelt ons over het GPS systeem,

26-4 Hans Wallinga, vertelt over zijn zeiltocht naar de Baltische staten.

10-5 Nazorg van de vuurwerkramp door A. Groos toenmalig commandant van de brandweer,

24-5 De Grondwet voor Europa. Wim Arends,

14-6 Prof. Dr. Ir. Zonneveld “De Biesbosch een zoetwater getijdendelta”, uniek in Europa.

12-7 Fietstocht door onbekend Enschede. De Eschmarke, Oikos, Bentmaat en de Leuriks-west.

26-7 De Hoge Snelheidslijn van Amsterdam naar de Belgische grens. H. Ardesch, projectleider

9-8 De Heer Kor Feringa houdt een verhaal over “ actuele zaken in Enschede”.

23-8 Kennis van de verkeersregels. De heer R.Tip,


  1. Het Muziekkwartier in Enschede, heer R. Admiraal, voorlichter van de projectgroep.

27-9 De berging van de Koersk. De heer Nic Delfoss

25-10 Nieuwe Ziektekostenregeling de heren Postma en van Brakel (Amicon)  1. Het evenementen beleid in Enschede. E.v.d. Beld en Chiel v.d.Scheer van het Uit-Bureau

  1. ‘Ontwikkelingshulp in de praktijk’. De heer J. Grotenhuis zijn project in Mpanga

2004.
27.01 Inleiding, door ons eigen lid Jacques Nelissen, over 'hiëroglyfen'.

10.02 Marcel Garritsen, manager van het regionaal indicatieorgaan Amicon Ouderenzorg, houdt een

inleiding over de ouderenzorg.

24.02 Een vertoning van een tweetal oude films 'Pan' en 'Prijs der zee' van Herman v.h. Horst.

door de heer Hafkenscheid ( op het laatst ingelast programmapunt i.v.m. ziekte spreke

27.04 Dick Feil, emeritus hoogleraar U.T. de plannen m.b.t.het Landschapspark Lonneker

25.05 Graaf Ir A.H. Schimmelpenninck, rentmeester van landgoed Twickel, houdt een inleiding over

'Beheer, ontwikkeling en instandhouding landgoederen'.

08.06 Wij maken een repetitie mee van het Orkest van het Oosten.

13-7 De heer Bert ter Horst, stadsdeelmanager van het centrum van Enschede houdt een
praatje over de inhoud en bedoeling van deze functie en zijn ervaringen hiermee.

27-7 De heer Willy Ahlers (verwoed amateur historicus en verzamelaar) houdt een inleiding over de beroemde kaartenmaker Jacob van Deventer.

Gerrit Meutstege van Stawel (Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede)

houdt een inleiding over het belang en de betekenis van deze organisatie


28-9 Frank Deiman verzorgt voor ons 'Een muzikale reis met Willem Wilmink'

12-10 Een medewerker van de Rabobank licht de hedendaagse beurssituatie toe.  1. 5e dinsdag, wel een bijeenkomst maar alleen voor de leden.We krijgen een inleiding door ons eigen lid Wim Arends over “de ongekende ruimte verkend” . Dit is een studie van het Ruimtelijk Plan Bureau over het gebruik van de ruimte in Nederland.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina