Projec t Biscopveld Haalbaarheidsrapport september 2008 InhoudDovnload 0.86 Mb.
Pagina1/15
Datum22.08.2016
Grootte0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


P r o j e c t

Biscopveld

Haalbaarheidsrapport

september 2008

InhoudInleiding 2

Onderzoek naar de haalbaarheid - Inleiding 2

Analyse 3

Onderzoek naar de haalbaarheid - Analyse 3

Gebiedsvisie 54

Onderzoek naar de haalbaarheid - Gebiedsvisie 54

Impact op verschillende thema’s 72

Onderzoek naar de haalbaarheid - Uitvoerbaarheid 72

Uitvoerbaarheid 81

Onderzoek naar de haalbaarheid - Uitvoerbaarheid 91

Projectvoorstel 95

Onderzoek naar de haalbaarheid - Projectvoorstel 99

Literatuur 100

Onderzoek naar de haalbaarheid - Literatuur 101

Kaartenatlas 102

Onderzoek naar de haalbaarheid - Kaarten 102

Bijlage 103

Onderzoek naar de haalbaarheid - Bijlagen 103

Lijst van tabellen

Tabel 1: overzicht hydraulische parameters 15

Tabel 2: overzicht Rode Lijst plantensoorten, zeldzame en achteruitgaande plantensoorten in het deelgebied Bornebeek & Aanwijsputten 25

Tabel 3: Rode Lijst soorten paddenstoelen in het bosreservaat Bulskampveld 26

Tabel 4: overzicht Rode Lijst plantensoorten, zeldzame en achteruitgaande plantensoorten in het deelgebied Gulke Putten 29

Tabel 5: overzicht zeldzame en achteruitgaande plantensoorten in het deelgebied Vagevuurbossen. 31

Tabel 6: voorkomen van paddenstoelen in het studiegebied die op de Rode Lijst staan 31

Tabel 7: voorkomen van Rode Lijst – zoogdieren in het studiegebied 32

Tabel 8: voorkomen van de vogels in het studiegebied die op de Vlaamse Rode Lijst staan 34

Tabel 9: voorkomen van de reptielen in het studiegebied die op de Vlaamse Rode Lijst staan 34

Tabel 10: voorkomen van de libellen in het studiegebied die op de Vlaamse Rode Lijst staan 35

Tabel 11: actueel voorkomende vlindersoorten die op de Rode Lijst staan in het studiegebied 36

Tabel 12: actueel voorkomende vlindersoorten die op de Rode Lijst staan in het studiegebied 36

Tabel 13: voorkomen spinnen in het studiegebied die op de Rode Lijst staan 37

Tabel 14: Bestandstype en soortensamenstelling (2001) 40

Tabel 15: “Ontwikkelingsfase” (2001) 41

Tabel 16: Sluitingsraad (2001) 41

Tabel 17: Bedrijfsvorm (2001) 42

Tabel 18: geregistreerde oppervlakte Mestbank in het studiegebied 43

Tabel 19: Verdeling landbouwgebruik over bestemmingen 44

Tabel 20: bodemgeschiktheid van het landbouwgebruik in het studiegebied 45

Tabel 21: teelten van de percelen in landbouwgebruik in het studiegebied 46

Tabel 22: hoofdproductierichting van de bedrijven met landbouwgebruik in het studiegebied 47

Tabel 23: economische omvang van de bedrijven met landbouwgebruik in het studiegebied 48

Tabel 24: grondbehoefte op basis van ruwvoeder- en mestbalans van de bedrijven met landbouwgebruik in het studiegebied 48

Tabel 25: leeftijd van de bedrijfsleiders van de bedrijven met landbouwgebruik in het studiegebied 49

Tabel 26: doelsoorten insecten voor het studiegebied 63

Tabel 27: parameters en scores met verdeling in het studiegebied 73

Tabel 28: landbouwgevoeligheid van de percelen in landbouwgebruik 78

Tabel 29 : kostraming natuurinrichting 87

Tabel 30: Actoren 91Projectfiche

Oppervlakte: 1015 ha

Ligging: Het studiegebied is gelegen in West-Vlaanderen op het grondgebied van de gemeenten Beernem, Oostkamp, Wingene en Ruiselede

Beschrijving: Het studiegebied ligt op de de cuesta van Hertsberge van zandig Vlaanderen, in de oostelijke Brugse Veldzone en bestaat voornamelijk uit bossen en heiderelicten.

Eigendom: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provincie West-Vlaanderen, Regie Der Gebouwen, Militaire overheid, Natuurpunt vzw,…

Gebruik: Natuur, bosbouw en landbouw

Juridisch en Beleidskader:

Bestemming R.O.:

Groengebied (65,6%): Natuurgebied (34,3 %), Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (7,3%), Parkgebied (21,8%), Bosgebied (2,2%)

Agrarisch gebied (27,8%): Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (14,1%), Agrarisch gebied met ecologisch waarde (13,7%)

Andere bestemmingen (6,6%): Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (5,7%), Gebied voor verblijfsrecreatie (0,4%), Woongebied met landelijk karakter (0,4%)

RSV: Buitengebied

Structuurplan provincie: West-Vlaanderen, Veldruimte

Structuurplan gemeente: Beernem (GRS, 2008), Oostkamp (GRS, 2006), Wingene (voorontwerp GRS, 2006), Ruiselede (GRS,2008).

Vogelrichtlijngebied: neen

Habitatrichtlijngebied: ja, gelegen in “Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel”.

Ramsargebied: neen

Natuurreservaat: Vlaams: neen

privaat: neen
Bosreservaat: ja, ANB: ‘Bosreservaat Bulskampveld (51 ha)’.

Beschermde monumen­

ten en landschappen: ja, De Zande (het voormalig Rijksopvoedingsgesticht)

VEN/IVON: ja, VEN 1ste fase: (586 ha).

Waterwinning: ja, VMW-waterwinning te Beernem

Landinrichting: ja, Veldgebied Brugge, inrichtingsproject Bulskampveld

Natuurrichtplan: nog niet beschikbaar

Projecttype: normale procedure  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina