Project / opdracht :  Onderzoek contractkeuze waterschappenDovnload 6.23 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte6.23 Kb.

h:\logo appm transparant.png


Project / OPDRACHT : Onderzoek contractkeuze waterschappen

Contactpersoon APPM : Geert Jan Zweegman

Datum : 7 november 2011

aanvang : per direct

Aanleiding

Inkoop door Waterschappen neemt toe


Een deel van de begrotingen van Waterschappen wordt uitgegeven door het inkopen van goederen, diensten en werken bij derden. In zijn algemeenheid neemt de uitbesteding bij Waterschappen toe. Maakten zij aanvankelijk vooral gebruik van de markt voor de realisatie- en uitvoeringsfase, meer en meer benutten zij ook de markt voor de ontwerp en/of beheerfase. Het gebruik bij waterschappen van innovatieve, meer geïntegreerde, contractvormen staat nog in de kinderschoenen en is tegelijk een lonkend perspectief voor het verkrijgen van betere of gelijkwaardige oplossingen voor lagere kosten.

Doel van het onderzoek


Het bepalen van de voordelen (kwaliteit en/of besparing) die behaald kunnen worden met het meer gebruik maken van geintegreerde contractvormen bij de uitbesteding van werken door waterschappen.

Afbakening en aard van het onderzoek


Het betreft een onderzoek in 2 delen:

  1. Inventariserend onderzoek naar gebruikte contractvormen bij de uitbesteding van infrastructurele en ruimtelijke werken door waterschappen. Hierbij wordt zowel gekeken naar projecten in het beheer als in de aanleg van nieuw areaal. Er wordt niet gekeken naar opdrachten voor diensten en leveringen.

  2. Analyse naar de mogelijke besparing op basis van ervaring en kentallen.

Onderzoeksmethode


Nederland kent op dit moment 26 waterschappen. Door gesprekken met hen, eventueel gevolgd door gerichte bureaustudie en één expert meeting (of benchmark) worden de deelvragen beantwoord. Vermoedelijk worden niet alle waterschappen in het onderzoek betrokken.
Meer over APPM

Onze drijfveer is: Nederland Mooier maken! APPM Management Consultants organiseert met zo’n 60 managers en adviseurs een Mooier Nederland. Met Passie, Moed en Visie werken we aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van ons stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit, een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.


APPM Water

APPM organiseert en regisseert een betere bescherming tegen water, een betere bereikbaarheid over water en de ontwikkeling van waterrijke gebieden. Dit doen we met ons project-, proces-, contract-, omgevings- en risicomanagement enerzijds en ons advies over programma-, project-, inkoop-, en beheerorganisaties anderzijds. Zo zorgen we er voor dat Nederland veiliger, leefbaar en economisch sterker wordt.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina