Project Inventarisatie en Registratie van documentair erfgoed bij lokale erfgoedhouders in de Provincie Antwerpen EnquêteDovnload 188.74 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte188.74 Kb.


Project Inventarisatie en Registratie van documentair erfgoed
bij lokale erfgoedhouders
in de Provincie AntwerpenEnquête


 1. Contactgegevens van de kring

  1. Naam van de heemkring

Koninklijke Heemkundige Kring Essen VZW, Essen.

  1. Zetel

Moerkantsebaan 48

2910 Essen

Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u  1. Correspondentieadres

Moerkantsebaan 48

2910 Essen

Tel en fax: 03/667 73 90


  1. Rekeningnummer

068-2012646-20

  1. Website

/

  1. Email

heemhuis@skynet.be

  1. Contactgegevens van het bestuur

Voorzitter:

J. Suykerbuyk

Dr. J. Goossenaertsstraat 3

2910 Essen

03/677 39 20

Ondervoorzitter:

/

Secretaris:Wim Besters

Sint – Antoniusstraat 8

2910 Essen

03/ 677 11 49


Penningmeester:

Jan Meeusen

Guido Gezellelaan 27

2910 Essen

03/667 33 01

Archivaris/Beheerder documentatiecentrum:
 • Bibliothecaris:

Elly de Bruijn

Sint – Antoniusstraat 33

2910 Essen

03/667 58 47


 • Conservator

Maria Antonissen

Sint – Jansstraat 60

2910 Essen

03/667 28 92

Overige bestuursleden:

Louis Vercammen

Frans Schrauwen

Jan Hectors

Guido Buermans

Kristel Meeusen

Guido van den Broek  1. Periodiek

’t Spyckertje

De Spycker (jaarboek)  1. Redactieadres

Moerkantsebaan 48

2910 Essen
  1. Jaar vzw

1930

  1. Lidgeld

€ 15

  1. Stichtingsjaar

1929

  1. Redactietelefoon

03/667 73 90

 1. Inhoud van de collectie

  1. Welke bronnentypes bevinden zich in de collectie?

 • Boeken en monografieën

 • Tijdschriften

 • Individuele artikels

 • Encyclopedieën en naslagwerken

 • Kranten/weekbladen

 • Foto’s

 • Prentkaarten

 • Kaarten

 • Plannen

 • Affiches

 • Archiefbestanden/ archiefbescheiden

 • Doodsprentjes

 • Rouwbrieven

 • Audio-materiaal

 • Bewegend beeld

 • Stambomen/kwartierstaten

 • Knipselmappen

 • Thematische dossiers

 • Andere: Inboedelbeschrijving Abdij Tongerlo

Informatie per bronnentype

   1. Boeken en monografieën:

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

De heemkring te Essen bezit een zeer uitgebreide bibliotheek die ook zeer diverse onderwerpen bevat. De bibliotheek is thematisch ingedeeld volgens de Hoffman – Krayer index voor Archief. Naast de onderwerpen algemene en lokale geschiedenis en heem – en volkskunde is er vooral veel aandacht besteed aan thema 6 van de Hoffman – Krayer index: Technieken, beroepen en Nijverheid alsook aan het onderwerp genealogie.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

BAUDARTIUM, G. DARTIUM, Memorien oft korte verhael der ghedende uveerdighste geschiedenise van Nederlandt ende Vranckrijck, Arnem, 1620.

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 50 meter (inclusief Tijdschriften)Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 boeken per jaar

 • Ja, met meer dan 50 boeken per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Gedeeltelijk (ca. 85 %). De rest van de collectie wacht nog op inventarisatie

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

   • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat de inventaris enkel ter plaatse raadpleegbaar is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek en bracht haar collectie boeken met betrekking op wereldoorlog II voorlopig op het gemeentehuis van Essen onder.   1. Tijdschriften

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

De Koninklijke heemkundige kring bezit een collectie van meer dan honderd tijdschriftreeksen. Het gaat hier voornamelijk om tijdschriften met heem - of volkskunde als onderwerp. De tijdschriften zijn niet alleen van Vlaamse maar ook van Nederlandse origine.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1905 Oudheid en kunst. Brecht

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 50 meter (inclusief Boeken en monografieën)Op hoeveel tijdschriften is de heemkring geabonneerd?

 • 1 – 5

 • 6 – 10

 • 11 – 15

 • 16 – 20

 • > 20

 • niet geabonneerd, maar occasioneel aangekocht: aantal per jaar: …….

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand: de heemkring is op dit ogenblik bezig met het aanmaken van een digitale inventaris

   • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat de inventaris enkel ter plaatse raadpleegbaar is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek .   1. Encyclopedieën en naslagwerken

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

In de bibliotheek van de Heemkundige kring bevinden zich naast encyclopedieën ook verschillende woordenboeken, zowel verklarende als etymologische, en ook verschillende genealogische naslagwerken.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1924

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?1995

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 12 stuksWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 encyclopedieën of naslagwerken per jaar

 • Ja, met 3 – 6 encyclopedieën of naslagwerken per jaar

 • Ja, met meer dan 6 encyclopedieën of naslagwerken per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand: de heemkring is op dit ogenblik bezig met het aanmaken van een digitale inventaris

   • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat de inventaris enkel ter plaatse raadpleegbaar is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek en bracht haar collectie boeken met betrekking op wereldoorlog II voorlopig op het gemeentehuis van Essen onder.   1. Kranten/weekbladen

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

 • De Nieuwe week (regionaal weekblad)

 • De Schakel

 • De oorlogskranten (heruitgave)

 • Le tour du monde 1862 - …

 • Hamer 1940 – 1945

 • Antwerpen 1930 - …

 • Belgische Illustratie

 • Katholieke Illustratie

 • Ach Lieve Tijd

 • Signaal

 • KHV: Vrouwenbeweging 1950 - 1974

 • KHV: 1974 - …

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

Ca. 1862

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 2 meterOp hoeveel kranten/weekbladen heeft de heemkring een abonnement of worden door de heemkring consequent bijgehouden?

 • geen enkele

 • 1 – 3

 • 4 – 6

 • 7 – 10

 • > 10

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens krant en chronologische volgorde

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Foto’s

Wat is de inhoud van de fototheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

  • Foto’s ( ook digitale foto’s) • Straatgezichten te Essen voeger een nu

 • Feestelijkheden

 • Processies

 • Kermissen

 • Wereldoorlog I & II

 • Oude Gebouwen:

   • De lokale school

   • De lokale kerk

   • Huizen

 • Portretten

 • Heemkundige activiteiten

 • Artefacten uit het karrenmuseum te Essen  • Luchtfoto’s

  • Dia’s

 • Voordrachten van het karrenmuseum

  • Glasnegatieven: Deze glasnegatieven zijn een legaat van een lokale fotograaf genaamd Bernaards. De glasnegatieven dateren van de periode 1920 – 1935.

 • Mensen

 • Straten

 • Festiviteiten

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1910

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2005

Wat is de omvang van de collectie?

20 Mappen met foto’s, 2 mappen met dia’s en 8 grote dozen vol foto’s en glasnegatieven.Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 25 foto’s per jaar

 • Ja, met ca. 25 à 75 foto’s per jaar

 • Ja, met meer dan 75 foto’s per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens negatiefnummer en/of thema

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Prentkaarten

Wat is de inhoud van het prentenkabinet? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het prentkaartenkabinet van de heemkundige kring van Essen bestaat voornamelijk uit straatgezichten te Essen en de omliggende gemeenten.

Naast deze prentkaarten van straatgezichten bezit de heemkring ook nog een uitgebreide collectie wenskaarten uit de periode 1930 - 1940.

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

Ca. 1910 – 1915

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

1990

Wat is de omvang van de collectie?

De omvang van de collectie was onmogelijk te bepalen.Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 prentkaarten per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 prentkaarten per jaar

 • Ja, met meer dan 50 prentkaarten per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens Gemeente en per Straat.

 • Neen, de wenskaarten zijn niet geordend.

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Kaarten

Betreft het kaarten van … ?

 • de ruimere regio

 • de provincie

 • andere: nl. kaarten over Nederland

Wat is de inhoud van de kaartencollectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

De Koninklijke Heemkundige kring van Essen bezit een zeer grote collectie kaarten van zowel gebieden uit België en Nederland.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1825

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2005

Wat is de omvang van de collectie?

Zie inventaris ter plaatseIs de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

   • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat …

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Affiches

Gaat het hier om … ?

 • commerciële affiches

 • politiek affiches • openbare aanplakbiljetten

 • notariële aanplakbiljetten
 • aankondigingen van evenementen

Wat is de inhoud van de affichecollectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

 • Tentoonstellingen

 • Feesten

 • CongressenDatering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1922

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2005

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 0,5 meterWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 5 affiches per jaar

 • Ja, met ca. 5 à 10 affiches per jaar

 • Ja, met 20 affiches per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens chronologie

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Archiefbestanden/archiefbescheiden

Betreft het hier … ?

 • kopieën uit het parochiearchief

 • kopieën uit het rijksarchief

 • verenigingsarchieven

Zo ja, welke?

    • jeugdverenigingen

    • harmonie/fanfare/toneelkring

    • sportvereniging

  • (schutters)gilden

  • heemkundige kring

  • andere: nl. lokale duivenbond

 • privé-archieven

 • familiearchieven

 • bedrijfsarchieven

Wat is de inhoud van het archief? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

 • kopieën uit het parochiearchief

   • Doopregisters 1631 – 1802

   • Trouwregisters 1605 – 1799

   • Begrafenissen 1605 - 1799

 • kopieën uit het gemeente – of stadsarchief

   • Burgerlijke stand 1801 – 1900

   • Gemeentearchief Roosendaal 1801 – 1900

   • Kalmthout 1801 – 1900

   • Cijnsboeken wuustwezel 1493 • verenigingsarchieven

     • jeugdverenigingen

    • KAJ Essen ca. 1970 - …

     • harmonie/fanfare/toneelkring

    • Oude Liederen en muziekpartituren van lokale koren en harmonieën

     • (schutters)gilden

    • Sint Ursulagilde Essen

    • Sint Sebastiaansgilde Essen

    • Schaapsgild Sint Antonius

    • Sint Jan Baptista

     • heemkundige kring

     • lokale duivenbond: Grensvlucht Essen

 • bedrijfsarchieven

   • Brouwerij Weznbeek

   • Leerlooierij Van Neel

   • Steenoven Wildert

   • Melkerij Eendracht

   • Steenoven Smeyers

   • Sigarenmaker Buermans

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie en van welk archiefbestand maakt het deel uit?

Ca. 1500, Verenigingsarchief, Schuttersgilden

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie en van welk archiefbestand maakt het deel uit?

2005, Verenigingsarchief, heemkundige kring

Op welke dragers zijn de documenten allemaal terug te vinden?


 • perkament

 • papier

 • microfilm

 • digitaal

 • ander: nl. …

Wat is de omvang van de collectie? Bespreek dit indien mogelijk voor alle aangeduide types archiefbestanden.

 • kopieën uit het parochiearchief: ca. 1,5 meter

 • kopieën uit het gemeente – of stadsarchief:

   • Burgerlijke stand: ca. 2 meter

   • Gemeentearchief Roosendaal en Kalmthout: 13 microfilms

 • verenigingsarchieven

     • jeugdverenigingen

    • KAJ Essen: ca. 0,15 meter

     • harmonie/fanfare/toneelkring

    • Oude Liederen en muziekpartituren van lokale koren en harmonieën: ca. 0,15 meter

     • (schutters)gilden: ca. 0,15 meter

     • heemkundige kring: 8 meter

     • lokale duivenbond: Grensvlucht Essen: ca. 0,15 meter

 • bedrijfsarchieven

   • Brouwerij Weznbeek: ca. 0,15 meter

   • Leerlooierij Van Neel: ca. 0,15 meter

   • Steenoven Wildert: ca. 0,30 meter

   • Melkerij Eendracht: ca. 0,15 meter

   • Steenoven Smeyers: ca. 0,15 meter

   • Sigarenmaker Buermans: ca. 0,15 meter

Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 archiefbestanden/archiefbescheiden per jaar

 • Ja, met ca. 3 à 5 archiefbestanden/archiefbescheiden per jaar

 • Ja, met meer dan 5 archiefbestanden/archiefbescheiden per jaar

Worden de gedeponeerde archieven aangevuld?

Ja

Is de collectie ontsloten? • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Neen

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat de inventaris enkel ter plaatse raadpleegbaar is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Doodsprentjes

Bevinden zich in de collectie doodsprentjes uit de…

 • de eigen gemeente

 • de eigen gemeente en de omliggende gemeentes

 • de ruimere regio

 • de provincie

 • andere: nl.

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

Ca. 1900

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

De Heemkring bezit ca. 2 meter mappen waarin de doodsprentjes bewaard worden.Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 50 doodsprentjes per jaar

 • Ja, met ca. 50 à 100 doodsprentjes per jaar

 • Ja, met meer dan 100 doodsprentjes per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. 60 %). De rest van de collectie is Alfabetisch geordend

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat de inventaris enkel ter plaatse raadpleegbaar is

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Rouwbrieven

Bevinden zich in de collectie rouwbrieven uit de…

 • de eigen gemeente

 • de eigen gemeente en de omliggende gemeentes

 • de ruimere regio

 • de provincie

 • andere: nl.

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1950

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2005

Wat is de omvang van de collectie?

De Heemkring bezit 10 mappen waarin de rouwbrieven bewaard worden.Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 50 rouwbrieven per jaar

 • Ja, met ca. 50 à 100 rouwbrieven per jaar

 • Ja, met meer dan 100 rouwbrieven per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens alfabetische volgorde

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Audio-materiaal

Wat is de inhoud van de audiotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

De heemkring bezit een aantal audiocassettes met daarop: • Spreekbeurt met de geschiedenis van de gmeente Essen

 • Interviews me Lode Jordaens over het ontstaan van de kiekenhoeve en het karrenmuseum van de heemkring

 • Kinderliedjes uit de tentoonstelling die de heemkring verzorgde over muziek)

Welke dragers komen er voor in de collectie?

 • cassette

 • cd • cd-rom

 • plaat • band

 • andere: nl. …

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

?

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie??

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 10 stuksWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 audio-materiaal per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 audio-materiaal per jaar

 • Ja, met meer dan 50 audio-materiaal per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Bewegend beeld

Welke dragers komen er voor in de collectie?

 • video

 • DVD • cd-rom

 • cd-i • band

 • andere: nl. …

Wat is de inhoud van de videotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

 • Video

   • Evenementen van het karrenmuseum

   • Horendonck 100 jaar

   • Poldersloot tot wereldhaven

   • Leerbewerking

   • Karren

   • Bevrijdingsfeesten 1994

 • Film

   • Originele film van het eerste landjuweel van de kempen 1931

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1931

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2000

Wat is de omvang van de collectie?

1 Film


10 Video’s

Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 bewegend beeld per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Stambomen/kwartierstaten

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Sinds 1985 is er genealogische werkgroep actief, die de stamboom van ongeveer 50 families uit Essen en de omliggende gemeenten heeft onderzocht en samengebracht in verschillende publicaties.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1985

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2005

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 4 meterOver hoeveel families zijn er werken beschikbaar?

 • 1 – 5

 • 6 – 10 • 11 – 15

 • 16 – 20 • > 20

 • geen enkele

Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 stambomen/kwartierstaten per jaar

 • Ja, met ca. 3 à 5 stambomen/kwartierstaten per jaar

 • Ja, met meer dan 5 stambomen/kwartierstaten per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens Alfabetische volgorde

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Thematische dossiers

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

De heemkring heeft over verschillende onderwerpen thematische dossiers aangelegd • Evenementen te Essen

 • Ambachten

 • Beroepen

 • Heem en volkskundeDatering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1980

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2005

Wat is de omvang van de collectie?

Ca. 2 meterWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 knipselmappen/thematische dossiers per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 knipselmappen/thematische dossiers per jaar

 • Ja, met meer dan 50 knipselmappen/thematische dossiers per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens thema

 • Nee

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.   1. Andere: nl. Inboedelbeschrijving van de Abdij Tongerlo

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Beschrijving van de inboedel van de Abdij van TongerloDatering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

?

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie??

Wat is de omvang van de collectie?

1,5 meterWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 knipselmappen/thematische dossiers per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 knipselmappen/thematische dossiers per jaar

 • Ja, met meer dan 50 knipselmappen/thematische dossiers per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

   • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat de inventaris enkel ter plaatse raadpleegbaar is

Waar wordt de collectie bewaard?

Documentatiecentrum

Moerkantsebaan 48

2910 EssenZijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Het documentatiecentrum kampt met plaatsgebrek.  1. Gegevens aangaande eigendomsverhoudingen

Is het aanwezige documentair erfgoed aanwezig in de heemkring eigendom van de kring of welke eigendomsverhouding betreft het hier? Zijn er wat dit betreft verschillen te bemerken tussen de verschillende documenttypes?

Het documentaire erfgoed beschreven in deze enquête is eigendom van de Koninklijke Heemkundige Kring Essen VZW.
 1. van de vertegenwoordiger van de heemkring

  1. Naam

Scheer Chris

  1. Adres

Moerkantsebaan 48

2910 Essen  1. Telefoon/gsm

03/667 73 90

  1. E-mail

heemhuis@skynet.be

  1. Functie binnen de erfgoedvereniging

Administratief bediende

  1. Mogen wij u verder contacteren indien we nog vragen zouden hebben rond de documentaire collectie van uw vereniging?

Ja

  1. Zouden binnen de vereniging interesse kunnen worden gevonden voor verdere ontsluiting van de documentaire collectie (vb. vrijwilligers, …) ?

Ja

  1. Hebt u nog vragen of problemen waar u een antwoord op zou willen krijgen van de projectmedewerkers?

Neen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina