Project Inventarisatie en Registratie van documentair erfgoed bij lokale erfgoedhouders in de Provincie Antwerpen EnquêteDovnload 184.52 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte184.52 Kb.


Project Inventarisatie en Registratie van documentair erfgoed
bij lokale erfgoedhouders
in de Provincie AntwerpenEnquête

 1. Contactgegevens van de kring

  1. Naam van de heemkring

Retiese Heemkundige Kring “Zeven Neten” vzw

  1. Zetel

Het adres waar de zetel van de vereniging of vzw gevestigd is

Passtraat 14


2470 Retie

  1. Correspondentieadres

Het adres waar de vereniging of vzw het makkelijkst te bereiken is

Raeymaekers Walter


Gerststraat 4
2490 Balen

  1. Rekeningnummer

(ING) 320-0367055-77

  1. Website

/

  1. Email

Het algemene emailadres waarop de vereniging of vzw het makkelijkst te bereiken is

zevenneten@tiscali.be

  1. Contactgegevens van het bestuur

Voorzitter:

Raeymaekers Walter


Gerststraat 4
2490 Balen
014/31 37 74

Ondervoorzitter:

/

Secretaris:Van Den Put
Beukenlaan 30
2470 Retie
014/37 75 06

Penningmeester:

Mertens Koen
Duinkerken 14
2470 Retie
014/37 85 17

Archivaris/Beheerder documentatiecentrum:

/

Overige bestuursleden:Luyten Louis
Drijhoek 25
2440 Geel
014/59 25 90

Staes Alex


Hoburgstraat 17
2470 Retie
014/37 91 36

Mertens Louis


Hovenstraat 5
2470 Retie
014/37 87 23

Van den Eynde An


Driesstraat 6
2470 Retie
014/37 82 43

Slegers Juliette


Hoburgstraat 19
2470 Retie
014/37 82 31

Vanherck Maria


Kromstraat 59
2470 Retie
014/37 91 94

  1. Periodiek

Van welke tijdschriften, nieuwsbrieven, … worden redactie en uitgave door de erfgoedvereniging verzorgd?

Zeven Neten (driemaandelijks tijdschrift)  1. Redactieadres

Raeymaekers Walter
Gerststraat 4
2490 Balen

  1. Jaar vzw

Wanneer werd de vereniging officieel als vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven?

1994


  1. Lidgeld

8 euri lid, 13 euro steunend lid, 25 euro erelid

  1. Stichtingsjaar

1991

  1. Redactietelefoon

014/31 37 74

 1. Inhoud van de collectie

  1. Welke bronnentypes bevinden zich in de collectie?

 • Boeken en monografieën

 • Tijdschriften

 • Individuele artikels

 • Encyclopedieën en naslagwerken

 • Kranten/weekbladen

 • Foto’s

 • Prentkaarten

 • Kaarten

 • Plannen

 • Affiches

 • Archiefbestanden/ archiefbescheiden

 • Doodsprentjes

 • Rouwbrieven

 • Audio-materiaal

 • Bewegend beeld

 • Digitale bestanden

 • Stambomen/kwartierstaten

 • Knipselmappen/ thematische dossiers

 • Andere: nl. vlaggen

Informatie per bronnentype

   1. Boeken en monografieën:

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft een boekencollectie die vooral werken bevat over de lokale geschiedenis van Retie, de direct omliggende gemeenten en de Kempen in haar geheel. Algemene geschiedkundige werken zijn ook in de bibliotheek terug te vinden. Daarnaast is er ook een verzameling kerkelijke boeken.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

einde 19de eeuw

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

ca. 13 m + een 50-tal kerkboekenWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Ja, met meer dan 50 boeken per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens het SISO-systeem

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

/


   1. Tijdschriften

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft vooral heemkundige tijdschriften; zowel van de eigen kring, van de overkoepelende organisaties als van andere heemkringen zowel in Antwerpen als in Noord-Brabant (o.a. Rotselaar, Westerlo, Malle, Olen, Arendonk, Lommel, Weelde, Wissekerke, Beerse, Bladel, Reusel, Velsen, Turnhout, Meerhout, Kasterlee, …). Daarnaast vinden we in de tijdschriftencollectie verscheidene natuurtijdschriften terug. Ook enkele exemplaren van de Zuiderkempen en een reeks van de KADOC Nieuwsbrief zijn opgenomen in de collectie. Tenslotte is er ook het tijdschrift “De 25 dagen van Vlaanderen”.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

ca. 1932

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

ca. 500


Op hoeveel tijdschriften is de heemkring geabonneerd?

 • 1 – 5

 • 6 – 10

 • 11 – 15

 • 16 – 20

 • > 20

 • niet geabonneerd, maar occasioneel aangekocht: aantal per jaar: …….

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee (wel een inhoudstafel per ingebonden volume van het eigen tijdschrift)

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De eigen tijdschriften worden ingebonden. De andere worden ingebonden in een ijzeren kast.   1. Encyclopedieën en naslagwerken

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Enkele voorbeelden:    • Volkshuisraad in Vlaanderen

    • Wereldgeschiedenis

    • Waar is de tijd Kempen

    • Kaartenboek Abdij van Tongerlo

    • Boerenbedrijf in de Kempen

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

ca. 1974

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

een 10-talWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 encyclopedieën of naslagwerken per jaar

 • Ja, met 3 – 6 encyclopedieën of naslagwerken per jaar

 • Ja, met meer dan 6 encyclopedieën of naslagwerken per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens het SISO-systeem

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

/


   1. Kranten/weekbladen

Wat is de inhoud van de bibliotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

    • Reties Informatieblad (tweemaandelijks): de jaren 1950 – …

    • Onderox (maandelijks): 2002 – …

    • exemplaren van Nieuwsblad van Geel, Nieuwsblad van Mol, Annonceblad van Mol, Gazet van Mol, De Kempenaar en De Belgische Molenaar

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

de jaren 1950 (sporadisch ouders exemplaren)

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

ca. 350 stuksOp hoeveel kranten/weekbladen heeft de heemkring een abonnement of worden door de heemkring consequent bijgehouden?

 • geen enkele

 • 1 – 3

 • 4 – 6

 • 7 – 10

 • > 10

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens chronologisch

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Op deze moment is er nog voldoende plaats om alles te bewaren, maar de vraag is hoelang dit kan blijven duren. (m.a.w. binnenkort plaatsgebrek)   1. Foto’s

Wat is de inhoud van de fototheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft foto’s betreffende Retie en haar bewoners. Onderwerpen die in de fototheek voorkomen zijn onder meer godsdienstig leven, boeren leven, onderwijs, sport, handel en nijverheid, bestuur, vakantie en soldaten. Naast een collectie foto’s is er tevens een dia-collectie.Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

ca. 1890

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

3.000-tal foto’s en een 500 dia’sWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 25 foto’s per jaar

 • Ja, met ca. 25 à 75 foto’s per jaar

 • Ja, met meer dan 75 foto’s per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens onderwerp

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De foto’s worden bewaard in zuurarme enveloppen. Op de enveloppen worden de identificatiegegevens van de foto geschreven. De foto’s worden bewaard in een ijzeren kast. Een deel van de foto’s en de dia’s worden tevens op cd-rom gezet.   1. Prentkaarten

Wat is de inhoud van het prentenkabinet? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Retiese zichten (e.a.)Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

ca. 1900

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2003

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

ca. 500


Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 prentkaarten per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 prentkaarten per jaar

 • Ja, met meer dan 50 prentkaarten per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens onderwerp

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De prentkaarten worden bewaard in plastic mapjes die in een ringkaft zitten.   1. Kaarten

Wat is de inhoud van de kaartencollectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft exemplaren van de Feraris- en Vander Maele-kaart. Tevens Zit er in het kaartenkabinet enkele topografische en enkele stafkaarten. Ook enkele kopieën van kadasterplannen zijn opgenomen. Tevens is er een collectie Retiese stratenplannen. Ook enkele algemene kaarten van België (ca. 1900) zijn erin terug te vinden.Betreft het kaarten van … ?

 • de eigen gemeente

 • andere: nl. Belgisch grondgebied

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1727

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2004

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

een 20-talIs de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

Sommige kaarten worden achter glas bewaard, anderen in een plankast.   1. Plannen

Wat is de inhoud van de plannencollectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft enkele plannen voornamelijk met betrekking op wegenwerken.Betreft het plannen van … ?

 • particuliere gebouwen

  • huizen

  • villa’s

  • kastelen

  • andere: nl. …

 • openbare gebouwen

  • scholen

  • kerken

  • gemeentehuizen

  • andere: nl. …

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1950

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2000

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

een 10-talIs de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De plannen worden bewaard in een plankast.   1. Affiches

Wat is de inhoud van de affichecollectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft een collectie affiches met affiches van onder meer de viering van Lodewijk De Coninck, de verkiezingen door de jaren heen, aanplakbiljetten tegen o.a. de rattenbestrijding, verkopen van gronden en gebouwen (de jaren 1930) en evenementen van de eigen heemkring.Gaat het hier om … ?

 • commerciële affiches

 • politiek affiches

 • openbare aanplakbiljetten

 • notariële aanplakbiljetten

 • aankondigingen van evenementen

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

de jaren 1930

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2002

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

25 à 30 stuksWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 5 affiches per jaar

 • Ja, met ca. 5 à 10 affiches per jaar

 • Ja, met …. affiches per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De affiches worden bewaard in een plankast.   1. Archiefbestanden/archiefbescheiden

Wat is de inhoud van het archief? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

    • kopieën uit het parochiearchief en het gemeentearchief:

   • dubbels archief van kerkfabriek van Schoonbroek

   • kapellen: kapel Werrebroek, Sint-Pieterapel, kapel Obroek

   • klooster Sint-Annadaal: 1850-2000

   • parochieregisters + burgerlijke stand Retie: dopen 1596-1901, huwelijken 1596 – 1901, overlijdens 1596 – 1901

    • verenigingsarchieven:

   • AKVS (studentenbond Retie): 1912 – 2002

   • Sint-Antoniusgilde: 15de eeuw – 2002

   • Sint-Sebastiaansgilde: 15de eeuw – …

   • Retiese Heemkundige Kring “Zeven Neten” vzw: 1991 – …

   • Biegilde verslagboek

   • De Mastentop (wielerclub) verslag boek: 1945 – 1955

   • Kruistochters verslagboek

   • Davidsfonds verslagboek

   • Boerenbond verslagboek

   • Heemkundige studie betreffende Retie verslagboek: 1942

   • Bibliotheek Retie

    • bedrijfsarchieven:

   • Brouwerij van Gansewinkel: 1850 – 1950

   • Sigarenmakerij De Oude Linde: 1880 – 1970

    • familiearchieven:

   • familie Claes

   • familie Seuntjens

    • andere:

   • Koninklijk Domein Prinsenpark: 1850 – … (niet volledig)

Betreft het hier … ?

 • kopieën uit het parochiearchief

 • kopieën uit het gemeente – of stadsarchief

 • kopieën uit het rijksarchief

 • verenigingsarchieven

Zo ja, welke?

  • jeugdverenigingen

  • harmonie/fanfare/toneelkring

  • sportvereniging

  • (schutters)gilden

  • heemkundige kring

  • andere: nl. …

 • privé-archieven

 • familiearchieven

 • bedrijfsarchieven

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie en van welk archiefbestand maakt het deel uit?

1586 (Sint-Antoniusgilde, oorkonde)

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie en van welk archiefbestand maakt het deel uit?

2005 (Retiese Heemkundige Kring “Zeven Neten” vzw)

Op welke dragers zijn de documenten allemaal terug te vinden?


 • perkament

 • papier

 • microfilm

 • digitaal

 • ander: nl. …

Wat is de omvang van de collectie? Bespreek dit indien mogelijk voor alle aangeduide types archiefbestanden.

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

AKVS: >1m, Sint-Antoniusgilde: 3 koffers, Van Gansewinkel: 3 à 4 koffers, parochieregisters: 1m, Staes: 5-tal archiefdozen, Seuntjens: 4 à 5 archiefdozen, Sint-Sebastiaansgilde: 1 archiefdoosWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 archiefbestanden/archiefbescheiden per jaar

 • Ja, met ca. 3 à 5 archiefbestanden/archiefbescheiden per jaar

 • Ja, met meer dan 5 archiefbestanden/archiefbescheiden per jaar

Worden de gedeponeerde archieven aangevuld?

/

Is de collectie ontsloten? • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk enkel het archief van de Sint-Antoniusgilde

 • Nee, maar geordend volgens……

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

 • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

 • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat …

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De archiefstukken worden bewaard in archiefdozen, metalen koffers, houten koffers, kartonnen dozen of in een metalen kast. Men kampt echter met plaatsgebrek.   1. Doodsprentjes

Bevinden zich in de collectie doodsprentjes uit de…

 • de eigen gemeente

 • de eigen gemeente en de omliggende gemeentes

 • de ruimere regio

 • de provincie

 • andere: nl.

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

2de helft 19de eeuw

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

4.000 – 5.000Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 50 doodsprentjes per jaar

 • Ja, met ca. 50 à 100 doodsprentjes per jaar

 • Ja, met meer dan 100 doodsprentjes per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. 20 %). De rest van de collectie alfabetisch geordend

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

 • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat …

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De doodsprentjes worden bewaard in een metalen kast.   1. Rouwbrieven

Bevinden zich in de collectie rouwbrieven uit de…

 • de eigen gemeente

 • de eigen gemeente en de omliggende gemeentes

 • de ruimere regio

 • de provincie

 • andere: nl.

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

2de kwart 20ste eeuw

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

0,70 m


Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 50 rouwbrieven per jaar

 • Ja, met ca. 50 à 100 rouwbrieven per jaar

 • Ja, met meer dan 100 rouwbrieven per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie alfabetisch geordend

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

 • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat …

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De rouwbrieven worden bewaard in een metalen kast.   1. Audio-materiaal

Wat is de inhoud van de audiotheek? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

    • Arendonkse vertellingen

    • Balen zingt

    • Odrada ter ere

Welke dragers komen er voor in de collectie?

 • cassette

 • cd

 • cd-rom

 • plaat

 • band

 • andere: nl. …

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

1996

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?2002

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan in stuks worden weergegeven.(Specifieer voor iedere soort van drager afzonderlijk)

3 cd’s


Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 audio-materiaal per jaar (o.a. binnenkort Reties dialect op de website)

 • Ja, met ca. 10 à 50 audio-materiaal per jaar

 • Ja, met meer dan 50 audio-materiaal per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De cd’s worden bewaard in een metalen kast.   1. Digitale bestanden

Wat is de inhoud van de digitale collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Het betreft enkele cd-roms met foto’s en dia’s en enkele (gedeeltelijke) inventarissenWat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan in stuks worden weergegeven.

Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 digitale bestanden per jaar

 • Ja, met ca. 3 à 5 digitale bestanden per jaar

 • Ja, met meer dan 5 digitale bestanden per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

/


   1. Stambomen/kwartierstaten

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Kwartierstaten m.b.t. Retie door Jos Mariën. Verder enkele stambomen met een of andere link met Retie. (o.a. famile Berrens, Van Dael, Loos, Van Eynde, …)Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

ca. 1980

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2003

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

2 archiefdozen en 1 boekOver hoeveel families zijn er werken beschikbaar?

 • 1 – 5

 • 6 – 10

 • 11 – 15

 • 16 – 20

 • > 20

 • geen enkele

Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 3 stambomen/kwartierstaten per jaar

 • Ja, met ca. 3 à 5 stambomen/kwartierstaten per jaar

 • Ja, met meer dan 5 stambomen/kwartierstaten per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De stambomen en kwartierstaten worden bewaard in dossierdozen die in een metalen kast opgeborgen zijn.   1. Knipselmappen

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

Krantenknipsels betreffende Retie en haar bewoners uit:    • De Kempenaar

    • Het Zoeklicht

    • De Standaard

    • De Gazet van Antwerpen

    • Het Nieuwsblad

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

ca. 1850 (kopie)

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

2005

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

6 schuiven van 80 cm lengte (hangmappen)Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld? regelmatig aangevuld

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 knipselmappen per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 knipselmappen per jaar

 • Ja, met meer dan 50 knipselmappen per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens onderwerp

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

De krantenknipsels worden bewaard in hangmappen in een kast met metalen schuiven.   1. Thematische dossiers

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

WO I en WO IIDatering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

?

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie??

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

4 archiefdozenWordt deze collectie nog geregeld aangevuld?

 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 thematische dossiers per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 thematische dossiers per jaar

 • Ja, met meer dan 50 thematische dossiers per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat er geen is.

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Oude Pastorie


Passtraat 14
2470 Retie

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

/


   1. Andere: nl. …

Wat is de inhoud van de collectie? Kunt u beschrijven welke thema’s in deze collectie aan bod komen?

    • een collectie overlijdenskaartjes die huis aan huis gestuurd worden

    • een collectie vlaggen:

      • Bond Helig Hart (1)

      • Studentenbond AKVS (3)

      • Brandweer (1)

      • Oud-strijders 1914-1918 (1)

      • NKB (1)

      • Eucharistische Kruistocht (1)

      • Burgerlijke Bescherming (1)

      • Sint-Antoniusgilde (3)

Datering van de collectie

Hoe oud is het oudste stuk uit de collectie?

Hoe jong is het jongste stuk uit de collectie?

Wat is de omvang van de collectie?

Dit gegeven kan zowel in meter als in stuks worden weergegeven.

Wordt deze collectie nog geregeld aangevuld?


 • Nee, het is een afgesloten geheel dat niet meer wordt aangevuld

 • Ja, met minder dan 10 ……………………………... per jaar

 • Ja, met ca. 10 à 50 ……………………………... per jaar

 • Ja, met meer dan 50 ……………………………... per jaar

Is de collectie ontsloten?

 • Ja, volledig

 • Gedeeltelijk (ca. … %). De rest van de collectie……….

 • Nee, maar geordend volgens……

 • Nee

Deze ontsluiting gebeurt:

 • Via een papieren inventaris of catalogus

 • Via een digitaal bestand:

  • Databank (vb. in access)

  • Tekstbestand (vb. in word)

  • Tabellen (vb. in excell)

  • Andere, nl. …

 • Via een steekkaartensysteem

 • Andere, nl. …

Is het mogelijk het projectteam een kopie van deze inventaris, catalogus of steekkaartensysteem te bezorgen?

 • Ja

  • Deze kan worden opgehaald (of zelf gekopieerd worden) door de projectmedewerker.

  • Deze wordt digitaal opgestuurd (vb. via mail).

  • Deze wordt per post opgestuurd.

 • Nee, omdat …

Waar wordt de collectie bewaard?

Worden deze stukken thuis bij een van de bestuursleden bewaard? Is er een documentatiecentrum of museum?

Zijn er problemen bij de bewaring van deze stukken?

  1. Gegevens aangaande eigendomsverhoudingen

Is het aanwezige documentair erfgoed aanwezig in de heemkring eigendom van de kring of welke eigendomsverhouding betreft het hier? Zijn er wat dit betreft verschillen te bemerken tussen de verschillende documenttypes?

De Retiese Heemkundige Kring “Zeven Neten” vzw is eigenaar van al haar documentair erfgoed met uitzondering van het archief van de Sint-Antoniusgilde dat in bruikleen is. 1. Contactgegevens van de vertegenwoordiger van de heemkring

  1. Naam

Raeymaekers Walter Staes Alex

  1. Adres

Gerststraat 4 Hoburgstraat 17
2490 Balen 2470 Retie

  1. Telefoon/gsm

014/31 37 74 014/37 91 36

  1. E-mail  1. Functie binnen de erfgoedvereniging

voorzitter bestuurslid

  1. Mogen wij u verder contacteren indien we nog vragen zouden hebben rond de documentaire collectie van uw vereniging?

ja

  1. Zouden binnen de vereniging interesse kunnen worden gevonden voor verdere ontsluiting van de documentaire collectie (vb. vrijwilligers, …) ?

Indien niet, gelieve hier de gegevens van een andere contactpersoon te noteren.

indien er vragen zijn van Alex Steurs  1. Hebt u nog vragen of problemen waar u een antwoord op zou willen krijgen van de projectmedewerkers?

Hier kunnen zowel vragen omtrent het project, Heemkunde Gouw Antwerpen, … als specifieke problemen, die in het kader van het beheer van de documentaire collectie opdoken, worden vermeld.

Heeft een vzw een BTW-nummer?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina