Project studies bouw oever-bescherming district commewijneDovnload 318.43 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte318.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
PROJECT STUDIES BOUW OEVER-BESCHERMING DISTRICT COMMEWIJNE
INTERNE NOTA (FINAL) 24 Augustus 2004
NATUURLIJKE EN KUNSTMATIGE OEVERBESCHERMING DISTRICT COMMEWIJNE (VAN JACHTLUST TOT MON TRESOR)

Door Pieter Teunissen
SAMENVATTING 2

1 METHODE 3

2 MANGROVE-BOSSEN 4

2.1 Vorm en soortensamenstelling 4

2.2 Voorwaarden voor de vestiging van mangro-bossen 7

3 FUNCTIES VAN MANGRO-BOSSEN 9

3.1 Natuurlijke productie 9

3.2 Oeverbescherming 9

4 INVLOED VAN MENSELIJKE ACTIVITEITEN EN OEVERVERDEDIGINGEN 11

4.1 Natuurlijke oeverafslag 11

4.2 Minimale impacts 11

4.3 Bevorderen natuurlijke oeverafslag 11

4.4 Kap van mangro-bos 12

4.5 Onderhoud oeverbeschermingswerken 12

5 EROSIEVERTRAGING DOOR HULPBEPLANTING 21

5.1 Vastleggen natte oevers met mangro 21

5.2 Dijkbescherming 21

LITERATUUR 23


SAMENVATTING

De natuurlijke oeverbescherming en oeverafslag langs de Beneden Suriname en de beneden Commeijnerivier werd vanuit de lucht, vanaf het water en vanaf het land bekeken. Dit resulteerde in negen aanbevelingen.


Aanbeveling 1: verder (toegepast wetenschappelijk) onderzoek naar de biologie en ecologie van de drie mangro-soorten onder Surinaamse omstandigheden zal het oeverbeheer ten goede komen en wordt daarom aanbevolen (Universiteit van Suriname).
Aanbeveling 2: verder (toegepast wetenschappelijk) onderzoek naar het functioneren van mangro-bossen onder Surinaamse omstandigheden zal het oeverbeheer ten goede komen en wordt daarom aanbevolen (Universiteit van Suriname).
Aanbeveling 3: mangro-bossen langs benedenrivieren dienen vanwege hun belangrijke productie- en beschermingsfuncties een beschermde status te krijgen en wel de status van “schermbos” zoals gedefinieerd1 in de Wet Bosbeheer (Staatsbesluit 1992, No 80). Het kappen van mangro-bomen wordt daardoor vergunningsplichtig terwijl bij overtreding sancties getroffen moeten worden (Ministerie van NH, Dienst LBB-NB, Stichting Bostoezicht en Bosbeheer -SBB).
Aanbeveling 4: Ontwikkeling van rivieroevers dient aan regels gebonden te worden (kap van bos, landaanwinningsprojecten, bouw van steigers en andere faciliteiten (Ministerie van OW: Stadsplanning, Ministerie van PLOS: Regionale Planning).
Aanbeveling 5: Scheepvaart en wegverkeer langs kwetsbare oevers dienen tijdelijk aan regels gebonden te worden (vaarsnelheid, asdruk etc). (Ministerie van TCT: MAS, Wegenautoriteit).
Aanbeveling 6: Een cursus voor aanleg en onderhoud van oeverbeschermingswerken voor aannemers en supervisors wordt aanbevolen (Ministerie OW- Universiteit van Suriname bv i.s.m. de Dienst Weg - en Waterbouw (D.W.W.) van de Rijkswaterstaat).
Aanbeveling 7: De lokale bevolking, onmiddellijk belang hebbend bij goed onderhouden oeververdedigingswerken dienen nauwer betrokken te worden bij het proces van aanleg en onderhoud (voorlichting, awareness) (Ministerie van OW, ministerie LVV)
Aanbeveling 8: ter ondersteuning van de strijd tegen oeverafslag verdient het aanbeveling experimenten te starten met het beplanting van buitendijkse modderbanken2 (met mangro-sootten) en rivierdijken (met cocos en/of motgras of bamboe). (Stichting Bostoezicht en Bosbeheer (SBB) in samenwerking met de Universiteit van Suriname)

1 METHODE

Sedert 1969 volgt schrijver dezes (met tussenpozen) de vegetatie-ontwikkelingen van rivieroevers onder meer langs de rechteroever van de Suriname-rivier en de linker-oever van de beneden Commewijne-rivier. Als onderdeel van de inventarisatie en kartering van de ecosystemen van het Surinaamse laagland werden in 1975 ook de mangrovebossen van riviermondingen en benedenrivieren geïnventariseerd en gekarteerd (Teunissen, 1978; 1980). In juni 1995 werd te Kingston, Jamaica, de status van de mangrovebossen in Suriname gepresenteerd tijdens de UNEP Workshop m.b.t. "Integrated planning and management of coastal areas in the Wider Caribbean". Twee jaar later werd het “Coastal Management Plan” voor Noord Commewijne afgerond (Teunissen, 1997). Het bevat voorlopige aanbevelingen over optimalisering van rivieroeverbescherming, die herhaald werden in de “Position paper for the development of a framework policy and strategic plan for the sustainable management of the Non-urban Environmental Sub-sector in Suriname (NUES) (Teunissen, 2003).Deze enigszins gedetaileerdere oeverbeschermingstudie werd uitgevoerd in samenwerking met de kustgeomorfoloog Prof. Dr. P. Augustinus en dijkontwerper L. Philipse. Op 7 april 2004 werd de situatie vanuit de lucht in ogenschouw genomen. Veldbezoeken volgden op 8 april, 26 en 27 juni en 28 juli 2004. Bezocht werden 8 locaties aan de Suriname rivier tussen plantage Lust en Rust en Fort Nieuw Amsterdam en 7 locaties langs de Commewijne rivier tussen Nieuw Amsterdam en plantage Mon Tresor. Op alle 15 plaatsen werd de oeververdediging bestudeerd en op 10 locaties (S2 tot S6, en C1, C3-C6) werd de vegetatie opgenomen (zie onderstaande tabel)


OPNAME LOCATIES OEVERVEGETATIE

Locatie nrs

Suriname stroomafwaarts

Vegetatie-opname

S 1

Lust & Rust Rosan 1

-

S 2

Lust & Rust Rosan 2

X

S 3

Belwaarde t.o. Palm Village

X

S 4

Suzannesdaal oeverbeschoeiing

X

S 5

Suzannesdaal houten kribben

X

S 6

Voorburg bij weg-afsnijding

X

S 7

Voorburg bij Kasimbegweg

-

S 8

Voorburg bij ijsfabriek Habibulah

-

Commewijne stroomopwaarts

C 1

Voorburg bij Bakasroisi

X

C 2

Leliëndaal bij sluiswachter

-

C 3

Visserszorg bij steiger

X

C 4

Zorgvliet rivieroever

X

C 5

Alkmaar achter school

X

C 6

Nijd en Spijt bij blauwe sluis

-

C 7

Mon Tresor bij dijkdoorbraak

-

Op plaatsen waar oevervegetatie ontbreekt en oeverbeschoeiingen werden aangetroffen werd getracht de oorzaak daarvan op te sporen door interviews met lokale bewoners: winkeliers, vissers, sluiswachters. De foto’s in dit rapport zijn van Prof. Augustinus, m.u.v. de nrs 12, 13, 15 en 17.
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina