Project studies bouw oever-bescherming district commewijneDovnload 318.43 Kb.
Pagina4/7
Datum22.07.2016
Grootte318.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.4 Kap van mangro-bos

Opzettelijke verwijdering van mangro-bos gebeurt slechts op weinig plaatsen. Mangro wordt niet op grote schaal geëxploiteerd zoals voor de winning van looisstoffen elders in de wereld..


In Suriname werd en wordt mangro-bos verwijderd om:

  • uitzocht te verkrijgen op de riviermonding of rivier, voor meer wind en daaraan gekoppeld voor minder last van muskieten en mampieren (bv langs de Anton Dragtenweg en Cornelis Jonbawstraat; bij woningen langs de Commewijne-rivier bv te Bakasroisi (zie Fig. 14) en te Katwijk (zie Fig. 18).

  • voor landaanwinstprojecten, met name in binnenbochten (zie boven);

  • voor de aanleg van losplaatsen, havens, steigers en botenhuizen zowel voor de commerciële scheepvaart als voor de watersport.


4.5 Onderhoud oeverbeschermingswerken

Door gebrek aan middelen heeft het onderhoud van oeververdedigingswerken te Commewijne de laatste jaren veel te wensen overgelaten. Oeverbeschoeiingen worden:  • zonder of met onvoldoende stevig bevestigd geotextiel aangelegd;

  • losgelaten geotextiel wordt niet opgetrokken en inkalving toegestaan;

  • parwa-boompjes vestigen zich tussen de betonblokken van de oeverbeschoeiing Nieuw Amsterdam en wrikken deze los;9;

  • ter plaatse wonenden bevolking neemt afwachtende houding aan.
Fig.: 6 Suriname-rivier - Oeverbeschoeiing ter hoogte van SuzannesdaalFig. 7: Suriname-rivier - Oeverbeschoeiing met houten kribben


Fig.: 8 Suriname-rivier - Wegomlegging wegens oeverafslagFig. 9: Suriname-rivier - Dichte bebouwing op afslaande oever te Voorburg
Fig. 10: Suriname-rivier - Visserijactiviteiten op oever te VoorburgFig. 11: Commewijne rivier - rechts stenen oeverbeschoeiing van Fort Nieuw Amsterdam; links: vissershaventje van Bakasroisi.Fig. 12: Commewijne-rivier - Visserijsteiger in mangro-bos te Bakasroisi

Fig. 13: Commewijne-rivier - Bakasroisi, houten oeverbeschoeiing


Fig.: 14: Commewijne-rivier - Bakasroisi, woonhuis met uitzicht en botenhuisFig.: 15. Commewijne-rivier - Plantage Sorgvliet: verstevigde rivierdijk nabij de grens met Plantage Alkmaar.Fig. 16: Commewijne-rivier - Alkmaar waterkant. In de beginjaren zeventig werd hier een stenen oeverbeschoeiing aangelegd die zich stroomopwaarts uitstrekte tot Nijd en Spijt en Mon Tresor. Deze is later vervangen door een houten beschoeiing.Fig.: 17 Commewijne-rivier - Mon Tresor. Doordoorbraak. Tot nu toe is het niet

gelukt het gat in de dijk te dichten.
Fig. 18: Commewijne-rivier - Plantage Katwijk. Rechts: oeverbescherming door oorspronkelijk mangro-bos; links: kale oever, ontbost voor uitzicht, wind en minder last van muskieten en mampieren.

Aanbeveling 4: Ontwikkeling van rivieroevers dient aan regels gebonden te worden (kap van bos, landaanwinningsprojecten, bouw van steigers en andere faciliteiten (Ministerie van OW: Stadsplanning, Ministerie van PLOS: Regionale Planning).
Aanbeveling 5: Scheepvaart en wegverkeer langs kwetsbare oevers dienen tijdelijk aan regels gebonden te worden (vaarsnelheid, asdruk etc). (Ministerie van TCT: MAS, Wegenautoriteit).
Aanbeveling 6: Een cursus voor aanleg en onderhoud van oeverbeschermingswerken voor aannemers en supervisors wordt aanbevolen (Ministerie OW- Universiteit van Suriname bv i.s.m. bv de Dienst Weg –en Waterbouw (D.W.W.) van de Rijkswaterstaat).
Aanbeveling 7: De lokale bevolking, onmiddellijk belang hebbend bij goed onderhouden oeververdedigingswerken dienen nauwer betrokken te worden bij het proces van aanleg en onderhoud (voorlichting, awareness) (Ministerie van OW, ministerie LVV)

5 EROSIEVERTRAGING DOOR HULPBEPLANTING

Zoals reeds eerder aangegeven kunnen mangro-bossen oever-aangroei in binnenbochten bevorderen en oevererosie in ondiepe buitenbochten vertragen. In dit hoofdstuk worden ook andere planten behandeld die erosie van rivieroevers kunnen vertragen.


Buitendijkse beplanting van oevers met mangro en beplanting van dijken ter vertraging van oevererosie is in Suriname wel incidenteel toegepast, doch nooit systematisch onderzocht op effectiviteit.


5.1 Vastleggen natte oevers met mangro

In de buitenbocht Alkmaar-Mon Tresor heeft mangro zich spontaan gevestigd op de aanwezige buitendijkse natte oever. Op een ontboste natte oever stroomafwaarts van de nieuwe steiger van Visserszorg werden aangespoelde mangro-kiemplanten waargenomen (zie Fig.5). De modderbank ter plaatse heeft hetzelfde niveau als de stroomopwaartse modderbank begroeid met volwassen mangro-bomen (Fig. 2). Het lijkt aannemelijk dat de aangespoelde kiemplanten eerder zullen wortelen als ze handmatig in de modder gepriemd worden. Deze waarnemingen hebben geleid tot onderstaande suggesties.


Mangro kan vermoedelijk niet geplant worden

  • in gebieden beneden het niveau van Gemiddeld Laagwater (GLW) en boven het niveau van Gemiddeld Hoogwater GHW) en dus ook niet bij oevers in afslag met oeverbeschoeiingen.

Mangro kan vermoedelijk wel geplant worden:  • beschadigde / ontboste rivieroevers (modderbanken) met een hoogte tussen het niveau van Gemiddeld Laagwater (GLW) en het niveau van Gemiddeld Hoogwater GHW);

  • in bepaalde milieus langs rivieren die moeilijk door drijvende mangro-kiemplanten bereikt kunnen worden of waar de waterhuishouding niet geschikt lijkt voor het wortelschieten van kiemplanten (bv stroken natte zoute klei met Isrigrasi-begroeiing (Fimbristylis spadicea) en krabbegaten (!) te plantage Belwaarde. In zulke gevallen kan geprobeerd worden kiemplanten of verder uitgegroeide boompjes te planten.
1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina