Project Zondag voor de Oosterse Kerken Steun aan oecumene in Oekraïne Het Instituut voor Oecumenische StudiesDovnload 7.52 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte7.52 Kb.
Project Zondag voor de Oosterse Kerken

Steun aan oecumene in Oekraïne
Het Instituut voor Oecumenische Studies (opgericht 2004) aan de Oekraïense Katholieke Universiteit te Lviv is het project van de Zondag voor de Oosterse Kerken 2010. Dit instituut is een gezamenlijk initiatief van de grieks-katholieke priester Ivan Dačko en de orthodoxe Franse historicus dr. Antoine Arjakovksy. Arjakovsky is tevens de directeur. Antoine Arjakovsky is een goede bekende van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. In haar toenmalige centrum in ‘s-Hertogenbosch gaf hij vorig jaar een lezing over ‘zijn’ instituut (uit welke lezing we hieronder ook citeren).

Het christendom van Oekraïne is overwegend van de Byzantijnse traditiede traditie wier liturgie dit jaar centraal staat op de Zondag voor de Oosterse Kerken. Dit ‘Byzantijnse’ christendom van Oekraïne gaat terug tot het jaar 988, maar de ooit ene Kerk van Kiev is thans verdeeld over verschillende Orthodoxe Kerken en de Grieks-katholieke Kerk. De interkerkelijke verhoudingen zijn gecompliceerd. Al jaren is er binnen de Orthodoxie van Oekraïne grote verdeeldheid. De ‘Oekraïens-orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Moskou’ waartoe de meeste orthodoxen in Oekraïne behoren, is de enige orthodoxe kerk in Oekraïne is waarvan de canonieke status is erkend door de andere orthodoxe Kerken, buiten Oekraïne. De relatie tot dit zelfde patriarchaat van Moskou is overigens het belangrijkste strijdpunt binnen de Oekraïense orthodoxie. In 1989 leidden intern-Orthodoxe twisten hierover tot een breuk, waarna in 1990 de ‘Oekraïens-orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Kiev’ werd uitgeroepen. Er is ook nog de kleinere ‘Oekraïense Autocale Orthodoxe Kerk’, die teruggaat op het Oekraïne van de jaren ’20, in de jaren ’30 uitweek naar de westerse emigratie en eind jaren ’80 in Oekraïne zelf weer boven water kwam. Deze twee laatst genoemde kerken hebben geen canoniek erkende status binnen de Orthodoxie, maar zijn er wel in Oekraïne! Dat maakt de oecumenische situatie bij tijd en wijle problematisch.


Dan is er - binnen de Byzantijnse traditie - ook nog de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne die verbonden is met Rome en sinds 1990 na jarenlange onderdrukking een revival doormaakt. Tevens is er een niet onbelangrijke Rooms-katholieke Kerk van de Latijnse ritus in Oekraïne, alsook een groep kleinere protestantse kerken, waarvan sommige al eeuwen in Oekraïne aanwezig zijn.
Activiteiten
Het Instituut voor Oecumenische Studies in Lviv staat voor de uitdaging een uitweg te vinden uit de verstarde interkerkelijke verhoudingen in Oekraïne en een bijdrage te leveren aan actuele en relevante christelijke presentie in de samenleving. Dr. Antoine Arjakovsky, zelf orthodox van Russische komaf en via het Russische aartsbisdom van Parijs (rue Daru) behorend tot het patriarchaat van Constantinopel, speelt daar een belangrijke rol in. De activiteiten die onze steun vragen zijn de volgende:
1. Oecumenische dialoog is één van de belangrijkste actiepunten van het Instituut voor Oecumenische Studies. In korte tijd heeft het instituut een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de interkerkelijke relaties in Oekraïne. “De eerste stap naar de verbetering van de oecumenische betrekkingen is dat de vertegenwoordigers van de kerken elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Wij willen in Oekraïne een dialoog van de liefde tussen kerken op gang brengen. Daarbij oriënteren we ons op het model van de kerk van Kiev, waartoe alle kerken van Oekraïne zich verhouden. In september 2008 organiseerden we een internationale oecumenische conferentie over de Kerk van Kiev, waarbij alle jurisdicties en kerken vertegenwoordigd waren.”
2. Daarnaast is er een studieprogramma: “Aan de universiteit van Lviv wordt een tweejarige masters oecumene aangeboden met verschillende afstudeerrichtingen: docent ethiek en levensbeschouwing, journalist geestelijk leven, en momenteel wordt gewerkt aan het uitzetten van een afstudeertraject op het gebied van de medisch-psychologische hulpverlening. […] De colleges worden deels gegeven door docenten uit het buitenland.”
3. Oekraïne is als land een relatief jonge democratie, met een lange, bewogen geschiedenis en een uiterst kwetsbare economie. In de sociale turbulenties van de laatste jaren was de stem van de kerken vaak zwak. Dat moet anders. Nog een belangrijke activiteit van het Instituut voor Oecumenische Studies is dan ook de organisatie van de internationale oecumenische sociale week in Lviv. De laatste was 5-11 oktober 2009. De sociale week wordt georganiseerd in samenwerking met diverse instellingen uit binnen- en buitenland met als ”doel alle kerken van Lviv bijeen te brengen op grond van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de armen”.
Steun

De door het Instituut voor Oecumenische Studies in Lviv bedreven oecumene binnen de drie genoemde activiteiten: dialoog, educatie, sociale week, zijn de moeite van onze financiële steun waard. Hun frisse benadering en de goede contacten met alle Oekraïense kerken stemmen hoopvol. De collecte op de Zondag voor de Oosterse Kerken is bestemd voor dit belangrijke doel. De parochies wordt van harte gevraagd om binnen de weekendvieringen het doel van deze collecte bekend te maken en ook anderszins bekendheid te geven aan deze actie. Steunt u a.u.b. dit oecumenische werk, met een broederlijke en zusterlijke geste over kerk- en landsgrenzen heen: rekening 1087628 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene in Utrecht o.v.v. Oecumenisch Instituut Oekraïne.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina