Projectbureau accommodatiesDovnload 25.84 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte25.84 Kb.

Projectbureau accommodaties

Onderdoor 25

Postbus 30, 3990 DA Houten

Telefoon 030 639 26 11

Fax 030 639 28 99

E-mail: gemeentehuis@houten.nl

Internet: www.houten.nlDatum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

28 april 2010 PBA «debnr»
Onderwerp

Verhuur binnensportaccommodaties seizoen 2010/2011


Geacht(e) bestuur/dames/heren,
Het sportseizoen 2010-2011 komt alweer in zicht. Dit houdt in dat de zaalruimte van de gemeentelijke sportaccommodaties weer onder de gebruikers verdeeld kan gaan worden. Zoals gebruikelijk gaan wij dat doen in de vorm van een overleg op:
DINSDAG 25 mei 2010 vanaf 20.00 uur

VERGADERLOCATIE: Boerderij Nieuwoord (de deel)
Om te voorkomen dat u de hele avond aanwezig moet zijn, heb ik een planning gemaakt voor de behandeling van de verschillende accommodaties. Deze planning ziet er als volgt uit:
Vanaf 20.00 tot 20.30 uur De gymzalen Koningin Julianastraat, Klavertje Vier, Bijenkorf, Ridderspoor, Plantage en De Vlinder;

Vanaf 20.30 tot 21.00 uur Sportzaal Den Oord;

Vanaf 21.00 tot 22.00 uur Sporthallen De Molenwiek, De Kruisboog en De Slinger.

Ter voorbereiding voor wat betreft de huur van sporthallen, brengen wij het volgende onder uw

aandacht:

Voor het seizoen 2010/2011 kunt u gebruik maken van sporthal De Molenwiek, De Slinger, De Kruisboog en De Weteringhoek. De eerste drie sporthallen worden door de gemeente verhuurd. De laatstgenoemde (sporthal De Weteringhoek)

wordt door Optisport Houten B.V verhuurd

(tel. 030 63 46 660 ).

Verder deel ik u mee, dat volleybalvereniging Taurus hoofdhuurder is van sporthal De Kruisboog en hierdoor als eerste aan mag geven wanneer en hoeveel ruimte nodig is voor het nieuwe seizoen.
Voor wat betreft sporthal De Slinger wijzen wij erop dat bij deze sporthal géén horecagelegenheid aanwezig is. U dient er ook rekening mee te houden dat de hal niet te huur is gedurende de examenperiode van College De Heemlanden (13 mei t/m 1 juni 2011).
Verder zijn er nog verhuurmogelijkheden in sporthal Blokhoven in Schalkwijk en sportzaal De Ploeg in ’t Goy. Deze worden niet door de gemeente Houten verhuurd.
Bij de verdeling van de zaalruimte voor 2010/2011 gaan we in principe uit van de gebruiksroosters van het lopende seizoen. In goed overleg is uitbreiding van uren mogelijk, maar niet ten koste van andere huurders. Bestaande huurders hebben voorrang boven nieuwe huurders.
Voorafgaande aan het overleg kunt u uw aanvraag voor huur van accommodaties schriftelijk aan mij kenbaar te maken door middel van bijgevoegd invulformulier. Wilt u het formulier controleren en alle vragen beantwoorden. (Vergeet niet alle uitval, vakantie en feestdagen duidelijk in te vullen, dit i.v.m. de nota.)

Ik verzoek u het aanvraag formulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 18 mei, in bijgevoegde antwoordenveloppe te retourneren.

Deze gegevens zijn nodig om voor het overleg te kunnen bekijken of en waar er eventueel knelpunten zijn. Dit bevordert een snel en efficiënt overleg. Bij het niet tijdig indienen van het verzoek vervalt uw “vaste” huurtijd en kan die aan een andere huurder worden toegewezen.


Voor een goede en eerlijke verdeling van de zaalruimten is het belangrijk dat u de volgende aspecten bij uw huuraanvraag meeneemt:
Verhuurbare periode

Voor alle overdekte gemeentelijke sportaccommodaties is de verhuurbare periode vastgesteld van 16 augustus 2010 tot en met 1 juli 2011.


Huurtijden

De sportaccommodaties zijn -met uitzondering van de schooltijden- beschikbaar. Ook dit seizoen wordt er een schoonmaakbeurt gehouden tussen het school- en avondgebruik. Hier is tijd voor nodig. Dit betekent dat op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag de gymzalen, sportzaal Den Oord (grote zaal) en de sporthallen vanaf 17.00 door u te huren zijn. Op woensdag zijn de gymzalen vanaf 14.00 uur beschikbaar (de sporthallen niet i.v.m. gymnastiek van het voortgezet onderwijs.)Gebruik van de accommodaties

Voor een goed gebruik van de accommodaties is het belangrijk dat u als gebruikers de afgesproken huurtijden ook daadwerkelijk naleeft. Wellicht ten overvloede wijs ik u op de regel dat het plaatsen en opruimen van de benodigde materialen zoals doelen, netten, balkenenz. moet gebeuren in de gehuurde tijd. Dit wordt ook door onze beheerder gecontroleerd. Tijdens gebruik van accommodaties door minderjarigen, moet er toezicht zijn. U bent als huurder altijd aansprakelijk voor een correct gebruik van de accommodatie.

Eventuele (door u aangerichte c.q. geconstateerde) schade moet u meteen aan ons of onze beheerder melden. Tot slot verzoek ik u na het gebruik van een accommodatie alle ramen (óók in de kleedruimtes) en deuren te sluiten en de lichten uit te doen.
Huurtarieven

Het college heeft besloten vanaf januari 2007 voor de sportaccommodaties een hoog en een laag tarief in te stellen. Voor het lage tarief komen alleen de gesubsidieerde Houtense sportverenigingen in aanmerking.


Overzicht huidige tarieven (per uur) 2010:

Gymzalen*: € 18,07 (hoog) € 13,08 (laag)

Den Oord: € 30,61 “ € 22,07 “

Sporthallen: € 72,53 “ € 52,33 “

* In gymzaal Ridderspoor is een spiegelwand aanwezig die tegen een kleine vergoeding extra gehuurd kan worden.

De gemeente is eindverantwoordelijk voor het definitieve verhuurrooster.

Als u op dit moment nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen. Het algemene telefoonnummer is 030 63 92 611.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in Boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3.
Graag tot ziens op 25 mei!
Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

mevrouw L.J.M Strubbe

Projectbureau accommodatiesSchoolvakanties basisonderwijs schooljaar 2010/2011 gemeente HoutenVakantie

Periode


Eerste schooldag

16 augustus 2010Herfstvakantie

16 oktober 2010 t/m 24 oktober 2010


Kerstvakantie

18 december 2010 t/m 2 januari 2011


Voorjaarsvakantie

19 februari 2011 t/m 27 februari 2011


Pasen

22 april 2011 t/m 25 april 2011


Mei/tulpvakantie

30 april 2011 t/m 8 mei 2011


Hemelvaartvakantie


2 juni 2011 t/m 5 juni 2011

Pinksteren


13 juni 2011

Zomervakantie

2 juli 2011 t/m 14 augustus 2011Feest- en gedenkdagen in 2010 en 2011

De volgende dagen zijn in 2010 en 2011 van “normale” huur uitgesloten:

5 december (Sinterklaas) vanaf 18.00 uur;

24 december (Kerstavond) vanaf 18.00 uur;

25 en 26 december (1e en 2e kerstdag);

31 december (Oudejaarsdag) vanaf 18.00 uur;

1 januari (Nieuwjaarsdag);

24 en 25 april (Pasen)

30 april (Koninginnedag)

5 mei (Bevrijdingsdag)

2 juni (Hemelvaart)

12 en 13 juni (Pinksteren)


In incidentele gevallen kunnen de accommodaties op 2e Kerstdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en in de zomervakantie voor bijzondere activiteiten zoals toernooien, festiviteiten etc. apart worden gehuurd.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina