Projectplan: Sense of PlaceDovnload 21.56 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte21.56 Kb.

Auteur: Mirjam Vellinga, Projectcoördinator Afûk

© Afûk, 2009


Projectplan: Sense of Place
Om’t it foar ús sa fanselssprekkend is, ferjitte wy wolris dat

ús deistich libben in oar syn aventoer is!
De ûndernimmer as ambassadeur fan syn eigen regio.

Aanleiding

De Afûk is al een tijdje bezig met het opzetten van een plan voor cultuurtoerisme en regiomarketing. Een plan waarbij het ‘Fryslân-gevoel’ en de Friese identiteit een belangrijke plaats innemen. Aanleiding voor het plan zijn de ervaringen die zijn opgedaan binnen het project Frysk Erfskip. In dat project is een begin gemaakt met het ontwikkelen van cultuurtoeristische arrangementen. Een van de problemen of liever gezegd uitdagingen die we daarbij tegenkwamen, is dat ondernemers het lastig vinden om op hun eigen manier invulling te geven aan het ‘Fryslân-gevoel’ en de Friese identiteit. Ze willen er wel wat mee, hebben ook het gevoel dat daar wel potentie in zit, maar ze weten niet hoe. Bovendien ontbreekt het hen ook vaak aan tijd en mogelijkheden om daar uitgebreid over na te denken. Meestal komen ze dan ook niet verder dan ‘in dúmke by de kofje’ en in ‘bearenburchje’. En dat is zo algemeen dat je je daar niet meer echt mee onderscheidt.

Bovendien: wat is die Friese identiteit dan? Want het 'Fryslân-gevoel' van een watersporter is heel anders dan dat van een cultuurzoeker en ook bij de inwoners van Fryslân wordt dat gevoel van streek tot streek en van persoon tot persoon anders ervaren. Spreek je zelf Fries of zit je in een Friestalige omgeving of kom je juist uit de Stellingwerven? Woon je in het terpenlandschap of juist in de bossen of in het merengebied? Woon je in de stad of op het platteland? Al die factoren bepalen je 'eigen' Fryslân-gevoel. Dat is een heel divers palet.

Sense of Place

In Wales loopt sinds dit jaar het project Sense of Place. Sense of Place gaat uit van de ondernemer, zijn bedrijf en zijn eigen directe omgeving. Dat is de basis. Een aanpak van onderaf dus. Kijk naar je zelf, je eigen zaak en je eigen omgeving. Wat zijn de dingen die eruit springen? Wat is bijzonder en kan bijdragen aan het eigen karakter van je zaak? Die bijzonderheden geven je zaak een eigen identiteit die vervolgens weer onderdeel is van de identiteit van de regio, streek of provincie.

Wat zijn dan die bijzonderheden? Dat kunnen 1001 dingen zijn. Het is het gevoel dat je krijgt als je ergens voor het eerst bent - de eerste indruk, het uiterlijk, wat je voelt, hoort en ziet. De mensen, het eten, het landschap, de sfeer.

Daar kun je dus heel goed gebruik van maken. Je kunt je ermee onderscheiden en tegelijk kun je bijdragen aan het Fryslân-gevoel van de bezoeker. Naar buiten toe wordt in de marketing een algemeen beeld, een bepaalde sfeer neergezet van en voor Fryslân en is de bezoeker eenmaal in Fryslân dan wordt dat door de ondernemer door z’n eigen Sense of Place verder ingevuld.

Doordat de ondernemer met andere ogen en een frisse blik naar z’n eigen zaak kijkt, ziet hij ook weer nieuwe mogelijkheden om zijn zaak beter neer te zetten en tegelijk mee te helpen om Fryslân op een heel eigen en speciale manier op de kaart te zetten.
De gereedschapskist
Zelftest
Om de ondernemer een beter beeld te geven van zijn eigen Sense of Place op dit moment en wat er nog voor ontwikkelmogelijkheden zijn, is er een zelftest ontwikkeld. Die zelftest is nu nog gebaseerd op Wales, maar kan makkelijk vertaald worden naar de Friese situatie. Die zelftest willen we digitaal en op papier beschikbaar stellen aan de ondernemer. Hieronder een voorbeeld van het soort vragen dat gesteld wordt:
- Ga na welke informatie je verstrekt over je eigen zaak en je omgeving. Denk daarbij aan menukaarten, algemene informatie over je zaak, informatie over de regio, promotiemateriaal, maar ook de mondelinge informatie die je geeft aan de gast. Is dat voldoende, geeft dat een correct beeld? Zijn hier verbeteringen en aanvullingen mogelijk?

- Zijn jouw mensen goede ambassadeurs voor de omgeving? Worden er suggesties gedaan over uitstapjes, is er kennis in huis over lokale producten, bekende streekgenoten, speciale plekken, attracties, wandelroutes enz. Wordt die informatie op een pro-actieve en enthousiaste manier overgebracht?

- Komen er in jouw zaak elementen van je omgeving terug? Hangt er kunst aan de muur van een regionale kunstenaar, hangen er foto's van de omgeving, wordt er ook muziek uit de regio gedraaid, gebruik je naast Nederlands, Engels, Duits etc. ook de regionale talen? Laat je die op een aantrekkelijke en aansprekende manier zien en horen? Verwijst de naam van je zaak en/of namen van zalen, kamers enz. naar bekende personen uit de omgeving, of naar gebouwen, landschappelijke elementen of historie?

- Maak je gebruik van streekproducten? Heb je typisch Friese gerechten op je menukaart? Gebruik je Friese namen of namen in een streektaal voor je gerechten en drankjes?


Na de zelftest kan de ondernemer systematisch aan de slag met het verder ontwikkelen van z’n Sense of Place. Dat kan stap voor stap. Iedere ondernemer kiest voor de insteek die het beste bij hem en zijn zaak en omgeving past.
Modules
We willen per onderdeel een module ontwikkelen op basis van het Welshe-model. Die onderdelen zijn:
- Fryslân en zijn inwoners (toen en nu), mijn contacten in de omgeving

Wie wonen er in jouw buurt, wat voor organisaties en bedrijven zitten er, zijn hier interessante verbindigen te leggen, samenwerkingsmogelijkheden etc.


- Werken met gebouwen

Wat kan ik met m’n eigen bedrijfsgebouw (binnen en buiten)


- Werken met de Friese taal/streektalen

Hoe kan ik op een leuke, opvallende, contructieve manier het Fries of een andere streektaal gebruiken in mijn bedrijf.


- Eten en drinken

Hoe introduceer ik de ‘Smaak fan Fryslân’ in mijn bedrijf?


- Cultuur en creativiteit

Wat is er aan cultuur te vinden in mijn omgeving? Kan ik dat ook laten terugkomen in m’n bedrijf? Welke kunstenaars zijn er in de buurt, speciale winkels, ambachten, culturele evenementen?


- Natuur en landschap

Wat is er in mijn directe omgeving te vinden? En hoe zit dat met de rest van Fryslân. Zijn er wandelingen, fiets- en vaartochten en routes die ik kan gebruiken? Kan ik mijn gasten hier goed over informeren? Zijn er folders?


Op deze manier kan de ondernemer stap voor stap zijn eigen Sens of Place ontwikkelen. Tegelijk ontstaan er contacten in de directe omgeving, wordt er kennis met elkaar gedeeld, informatie uitgewisseld en ontstaan er verbindingen en nieuwe producten, zoals arrangementen, tochten, folders en andere cultuurtoeristische producten die weer bijdragen aan de Sense of Place van de regio en uiteindelijk aan die van Fryslân. De ondernemer wordt ambassadeur van de regio en van Fryslân.

Doel en doelgroepen:
Doelgroep 1 (direct):
Friese ondernemers, m.n. uit de toeristische sector
Doelgroep 2 (indirect):
Toeristen en bezoekers
Doelen (direct):

 • De ondernemer houdvast/gereedschap geven bij het ontwikkelen van zijn Sense of Place om zo invulling te geven aan het ‘Fryslân-gevoel’ en de marketing van Fryslân.

 • Ontwikkelen van cultuurtoeristische producten om dat Fryslân-gevoel te versterken
 • Fryslân daarmee als een provincie met een eigen karakter neer te zetten. Fryslân kan zich zo onderscheiden van de rest van Nederland.
 • De ondernemer wordt ambassadeur van zijn eigen regio en bindt mensen aan zich.


Doelen/resultaten (gevolg):

 • groei in het aantal bezoeken / overnachtingen in Fryslân

 • groei in het aantal terugkomers

 • groei van de omzet buiten het zomerseizoen

 • groei in de interesse voor de Friese taal en cultuur, de historie, het landschap en alles wat Fryslân interessant maakt.Partners en pilot

De NOFA-gemeenten zijn om dit moment druk bezig met het ontwikkelen van een eigen regiomarketingplan. Zij zouden Sense of Place graag implementeren in deze plannen om de ondernemers in hun regio concrete instrumenten te geven om aan de slag te gaan met het regiomarketingplan.

Een pilot van Sense of Place zou dus kunnen plaatsvinden in Noordoost Fryslân.

Naast de NOFA-gemeenten en de organisaties en ondernemers in dat gebied is Fryslân Marketing ook een belangrijke partner. We zullen in overleg en in samenwerking met elkaar de ondernemers voorlichten over Sense of Place en ook laten zien hoe Fryslân Marketing vervolgens de concrete cultuurtoeristische producten die daar uit voortkomen kan vermarkten.


Partners:

- Afûk


 • regiomarketinggroep NOFA-gemeenten

 • ondernemers en organisaties in die regio, te weten: Markant Friesland, Waddengoud, Stichting Wrâldfrucht, VVV Lauwersland, Noardlike Fryske Wâlden, Stichting Waddengroep, NOFCOM.nl, Citymarketing Dokkum/Stenden.

 • Fryslân MarketingInstrumenten die ontwikkeld moeten worden
Website: - informatief over Sense of Place en

- als platform voor het uitwisselen van ideeën en kennis

Zelftest: - als download,

- als digitale test op de website

en eventueel ook op papier

Modules: - als download en op papier


Voorlichtingsbijeenkomsten/workshops aan ondernemers i.s.m. NOFA-regiomarketinggroep en Fryslân Marketing
Cultuurtoeristische arrangementen
Andere cultuurtoeristische producten zoals folders, menukaarten, place-mats, bebording, give-away’s voor gasten etc.


Planning:
Ontwikkeltijd: januari-maart 2010

Implementatie en uitvoering: april 2010-april 2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina