Protestantse Gemeente Eben-Haëzer Klazienaveen/Nieuw DordrechtDovnload 27.55 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte27.55 Kb.


K

erkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer

Klazienaveen/Nieuw Dordrecht


www.pgeben-haezer.nl


zondag 6 maart 2016 4e zondag van de veertigdagentijd


We heten u allen van harte welkom in deze dienst, ook zij die met ons verbonden zijn via de media.

Orde van dienst

Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger : mevr. D.H. de Jong-Beuker

Ouderling van dienst : H. ter Horst

Organist : G. Fictorie-Smeman

Collecten : 1e kerk, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie

Welkomstcommissie : fam. E. Velzing

Kindernevendienst : Grietje en Elsa

Jeugdkerk : Rita
Liturgie

Heer, leer ons bidden”


Voor de dienst zingen wij: Samen vormen wij gemeente (melodie samen in de naam van Jezus)
Samen vormen wij gemeente, Samen vormen wij gemeente Samen vormen wij gemeente,

Mensen aan elkaar gewaagd. Midden in de maatschappij. Kunnen wij de toekomst aan;

Iedereen met zijn talenten Naar elkander willen omzien Omdat Jezus en zijn liefde

Door Gods Geestkracht aangejaagd. Staan wij daarbij zij aan zij. Ons voor ogen blijven staan.

In ontmoeting, in gesprekken Hart en handen, liefde delen, Gaan wij tot het eind der aarde

Vinden wij een bron van kracht Onze ogen zijn gericht Overal Gods regenboog.

Daaruit delen, daaruit leven Op de naaste, op het leven Zegen breekt ons donker open

Doet ons zingen, dag en nacht. Open voor Gods aangezicht. Onze stem klinkt hemelhoog.
Welkom

Intochtslied psalm 65 vers 1 en 5

Votum en groet

Gebed om ontferming

Zingen zoek eerst het koninkrijk van God ev. Liedbundel no 58 verzen 1,2 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen naar de kindernevendienst

Zingen: vlam van ons bestaan

Schriftlezing Lucas 11 vers 1-13

Zingen lied 547 vers 1, 2 en 4 met de boom des levensVerkondiging : “Heer leer ons bidden”

Zingen 95 vers 1 en 3

Dienst der gebeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en ook de kinderen uit de oppas kunnen worden gehaald.

Collecte

Slotzang Ga dan op weg (melodie Gezang 434)


Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden. Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest, Die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.

Dan onder’t gaan, zul je de ander zien staan en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.

Houd op het Licht altijd je ogen gericht, dat zal je kracht zijn voor morgen.
Zegen en gezongen amen met gezang 456 vers 3
Na de dienst koffiedrinken in de grote zaal.
Pastoraat

Dhr. B. Middeljans, Omloop 12, 7891 KS, is weer thuis.

Piet Bloemberg, Akkerdistel 161 7891 DR verblijft in het Scheperziekenhuis op N. 3.19
Agenda

Dinsdag 8 maart ZWO 19.00 uur

Dinsdag 8 maart college van kerkrentmeesters, 19.45 uur

Dinsdag 8 maart Diaconie 20.00 uur

Woensdag 9 maar Moderamen 19.45 uur
Voor de ouderen en alleengaanden

Op woensdag 9 maart a.s. houden wij weer onze jaarlijkse toneelavond met verloting. De avond begint om half 8 en belooft weer een gezellige avond te worden. Zou u allen een cadeautje mee willen brengen voor de verloting??

U bent allen van harte welkom en breng gerust iemand mee.

  De ouderen commissie.Catechisatie

De eerstkomende catechisatie is op dinsdag 8 maart om 19.00 uur in het Jeugdgebouw. Ook jij bent van harte welkom. Wil je meer info: b.broers1@gmail.com.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst en een fijne zondag.
Kerkdienst(en)

13 maart: 9.30 uur 5e zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. K. de Graaf, gezamenlijke dienst in de Kruiskerk

Voor meer informatie over de kerkdiensten zie Kerknieuws of de website: www.pgeben-haezer.nl


Kopij kerkgroet: tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@hetnet.nl

Kopij kerknieuws: U kunt uw kopij voor Kerknieuws tot vandaag inleveren bij Herma Luitjens (hhluitjens.wolters@hetnet.nl)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haantje op stokkie,


 
zondag 20 maart is er weer “Haantje op Stokkie”voor groep 1 t/m 5.
Aanvang na de kerkdienst, achter de Kruiskerk en om ca.12.00 uur kunnen de kinderen bij de Eben Haëzerkerk weer opgehaald worden.
Kosten € 2,50 per kind, en opgave tot 14 maart (opgave verplicht) in de hal/jeugdgebouw van de kerken of via de mail: clubwerk.klazienaveen@ziggo.nl
 
Wil een ieder die nog een “stok” thuis heeft deze zo spoedig mogelijk inleveren bij iemand van de clubleiding of in de hal van de kerk.
 
De clubleiding.

40 dagen tijd actie 2016.
Ons gezamenlijk 40 dagen tijd actiedoel voor dit jaar is Testify to Love.
We voeren deze actie samen met; de R.K. Henricus parochie, de Kruiskerk, het Apostolisch Genootschap Klazienaveen en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen e.o. De mensen achter Testify to Love, Stefan & Margaretha Bakker, oorspronkelijk uit Coevorden, hebben hun (goede) banen die ze in Nederland hadden opgezegd om op vrijwillige basis te gaan werken voor Testify to Love. Ze spannen zich in om in de Oekraïne kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking en hun ouders op te vangen en helpen mee om deze kinderen een menswaardig bestaan te geven. Kinderen met deze handicaps zijn in de Oekraïne een vergeten doelgroep.
Ze worden daar als “niet belangrijk” bestempeld en ze zouden “geen toevoeging” zijn voor de Oekraïense maatschappij. De Oekraïense bevolking weet zich geen raad met dit soort kinderen. Bij de uitgangen van de kerk staan collectetonnen waar u uw gift in mag deponeren. In de kindernevendiensten zal ook aandacht worden besteed aan de Veertig dagen tijd periode.

De ZWO commissie beveelt deze actie van harte bij u aan.
Gebed dat op zondag 6 maart 2016 gebeden zal worden in het detentiecentrum in Zeist waar uitgeprocedeerde asielzoekers vast zitten. Bidt u mee?

Lieve God,
Wij
geven stem aan onze wereld die schreeuwt om gerechtigheid en smeekt om genade. 

Vergeet ze niet, God, al die mannen, vrouwen en kinderen die van huis en haard verdreven vreemdeling zijn in vijandig gebied.
Al die vluchtelingen! Maak Uw naam waar, sta hen bij.


Vergeet ze niet, God, die weerloos zijn in de handen van mensenhandelaars.
Maak Uw naam waar, sta hen bij.
Vergeet niet wie stierven op hun weg naar de vrijheid, verdronken in een vijandige zee. En ze hoopten zozeer op ergens een vriendelijk gebied, ergens een plaats om te leven! 


Lieve God, hoor onze stem, deze wereld. Ontferm U. 

Help ons dat wij niet vergeten wat wij bidden.

Amen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina