Protocol aanname Aanname nieuwe leerlingen. AlgemeenDovnload 9.88 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.88 Kb.


Protocol aanname

Aanname nieuwe leerlingen.

Algemeen
Als basis van dit stuk worden een drietal nota`s genomen.

In bovengenoemde stukken staan de afgesproken procedures voor aanname.

Niettemin willen we dit aanname beleid intern nog verder aanscherpen.

We willen hier duidelijk maken : wie doet wat binnen onze school.


Protocol binnen de school
Ouders wordt verteld over ons Jenaplanconcept. Ouders wordt verteld dat onze mogelijkheden en middelen beperkt zijn. We zetten zoveel mogelijk in op de groepen.
Leerlingen voor groep 1 en 2: intake gesprek door een stamgroepleidster onderbouw.
Leerlingen voor groep 3 t/m 8: intake gesprek door de ib-er.
Er wordt altijd contact gezocht met de vorige school om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen. Bij kleuters wordt er gevraagd naar het overgangsprotocol.

Het overgangsprotocol wordt uitgevaardigd door de peuterspeelzaalorganisaties en meegegeven aan de ouders.


Leerlingen die het normale patroon volgen worden direct door de ib-er aangenomen.
Leerlingen met cognitieve problemen en/of gedragsproblemen worden altijd met directeur besproken. Er wordt eventueel met externen gesproken en/of met de aanstaande stamgroepleider. Directeur en ib-er nemen een besluit.
Leerlingen met een lopend PCL-traject, of aanmelding bij het REC worden niet aangenomen totdat het traject is afgerond en er goede bevindingen/aanbevelingen/tips zijn.
Leerlingen met een handicap/stoornis worden aangenomen mits de leerkracht waarbij het kind in eerste instantie in de klas komt en het team van de locatie ermee akkoord gaan.
De directeur geeft aan wanneer een groep vol is. Meestal gebeurt dit na een laatste plaatsing en niet direct voor een nieuwe plaatsing. De jaarlijkse leerlingenverdeling geeft een jaarlijks beeld van de groeimogelijkheden van de groepen. Soms wordt er een groep opgericht als instroomgroep, soms is verdeling om en om. Aantal?

Wanneer er een stop op de groep zit kan daar alleen nog een leerling worden aangenomen indien het gaat om een verhuizing en er meerdere kinderen uit het gezin geplaatst gaan worden.


Leerlingen voor groep 8 kunnen alleen worden aangenomen als ze een Jenaplan achtergrond hebben, of cognitief goed zijn en heel zelfstandig kunnen werken.

Een uitzondering vormen de kinderen die van buiten het dorp komen en waarvan nog een broertje of zusje geplaatst gaat worden.


De betreffende leerkracht wordt altijd geïnformeerd.

Protocol aanname John F Kennedyschool Gemaakt op 12-11-2009


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina