Protocol bemonstering aardappelen nematodenonderzoekDovnload 60.32 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte60.32 Kb.
F
EDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Bestuur van de Controle

WTCIII, Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Bijlage I
PROTOCOL BEMONSTERING AARDAPPELEN NEMATODENONDERZOEK.


 1. Bemonsterende organisatie

Moet geaccrediteerd zijn overeenkomstig ISO 17020 (vroegere EN 45004).
 1. Aanvraag monsterneming:

Door bereider of uitvoerder van aardappelen.
 1. Plaats van monsterneming

Bereider van aardappelen:


Bij de producent.
 1. Procedure van monsterneming.

4.1. Bereider van aardappelen


4.1.1. Bij aanvoer.


  • Verzamelen van 500 gr grond bij het lossen van de aardappelen.

  • Verpakken van de grond in monsterzak die verzegeld wordt of met sluitsysteem gesloten wordt.

  • Monsterzak voorzien van volgnummer:

   1. Hetzij: Naam of afkorting controleorganisme/nummer of code medewerker/05/ volgnummer

   2. Hetzij: Naam of afkorting controleorganisme/uniek volgnummer.

  • Monster wordt aan de bereider afgegeven.

  • De staalnemer vult een analyseaanvraag in tweevoud in overeenkomstig het model in bijlage 1 met identificatie van de bemonsterde partij (naar gelang het geval : producent, silonummer, partijnummer) in vak 3. Eén exemplaar vergezelt het monster naar het labo, het tweede exemplaar wordt aan de bereider overgemaakt.

- De staalnemer vult in het “REGISTER BEMONSTERING AARDAPPELEN” (zie bijlage 2) het monsternummer in. De overige gegevens worden door de bereider ingevuld. Als herkomst wordt naam en adres van de producent vermeld van wie de aardappelen afkomstig zijn.
4.1.2 Reeds in silo opgeslagen aardappelen.


  • Voldoende hoeveelheid aardappelen uit silo laten lopen en grond opvangen tot 500 gr grond bekomen werd.

  • Verpakken, nummeren van het monster, afgeven monster, opmaken analyseaanvraag en invullen register: idem als in 4.1.1.4.1.3. Reeds bereide aardappelen.


  • Zakken uitgieten en de grond opvangen om 500 gr grond te bekomen.

  • Verpakken, nummeren van het monster, afgeven monster, opmaken analyseaanvraag en invullen register:idem als in 4.1.1.

4.2. Bij de producent.
  • 500 gr grond nemen uit de 250 ton aardappelen die het eerst afgeleverd zullen worden (zich dichts bij de uitgang bevinden). De grond wordt op verschillende plaatsen verzameld door aan de knollen aanklevende grond af te wrijven, door grond uit stortkegels te nemen of door de grond op te vangen terwijl men een hoeveelheid aardappelen verschept.

  • Verpakken, nummeren van het monster en opmaken analyseaanvraag: idem als in 4.1.1. De analyseaanvraag wordt aan de aanvrager overgemaakt. Het monster wordt naargelang de onderlinge afspraken hetzij door de aanvrager, hetzij door de staalnemer aan het labo overgemaakt.

  • De bereider vult het “REGISTER BEMONSTERING AARDAPPELEN” in, aan de hand van de, hem door de staalnemer overgemaakte, analyseaanvraag.
 1. Kosten

De kosten voor de bemonstering en de analyse zijn ten laste van de aanvrager.

Brussel mei 2005

Bijlage 1


ANALYSEAANVRAAG GLOBODERA AARDAPPELEN


Protocol FAVV van mei 2005

 1. Aangeduid labo : Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid

Braemkasteelstraat 59 te 9050 Gentbrugge

2. Naam geaccrediteerd controleorganisme: …………………………
Naam van de monsternemer : ……………………………………………
GSM : ……………………………..


3. Monster:

Nummer


……………/…………/05/………….. Identificatie partij:…………………………………….

……………/…………/05/……………Identificatie partij : …………………………………..

……………/…………/05/……………Identificatie partij :……………………………………

……………/…………/05/……………Identificatie partij : ……………………………………

……………/…………/05/……………Identificatie partij : …………………………………..

Type matrix : Grond

Gevraagde analyse : Globodera

Urgentiegraad Heel dringend Dringend Routine

Reden : …………………………………………………………………………


4. Plaats van monsterneming
Naam:…………………………………..
Adres:…………………………………..
…………………………………...


 1. Datum monsterneming:

…………/…………/………….
5. Analyseresultaat te versturen aan :

Fax aanvrager

……………………………………………..


6. Te Factureren aan:

Idem als* 4 of

Naam*……………………………………..

Adres: ……………………………………..

……………………………………….

7 Naam +Handtekening monsternemer

8. Naam + handtekening aanvrager of

vertegenwoordiger

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Bijlage 2REGISTER BEMONSTERING AARDAPPELEN
Bereider nr. ……………………………. Naam…………………………………………..

Aangeleverde partijen bij de bereider


Bereide partijen

Datum

Hoeveelheid

Variëteit

Producent

Monster

Monster

Datum

Hoeveelheid

Bestemming

Identificatie partij of Camionnummer
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina