Protocol HerhaalreceptuurDovnload 40.31 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte40.31 Kb.Protocol Herhaalreceptuur

Auteur:

C.M Halenbeek, praktijkmanager en W.J Sleeuw, huisarts

Beheerder:

C.M Halenbeek, praktijkmanager en W.J Sleeuw, huisarts

Versie:

01-07-2015

Herzieningsdatum:

01-01-2016

Bestemd voor:

Alle medewerkers

Doel:

Verantwoord zelfstandig afhandelen herhaalreceptuur door doktersassistentes


Inleiding.

Dit protocol beschrijft recept-afhandeling door de assistentes. In tegenstelling tot wat landelijk gebruikelijk is handelen assistentes in onze praktijk bepaalde receptuur zelfstandig af. Hiertoe is per middel aangeven of dit het geval is.Algemene principes:

 1. Alleen medicatie die al eerder door de huisartsen is voorgeschreven wordt door de assistente herhaald.

 2. Bij medicatie voorgeschreven door de specialist wordt er altijd eerst overlegd met de huisarts of dit herhaald mag worden.

 3. Voor specifieke situaties accordeert de huisarts, dat er bij een individuele patiënt zonder overleg medicatie herhaald kan/mag worden (bvb glaucoom-receptuur geïnitieerd door de oogarts, onderhoudsbehandeling antibiotica). Dit wordt aangegeven in de episode-omschrijving.

 4. Van elk overleg over afhandeling van herhaalreceptuur wordt een journaalregel in het patiëntendossier aangemaakt. Hierbij wordt in de journaalregel in de planregel altijd vermeld welke arts een akkoord gegeven heeft.

 5. Punt 1 geldt ook voor generieke substitutie, waarbij op het ingeleverde etiket een specifiek merknaam van hetzelfde eerder voorgeschreven geneesmiddel vermeld staat.

 6. Bij elke herhaling wordt beoordeeld of de medicatie aansluitend wordt gebruikt.

 7. Van de overheid is er een nieuwe regel ingegaan dat er geen handgeschreven recepten meer gemaakt mogen worden. Uitzondering hierop in onze praktijk betreft recepten voor waarneem-patiënten, recepten gemaakt tijdens de visites en, in het zeer zeldzame geval, dat de computers zijn uitgevallen.


Logistiek afhandeling herhaalreceptuur.
Indien er een discrepantie is tussen wat de huisarts in het patiëntendossier heeft staan en wat de specialist voorschrijft, bijvoorbeeld in zijn/haar meeste recente brief, of via de mail binnengekomen uitgeschreven recepten door de specialist (retourrecepten), welke zijn afgehaald in de Alphega-apotheken Alkemade of Waterryck te Roelofarendsveen of de Rijnland apotheek te Leiderdorp, wordt hetzij contact opgenomen met de patiënt zelf of met de desbetreffende polikliniek.

Verzendlijstprocedure

Het HIS voorziet niet in de mogelijkheid dat assistentes zelfstandig recepten mailen naar de apotheek. Wel bestaat er de mogelijkheid dat assistentes inloggen onder de naam van de praktijkhouder. Op deze geleende autorisatie is dit protocol van toepassing.
Medicatielijst

Dit is een niet uitputtende lijst van veel gebruikte medicatie. Per middel wordt aangegeven of en in welke omstandigheid de assistente zelfstandig kan afhandelen. Indien het middel niet op deze lijst voorkomt moet er in elk geval overlegd worden. Ook wordt per groep/middel aangegeven wat eventuele door de assistente te volgen procedures zijn.


Groepen

I Bloeddrukmedicatie

II Cholesterolverlagers

III Pijnstillers

IV Anti-depressiva

V Slaap- en rustgevende middelen

VI Astma / Copd

VII Bloedverdunners

VIII Blaasmiddelen / Urospasmolytica / Prostaatmiddelen

IX Maagzuurrremmers

X Smeersels (creme, zalf, lotion, olie, shampoo)

XI Diversen

XII Injecties

XIII Verbandmiddelen / Cathetermiddelen / Naaldjes / Spuitjes

XIV Baxterrollen
I Bloeddrukmedicatie

Driemaandelijkse herhaling wordt zonder overleg met de arts herhaald. Er wordt daarbij het volgende gecontroleerd: 1. wordt de medicatie aansluitend gebruikt, 2. wanneer is de laatste keer dat de bloeddruk is gemeten, en 3. dient er lab gedaan te worden.Bij 1 t/m 3 wordt er overlegd met de huisarts of wordt de patiënt zonder overleg opgeroepen.
De volgende medicatie kan zonder overleg herhaald worden (generieke namen en merkmiddelen zijn apart vermeld) (moet hier nog bij wanneer wel overlegd wordt, bijv. :

Betablokkers: Selokeen, Metoprolol, Atenolol,

A2 antagonisten: Atacand, Candesartan, Aprovel, Ibersartan, Cozaar, Losartan, Micardis, Telmisartan, Diovan, Valsartan.

Ace-remmers: Captopril, Enalapril, Renitec, Lisinopril, Zestril

Diuretica: Bumetanide, Burinex, Chloortalidon, Chloortiazide,, Ispra, Lasix, Furosemide, Lasiletten, Hydrochloortiazide, Indapamide, Spironolacton, Triamtereen, Triamtereen/Epitizide, Dytenzide, Triamtereen/Hydrochloortiazide.

Toevoeging 2014 > Er bestaan nieuwe richtlijnen t.a.v. de Hydrochloortiazide-medicatie. In principe worden de 25mg tabletten omgezet naar de 12,5mg. Bij herhalingen van de 25mg wordt gecontroleerd (in overleg met de huisarts) of de nieuwe richtlijn van toepassing is.

Caliumantoganisten: Amlodipine, Norvasc, Adalat, Nifedipine, Lerdip, Lercanidipine.
II Cholesterolverlagers

Driemaandelijkse herhaling wordt zonder overleg met de arts herhaald.

Het betreft hier de volgende medicatie: Nedios, Lipitor, Atorvastatine, Bezalip, Ezetrol, Lescol, Fluvastatine, Gemfibrozil, Selektine, Pravastatine, Crestor, Rosuvastatine, Zocor, Simvastatine.
III Pijnstillers

Bij een herhalingsaanvraag voor pijnstilling wordt standaard overlegd, tenzij in het dossier expliciet vermeld is dat assistente zonder overleg kan herhalen (zie algemene principes punt 3).Algemene Pijnstillers: Paracetamol, Paracetamol/Codeïne.

Ontstekingsremmers: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, Movicox, Arcoxia, Arthotec.

NB: Hierbij dient te worden nagegaan of er in overleg met de huisarts maagzuurremmers voorgeschreven moeten worden.Morfine-achtige: Tramadol, Tramagetic,Tramal, Zaldiar

NB: Hierbij dient te worden nagegaan of er in overleg met de huisarts laxantia voorgeschreven moeten worden.Morfinen: Fentanylpleisters, Durogesic, Methadon, Symoron

Hierbij is een handtekening van huisarts vereist.

NB: Hierbij dient te worden nagegaan of er in overleg met de huisarts laxantia voorgeschreven moeten worden.

Neuropatische pijnmedicatie: Gabapentine, Neurontin, Lyrica, Pregabaline.
IV Anti-depressiva

Bij aantoonbaar langdurig gebruik (> dan 1 jaar) kan medicatie herhaald worden door de assistente. Het betreft hier altijd een 3-maandelijks voorschrift. Bij afwijking hiervan wordt overlegd. In de opstart-fase is er altijd overleg met arts of de patiënt spreekuur dient te bezoeken.

Het betreft hier de volgende medicatie: Paroxetine, Seroxat, Venlafaxine, Efexor.

Amitriptyline, Tryptizol, Citalopram, Cipramil, Escitalopram, Lexapro, Maprotilline, Tolvon, Fluoxetine, Prozac, Mirtazapine, Remeron.

Alle overige medicatie ( zie onderstaande niet uitputtende lijst moet worden overlegd)

Clomipramine, Anafranil, Sinequan, Fluvoxamine, Nortriptylline, Nortrillen, Setraline, Zoloft, Trazodon, Trazolan, Lithium, Camcolit, Priadel.


V Slaap- en rustgevende middelen

Een beperkte bekende groep patiënten gebruikt deze middelen in meer of mindere mate. Hierbij geldt dat er zonder overleg herhaald mag worden (indien dit vermeld is in de episodebeschrijving) maar dat er goed opgelet wordt indien er te snel een herhaalrecept aangevraagd wordt.

- slaapmiddelen: Temazepam, Dormicum, Midazolam, Zolpidem, Stilnoct.

- rustgevendemiddelen: Oxazepam, Chloordiazepoxide, Clobazam, Frisium, Clorazepinezuur, Tranxene, Lorazepam, Diazepam, Reapam.


VI Astma / Copd

Driemaandelijkse herhaling wordt zonder overleg met de arts herhaald. Er wordt daarbij het volgende gecontroleerd:
 • worden bij astma beta 2 mimetica (zie verder) voorgeschreven zonder dat er corticosteroïden gebruikt worden?

 • is er het laatste jaar contact geweest met POH, VS of huisarts?

zo nee, dan volgt overleg met POH, VS of huisarts.
De volgende medicatie kan zonder overleg herhaald worden (generieke namen en merkmiddelen zijn apart vermeld) :

Beta-2 mimetica: Ventolin, Salbutamol, Serevent, Salmeterol, Oxis, Formoterol.

Parasympaticolytica: Ipratropiumbromide, Atrovent, Spiriva, Tiotropium.

Inhalatiecorticosteroïden: Fluticason, Flixotide, Budesonide, Pulmicort, Alvesco, Ciclesonide, Qvar, Beclomethason.Combinatiepreparaten: Seretide, Symbicort, Foster.

Vernevelmedicatie voor de pariboy: Combivent, Flixotide, Atrovent.
VII Bloedverdunners

Deze kunnen zelfstandig herhaald worden zonder overleg bij aansluitend gebruik . Er dient wel gecontroleerd te worden of er geen interactie is met andere medicijnen. Ook dient te worden overlegd met de huisarts of maagzuurremmers geïndiceerd zijn, indien deze nog niet zijn voorgeschreven.

Het betreft de volgende medicatie:

- Fenprocoumon, Marcoumar, Acenocoumarol. (onder controle trombosedienst).

- Carbasalaatcalcium, Ascal 38/Cardio, Acetysalicylzuur Cardio/Neuro.

- Plavix/Clopidogrel/Brilique/Efient/Grepid. Indien deze middelen levenslang (dit is op voorschrift van de cardioloog) gebruikt dienen te worden dan wordt er in de opmerkingen-regel van het recept het woord ‘levenslang’ vermeld. De herhaling kan gedaan worden door de huisartsenpraktijk.

Bij éénjarig gebruik werd, voorheen, de patiënt verwezen naar de poli Cardiologie voor een herhalingsrecept, omdat dit wat omslachtig is, voor met name de oudere patiënt, wordt dit, sinds mei 2014, door de huisartsenpraktijk herhaald. Hierop dient uitdrukkelijk bekeken te worden of de patiënt, die de herhaling aanvraagt, met de medicatie moet doorgaan, omdat bij éénjarig gebruik normaal gesproken door de cardioloog een recept met iter wordt verstrekt.
VIII Blaasmiddelen / Urospasmolytica / Prostaatmiddelen

Deze kunnen zelfstandig herhaald worden zonder overleg bij aansluitend gebruik en indien dit vermeld is in de episodeomschrijving.

Het betreft: Oxybutynine, Dridase, Tolterodine, Detrusitol, Tamsulosine, Omnic.
IX Maagzuurremmers

Pantoprazol, Pantozol, Esomeprazol, Nexium, Ranitidine, Zantac, Omeprazol, Losec. Bij chronisch gebruik mag herhaald worden.


X Smeersels (creme, zalf, lotion, olie, shampoo)

Alles waar geen werkzame stof in zit kan zelfstandig herhaald worden, te weten: Koelzalf, Cetomacrogol, Lanette, Vaseline, Rozenolie, Zinkzalf, Zokzalf, Dimethicon.

Antimycotica: Metrodinazol, Miconazol, Ketoconazol, Myk, Sulconazol: altijd overleg

Coricosteroïdhoudende cremes: altijd overleg. Dit betreft: Triamcinolon, Hydrocortison, Bethametason, Ibaril, Diprosacsalic, Elocon, Mometason.


XI Diversen ( middelen gerangschikt op indicatie)

Bij de hieronder genoemde aandoeningen en de daarbij behorende medicatie kan het voorkomen dat de assistente zelfstandig kan herhalen. Bij twijfel wordt altijd overlegd met huisarts. Tevens wordt voor een aantal veelgebruikte middelen een praktijkafspraak vermeld.
 • Acne > Inderm, Erythromycine Lotion, Tretinoïnecreme, Benzoylperoxide, Clarythromycine lotion, Dalacin. Zelfstandig herhalen is akkoord indien niet langer dan 1 jaar.

 • ADHD > Concerta, Ritalin, Methylfenidaat, Medikinet, Strattera. Zelfstandig herhalen is akkoord. Er wordt gecontroleerd of patiënt het laatste jaar voor (bloeddruk)controle passend bij de ICPC-code P21 op het spreekuur is geweest. Bij herhalen is altijd een handtekening van de huisarts vereist.

 • Allergie > Herhalen mag indien patiënt bekend is met allergieën. Ook bij niet aansluitend gebruik, zoals bijvoorbeeld tijdens de hooikoorts- periode, mag zelfstandig herhaald worden. Desloratidine, Aerius, Cetrizine, Zyrtec, Fexofenadine, Telfast, Levocetirizine, Xyzal, Loratadine, Claritine, Hydroxyzine, Mizollen.

Budesonide neusspray, Rhinocort neusspray, Livocab oogdruppels.

 • Angina Pectoris > Mono-cedocard, Promocard, Isosorbidemononitraat: Zelfstandig herhalen zonder overleg bij aansluitend gebruik. Isordil, Cedocard, Isosorbidedinitraat sublingaal, Nitrospray: Zelfstandig herhalen zonder overleg indien het gebruik frequenter wordt dan 2x per dag.

 • Antibiotica > Worden in principe niet zelfstandig herhaald. Uitzondering hierop vormt de onderhoudsbehandeling bij urineweginfecties. Dit moet dan als zodanig vermeld zijn in de omschrijving van de betreffende episode. Het betreft Nitrofurantoine en Amoxicilline.

 • Anticonceptie > Orale anticonceptiva van de tweede generatie (Microgynon, Lovette Trinordiol (= ethinylestradiol/levonorgestrel), Cerazette (desogestrel) kunnen herhaald worden zonder overleg. Bij herhaling van andere orale anticonceptiva (derde generatie zoals Marvelon, Femodeen, Yasmin en Diane) dient overlegd te worden.

 • Antipsychotica > Abilify, Clozapine, Leponex, Haldol, Haloperidol, Zyprexa, Olanzapine, Orap, Seroquel, Risperdal, Risperidon. Dipiperon. Altijd overleg.

 • Bedplassen > Minrin, Desmopressine. Altijd overleg.

 • Colitis Ulcerosa > Mesalazine, Pentasa, Salofalk, Beclometason/Mesalazine, Azithioprine. Altijd overleg.

 • Dementie > Exelonpleisters, Rivastigminepleisters. Altijd overleg.

 • Duizeligheid. Betahistine en Cinnirazine mogen herhaald worden indien dit vermeld is

in de episodeomschrijving.

 • Hoest > Promethazine, Codeine, Paracod. Herhaling of aanvraag altijd overleggen.

 • Jicht > Allopurinol Zelfstandig herhalen zonder overleg bij aansluitend gebruik. Colchine (bij aanval). Mag herhaald worden indien dit vermeld is in de episodeomschrijving.

 • Laxantia > bij chronisch gebruik kan herhaald worden zonder overleg. Lactulose,

Metamucil, Macrogol. Bij andere middelen overleggen: Microlax, Bisacocyl, Forlax,

Legendal, Magnesiumsulfaat.

Laxantia-gebruik ter voorkoming van obstipatie naast andere voorgeschreven medicatie

kan verlengd worden zonder overleg.

- Mammacarcinoom> Tamoxifen. Mag herhaald worden indien dit vermeld is in de episodeomschrijving.

- Menstruatie-uitstel > voor een herhaling van Primolut: altijd overleg.


 • Oogmiddelen > Duratears, Dextran/Hypromellose, Oculotect, Protagens, Vidisic, Visadron mogen zonder overleg herhaald worden . Er wordt wel gecontroleerd op hoe vaak het herhaald wordt.

Alle andere middelen worden overlegd, waaronder Lumigan, Timolol, Fucithalmic ooggel, Chlooramifenicol oogdruppels en -zalf (antibiotica, glaucoommedicatie).

 • Osteoporose > Fosamax, Alendroinezuur, Fosavance, Alendroninezuur/Colecalciferol, Didrokit, Actonel, Risedroninezuur/Calciumcarbonaat, Calci Chew D3, Colecalciferol, Devaron. Herhalen mag zonder overleg.

Toevoeging 2014 > Er bestaan nieuwe richtlijnen t.a.v. de Calcichew D3 (Calciumcarbonaat/Colecalciferol 500/800) medicatie. In principe worden de tabletten die de sterkte 500/400 hebben, na overleg met de huisarts, omgezet naar 500/800. • Overgangs- en postmenopausale hormoonpreparaten > Estradiol , Systen (pleisters), Zumenon, Femoston, Kliogest, Synapause, Dagynil, Livial. Zelfstandig herhalen zonder overleg bij aansluitend gebruik. Bij gebruik > 1 jaar vindt er overleg plaats met huisarts.

Clonidine: zelfstandig herhalen zonder overleg.

- Restless legs > Pramipexol. Herhaling in overleg.

- Reuma > Methotrexaat, Plaquenil. Herhaling in overleg.


 • Schildklierstoornissen > Levothyroxine, Thyrax, Euthyrox, Strumazol. Zelfstandig herhalen zonder overleg bij aansluitend gebruik. Er wordt gecontroleerd of er lab geprikt moet worden.

 • Schimmelinfecties > Trisporal, Itraconazol. Altijd overleg.

 • Vitaminetekort > Foliumzuur, Hydrocobamine injecties. Zelfstandig herhalen zonder overleg bij aansluitend gebruik.

 • IJzertekort > Ferrofumuraat, Fero Gradumet. Altijd overleg.Bijzondere situaties.

Onderstaande lijst betreft receptuur die buiten het onderhavige protocol valt. Het betreft wel medicatie die na overleg door assistente wordt aangemaakt en uitgeschreven.


XII Injecties

 • per 01-06-2015 is de praktijk gestopt met reisadvisering. reisinjecties. Patiënten die reisvaccinaties nodig hebben, worden verwezen naar een andere instantie (DTP > Revaxis, Hep. A > Avaxim, Hep. B > Engerix, Hep. A+B >Twinrix, Tyfus > Typhim, Rabies > ?, diverse Menigokokken) Voor de Gele Koorts wordt doorverwezen naar een andere huisartspraktijk welke hiervoor gecertificeerd is.

 • beroepsgerelateerde injecties (Engerix of Twinrix). Titerbepaling wordt hierbij aangeboden.

 • injecties wegens wonden (Tetanus / Tetanus volledig) zijn aanwezig in de praktijk. Deze worden op naam van patiënt door de assistente teruggevraagd bij de apotheek.

 • Hyposensibilisatie. Er zijn een aantal patiënten die deze injecties gebruiken. Deze worden in overleg met de huisarts besteld. Toediening middels protocol Hyposensibilisatie.

 • vitamine injecties. Vit. B12 / Hydrocobalamine mag herhaald worden, indien bekend is wat de termijn is dat deze gegeven moeten blijven worden.

 • reuma injecties. Deze injecties voorgeschreven door specialist. Worden wel eens herhaald op verzoek van de patiënt. Het recept wordt gecontroleerd door huisarts.

 • trombose profylaxe. Fraxiparine/Fraxodi, meestal specialistenreceptuur; wordt op verzoek van patiënt herhaald bij een tekort. Akkoord wordt aan huisarts gevraagd.

 • griepvaccinatie. Voor de geïndiceerde patiënt wordt jaarlijks via SNPG besteld. Voor de patiënt die vrijwillig een griepvaccinatie wil, wordt door de assistente, na overleg met huisarts, een recept uitgeschreven.


XIII Verbandmiddelen / Cathetermiddelen / Naaldjes / Spuitjes

Verbandmiddelen worden herhaald op verzoek van o.a. wijkverpleegkundige c.q. verzorgende van verzorgingshuizen. Bij de verbandmiddelen dient altijd een ZN-formulier bijgevoegd te worden indien vergoeding vereist is.

Catheterisatiebenodigdheden worden op verzoek van wijkverpleegkundige voorgeschreven.

Naaldjes en spuitjes worden door de assistente herhaald indien patiënt er bekend mee is. (Voor diabetici is dit niet nodig, zij kunnen dit zonder recept afhalen bij de apotheek)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina