Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale StatenDovnload 1.31 Mb.
Pagina7/23
Datum18.08.2016
Grootte1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Arnhem wijkprogramma Geitenkamp

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

 • Verbeteren leefbaarheid in de wijk

 • Verbeteren sociaal economische structuur

 • Versterken arbeidsparticipatie van jongeren en volwassenen

 • Verhogen kwaliteit woningen en woonomgeving (fysiek beheer en onderhoud);

 • Meer differentiatie in aanbod huur/koop prijsklassen en bevolkingssamenstelling

 • Vergroten mogelijkheden voor wooncarrière in de wijk
 • Brede School/MFC als hart van de wijk.

 • Toegankelijkheid van WMOvoorzieningen in de wijk.

 • Meervoudige problematiek gezinnen verminderd en overlast afgenomen.

 • Afname overlast en vernielingen in openbare ruimte.

 • Afname van het aantal bijstandsgerechtigden met 20%.

 • Afname van de jeugdwerkloosheid.

 • Behoud en versterking werkgelegenheid.

 • Sociale cohesie versterkt.

 • Evenwichtige woningvoorraad.


    • Omkeren van negatieve spiraal, verminderen van de afstand tot het stedelijke gemiddelde

    • Versterken sociale samenhang (kental sociale kwaliteit 2005 5,7 T.o.v. Arnhem 5,9)

    • Vermindering overlast (kental sociale. Overlast 2005: 5,1, Arnhem 3,7)

    • Verminderen gevoel van onveiligheid (2005: 38%, Arnhem 30%)

    • Verminderen werkloosheid (2005 19,5 %, Arnhem 10,9 %)

    • Economisch draagvlak vertoont stijgende lijn. (index besteedbaar inkomen 2005: 83,6, Arnhem 100)Kernactiviteiten

Middeleninzet

Een aantal van de kernactiviteiten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd, zijn:
 • Realiseren van de Brede School/MFC;

 • Realiseren van een decentrale toegang van de WMO;

 • In samenwerking met woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen vormgeven van integrale aanpak van problemen achter de voordeur (systematiek integrale handhaving inzetten);

 • Aanscherpen handhaving en toezicht, sociaal onveilige plekken aanpakken

 • 5/6.Sluitende aanpak werktoeleiding jongeren en volwassenen, vroegtijdige signalering risicojongeren;

 • 7.Handhaving en verbetering kwaliteit winkelvoorziening, stimulering startend ondernemerschap door instelling wijkbedrijfsconsulent, organisatie via economische wijktafel;

 • Potentieel aan vrijwilligers in de wijk beter benutten ondermeer bij mantelzorg en gebruik van de openbare ruimte

 • Programma Breedtekunst en breedtesport uitvoeren en potentieel vrijwilligers beter benutten

 • Woonzorgservicegebied Larixhof, verkopen huurwoningen, kwaliteit van bestaande woningen verbeteren, incl. energiebesparende maatregelen.
Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)3.500.000,--

6.560.000,--

Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Investering corporaties in de wijk 49 mln
Arnhem wijkprogramma St. Marten-Spoorhoek

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten
    • Verbeteren sociaal-economische structuur van de wijk
    • Vergroten arbeidsparticipatie jongeren en volwassenen
    • Verhogen kwaliteit woningen en woonomgeving (fysiek beheer en onderhoud)
    • Wijkvoorziening als hart van de wijk

    • Afname van het aantal bijstandsgerechtigden met 20%

    • Overlast jongeren verminderd en toegenomen gebruik van voorzieningen door jongeren

    • Entree naar de wijk integraal verbeterd

    • Evenwichtige woonvoorraad


    • Verminderen van de afstand tot het Stedelijke gemiddelde

    • Versterken sociale samenhang (kental sociale kwaliteit 2005 5,2 T.o.v. Arnhem 5,9)

    • Vermindering sociale overlast (kental 2005: 4,6 Arnhem 3,1)

    • Verminderen gevoel van onveiligheid veiligheid (2005:53%, Arnhem 30%)

    • Verminderen werkloosheid (Aantal bijst. Ger. 2005: 880)Kernactiviteiten

Middeleninzet

Een aantal van de kernactiviteiten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd, zijn:
 • Realisatie multifunctioneel centrum / ”Hart van de wijk” voorziening

 • Sluitende aanpak werktoeleiding jongeren en volwassenen, vroegtijdige signalering risicojongeren, inzet langdurig werklozen én curatieve aanpak problemen achter de voordeur (i.s.m. woningbouwcorporaties)

 • Vroegtijdige signalering risicojongeren, bieden ruimte en activiteiten voor jongeren én handhaven

 • Revitaliseren as van de wijk (Hommelstraat-Hommelseweg) door fysieke verbetering en economische versterking (ruimte voor ondernemers), onveilige plekken aanpakken;

 • verkoop huurwoningen, nieuwbouw van woningen op voormalige HKA-locatie, kwaliteit van bestaande huurwoningen verbeteren incl. energiebesparende maatregelen en duurzaamheid.

Provincie:

(2008-2011)Gemeente:

(2008-2011)2.000.000,--

7.960.000,--

Inzet/betrokkenheid lokale partijen

Investering corporaties in de wijk 24 mln
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina