PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgravenDovnload 60.78 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte60.78 Kb.

Protocol 4001 Opstellen Programma van Eisen KNA versie 3.2PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
Utrechts-Gelders rivierengebied

Opgraving IJzertijd en Romeinse tijd

Aard vindplaats: nederzetting

Aantal kwetsbare vondsten per 1 m2, per vondstlaag en per sporenvlak

Cijfers op basis van handmatig verzamelde vondsten met gebruik van de metaaldetector

Toelichting op de aantallen
Tiel-Passewaaij nederzetting en grafveld
Opgraving van een inheems-Romeinse nederzetting (ca. 50 voor Chr. tot 350 na Chr.) en een grafveld (1ste tot en met 3de eeuw na Chr.). Het grafveld is tot op heden het grootste opgegraven grafveld in het rivierengebied.

De nederzetting omvatte 31 hoofdgebouwen, 60 bijgebouwen, 17 waterputten en een aantal grote greppelsystemen.

Het centrale grafveld was in gebruik door de nederzettingen Passewaaij en Oude Tielse weg.

De opgraving was in zoverre bijzonder door het grootschalige gebruik van detector waarbij ook de bouwvoor is onderzocht. Vooral in de aanliggende geul zijn vele metaalvondsten gedaan, maar de geul is slechts voor een klein deel opgegraven.

Bijzondere vondsten zijn twee bronzen beeldjes, een muntschat met denarii uit de 3de eeuw en 851 fibulae waaronder meerdere zilveren exemplaren.

Van het centrale grafveld (332 graven) is ca. 35781 m² opgegraven. Van de nederzetting Tiel-Passewaaijse Hogeweg is 24644 m² opgegraven.


Ten aanzien van de kwetsbare vondsten in de tabel zijn metaal, dierlijk bot, hout en glas gevonden. Voor wat betreft het metaal is geen onderscheid gemaakt tussen vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd omdat dit niet uit de database gehaald kon worden. Daarom is alles bij de Romeinse tijd gevoegd. Voor de IJzertijd zijn o.a. gevonden: twee gordelhaken, meerdere munten en fibulae.
centrale Grafveld: 332 graven
- metaal: 264

- glas: 54

- dierlijk bot: 3949

- menselijk bot: crematieresten in 189 graven, in totaal 204 individuen, met een gemiddelde gewicht van 373 g

Grafvelden oost, zuidoost en zuid

- oost (Late IJzertijd): drie inhumaties, twee crematiegraven en 11 Brandgrubengräber: mtl 1,

- zuidoost: 2 crematiegraven (midden-Romeins)

- zuid: 3 crematiegraven, IJzertijd?


Nederzetting:

- dierlijk bot:

- IJzertijd: 729

- Romeins: 16829

- metaal: 2540

- glas:


- IJzertijd: 16

- Romeins: 100

- hout: drie vlechtwerkmanden uit twee waterputten en 44 twijgen uit diepe sporen en natuurlijke lagen, niet in telling opgenomen

- overig: 18 coprolieten, Romeins
TABEL 2
BODEM + aard onderzoek

Neolithicum, Bronstijd/IJzertijd,

Romeinse Tijd, VME

Klei/veengronden

Zandgronden

PERIODE

MATERIAAL

nederzetting

grafveld

nederzetting

grafveld

NEO

Bot-mens

LITHICUM

Dierlijk materiaal
Hout
Leer-textiel
Overig

BRONSTIJD/

Metaal

IJZERTIJD

Bot-mens
Dierlijk materiaal

0,03

Hout
Leer-textiel
Glas

0,0006

Overig

ROMEINSE

Metaal

0,1

0,007TIJD

Bot-mens
Dierlijk materiaal

0,68

0,1


Hout
Leer-textiel
Glas

0,004

0,002


Overig

0,0007


VROEGE

Metaal

MIDDEL-

Bot-mens

EEUWEN

Dierlijk materiaal
Hout
Leer-textiel
Glas
OverigPagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina