Ps9: 1,7,8; Ps105: 2,3; Gk179; Mat15: 21-28; Gk162: 1,3,4; hc7; lb440: 1,4; Opw347 Ik geloof, jij gelooft, wij geloven…Dovnload 44.75 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte44.75 Kb.
Ps9:1,7,8; Ps105:2,3; Gk179; Mat15:21-28; Gk162:1,3,4; HC7; LB440:1,4; Opw347
Ik geloof, jij gelooft, wij geloven…
1. De koorddanser liep over het koord over de Niagara-watervallen. Ademloos zag men het hem doen. Daarna, met een kruiwagen erbij, vroeg hij wie erin wilde gaan zitten…. Geloven is de sprong wagen. Waarom zou je? In geloof ontvang je de Heer en zijn heil.

2. HC5-6 leggen uit dat we (als het ware) met onze auto door het ijs waren gezakt en dat alleen de Here Jezus Christus ons probleem kan oplossen. HC7 legt uit op welke manier dat gebeurt. Adam (HC5) heeft iedereen het ongeluk in gesleurd. De ‘tweede Adam’ (Christus) redt. Geldt dat voor iedereen automatisch? Nee, het gebeurt via geloof (art.22 NGB; Joh.3:16; Rom.3:22; Heb.10:39). Zonder dat ga je verloren. Geloof is vertrouwen (relationeel) en weten (kennis hebben van de beloften uit het Evangelie) (antwoord 22). Geloven omvat je hele bestaan en is een ernstige zaak (Hebr.11:6). Kijk maar naar het verschil tussen Kaïn en Abel, naar Noach en Abraham (Hebr.11). Zo ook de vrouw uit Mat.15. Als dat zo is valt er heel wat te gedenken en wordt het elke dag ‘Bevrijdingsdag’.

3. Maar… de een gelooft, de ander niet. De een twijfelt, de ander niet. Wat moet je ermee? Mensen en omstandigheden zijn verschillend. Vgl. Mat.14:31; Mat.28:17; Ps.88; Rechters 6:13; Joh.20:25. Twijfel moet je niet ontkennen maar evenmin cultiveren. Twijfel kan een fase zijn in het proces van internalisatie. In dit hele proces heb je elkaar (verschillende mensen, verschillende levensfasen, verschillend in geloof) zo hard nodig bij het gemeente-zijn en het geloven! Daarom formuleert HC7 o.a. ‘dat niet alleen aan anderen maar ook aan mij’! Het is mooi een belijdenis te hebben waardoor we ons al eeuwen verbonden voelen met vele andere gelovigen. Een soort ‘instituut’ als het koningshuis, maar tegelijkertijd veel meer. Deze belijdenis brengt ons bij de Koning die ons graag wil en kan redden. Met de AGB, de getuigen uit Hebr.11 en de ‘zielen’ uit Op.6 voelen we ons verbonden en worden we opgeroepen te geloven en het door te geven. De viering van het Avondmaal vandaag is bedoeld om je geloof sterker te maken.
Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelrooster

1. We gaan een serie in over ons geloof (HC7-23). Sta stil bij wat je wilt ontdekken tijdens deze serie. Ga aan de slag om samen te groeien in geloof, bijv. in je kring. Neem ook mee wat je vandaag ontvangen hebt bij de viering van het Avondmaal.

2.  V . . . . . . i . . . . . n: de k . rk is g . . n sp . rtcl . b m . . r wat dan wel? Praat th . . s eens o . er h . t ver . . . il. Fijn d . t ik je t . lk . ns zie in de k . rk. Dat vind de Here G . d . . k m . . i. H . b je n . g le . . er vakantie? Geniet ervan, g . . . . . . s!

3. ‘De band met Adam brengt de band met Christus niet mee. Want de band met Adam is een scheppingsmatige, maar de band met Christus is een geloofsmatige’

4. ‘de Kananese vrouw, die de vinger die Jezus haar gaf, nam en daarmee heel Zijn hand en heel Zijn hart kreeg’

5. ‘Er waren er die Hem niet wilden. Ze zochten hun eigen weg. Daar zie je dus de scheur ontstaan die dwars door deze wereld heenloopt. De HC is helder: niet iedereen wordt gered. Dat is het harde ‘nee’ uit antwoord 20. Mensen knappen daar wel eens op af dat God ook ‘nee’ kan zeggen. Maar weet u dat God nooit ‘nee’ zegt voordat een mens ‘nee’ heeft gezegd? Het evangelie laat zien hoe de Here Jezus het er te kwaad mee had als mensen zich afkeerden. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. ‘Jeruzalem, hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen?’’

6. Bijbelrooster: zondag Hebr.11-12:2; maandag Gen.4 (4-5); dinsdag Mar.9:14-29 (24); woensdag Mat.23 (37: ‘nee’ is keus); donderdag Luc.13:22-30; vrijdag 1Kron.28 (9; God zoeken!); zaterdag Rom.5 (12-19). Liefhebbers: teksten uit samenvatting; Ps.91 (slot); Luc.7:1-10
Ds.G.J.Klapwijk, Zutphen, 5 mei 2013

Ps9:1,7,8; Ps105:2,3; Gk179; Mat15:21-28; Gk162:1,3,4; HC7; LB440:1,4; Opw347
Ik geloof, jij gelooft, wij geloven…
Blok 1. Geloven is de sprong wagen

Plaatje 1: Thema

Ken je het verhaal van die beroemde koorddanser?


Hij wilde wel over een touw lopen dat over de Niagara-watervallen gespannen was.

Wat een avontuur!


Plaatje 2 man op koord
De mensen keken ademloos toe. Het lukte hem.

Groot applaus (voorzover te horen met zoveel geraas van water….).

Toen zei hij: ik ga nog een keer maar dan neem ik ook een kruiwagen mee.
Plaatje 3 man met kruiwagen op koord
Wie denkt dat het me lukt?
Veel vingers gingen omhoog.

Ok, zei hij: wie wil er in de kruiwagen gaan zitten?

Het bleef stil. Doodstil.

Tot er eentje uit die hele groep mensen naar voren kwam en zei: ik!

Het was zijn dochter. Zij had er wel vertrouwen in…..
Dit voorbeeld heeft veel te maken met geloof.

Geloven, zou je het wel doen?

Er zijn mensen die twijfelen.

Er zijn mensen/jongeren die openlijk zeggen dat het geloof hen niet bezig houdt.

Of hen niet meer bezig houdt.

Je denkt terug aan de tijd dat je nog wel warm kon worden voor dit of dat..


Plaatje 4 zwembad
Geloven, zou je de stap wel wagen?

Is het wel echt waar?

Zal ik erin duiken, of blijf ik liever aan de kant staan?
Of ben ik er al helemaal ingedompeld?
Kort interactief moment: waar sta je zelf op dit moment?
Geloven, daar gaat het over in HC7 en dat duurt tot en met HC23.

De HC ‘behandelt’ 3 grote onderwerpen: geloof, gebod, gebed.

En met HC7 starten we met het stilstaan bij dat hele bijzonder, dat grote: geloof!

Met Pinksteren zullen we zien dat 7 jonge mensen die stap gaan zetten.

Zij duiken in het water en gaan heerlijk koppie onder.

Ondergedompeld in Gods goedheid.

Zij geloven. De belangrijkste keus die je kunt maken in je leven.

Belangrijker dan de keus voor je man, je vrouw.

En gelukkig hoeft dat ook helemaal geen dilemma te zijn.

Je kunt namelijk kiezen voor de Here God en op zoek gaan naar een partner die dat ook bovenaan zijn/haar lijstje heeft staan!

Geloven, een zaak van levensbelang. Geloven, een zaak van lange adem.


Blok 2. En hierdoor, wetend en vertrouwend, word je gered

HC7 helpt ons om wat beter te kijken naar wat geloven nu precies is.


En hoe het werkt.

We hebben afgelopen zondagmiddag stilgestaan bij HC5-6.

We hebben ontdekt dat we, door Adam, als het ware in een auto zitten die door het ijs is gezakt, waarbij je er niet uit kunt komen…. Afschuwelijk, als je er bij stilstaat!
Plaatje 5: auto te water
Maar we ontdekten ook vorige week, vanuit Op.5, dat er toch iemand is die deze geschiedenis op een goede manier kan ‘ontvouwen’.

Die de deur van de auto open krijgt en ons een heel mooi nieuw leven aanbiedt.

Deze Here Jezus wordt wel eens de ‘tweede Adam’ genoemd.

En die benaming roept natuurlijk onmiddellijk een vraag op.


Een vraag die ook gesteld wordt in HC7. In Adam allemaal in die auto.
Plaatje 6: allen verbonden met Adam

Dan komt de Here Jezus, dus nu weer ALLEMAAL (!) uit die auto (vraag 20)?

Een diepe vraag, die een groot thema aanraakt.

Als God een God van liefde is, dan komt het uiteindelijk toch zeker wel goed met iedereen? Er is toch geen hel zeker?


Zoals Berkhof verwoordt: ‘in Gods naam hopen wij dat de hel een louteringsweg zal zijn’….

Nou, los van ons gevoel: de Bijbel, en in navolging de HC, zegt dat dit niet zo gaat.

Je bent allemaal verbonden aan Adam.

En de verbinding met de Here Jezus gebeurt door middel van geloof!


Plaatje 7: door geloof verbonden met de Here Jezus
Art.22 N.G.B. noemt het zo: ‘geloof is het middel waarmee wij Christus, onze gerechtigheid, omhelzen’.

Joh.3:16 zegt: opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu niet alle teksten bij langs maar geloof me: ze zijn er in overvloed!

Door geloof verbonden met Christus en alles wat er met Hem meekomt.

Zonder geloof verloren, voorgoed, voor altijd. Eeuwig.

De Here Jezus, die zeer regelmatig spreekt over het bestaan van de hel, voert daarom juist zo’n hartstochtelijk pleidooi om in Hem en zijn Vader te geloven.


En geloven heeft dan, horen we in HC7, twee aspecten.

Het heeft te maken met je hart en met je verstand.


Plaatje 8: hersenen en hart
Eigenlijk nog veel breder, met heel je menszijn.

Maar je kunt in elk geval onderscheiden tussen weten en vertrouwen.

‘Een zeker weten en een vast vertrouwen’.

Vertrouwen: denk even terug aan het zwembad.

Erin duiken is een kwestie van vertrouwen dat het goed komt.

Een sprong in het diepe en geloven dat er iemand is die je opvangt…

Zeker weten heeft te maken van kennis.

Geen droge kennis maar kennis van een levende Persoon, van God.

Die Zich in zijn woord bekend maakt.

Wat moet een christen geloven, vraagt vraag 22.


Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt.

Weet je dan wat er allemaal beloofd wordt?


Lees je je Bijbel met in je achterhoofd: hier ontdek ik hoe ‘de deur van mijn auto geopend kan worden’? Sta een stil bij jouw wel/niet verlangen om die God te leren kennen! Hoe gaat het met jou in dit opzicht?

Geloven omvat je hele bestaan en gaat over iets groots.

Geloven, om het zo maar eens te zeggen, is een serieuze zaak.

Geloven kun je niet doen ‘in de marge’.

Kijk zo maar eens naar een aantal mensen in de Bijbel.
Wat dacht je van Kain en Abel?

Ze brachten beiden een offer.


De Here ziet het offer van Abel en neemt het aan, en dat van Kain niet.

Voor Kain was het een soort vorm.

Nou moe…, wat is dat dan? Wij nemen het bijna voor hem op…

Maar Kain heeft zijn hart er niet bij en dat is zo erg!

Geloven kun je er nooit ‘een beetje bij doen’.

Zoals sommigen naast hun school een baantje erbij hebben (of soms andersom….).

Zo kan het nooit, als het gaat over geloof.
Plaatje 9: Kain en Abel
Dat kun je ontdekken als je erop let hoe de Kain de vraag van zijn God beantwoordt.

Als God aan hem vraagt waar zijn broer is.

‘weet ik veel’… zo reageert hij ongeveer.

Kain houdt afstand. En wat is dat erg voor hem, en voor God!

En wat dacht je van Noach die jarenlang aan het timmeren is?

Dan moet je het wel met hart en ziel doen, anders houd je het niet vol.

En wat dacht je van Abraham als hij op reis gaat en een groot deel van zijn familie verlaat?

Dat doe je toch alleen als je gelooft dat God op die manier redding brengt?

En kijk eens naar die vrouw uit het bijbelgedeelte dat we gelezen hebben.
Wat een geloof, wat een vertrouwen, wat een vasthoudendheid.

Met heel haar wezen klampt ze zich vast aan de Here Jezus.

En wat een geluk valt haar ten deel.
Genezing als teken en behoud als werkelijkheid.

Bevrijd van de schuld en de druk van de zonde.

Want door je geloof mag je erop rekenen dat de Here God die last van je schouders heeft genomen. Hij heeft het op Zich genomen, is er aan onderdoor gegaan (verdronk bij het openen van de auto) maar heeft overwonnen!

Zo vieren we vandaag, op 5 mei, Bevrijdingsdag, maar mag het tegelijkertijd elke dag!

De vijand heeft nooit het laatste woord!
Blok 3. En wat is het mooi als je dat geloven samen kunt doen!
Nou, wat ligt er nu meer voor de hand dan dat iedereen enthousiast, van harte en vrijwillig wil gaan geloven?
En toch, en toch…

In Zutphen zijn we in de minderheid. Ik vermoed dat zo’n 90 % (schatting; niet meer, niet minder) in deze stad niet gelooft in de Drie-enige God.

En onder de mensen die geloven zie je ook heel grote verschillen.
De een gelooft rotsvast, de ander is iemand die regelmatig grote twijfels heeft.

Wat moet je daar van vinden?


Kan en mag twijfel eigenlijk wel? Is het geen zonde?

Wat kun je er tegen doen, gesteld dat twijfel niet het ideale uitgangspunt is?


Twijfel is iets wat je soms overkomt, waar je niet bewust in gekozen hebt.

Ik kom in de Bijbel heel wat twijfel tegen.

De discipelen, vlak voordat de Here Jezus naar de hemel gaat.

In Ps.88 gaat het niet eens meer om twijfel maar is iemand het hele gevoel bij God kwijt.

Er wordt geschreeuwd en geroepen: waarom verbergt U Zich?
Bent U er nog wel?

Gideon is nogal cynisch t.o. de engel die hem opzoekt op de dorsvloer.

De engel zei ‘de Heer zij met je, dappere krijgsman’.

Gideon zegt: ‘mag ik u vragen, als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal?’.

Nou, niet bepaald iemand die straalt van vertrouwen op God.

De Bijbel helpt ons daarmee en laat regelmatig mensen zien aan wie niets menselijks vreemd is!

Niet voor iedereen maar het komt heel regelmatig voor dat mensen twijfelen.

Als het leven maar gewoon doorkabbelt, als je heftige dingen meemaakt.

Wat doet het er toe of je gelooft of niet?
Denk je nu echt dat de Here God zich bezig houdt met wat jou overkomt?

Twijfel, bij tijd en wijle steekt het de kop op.

Zeker bij het opgroeien hoort het er haast een beetje bij.

Je bent bezig het leven te ontdekken.

Je gelooft eerst wat je ouders geloven en daarna moet het een deel van jezelf worden.

Daarvoor is het soms goed om afstand te nemen.

Om kritische vragen te stellen aan het vanzelfsprekende geloof.

Ouders en anderen kunnen er wel tegen hoor, als hun geloof levend is.

Kom maar op dan met je vragen, en je twijfels!
Zoek het gesprek, schuw de discussie niet. Ontmoet elkaar van hart tot hart!

Iets anders is wat je soms hoort en leest.

Namelijk dat het gezond is als je twijfelt.

En dat je eigenlijk niet goed spoort als je nooit twijfel.

Zo wordt twijfel gecultiveerd. En dat lijkt me niet juist.

Zoek de twijfel niet op maar als het je overkomt, raak niet in paniek.


En dan nog iets…

In de Dordtse Leerregels kunnen we hier ook mooie opmerkingen over ontdekken.

In Hs.1,16 bijv. Waarin de opstellers van de DL laten merken dat ze weten wat er in een mens kan omgaan.

Je voelt het niet altijd zo diep als je zou willen.


Je bent niet allemaal hetzelfde.

Weet je wat je dan moet doen?

Blijf de middelen gebruiken. Ga ‘gewoon’ naar de kerk, bid, vier Avondmaal.

Hopend/biddend/wachtend op betere tijden.

En wat is het dan mooi om bij een geloofsgemeenschap te horen!
Waar je verschillend bent, en verschillende fasen meemaakt.

Als jij het even niet zo scherp ziet, is daar die ander die je meeneemt.


En later weer andersom.

Zondag 7 laat dat ook een beetje doorschemeren in antwoord 21: ‘een vast vertrouwen dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij is gegeven ‘.

Er zit een individuele kant aan geloven, hoor ik daar, maar zeker ook een gezamenlijke.

Geloven zonder kerk, geloven zonder gemeenschap is onbijbels.

‘Ik geloof wel maar heb daarbij geen kerk nodig’ is een onhoudbare uitspraak in het licht van de Bijbel. Ook in het licht van de ervaring trouwens!
En als je het wat breder trekt: niet alleen om je heen zie je gelovigen.

Maar je ziet ze al eeuwen lang.

De AGB is een uitwerking van de doopformule: ‘ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’.

Zo worden steeds in de kerk mensen in contact gebracht, op naam gebracht van de Eeuwige! Wat een wonder, wat een gezamenlijk wonder!


Zo’n HC die gaat al 450 jaar mee.

Moet je voorstellen: ruim 10 generaties die leven met HC1, die uit hun hoofd leren, ermee leven, existentieel. Iets wat verder gaat dan de waan van de dag.


En binnen die HC staan we de komende tijd stil bij de AGB.

Een belijdenis die al heel wat eeuwen meegaat. Een soort koningshuis….

Er worden deze dagen veel bespiegelingen gehouden over het koningshuis.

Wat het ons doet, en waarom.

In elk geval wordt duidelijk dat het iets is wat verleden en heden verbindt.

Wat boven de partijen staat.

We hebben een diep verlangen naar iets of iemand die voor ons zorgt.

Die erbij is als we het moeilijk hebben, met ons meeleeft.

Een koningin, een koning. Willem Alexander, we kijken er naar uit.

En als je zo naar de HC kijkt, dan is ook zo’n HC een mooi middel.

En levert zo’n AGB heel wat meer op dan onze nieuwe Koning
Plaatje 10: AGB + koning Willem Alexander
Niet om de belijdenis als zodanig maar omdat die je brengt bij de Koning.

Ik ben van de Here Jezus Christus, en met mij vele anderen.

Als ik dat dankbaar ontvang in geloof.

Dan voel ik mij verbonden met die hele rij gelovigen uit HEbr.11.

En neem ik het advies uit het begin van HEbr.12 ter harte: ‘de zonde van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’.

En let dan ook nog op de gestorven gelovigen die volgens Op.6 in de hemel ook de vraag stellen aan God wanneer er een einde komt aan het lijden in deze wereld. Wanneer het volmaakte aanbidden mag gaan beginnen.

Zij krijgen te horen dat er nog gewacht moet worden tot iedereen ‘binnen’ is.

En dan gaat het over de gemeente van de Here Jezus Christus op aarde.

Dan gaat het over ons. Mensen die vandaag onderweg zijn.

Hebben gegeten en gedronken. Om sterker te worden in hun geloof.

Omdat je Gods liefde kon zien en proeven. Laat het ons in beweging zetten.

Doen geloven, doen liefhebben, samen met alle anderen.


Plaatje 11: tijdsbalk
Als je er nog niet (of niet meer) zo zeker van bent.

Denk nog eens aan die koorddanser van het begin.Wat een waagstuk, maar als het gaat over geloof, altijd de moeite waard.

Geloof maar want Hij is te vertrouwen, amen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina