Psycho educatie groep voor jongeren (12+) met add. Door: T. Ehrlich, Jeugdriagg nhz, 2012Dovnload 27.03 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte27.03 Kb.
Psycho educatie groep voor jongeren (12+) met ADD.

Door: T. Ehrlich, Jeugdriagg NHZ, 2012
Korte beschrijving doelgroep: jongeren aangemeld bij de Jeugdriagg en gediagnosticeerd met ADHD van het overwegend onoplettende type.

Leeftijd: 12+ en minstens op middelbaar onderwijs of vervolgopleiding.


Inhoud groep: De groep bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin een groep jongeren met ADD meer leren over ADD; het beeld, de oorzaken, werking hersenen en medicatie. Maar ook kunnen ze herkenning en erkenning vinden bij elkaar en wordt met elkaar besproken hoe ze met hun ADD om kunnen gaan. De groep is geen curatieve behandeling, maar gericht op meer inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden. Voor een prettige werksfeer tijdens de groep is het belangrijk dat de jongeren interesse hebben in de groep en enige motivatie. Als een jongere er totaal geen zin in heeft, kan dit de groepssfeer dusdanig negatief beïnvloeden dat het voor de andere deelnemers geen prettige ervaring meer is. Het is daarom belangrijk een inschatting van de motivatie van de jongere te maken vooraf aan de deelname.
Maximale groepsgrootte: Er kan eerder gesproken worden van een minimaal vereiste groepsgrootte, dan van een maximale. Omdat er meer interactie ontstaan bij een groter aantal deelnemers, wordt een minimaal aantal deelnemers van 8 jongeren geadviseerd. 15 deelnemers is ongeveer het maximum.
Draaiboek per bijeenkomst:

Gebruik de powerpointpresentatie (titel:ADD jongeren groep) als visuele ondersteuning bij de groep en zorg voor handouts voor de jongeren, zodat ze evt. aantekeningen of vragen kunnen opschrijven. Dit helpt ze de rode draad te blijven volgen en ze kunnen evt. dingen die ze niet willen vergeten opschrijven.


Sessie 1

1. Uitleg doel training:

Leren wat ADD is en hoe het er bij jou uitziet.

Ervaringen en tips delen met andere jongeren met ADD.
2. Kennismaken met elkaar
De trainers laten de jeugdigen onderwerpen bedenken en inventariseren waarlangs ze met elkaar en met de trainers willen kennismaken. Deze onderwerpen worden uiteindelijk in de powerpoint presentatie aangepast worden en dienen als visuele leidraad voor het kennismaken. Onderwerpen kunnen o.a. zijn:


 • Leeftijd

 • Hobby

 • Schoolvorm

 • Woon/leefsituatie etc.

 • Hoe lang weet je al dat je ADD hebt?

 • Ben je met diagnose eens?

 • Medicatiegebruik en werking.


3. Groepsregels

De trainers laten de jongeren groepsregels bedenken die ze zelf belangrijk vinden. De trainers vullen deze aan als dit nodig is. De groepsregels worden geïnventariseerd en ook weer evt aangevuld in de powerpoint presentatie. Regels die in ieder geval moeten gelden zijn op het gebied van veiligheid: • geheimhouding buiten de groep

 • elkaar respecteren in gedrag en mening

 • aardig tegen elkaar doen

 • elkaar steunen/helpen


4. Wat is ADD?
Vragen aan de groep: Weten jullie waar de letters ADHD voor staan?

Via powerpoint presentatie letters ADHD en de definitie van ADHD bespreken. Daarna uitleg 3 soorten ADHD en hoe dat ADD dus een vorm van ADHD is.


Hieronder voor trainers wat info:

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting van Attention Deficit Hyperacitiviteity Disorder.

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit.
Drie gedragskenmerken bij ADHD

Attention deficit: letterlijk: aandachtstekort. De jongere heeft een aandachtsprobleem. In het dagelijks leven betekent dit dat het spel/taak niet lang genoeg kan volhouden. De jongere wordt afgeleid door uitwendige prikkels; dus wat de jongere hoort (moet dan gaan kijken), ziet (moet er ‘even’ iets mee doen) en denkt (kan dan niet twee dingen tegelijk doen). Alle prikkels komen even sterk door. Ze horen niet alleen de leraar praten, maar ze horen ook de auto op straat, het vliegtuig in de lucht, het gekraak van de stoel naast zich. Ze zien niet alleen de leerkracht die uitleg geeft, maar ook de leuke tekening op het bord en de strepen in de trui van de buurman. Om zich toch te kunnen concentreren op de woorden van de leerkracht, moeten ze de onbelangrijke prikkels uitschakelen. Dat kost hen veel extra energie.
Impulsiviteit: dat wil zeggen: het onvermogen om een reactie uit te stellen. De jongere reageert automatisch op prikkels van buitenaf (horen, zien, voelen) of prikkels/impuls van binnen (wat die denkt, voelt als emotie).

Bij ons is er een moment van uitstel. Er is een innerlijke controle die de remfunctie van ons gedrag regelt. Er is een activerend en remmend systeem, bij een ADHD-er werkt de rem vaak niet goed.


Hyperactivity: letterlijk: hyperactiviteit. De jongere beweegt teveel. Dit teveel aan bewegen kan zich uiten in grovere bewegingen zoals wiebelen, even rennen en vliegen, maar ook in fijnere bewegingen (friemelen, overal even aanzitten) en verbaal (veel praten). Dit teveel bewegen gebeurt in situaties waarin dit niet gevraagd en/of gewenst wordt (bijvoorbeeld tijdens de les).

De jongeren voelen zelf vaak een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn vraagt van hen ongewoon veel energie.


Drie typen ADHD (DSM-IV-TR) :

Type 1: Aandachtstekortstoornissen met hyperactitviteit, gecombineerde type

Type 2: Aandachtstekortstoornissen met hyperactitviteit, overwegend onoplettende type

Type 3: Aandachtstekortstoornissen met hyperactitviteit, overwegend hyperactieve-impulsieve type


.

5. Waar hebben jullie last van, wat mogelijk met ADD te maken heeft?

Op flapover of whiteboard noteren wat jongeren noemen voor kenmerken/symptomen. Bovenaan symptomen ADD noteren en onderaan dingen die genoemd worden maar er niet perse bij horen.


Daarna bespreken wie welke verzamelde dingen herkennen (met vingers inventariseren per kenmerk)
6. Daarna 9 kenmerken/symptomen uit DMS-IV van ADD doornemen, zie powerpoint presentatie (zal als goed is veel overlap zijn met wat ze zelf hebben genoemd en op whiteboard staan) evt. weer met vingers wie wat herkent.
Daarna nog uitleg criteria B,C en D en dat maar 6 van 9 kenmerken nodig zijn, dat betekent dat er dus, omdat je niet aan alle criteria hoeft te voldoen, heel veel onderlinge verschillen zullen zijn tussen kinderen en volwassenen met ADHD, ook al heb je dezelfde vorm van ADHD. En naast ADHD heb je ook nog je eigen persoonlijkheid, je eigen karakter, dus de ene ADHDer kan heel anders zijn dan de andere, maar er zijn o.h.a. wel grote overeenkomsten tussen de kinderen, doordat ze allemaal in meer of mindere mate last hebben van dezelfde problemen.

PAUZE__Vervolg_6._in_groepjes_van_2_jongeren_per_kenmerk_2_of_meer_eigen_voorbeelden_per_symptoom_bedenken_en_opschrijven,_daarna_plenair_bespreken.'>PAUZE

Vervolg 6. in groepjes van 2 jongeren per kenmerk 2 of meer eigen voorbeelden per symptoom bedenken en opschrijven, daarna plenair bespreken.

Bv. bij vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden: Ik moest een keer de vaatwasser uitruimen terwijl mijn ouders boodschappen gingen doen. Toen ze terugkwamen was ik het totaal vergeten en lekker aan het MSN-en.


7. Tot slot nog wat extra dingen die vaak bij ADD voorkomen bespreken, maar niet symptomen zijn, zoals enige beweeglijkheid of impulsiviteit (hyperactief in het klein, wriemelig bv.) en hyperfocus, soms stemmingswisselingen.
8. Vragen of onderwerpen voor volgende sessies inventariseren en bedanken voor aanwezigheid en inzet. Nadenk-opdracht: Nadenken over tips en strategieën die zij zelf misschien al toepassen om om te gaan met hun ADDproblemen.
Sessie 2 oorzaken ADD en werking hersenen/medicatie:


 1. Welkom heten en even kort weer herhalen wat ADD ook alweer was.

 2. Powerpoint presentatie over ADD, oorzaken, werking hersenen en medicatie.

Hou de presentatie interactief. Vraag bijvoorbeeld eerst wat de jongeren al weten over de oorzaken van ADD, voordat je die dia opent. Of vraag: wie denkt dat zijn ouders of 1 van zijn ouders of een ander familielid ook ADD of een andere vorm van ADHD heeft? I.h.a. jongeren aansporen om tussendoor vragen te stellen als ze willen.


PAUZE
3. Rondje maken om te horen welke tips/strategieën ze al hebben bedacht.

4. Daarna in groepjes van 2-3 jongeren de symptomen van ADD onderverdelen en per groepje een aantal tips/strategieën verzinnen per symptoom, daarna plenair bespreken.
5.Voordelen en nadelen van ADD bedenken met elkaar, groep verdelen in 2 groepen. Eerste de nadelen bedenken en plenair bespreken. Daarna de voordelen/pluspunten op zelfde manier. Evt. bij verdeling in 2 groepen wedstrijdelement toevoegen, proberen meer te bedenken dan andere groep en vooral ook meer voordelen dan nadelen. Bij het plenair nabespreken hun antwoorden in de powerpoint presentatie noteren, zodat ze ze zelf zien en ook evt. op hun handouts zelf kunnen bijschrijven.

Mogelijke voordelen:

Creatief en fantasierijk
Kan goed oplossingen bedenken (bijzondere, out-of-the-box- oplossingen
Eerlijk en rechtvaardig
Humor
Originele ideeen
Meelevend
Intens en onbezorgd kunnen genieten
Hoort en ziet alles (ook wat soms niet van belang is )
(laat ook poster met Pluspunten ADHD zien, www.pica.nl kosten 3 euro)
Tot slot:
6. Vragen verzinnen voor ervaringsdeskundige met ADD

7. Als nadenk-opdracht voor de 3de bijeenkomst kunnen ze nadenken of ze nog meer vragen voor de ervaringsdeskundige hebben en of ze nog meer voor-en nadelen kunnen bedenken.


Sessie 3

1. Volwassene met ADD als gastspreker regelen,om vragen aan te stellen en mee te denken over manieren om om te gaan met ADD. Beginnen met a/d hand van kort interview de ervaringsdeskundige te introduceren. Stel vragen zoals: kan je kort vertellen wie je bent, hoe oud, wat je doet voor werk/school? Hoe lang weet je al dat je ADD hebt? Hoe is het stellen van diagnose bij jou gegaan? Hoe vond je het om te horen dat je ADD hebt? Gebruik je medicatie, zo ja, welke en hoe werkt het bij jou? Wat heb je jezelf aangeleerd om met je ADD symptomen om te gaan? Heb je tips over werk en ADD? Etc.
Als er vanuit de groep al veel eigen vragen zijn, bovenstaand interview heel kort houden en dan gelijk jongeren vragen laten stellen en dan sessie op z’n beloop laten.
Als er geen vragen zijn programma van hieronder:
2. voorlichtingsvideo van iemand met AD(H)D,

bv DVD van Sebastiaan (Bas) Dovis, een aantal stukken, zoals hoe werkt medicatie bij mij, kan ook voor ADD-ers inzichtelijk zijn: H1,2,3 en 6


tips: op youtube staan liedjes over ADD, leuk om te luisteren en nabespreken kunnen zijn: At the disco van Rachel Louise en ADD van Chris Webby (rap nummer). 
Handig om tijdens de liedjes de songtekst (lyrics) even erbij te houden op de beamer, zodat tekst meegelezen kan worden om kans op afdwalen enigszins te verminderen tijdens het luisteren. En beter te kunnen nabespreken of ze dingen uit de liedjes herkennen.
3. Rondje voor- en nadelen: hebben ze nog nieuwe voor- en nadelen bedacht toevallig afgelopen week?

4. Waar lopen jullie het meest tegenaan door ADD?

Op whiteboard dingen opschrijven samen. Daarna van 1 vrijwilliger het probleem uitkiezen en aan de hand van oplossingsgerichte vragen zoeken naar een oplossing. Zie ook powerpointpresentatie, vul daar ook de antwoorden in, zodat de jongeren het ook visueel kunnen volgen. Sluit af met uitleggen dat ze deze vragen zelf kunnen toepassen als ze een eigen probleem hebben in het dagelijks leven.


Oplossingsmethode:

a.Wat is je probleem? Beschrijf kort de situatie.

b.Hoe vormt de situatie, zoals hij nu is, een

probleem voor jou?

c. Hoe zou je het liefst willen dat het is?

d. Eerdere/mogelijke oplossingen:

e. Heeft de situatie, zoals het nu is, ook voordelen?

f. Wil je veranderen: maak een plan (op basis van je

bedachte oplossingen.

Wil je (nog) niet veranderen, breng dan ik kaart wat de voor- en

nadelen zijn van zo doorgaan door het voor-nadelen schema in

te vullen.
5. Laatste rondje hoe nu verder en evaluatie groep?

Bespreken hoe jongeren het vonden en waar ze verder behoefte aan hebben m.b.t. hun ADD problemen.6. Meegeven als suggestie aan jongeren: ADD positief gebruiken

De trainers stimuleren de jeugdigen om na te denken over de eigen ADD-symptomen en hoe deze op maatschappelijk acceptabele wijze benut zouden kunnen worden op het gebied van school/opleiding, werk en vrijetijdsinvulling.Hierbij gaat het er dus om dat de jeugdige gestimuleerd wordt om de eigen ADD-klachten ook als een kracht te zien en in te zetten. Bijvoorbeeld creativiteit, tomeloze energie, behoefte aan veranderingenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina