Publications lei delsen articles in scientific and professional journalsDovnload 92.13 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte92.13 Kb.
PUBLICATIONS Lei DELSEN
Articles in scientific and professional journals
Delsen, L. (2015) Keuzemogelijkheden binnen en tussen pensioenregelingen: niet voor elk wat wils, Beleid en Maatschappij, jaargang 42, nummer 2, pp. 122-143.
Delsen, L. (2011) Wordt de nieuwe vitaliteitsregeling een succes?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 43, nummer 2, pp. 102-114.(met J. Smits) Download paper here.
Delsen, L. en J. Smits (2010) Does the Life Course Savings Scheme have the Potential to Improve Work-Life Balance?, British Journal of Industrial Relations, vol. 48, no. 3, pp. 583–604. (with J. Smits) Download paper here
Delsen, L. (2009) Belangstelling voor levensloopregeling groeit, Economisch Statistische Berichten, 11 september, jaargang 94, (4568) pp. 568-570. (met J. Smits) Download paper here.
Delsen, L. (2009) Crisis: overheid moet meer lenen, Aelementair, jaargang 8, nr. 4, pp. 12-16. Download paper here.
Delsen, L. (2009) Einde van het consumentisme?, Proviand, jaargang 10, nr. 4, pp. 16-17. Download paper here.
Delsen, L. (2009) Herder gezocht, ESVisie Nijmegen, jaargang 13, nr. 2, p. 20.

Delsen, L. (2008) Dutch Corporatism: Does It Still Work? Policy Formation and Macroeconomic Performance 1980–2005, Acta Politica, Vol. 43, No. 2-3, p. 357-377. (with J. Woldendorp)


Delsen, L. (2008) Levensloopregeling heeft toch potentie, Economisch Statistische Berichten, jaargang 93, 22 februari, p. 126. (met J. Smits)


Delsen, L. (2007) Istruzione e formazione: Da beni di consumo a capitali di investimento, Diritto delle Relazioni Industriali, Vol 17, Nr. 1, pp. 21-36.
Delsen, L. (2007) Levensloopregeling heeft potentie, Economisch Statistische Berichten, 16 november, jaargang 92, pp. 676-679. (met J. Smits)
Delsen, L. (2007) Ervaringen met arbeidsvoorwaarden à la carte in Nederland, Tijd­schrift voor HRM, jaargang 10, nr. 1, pp. 53-70. (met J. Benders) Download paper here.
Delsen, L. (2006) De hervorming van de verzorgingsstaat in Nederland: 1982-2003, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid/ Revue Belge de Sécurité Sociale, jaargang 48, nr.4, pp. 633-666.
Delsen, L. (2006) La reforme de l’état-providence aux Pays-Bas: 1982-2003, Revue Belge de Sécurité Sociale, 48e annee, nr. 4, pp. 635-667.
Delsen, L. (2006) Van poldermodel naar prairiemodel?, Aelementair, jaargang 5, nr. 3, pp. 16-19.
Delsen, L. (2006) Bikes versus lease cars. The adaptation, design, and use of cafeteria systems in the Netherlands, International Journal of Human Resource Management, Vol. 17, No. 6, pp. 1115-1128 (with J. Benders and J. Smits) Download paper here.
Delsen, L., (2006) Choices Within Collective Labour Agreements à la Carte in the Netherlands, British Journal of Industrial Relations, Vol. 44, No. 1, March, pp. 51-72. (with J. Benders and J. Smits) Download paper here
Delsen, L. (2005) Volledig vrij verkeer van arbeid is ongewenst, Geografie, Vol. 14, Nr. 8, oktober, pp. 8-9.
Delsen, L. (2005) De anorexiastrategie van NedCar, Gids voor Personeelsmanagement, jaargang 84, nr. 7/8 juli/augustus, pp. 26-29.
Delsen, L. (2005) Labour Market Institutions and Economic Performance in the Netherlands, International Economic Journal, Vol. 19, No. 2, June, pp 169-196. (with E. Poutsma)
Delsen, L. (2005) Revitalisatie van het poldermodel, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 21, nr. 1, pp. 49-50. Download paper here.
Delsen, L. (2004) Menselijk kapitaal: actief op de balans, Aelementair, jaargang 3, nr. 3, 17-19.
Delsen, L. (2004) Snoepgoed met bijsluiter. Cao's à la carte kunnen bar tegenvallen, Personeelsbeleid, nr. 6, 28-29 en 31, (with J. Benders en J. Smits)
Delsen, L. (2004) Niederländische Erfahrungen mit dem Tarifvertrag à la Carte, WSI-Mitteilungen, nr. 7, Jaargang 57, 363-366. (zusammen mit J. Benders und J. Smits) Download paper here.
Delsen, L. (2004) Labor Market institutions and economic performance in the Netherlands, preceding of the international conference "Flexibility and Performance: International Perspectives on Labor Market Institutions", edited by the Korea Labor Institute, KDI School of Public Policy Management (KDIS), and Korean International Economic Association, Seoul, Korea. pp. 325-352. (with E. Poutsma)
Delsen, L. (2003) Procyclisch arbeidsmarktbeleid: Hoe flexwerk de conjuncturele neergang versterkt, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19, nr. 4, december, pp. 366-375.
Delsen, L. (2002) La integracio europea i la segureta social a Europa: dels problemes a les oportunitats, Revista Economica de Catalunya, nr. 43, pp. 57-71 (met J. Van Vugt en N. van Gestel).
Delsen, L. (2002) Schaf vakantiedagen af, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (column), 18, nr. 4, december, pp. 319-320 (met J. Benders).
Delsen, L. (2002) Meer banen, minder armoede? Duitsland en Nederland vergeleken, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 18, nr. 4, december, pp. 365-375.
Delsen, L. (2001) EMU and the social environment, The European Journal of Social Quality, Vol. 3, Nr. 1/2, Summer, pp. 70-89.
Delsen, L. (2001) Terugkeer naar de slavernij?, Economisch Statistische Berichten, 18 mei, p. 427.
Delsen, L. (2000) Das niederländische Bündnis für Arbeit und seine Wirkungen, Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, Jaargang 9, nummer 2, pp. 119-132. Download paper here
Delsen, L. (2000) De teloorgang van het poldermodel?, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, Jaargang 10, november, nummer 11, pp. 11-14.
Delsen, L. (2000) Staatsschuld van nul is onverstandig, Economisch Statistische Berichten, Jaargang 85, 1 december, p. 967.
Delsen, L. (1999) The management of redundancies in Europe: The case of the Ne­therlands, La­bour. Review of Labour Economics and Industrial Relations, 13 (1), pp. 123-182 (met A. Jacobs).
Delsen, L. (1999) Flexibilisering van de arbeid via cao’s, Sociaal Maand­blad Arbeid, juni, pp. 296-305 (met J. Visser).
Delsen, L. (1998) Zijn externe flexibiliteit en employability strijdig?, Tijd­schrift voor HRM, Vol. 1, Nr. 2, pp. 27-45.
Delsen, L. (1998) Waarom bedrijven voor algemene scholing betalen, Econo­misch Statisti­sche Be­richten, Jaar­gang 83, 31 juli, p. 591.
Delsen L. (1997) A New Concept of Full Employment, Economic and In­dustrial De­mocra­cy, February, Vol. 18, No. 1, pp. 119-135.
Delsen, L. (1997) Flexibilisering van de arbeid in Europa, Tijdschrift voor Ar­beids­vraag­stuk­ken, Vol. 13, nr. 1, pp. 23-36.
Delsen, L. (1997) Voldoende werk door meer markt?, Samenleving en Politiek, Jaar­gang 4, nr. 2, februari, pp. 2-9 (met H. Garretsen).
Delsen, L. (1997) Het wankele mirakel, Econo­misch Statisti­sche Be­richten, Jaar­gang 82, nr. 4103, 23 april, pp. 324-327 (met E. de Jong).
Delsen, L. (1996) Gradual Retirement: Lessons from the Nor­dic Coun­tries and the Netherlands, European Journal of Industrial Relations, Vol. 2, Nr 1, March, pp. 55-67.
Delsen, L. (1996) De boemerang van de flexibiliteit, Gids voor Perso­neelsma­nage­ment, Jaargang 75, april, nr. 4, pp. 10-13. (omslagartikel)
Delsen, L. (1996) Verzorgingsstaat: Kostenpost of Investering?, ESVisie, Economi­sche Studen­ten Vereniging Nijmegen, Jaargang 1, nr. 2, maart, pp. 4-7.
Delsen, L. (1996) Zekerheid en flexibiliteit gaan wel degelijk samen, (column), Inzake uw Zaken (Coopers & Ley­brand), Nr. 2, mei, p. 2.
Delsen, L. (1996) De boemerang van de flexibilisering, Overheden & morgen (Ver­eniging voor Overheidsma­nagement), Num­mer 2, Juni, p. 7 (samenvatting).
Delsen, L. (1996) De vierde pensioenzuil, Economisch Statistische Be­richten, Jaar­gang 81, nr. 4055, 24 april, pp. 380-383.
Delsen, L. (1996) Gradual Retirement in the OECD Countries: A Summary of the Main Results, The Ge­neva Papers on Risk and Insurance, No. 81, October, pp. 502-523 (met G. Reday-Mul­vey).
Delsen, L. (1996) La gestione delle eccedenze di lavoro nei Paesi Bassi: una analisi economica, Economia-e-Lavoro, Vol. 30, nr. 3, July-September, pp. 105-135.
Delsen, L. (1995) A-typische Arbeid, (column), Inzake uw Zaken (Coopers & Ley­brand), nr. 4., juli, p. 2.
Delsen, L. (1995) Een nieuw concept van volledige werkgelegenheid, Economen­blad, No. 8, 25 oktober, p. 5.
Delsen, L. (1994) Geleidelijke uittreding uit het arbeidsproces, Sociaal Maandblad Arbeid, Vol. 49, No. 11/12, pp. 609-617.
Delsen, L. (1993) Atypical Employment and Industrial Relations in the Nether­lands, Economic and In­dustrial Democra­cy, 14, No. 4, pp. 589-602.
Delsen, L. (1993) Part-time Employment and the Utilisation of Labour Resources, Labour, Review of Labour Economics and Industrial Relations, Vol. 7. No. 3, 73-92.
Delsen, L. (1992) De VUT: uitbreiden of afschaffen?, Economisch Statistische Berich­ten, Vol. 77, nr. 3841, 8 januari, pp. 46-47.
Delsen, L. (1992) Deeltijdarbeid vergroot arbeidsparticipatie, Econo­misch Statis­tische Be­rich­ten, Vol. 77, nr. 3852, 25 maart, pp. 306-307.
Delsen L. (1992) Some Research Questions Related to Flexible Work Patterns, The Work Flexibility Review, Bulletin of the Internati­onal Industrial Relations Asso­ciation Study Group on Flexible Work Patterns, No. 3, July, Tel Aviv, pp. 107-110.
Delsen, L. (1992) Integration of the Disabled in the Work Process: The Dutch Policy, The Ge­neva Papers on Risk and Insurance, Vol. 17, No. 62, January, pp. 119-142 (met S. Klos­se).
Delsen, L. (1992) The Swedish model: relevant for other Euro­pean Coun­tr­ies?, Bri­tish Journal of Industrial Relations, Vol. 30, No. 1, March, pp. 83-105 (met T. Van Veen).
Delsen, L. (1991) A-typische arbeidsrelaties en overheidsbeleid in Europa, Sociaal Maand­blad Ar­beid, januari, pp. 9-26.
Delsen L. (1991) Atypical Employment and Labour Relations in the Netherlands, The Work Flexibility Review, Bulletin of the International Industrial Relations Associ­a­tion Study Group on Flexible Work Patterns, No. 2, June, Tel Aviv, pp. 31-41.
Delsen, L. (1991) Arbeidsmarktbeleid in Zweden, Fac­blad, Periodiek voor de Faculteit der Beleidswetenschappen, Katholieke Univer­siteit Nijmegen, Jaar­gang 1, Nr. 1, februari, pp. 6-7.
Delsen, L. (1991) A-typische arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen, Tijd­schrift voor Politieke Ekono­mie, Vol. 14, nr. 2, pp. 77-92.
Delsen, L. (1991) Atypical Employment Relations and Government Policy in Euro­pe, La­bour. Review of Labour Economics and Industrial Relations, Vol. 5, No. 3, Win­ter, pp. 123-149.
Delsen, L. (1991) Het Zweedse model van arbeidsverhoudingen: een voor­beeld, Maand­schrift Econo­mie, Nr. 2, pp. 101-113 (met T. van Veen).
Delsen, L. (1990) Gedeeltelijke vrijwillige vervroegde uittreding, Metho­den, Technie­ken en Analyses voor Perso­neelsma­nage­ment, nr. 16, pp. 101-114.
Delsen, L. (1990) Part-time early retirement in Europe, The Geneva Papers on Risk and Insu­ran­ce, Vol. 15, No. 55, April, pp. 139-157.
Delsen, L. (1990) European Trade Unions and the Flexible Workforce, Industrial Relations Journal, No. 4, Winter, pp. 260-273.
Delsen, L. (1989) Deeltijdarbeid en vakbondspolitiek, Sociaal Maand­blad Arbeid, april, pp. 226-239.
Delsen, L. (1989) Improving the Employability of the Disabled: A Practical Appro­ach, Inter­na­tio­nal Journal for the Advance­ment of Counsel­ling, Vol. 12, no. 2, pp. 125-135.
Delsen, L. (1989) Deeltijd-VUT-regelingen in Europa, Economisch Statistische Berichten, Jaargang 75, nr. 3725, september, pp. 924-926.
Delsen, L. (1989) Deeltijd-VUT verhoogt produktiviteit ouderen, Gids voor Perso­neelsma­nage­ment, septem­ber, nr. 9, pp. 48-50.
Delsen, L. (1989) Governments' policy towards flexible labour contracts, Manage­ment Re­search News, Vol. 12, no. 3, pp. 10-11.
Delsen, L. (1988) Gehandicapten aan het werk, Sociaal Maand­blad Arbeid, januari, pp. 32-41.
Delsen, L. (1988) Deeltijdarbeid en informele economie, Tijd­schrift voor Arbeids­vraag­stukken, nr. 1, pp. 37-46.
Delsen, L. (1988) Een nieuwe toekomst voor deeltijdarbeid, Econo­misch Statisti­sche Berich­ten, Vol. 73, nr. 3666, 27 juli, pp. 697-700.
Delsen, L. (1987) Deeltijdarbeid en informele economie, Nithoo Ring­band, Vuga.
Delsen, L. (1986) De rol van de vakbeweging in de komende, Tijdschrift voor Ar­beidsvraagstuk­ken, Vol. 2, nr.1, pp. 87-90 (met W. Dercksen en A.P. van Veen).
Delsen, L. (1986) Bevordering van deeltijdarbeid, Tijd­schri­ft voor Arbeids­vraag­stuk­ken, Vol. 9. nr. 4, pp. 78-83.
Delsen, L. (1984) De afhankelijkheid van de Nederlandse wapenpro­duktie van de Neder­landse overheid, Tijd­schrift voor Politieke Eco­no­mie, Vol 7, nr. 4, Juni, pp. 53-70 (met J. Schellekens).
Book reviews
Delsen, L. (2010) Transfer - European Review of Labour and Research, 16 (4) 567-569 (book review) Dirk Hofäcker (2010) Older Workers In A Globalizing World. An International Comparison of Retirement and Late-Career Patterns in Western Industrialized Countries, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. Download paper here.
Delsen, L. (2003) De Economist, Vol. 151, No. 4, December, pp. 463-464. (book review) R.J. Franzese (2003) Macroeconomic policies of developed democracies, Cambridge University Press, Cambridge.
Delsen, L. (1998) De lerende arbeidsmarkt, De Staatscourant, donderdag 7 december,­ p. 5. Boekbespreking van J.P. van den Toren en J. Theeuwes (red.) (1998) Leert de arbeidsmarkt?, Nederlands Vakbondsmuseum/Stichting beheer IISG, Amsterdam.
Delsen, L. (1995) Industrial Relations Journal, Vol. 26, No. 2, June, pp. 172-174 (book re­view) F. Naschold and B. de Vroom (eds.) (1994) Regulating Employment and Wel­fare. Company and National Policies of Labour Force Participati­on at the End of Worklife in Industrial Countries, Walter de Gruyter, Berlin.
Delsen, L. (1995) Industrial Relations Journal, Vol. 26, No. 2, June, pp. 172-174 (book re­view) Th. P. Boje and S.E. Olsson Hort (eds.) (1994) Scandinavia in a New Europe, Scandi­na­vian Uni­versity Press, Oslo.
Working papers and Research Memoranda
Delsen, L. (2014) Keuzemogelijkheden Binnen en Tussen Pensioenregelingen: Niet Voor Elk Wat Wils (Options Within and Between Supplementary Pension Schemes: Not for Everyone) Netspar Discussion Paper No. 12/2014-071, Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, Tilburg. Download paper here.
Delsen, L. (2014) The Rise and Fall of the Dutch Savings Schemes, Netspar Discussion Paper No. 02/2014-008, Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, Tilburg. (with Jeroen Smits) Download paper here.
Delsen, L. (2012) From welfare state to participation society. Welfare state reform in the Netherlands: 2003-2010, NiCE Working Paper 12-103, Nijmegen Center for Economics (NiCE), Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. Download paper here.
Delsen, L. (2012) Welfare state reform in the Netherlands: 2003-2010, IMR Working Paper NICE12-01, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

Delsen, L. (2008) Operating Hours in the EU: the Role of Strategy, Structure and Context, NiCE Working Paper 08-111, Nijmegen Center for Economics (NiCE), Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. (with J. Smits) Download paper here.


Delsen, L. (2007) Education and training: from consumption goods to investment goods, NiCE Working Paper 07-102, Nijmegen Center for Economics (NiCE), Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. Download paper here.
Delsen, L. (2007) Do Individualised Life Course Plans Improve Work-Life Balances?, NiCE Working Paper 07-104, Nijmegen Center for Economics (NiCE), Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. (with J. Smits) Download paper here.
Delsen, L. (2003) Are European welfare states sustainable?, SOM Research Report 03C28, Reseach School Systems, Organisation and Management, University of Groningen, Groningen. Download paper here.

Delsen L. (1996) A New Concept of Full Employment, Working Paper 96.01, De­partment of Applied Economics, University of Nijmegen, Nijmegen. Download paper here.


Delsen, L. (1996) Editorial. When and where do men work part-time?, The Four Pillars - Les Quatre Piliers Bulletin, Geneva Association, Geneva, No. 19, December, p. 2-4.
Delsen, L. (1994) Analysis of Part-time and Fixed-term Employment in Euro­pe Using Esta­blishment Data, Working Paper No. WP94/14/EN, F­oun­dation for the Im­prove­ment of the Li­ving and Wor­king Con­diti­ons, Du­blin (met F. Huijgen).
Delsen, L. (1994) Part-time and Fixed-term Employ­ment in the Ne­ther­lands, Wor­king Paper No. WP94/13/EN, Foun­dation for the Im­prove­ment of the Li­ving and Wor­king Con­diti­ons, Dublin (met F. Huijgen).
Delsen, L. (1993) Part-time Employment and the Utilisation of Labour Resources, Research Memo­randum 9303, Depart­ment of Applied Econo­mics, Universi­ty of Nij­me­gen, Nijme­gen.
Delsen, L. (1992) Atypical Em­ployment: The Employers' Perspective, Working Paper 9202, Department of Applied Economics, University of Nijme­gen, Nijmegen.
Delsen L. (1991) Atypical Employment and Industrial Relations in the Netherlands, Research Memo­randum 9104, Depart­ment of Applied Econo­mics, Universi­ty of Nij­me­gen, Nijme­gen.
Delsen, L. (1991) Atypical Employment Relations and Government Policy in Europe, Re­search Memorandum 9105, Department of Applied Economics, University of Nij­me­gen, Nij­megen.
Delsen, L. (1990) The Swedish Model: Partially Relevant for other Europe­an Coun­tries, Re­search Memo­randum 90.023, Rijksuni­versiteit Limburg, Maas­tricht (met T. van Veen).
Delsen, L. (1988) Flexible labour contracts and inflexible trade unions, Wor­king Paper 8807, Institute of Economics, University of Nijmegen Nijme­gen.
Delsen, L. (1987) Disability Prevention at Firm Level, Research Memorandum 8705, Univer­si­ty of Nijmegen, Institute of Economics, University of Nijmegen, Nijmegen.
Books and book chapters
Delsen, L. (2014) Geen loon naar werken, in C.J.H. Jansen en L.G. Verburg (red.) Onderneming en beloning, Serie Onderneming en Recht, deel 82, Kluwer, Deventer, pp. 57-90. Download paper here
Delsen, L. (2013) Hoogste tijd voor sterke duurzaamheid, in R. Kok, H. Lekkerkerk en P. Vermeulen (red.) Versterking van innovatie. Liber Amicorum voor Ben Dankbaar, Boom Lemma Uitgevers, Meppel, pp. 69-78. Download paper here
Delsen, L. en T. van den Hoogen (red.) (2012) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Polder. MVO in Nederland bezien vanuit de economie en theologie. Van Gorcum, Assen.

Delsen, L. en T. van den Hoogen (2012) Inleiding: Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder, in L. Delsen en T. van den Hoogen (red.) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Polder. MVO in Nederland bezien vanuit de economie en theologie, Van Gorcum, Assen, pp. 1-15.

Delsen, L. (2012) Duurzaam beleggen door pensioenfondsen, in L. Delsen en T. van den Hoogen (red.) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Polder. MVO in Nederland bezien vanuit de economie en theologie, Van Gorcum, Assen, pp. 91-121.


Delsen. L. en T. van den Hoogen (2012) MVO in de polder. Transities naar een duurzame economie en samenleving, in L. Delsen en T. van den Hoogen (red.) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Polder. MVO in Nederland bezien vanuit de economie en theologie, Van Gorcum, Assen, pp. 229-245.


Delsen, L. en J. Pacolet (2011) Globalisering en nationale systemen van sociale zekerheid, in M. De Clercq (red.) Glokaal beleid in Europa. Lokaal beleid voor een globale markt: concurrentie of coördinatie binnen de EU?, Acco, Leuven, pp. 217-249.
Delsen, L. (2011) LD in de kast van LD, in A. Nuis, C. Rodenburg en K. Ijszenga (red.) Samenwerken in vertrouwen. Liber amicorum voor Louwe Dijkema, Van Gorcum, Assen, pp.14-15.
Delsen, L., F. Bauer, G. Cette and M. Smith (eds.) (2009) Comparative Analyses of Operating Hours and Working Times in the European Union, Physica Verlag, Heidelberg.

Delsen, L., (2009) Topics for Comparative Research on Operating Hours in the EU, in L. Delsen, F. Bauer, G. Cette and M. Smith (eds.) Comparative Analyses of Operating Hours and Working Times in the European Union, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 1-14. (with F. Bauer, G. Cette and M. Smith)


Delsen, L. (2009) Operating Hours in the EU: the Role of Strategy, Structure and Context, in L. Delsen, F. Bauer, G. Cette and M. Smith (eds.) Comparative Analyses of Operating Hours and Working Times in the European Union, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 55-82. (with J. Smits)
Delsen, L. (2008) Governance in Dutch pension funds, in: T. Zotter (Hrsg.) Pensionskassen: Europa – Österreich. Strukturen, Erfahrungen, Pesprektiven, LexisNexis Verlag ARD Orac, Vienna, pp. 41-66.

.

Delsen, L. (2008) Effects of EU enlargement-related labour migration, in T. van Naerssen and M. van der Velde (eds.) Migration in a new Europe: people, borders and trajectories, Home of Geography, Italian Geographical Society, Rome, pp. 13-26.


Delsen, L. (2008) Werken in het Land van Kokanje, in N. van Gestel, J. Benders en W. de Nijs (red.) Arbeidsbestel en werknemersparticipatie, Uitgeverij LEMMA, Den Haag, pp. 39-43.
Delsen L. (2008) Occupational pension schemes in the Netherlands, in M. Jepsen and M. Hutsebaut (eds.) Occupational Pension Funds in Europe, European Trade Union Institute (ETUI), Brussels (forthcoming).
Delsen, L. (2007) Ins and outs of the Dutch life course savings scheme, in A.C. D’Addio and P. Whiteford (eds.) Modernising Social Policy for the New Life Course, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, pp. 133-148.
Delsen, L. (2007) De mythe “migratie is goed voor de economie”, in: E. Brugmans, P. Minderhoud en J. van Vugt (red.) Mythen en misverstanden over migratie, Valkhof Pers, Nijmegen, pp. 87-114. Download paper here.
Delsen, L. (eds.) (2007) Operating Hours and Working Times. A Survey of Capacity Utilisation and Employment in the European Union, Physica Verlag, Heidelberg. (with D. Bosworth, H. Groß and R. Muñoz de Bustillo y Llorente)
Delsen, L. (2007) The value added of representative comparative EU data on operating time, working times, capacity utilisation and employment, in: L. Delsen, D. Bosworth, H. Groß and R. Muñoz de Bustillo y Llorente (eds.) Operating Hours and Working Times. A Survey of Capacity Utilisation and Employment in the European Union, Physica Verlag, Heidelberg. pp. 1-20 (with D. Bosworth, H. Groß and R. Muñoz de Bustillo y Llorente)
Delsen. L. (2007) Operating hours, working times and employment in the Netherlands, in: L. Delsen, D. Bosworth, H. Groß and R. Muñoz de Bustillo y Llorente (eds.) Operating Hours and Working Times. A survey of Capacity Utilisation and Employment in the European Union, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 121-146. (with J. Smits)
Delsen, L. (red.) (2006) Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie, Van Gorcum, Assen. (met T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil)
Delsen, L. (2006) Armoede en sociale uitsluiting in Nederland: achtergrond, probleemstelling en opzet, in Delsen, L., T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil (red.), Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie, Van Gorcum, Assen, pp. 1-12. (met T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil)
Delsen, L. (2006) Armoede in Nederland. Armoede te midden van rijkdom, in Delsen, L., T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil (red.) Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie, Van Gorcum, Assen, pp. 13-32. (met J. Peil en R. Tinga)
Delsen, L. (2006) Armoede als object van overheidsbeleid. Een beknopte historische schets, in Delsen, L., T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil (red.) Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie, Van Gorcum, Assen, pp. 33-53. (met J. Peil en R. Tinga)
Delsen, L. (2006) Een terugblik, in Delsen, L., T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil (red.) Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie, Van Gorcum, Assen, 207-212. (met T. van den Hoogen, E. van de Laar en J. Peil)
Delsen, L. (2004) Kippigheid in de polder, in: A. Witteveen, T. Korver en H. Achterhuis (red.) Arbeid, tijd en flexibiliteit, Scriptum, Schiedam, pp. 130-143.
Delsen, L. (2003) Incentives and disincentives to labour market activity in tax and social security systems, in M. Jepsen, D. Foden en M. Hutsebaut (red.) A lifelong strategy for active ageing, European Trade Union Institute, Brus­sels, pp. 35-78.
Delsen, L. (2003) Ageing and work in the Netherlands, in: H. Buck en B. Dworschak (eds.) Ageing and Work in Europe. Strategies at company level and public policies in selected European countries, Fraunhofer IAO, Stuttgart, pp. 56-62.

Delsen, L. (2003) Centralisatie Nederlandse arbeidsverhoudingen gewenst, in: A. Nagelkerke en W. de Nijs (red.) Sturen in het laagland. Over continuïteit en verandering van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, Eburon, Delft, pp. 125-132.


Delsen. L. (2002) Active strategies for older workers in the Netherlands, in M. Jepsen, D. Foden en M. Hutsebaut (red.) Active strategies for older workers, European Trade Union Institute, Brussels, pp. 299-344.
Delsen, L. (2002) Operating hours and working time in the Netherlands, in: F. Bauer, H. Gross en G. Sieglen (eds.) Operating Hours in Europe, Berichte des ISO 66, Keulen, pp. 79-95 (met J. Smits).
Delsen, L. (2002) Flexibility conflict?, in: F. Bauer, H. Gross en G. Sieglen (eds.) Operating Hours in Europe, Berichte des ISO 66, Keulen, pp. 253-261.
Delsen, L. (2002) Het vergeten prijskaartje van maatwerk, in: G. Vandenbroucke (red.) De Arbeidsmarkton­derzoe­kersdag 2001. Verslagboek, Steunpunt Werkgelegenheid, Ar­beid en Vorming, Katho­lie­ke Uni­versiteit Leuven, Leuven, pp. 421-435.
Delsen, L. (2002) Exit Polder Model? Socioeconomic Changes in the Netherlands, Praeger Publishers, Westport. Pp. 240
Delsen. L. (2002) Active strategies for older workers in the Netherlands, in M. Jepsen, D. Foden en M. Hutsebaut (red.) Active strategies for older workers, European Trade Union Institute, Brussels, pp. 299-344.
Delsen, L. (2001) Economic theory and moral, in: T. van den Hoogen and E. van de Laar (eds.) Rationality in ethics and economics. A sceptical approach, Shaker Publishing, Maastricht, pp. 48-67.
Delsen, L. (2001) Menselijk kapitaal: actief op de balans, in: B. Dankbaar en J. Jonker (red.) Meer dan markt en overheid. Management in de nieuwe economie, Van Gorcum, Assen, pp. 21-25.
Delsen, L. (2001, tweede druk) Exit Poldermodel? Sociaal-economische Ontwikkelingen in Neder­land, Van Gorcum, Assen.
Delsen, L. (2001) Beschäftigung und Arbeitszeitpolitik in den Niederlanden (Employment and working time policy in the Netherlands), in: ISO (eds.) Von den Nachbarn lernen. Beschäftigungswirksame Arbeitszeitpolitik in Europa, Berichte des ISO 62, Institut zur Erforschung sozialer Chancen, Köln, pp. 81-94.
Delsen, L. (2001) Economic study of special employment of disabled people in the European Union, Department of Economics, Nijmegen School of Management, Nijmegen. Pp. 37
Delsen, L. (2001) Vom vorzeitigen zum gleitenden Übergang in den Ruhestand in der Europäischen Union, in: J.-Y. Boulin en R. Hofmann (Hrsg.) Neue Wege in der Arbeitszeitpolitik, Westfälisches Dampfboot, Münster, pp. 170-196 (met M. Hutsebaut en B. Reissert).
Delsen, L. (2000) De houd­baar­heid van het Neder­landse “model”: verder met loonmatiging en deeltijdarbeid?, Else­vier bedrijfsinformatie, 's-Gravenhage. pp. 95 (met Salverda,W., J. Plantinga, L. de Lathouwer en F. Stille).
Delsen, L. (2000) Exit Poldermodel? Sociaal-economische Ontwikkelingen in Neder­land, Van Gorcum, Assen
Delsen, L. (2000) Loonvorming in Nederland na de invoering van de Euro, in: W. Salverda, L. Delsen, J. Plantinga, L. de Lathouwer en F. Stille, De houdbaarheid van het Neder­landse “model”: verder met loonmatiging en deeltijdarbeid?, Elsevier bedrijfsinformatie, 's-Gravenhage, pp. 29-41.
Delsen, L. (2000) L'Union économique et monétaire européenne et l'environnement social, in: B. Lestrade en S. Boutillier (dir.) Les mutation du travail en Euro­pe, Col­lection "Eco­nomie et Innovati­on", Editi­ons L'Harmattan, Paris, pp. 145-160.
Delsen, L (red.) (2000) Social Securi­ty and Solida­rity in the Euro­pean Union. Facts, Evaluations, and Perspectives, Physica, Heidel­berg. pp. 287 (co-editors J. van Vugt, J. Peet, I. Asscher-Vonk, L. Bots, N. van Gestel, F. Pen­nings, C. Spar­rius, K. Tinga en E. Verbaak).
Delsen, L. (2000) Introduction: Changes in European social security, in: J. van Vugt et al. (red.) Social Security and Solidarity in the European Unio­n. Facts, evaluations and perspectives, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 1-13 (met N. van Gestel en F. Pennings).
Delsen, L. (2000) Social security in the Nether­lands, in: J. van Vugt et al. (red.) Social Security and Solidarity in the European Union. Facts, Eva­luations, and Perspectives, Physica Ver­lag, Heidelberg, pp. 143-162 (met Asscher-Vonk, I., F. Pennings en C. Sparrius).
Delsen, L (2000) European integration: current pro­blems and future scenarios, in: J. van Vugt et al. (red.) Social Security and Solidarity in Euro­pean Uni­on. Facts, Evaluations, and Perspectieves, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 223-253 (met N. van Gestel en J. van Vugt).
Delsen, L. (2000) De la retraite anticipée à la retraite progressive dans l'union européenne, in: Boulin, J.Y. ; Hoffmann, R. (sous la direction de), Les nouvelles pistes du temps de travail, Editions Liaisons, Paris, pp. 211-239 (met M. Hutsebaut en B. Reissert).
Delsen L. (1995) Paesi Bassi. Profili Economici, in: La gestione delle Eccedenze di Per­sonale in Europa. Gli Studi-paese a Confronto, Documenti CNEL 58, Consig­lio Nazionale dell' Economia e del Lavoro, Roma, pp. 498-551.
Delsen, L. (1999) Bündnis für Arbeit und seine Wirkungen, in: Zukünftige Beschäfti­gungspolitik und Arbeitsmarktsituation in der BRD, Materia­lien zur Kooperation Nr. 25, Carl von Os­sietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, pp. 29-43.
Delsen, L. (1999) Developments in Changing Work Relations in the European Union, in: I. U. Zeytinoglu (ed.), Changing Work Relationships in Industria­lized Economies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 99-114.
Delsen, L. (1999) Research on operating hours in the Netherlands, in: H. Gross en F. Dasko (eds.) Operating Time in Europe, Berichte des ISO 60, Keulen, pp. 93-114.
Delsen, L. (1999) From early to phased retirement in the European Union, in: J.-Y. Boulin and R. Hoffmann (eds.) New Paths in Working Time Policy, European Trade Union Institute, Brus­sels, pp. 183-210 (met M. Hutsebaut en B. Reissert).
Delsen, L. (eds.) (1998) The German and Dutch economies: Who fol­lows whom?, Physica Verlag, Heidelberg (co-editor E. de Jong).
Delsen, L. (1998) Good Neighbours: Germany and the Netherlands, in: Delsen, L. and E. de Jong (eds.), The German and Dutch economies: Who fol­lows whom?, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 3-36 (met E. de Jong).
Delsen, L. (1998) Germany and the Netherlands: Who fol­lows who­m?, in: Delsen, L. and E. de Jong (eds.) The German and Dutch economies: Who fol­lows whom?, Physica Verlag, Heidelberg, pp. 159-176 (met E. de Jong).
Delsen, L. (1998) Het wankele mirakel, in: F.A.G. den Butter et al. red.) Jaarboek 1997/98, Konink­lijke Vereninging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rot­terdam, pp. 110-117 (met E. de Jong).
Delsen, L. (1998) Flexibilisering van de arbeid in Europa, in: HRJaarboek Perso­neels­be­leid in Belgie 1997, Nieuwe Media Group, Dendermonde, pp. 121-129.
Delsen, L. (1998) When do men work part-time? in: J. O'reilly and C. Fagan (eds.) Part-time Prospects: An International Comparison of Part-time Work in Euro­pe, North America and the Pacific Rim, Routledge, Lon­don, pp. 57-76.
Delsen, L. (eds.) (1997) La pensione flessibile. Politiche statali e strategie imprenditoriali, Liocorno Editori Srl, Roma. (co-editors G. Reday-Mulvey en A. Scarioni).
Delsen, L., (1997) Aspetti politiche generali, in: Delsen, L., G. Reday-Mulvey and A. Scarioni (eds.) La pensione flessibile. Politiche statali e strategie imprenditoria­li, Liocorno Editori Srl, Roma, pp. 19-33 (met G. Reday-Mulvey and A. Scarioni).
Delsen, L., (1997) Politiche imprenditoria­li, in: Delsen, L., G. Reday-Mulvey and A. Scarioni (eds.) La pensione flessibile. Politiche statali e strategie imprenditoria­li, Liocorno Editori Srl, Roma, pp. 35-46 (met G. Reday-Mulvey and A. Scarioni).
Delsen, L. (1997) Possibilita di pensionamento graduale e recommandazioni, in: Delsen, L., G. Reday-Mulvey and A. Scarioni (eds.) La pensione flessibile. Politiche statali e strategie imprenditoria­li, Liocorno Editori Srl, Roma, pp. 301-315 (met G. Reday-Mulvey and A. Scarioni).
Delsen, L. (1997) Pensionamento graduale nei Paesi Bassi, in: Delsen, L., G. Reday-Mulvey and A. Scarioni (eds) La pensione flessibile. Politiche statali e strategie im­prenditoria­li, Lio­corno Editori Srl, Roma, pp. 203-231.
Delsen, L. (1997) Collective Bargaining and Flexibility in the Netherlands, report prepared for the ILO Project on Collective bargaining and Labour Market Flexibility, September, International Labour Organisation, Geneva. pp. 57 (met B. Dankbaar en W. de Nijs).
Delsen, L. (1997) Het Nederlandse model, in: K. van Hoof (red.) De Arbeidsmarkton­derzoe­kersdag 1997. Verslagboek, Dossier nr. 14, Steunpunt Werkgelegenheid, Ar­beid en Vorming, Katho­lie­ke Uni­versiteit Leuven, Leuven, pp. 25-39.
Delsen L. (1996) Gradual Retirement in the Netherlands, in: Delsen, L. and G. Re­day-Mulvey (eds) Gradu­al Retirement in the OECD Coun­tries. Macro and Mi­cro Issues and Policies, pp. 111-132, Dart­mouth Publishing Company, Aldershot.
Delsen L. (1996) (ed.) Gradual Retirement in the OECD Coun­tries. Macro and Mi­cro Issues and Policies, Dartmouth Publishing Company, Aldershot (co-editor G. Reday-Mulvey).
Delsen L. (1996) Gradual Retirement: Macro Issues and Policies, in: Delsen, L. and G. Reday-Mulvey (eds.) Gradu­al Retirement in the OECD Coun­tries. Macro and Mi­cro Issues and Policies, pp. 3-12, Dart­mouth Publishing Company, Aldershot. (met G. Reday-Mulvey)
Delsen L. (1996) Gradual Retirement: Micro Issues and Policies, in: Delsen, L. and G. Reday-Mulvey (eds.) Gradu­al Retirement in the OECD Coun­tries. Macro and Mi­cro Issues and Policies, pp. 13-21, Dart­mouth Publishing Company, Aldershot. (met G. Reday-Mulvey)
Delsen L. (1996) Potential for Gradual Retirement and Recommendations, in: Del­sen, L. and G. Reday-Mulvey (eds.) Gradu­al Retirement in the OECD Coun­tries. Macro and Mi­cro Issues and Policies, pp. 189-199, Dart­mouth Publishing Company, Alder­shot. (co-met G. Reday-Mul­vey)
Delsen, L. (1996) Hervormingen van de VUT, in Lang zullen we leven! en wie zal dat betalen..., NYFER Speciale studie nr. 3, Breukelen, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 84-93.
Delsen, L. (1996) Employment Opportunities for the Disabled, in: G. Schmid, J. O'­Reil­ly and K. Schömann (eds.) International Handbook of Labour Market Policy and Evalu­a­tion, Edward Elgar, Cheltenham pp. 520-550.
Delsen, L. (1996) Werkgelegenheidsbeleid: voldoende werk door meer markt?, in: J. Ber­kou­wer en A. Hogerwerf (red.) Markt, ongelijkheid, solidariteit: Op zoek naar een herkenbare PvdA, pp. 71-81, Barjesteh, M­eeu­wes & Co/Syntax Publishers, Rotter­dam/Tilburg. (met Harry Garretsen)
Delsen, L. (1995) Atypical Employment: An International Perspective. Causes, Con­se­quences and Policy, Wolters-Noord­hoff, Groningen (proefschrift).
Delsen, L. (1994) Gradual Retirement in the Netherlands, Proceedings of the 7th Annual Mee­ting and Seminar of the International Society for Work Options, "The Flexi­bility Express: International Connections", 28-29 April, Amers­foort, The Nether­lands, pp. 63-67.
Delsen, L. (1994) The Swedish model: Relevant for Other Euro­pean C­oun­tries?, in: M. Born­stein (ed.) Comparative Economic Systems: Models and Cases, Richard D. Irwin Inc., Home­wood, Ill. (met T. Van Veen).
Delsen, L. (1993) Part-time Employment for Older Workers: Lessons from the Nor­dic Coun­tries and the Netherlands, Etudes et Dos­siers, No. 183, Associa­tion Internati­onal pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance, Geneva, pp. 47-74.
Delsen, L. (1993) Geleidelijke Uittreding (GUT) in de Rotterdamse en Amster­dam­se Havens, Vak­groep Toegepaste Economie, Katholieke Universiteit Nijmegen (met N. ten Brink).
Delsen, L. (1993) Flankerend (ouderen)beleid in de Rotterdamse en Amsterdam­se Havens, Vak­groep Toegepaste Economie, Katholieke Universiteit Nijme­gen (met N. ten Brink).
Delsen, L. (1992) Gedeeltelijke Vrijwillige Vervroegde Uittreding, in: P.W.M. van Haaren, W.A.M. de Lange, W.J.M. Meekel en R.H.W. Vinke (R­ed.) 20 Toptechnie­ken voor Personeelsmanagement, Kluwer, Deven­ter, pp. 125-129.
Delsen, L. (1992) Demographic Ageing, Participation Rates and Part-time Employ­ment in Europe, Etudes et Dos­siers, No. 166, Associa­tion Internati­onal pour l'Etude de l'Eco­nomie de l'Assu­rance, Geneva, pp. 143-164.
Delsen L. (1992) Contourenschets voor een Ouderenbeleid in de Rotter­damse en Am­ster­damse havens, Vakgroep Toegepas­te Econo­mie, Katholie­ke Uni­versiteit Nijme­gen (met N. ten Brink).
Delsen, L. (1992) Deeltijdarbeid in de Informaticabranche. Een Haal­baar­heidsstu­die, Vak­groep Toegepas­te Econo­mie, Katholie­ke Uni­versiteit Nijme­gen, pp. 157 (met M. Quanjel).
Delsen, L. (1990) The Swedish model: partially relevant for other European countries, in: W.J. Dercksen (Ed.) The future of industrial relations in Euro­pe. Con­ference docu­ments, Working Docu­ments W 53, Ne­therlands Scientific Council for Go­vern­ment Policy, The Hague (met T. Van Veen).
Delsen, L. (1989) Deeltijd-VUT in Europa, OSA-werkdo­cument W 60, Organisatie voor Strate­gisch Arbeidsmarktonderzoek, Den Haag.
Delsen, L. (1987) Gehandicapten aan het werk, Presses Interuniver­si­taires Européenes, Maastricht (met Y. Bemelmans).
Delsen, L. (1986) Deeltijdarbeid: Mythe en Realiteit, Presses Interuni­versitaires Europée­nes, Maas­tricht.
Delsen, L. (1986) Evaluatie Experiment Bevordering Deeltijdarbeid in Zuid-Limburg, European Centre for Work and Society, Maastricht.
Delsen, L. (1985) Deeltijdarbeid: mogelijkheden en gevolgen, European Centre for Work and Society, Maas­tricht.
Articles in newspapers
Delsen, L. (2014) Armoedebeleid is ‘race to the bottom’, Sociale Vraagstukken.nl, 7 februari.

Download article here
Delsen, L. (2012) 52 koopzondagen niet alleen sociaal, maar ook economisch ongewenst,
Dagblad De Limburger, 11 februari 11, p. 6.
Delsen, L. (2008) Moeilijk vervulbare vacatures moeten in deeltijd aangeboden worden, NRC Handelsblad, 21 april, p. 7.
Delsen, L. (2007) Prijs arbeidsmigratie niet de hemel in, NRC Handelsblad, 3-4 februari, p. 19.
Delsen, L. (2002) Homo economicus slechte basis voor beleid, De Staatscourant, 22 juli, p. 5.
Delsen, L. (2002) Rechtvaardigheid en efficiëntie complementair, De Staatscourant, 4 december, p. 8.
Delsen, L. (2001) Langer werken drukt juist productiviteit, de Volkskrant, 23 maart, p. 11.
Delsen, L. (2001) De baten van het baten-lastenstelsel, De Staatscourant, dinsdag 27 maart, p. 3.
Delsen, L. (2001) Baan is vaak geen remedie tegen armoede, de Volkskrant, 23 juni, p. 7
Delsen, L. (1998) Flexibele arbeid nog niet op z'n retour, De Staatscourant, vrijdag 6 februari, p. 5.
Delsen, L. (1998) Scholing, scholing en nog eens scholing, De Staatscourant, woensdag 15 april, p. 5.
Delsen, L. (1998) Reïntegratie w.a.o.'ers gebaat bij invoering quotumverplichting, De Staatscourant, woensdag 23 sep­tember, p. 4.
Delsen, L. (1997) Deeltijdwerk als norm, De Staatscourant, donderdag 12 juni, p. 8.
Delsen, L. (1997) Van ambtenaar tot “flexwerker”, De Staatscourant, dins­dag 7 oktober, pp. 6-7.
Delsen, L. (1995) Baanzekerheid en flexibiliteit kunnen goed samengaan, de Volks­krant, Forum, 6 december, p. 11.
Delsen, L. (1993) Geleidelijke Uittreding Moet Kans Krij­gen, de Volks­krant, 9 de­cember, p. 9 (met N. ten Brink).
Delsen, L. (1989) De vakbeweging moet niet zo bang zijn voor bevordering van deel­tijdarbeid, Open Fo­rum, de Volks­krant, 1 maart, p. 15.
Interviews by newspapers, professional journals, radio and TV, (2003-present)
Interview Nijmeegse Stadskrant over basisinkomen, maart 2015.
Interview De Persdienst, over armoede in Nederland, verschenen in groot aantal regionale dagbladen, waaronder De Gelderlander en De Limburger, 19 en 20 december, 2014.
Interview FM Magazine over armoede en inkomensongelijkheid, September, 2014
Interview in IN2 Maas & Waal over de balans tussen werk en privé jaargang 3, nummer 2, juli, 2014, p. 25.
"Cordaid gaat armoede in Nederland bestrijden", de Volkskrant, woensdag 24 juli, 2013. Download article here.
"Dutch ask should older workers earn less?", Agence France Presse, The Hague, Sunday February 10, 2013. Download article here.
L1 Radio - De Stemming, "De pro’s en contra’s van 52 koopzondagen per jaar", zondag 20 januari 2013. http://www.l1.nl/programma/stemming
'Feit of nonsens? Armoede in Nederland', UwMagazine, december 2012/januari 2013, pp. 34-35. http://uwmagazine.nl/12/20/Feit-of-nonsens#/20
Universiteit wordt kil en zakelijk, Vox, 23 juni 2011. http://www.voxweb.nl/universiteit-wordt-kil-en-zakelijk/
BNR Nieuwsradio – PepTalk. "Beleid kabinet Rutte slecht voor Nederlandse concurrentiepositie.”, 24 februari 2011.
De verkiezingen: over bezuinigingen, het CPB en de koopkracht, ESVisie, mei 2010, pp. 23-25.
Interview over pakket maatregelen kabinet ter bestijding crisis, BNR Nieuwsradio, De Powerlunch, 24 maart 2009.
Interview over verhoging collegegelden, Vox, 5 maart 2009.
Interview over solidariteit als antwoord op de recessie, Algemeen Dagblad, 19 februari 2009.
Interview over werktijdverkorting, TV Gelderland Nieuws, 23 januari 2009.
“RECESSIE Saamhorigheid is stevig verankerd in Nederlandse samenleving - Solidariteit helpt tegen diepe recessie”, interview in Algemeen Dagblad, 19 februari 2009.
“Rek arbeidstijd op en laat mensen eruit kiezen”, NRC Handelsblad, 21 april, 2008.

'Nine to five'-werken is echt achterhaald”, Interview in NRC Next, 22 April 2008.

Ons land gaat als welvaartsstaat roemloos ten onder tegen Nederland”, interview in De Tijd, 6 December 2008.

“Levensloopregeling vraagt meer zekerheid”, Leeuwarder Courant, November 19, 2007


“Eén miljoen Nederlanders structureel arm”, interview in Reformatorisch Dagblad, 22 december 2006.

Armoede. De Gelderlander, 22 december 2006.
Jojoënde overheid niet te vertrouwen”, interview in Staatscourant nr. 236, maandag 4 december 2006

Bestaat er armoede in Nederland? Interview Wetenschapsagenda en Vox, 29 november 2006


“Maximale flexibiliteit werkt niet”, CWI Arbeidsmarkt Journaal, september 2005.
"De lenende student", Algemeen Nijmeegs Studentenblad, maart 2005.
"Teilzeit Arbeit im Dreiländertest", West Deutsche Zeitung, 19 januari 2005.
"Prestatiebeloning", Personeelswetenschappen, 20 december 2004.
Bijdrage aan TV-programma "Andere tijden" NPS over VUT, 2004.
"Verplichte een-euro-banen in Duitsland", Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Den Haag. Verscheen o.a. in diverse regionale dagbladen waaronder De Gelderlander, De Limburger, 2004.
"De groeibrief van de minister van Economisch Zaken", Omroep Gelderland, 25 juni 2004
"Onderwijs over de overlegeconomie", SER-Bulletin, juni 2004, p. 16.
"Het failliet van flexwerken", Personeelswetenschappen, 22 mei 2004, p. 31.
"Polderabend", Jungle-World.Com, Die linke Wochenzeitung, nr. 47, 12 November, 2003.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina