Publiceren in jonggeleerdDovnload 17.59 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte17.59 Kb.

Publiceren in JONGgeleerd

Tijdschrift: JONGgeleerd, tijdschrift voor scholierenonderzoek

Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen

Verschijning: eenmaal per jaar

Doelgroep: vwo-leerlingen (en docenten)

Verspreiding: scholen voor VO in Nederland

Prijs: ca. 3 gratis exemplaren per school. Meer exemplaren via website downloadbaar en te printen

Soort artikel: populair wetenschappelijk

Taal: Nederlands

Taalgebruik: plezierig leesbaar, motiverend

Totaal aantal woorden: ongeveer 1500 (3 pagina’s A4)

artikelen van meer dan 2000 woorden kunnen niet worden geplaatst

Deadline inzending: 1 mei 2008

Mailadres redactie: s.j.visser@rug.nl

JONGgeleerd is een tijdschrift waarin leerlingen die uitzonderlijk goede en bijzondere profielwerkstukken hebben uitgevoerd daarover kunnen publiceren. Dit is interessant voor jezelf, in heel Nederland kunnen mensen lezen over jouw onderzoek.

Maar ook voor leerlingen en hun begeleidende docenten die nog aan een profielwerkstuk moeten beginnen, is het interessant. De lezers van ‘JONGgeleerd’ kunnen jouw artikel gebruiken om inspiratie op te doen. Je brengt leerlingen op ideeën voor een vervolgprofielwerkstuk over jouw onderwerp of je motiveert ze om te beginnen met iets heel anders. Daarnaast geef je docenten ideeën die zij weer kunnen overbrengen op leerlingen.


Hoe ziet een artikel voor JONGgeleerd eruit?
Het artikel moet aansprekend zijn; de lezers moeten van het begin tot eind geboeid zijn. Zoals bij elk wetenschappelijk tijdschrift, bepaalt de redactie of het artikel goed genoeg is om geplaatst te worden. Doe dus je best om er echt iets van te maken!

De structuur, de stijl en toon helpen je om een boeiend en begrijpelijk artikel te schrijven. Hieronder staan een aantal belangrijke aanwijzingen over wat er in zo’n artikel hoort te staan en in welke vorm je het aan moet leveren.


Inhoud


 • Auteurs:

Geef de namen van de schrijvers en de naam en plaats van de school.


 • Titel

De titel moet een de lezer een idee geven waarover het gaat, maar moet bovenal prikkelend zijn. Een voorbeeld is het populair wetenschappelijk artikel over maïzena op kennislink (www.kennislink.nl). Een titel als “Eigenschappen van een niet newtonse oplossing van maizena” is te specifiek en te weinig prikkelend. De gekozen titel, ‘Lopen op maïzena’, maakt je nieuwsgierig en nodigt uit tot lezen.


 • Samenvatting of lead (max. 150 woorden)

De samenvatting is een vervolg van de titel en moet ook prikkelend zijn. Het moet lezers motiveren jouw hele artikel te lezen. Alle essentiële informatie staat in de lead (denk aan de W-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, daarvan moeten er in ieder geval 4 in de lead heel kort beantwoord worden). Vaak wordt de lead in een apart kader of vetgedrukt weergegeven. Geef in je artikel aan waar de lead begint en ophoudt.


 • Opdracht/onderzoeksvraag

In het begin van het artikel geef je aan wat je wilde uitzoeken. Je onderzoeksvraag hoeft er niet letterlijk in te staan.


 • Persoonlijke motivatie

Hoe ben je bij dit onderwerp gekomen? Hoe raakte je erin geïnteresseerd? Op een vlotte manier kun je vertellen wat je heeft bewogen om jouw onderzoeksvraag of opdracht uit te zoeken.


 • Hoe heb je het aangepakt

Pas op voor te veel details hier. Iedereen moet het nog kunnen begrijpen en leuk vinden om te lezen. Een persoonlijk verhaal over wat er fout ging en hoe je dat weer opgelost hebt, is leuker dan ingewikkelde rekenmethodes.


 • Wat was je conclusie

Wat kwam er uit je onderzoek en had je dat ook verwacht? Kon je een antwoord geven op je onderzoeksvraag of liggen er weer nieuwe vragen. Je kunt ook aangeven wat andere leerlingen nog kunnen onderzoeken als vervolg op jouw onderzoek of een toekomstbeeld voor jouw onderwerp (of voor jezelf) schetsen.


 • Wat is er nog gebeurd na het afronden van je onderzoek

Soms gebeuren er nog veel dingen na het afronden van je onderzoek. Dat mag je ook in je artikel verwerken (maar het hoeft niet). Wat waren de reacties, stond je oog- in oog met een opdrachtgever of een verslaggever van de krant? Wat verraste je in de beoordeling van je docent of de jury van de PWS-prijs.


 • Pakkende slotzin

Probeer het artikel met een verrassende afsluitende zin te eindigen. Zo eindigt het artikel over maïzena met: “Maar blijf niet te lang staan: dan krijgt de elastische massa de tijd om te stromen en zak je langzaam maar zeker naar beneden.”


 • Referenties

Zorg dat je een gering aantal referenties gebruikt. Als je verwijst naar artikelen doe dat dan op een luchtige manier: “zo meldde Nature op 14 maart dat”. Het is wel belangrijk dat lezers (en redacteuren) van jouw artikel informatie kunnen vinden. Eindig daarom met een lijst van geraadpleegde bronnen. Een voorbeeld van een weergave van een internetpagina is: Wikipedia, the free encyclopedia, Zetmeel (niet gedateerd) opgevraagd op 16 januari 2008 van: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zetmeel.

Deze onderdelen kun je ook in een andere volgorde aanbieden, maar het moet wel logisch zijn. Zo kun je ook beginnen met de conclusie en dat vervolgens via een inleiding en een kern jouw onderzoek uitleggen. Het slot kan dan bijvoorbeeld het toekomstperspectief zijn.


Vorm


 • Lengte

Ca. 1500 woorden


 • Tussenkopjes

Voeg 2 tot 6 tussenkopjes toe verspreid door de tekst. Deze tussenkopjes moeten aansprekend zijn, zodat de lezer verder wil lezen.


 • Illustraties

Stuur 1-4 foto’s/illustraties mee, als het niet je eigen foto’s/illustraties zijn, zorg dan dat je toestemming hebt van de maker, anders schend je het auteursrecht. Tabellen en grafieken mogen natuurlijk ook.


 • Lay-out

Gebruik zo weinig mogelijk opmaak. Vetgedrukt en schuingedrukt mag je gebruiken, Maar liever geen kolommen, kaders en dat soort dingen, dat doen wij wel en dan voor alle artikelen op dezelfde manier. Stuur een digitaal Word document naar de JONGgeleerd redactie, s.j.visser@rug.nl


 • Paspoort

Alle artikelen krijgen een kader met daarin een soort paspoort van jezelf (en als je het niet allen hebt gedaan je medeleerling(en)) en je begeleidende docent.

Vul daarvoor per persoon de onderstaande vragen in:
De onderzoeker
Foto!
Naam:

Leeftijd:

Gaat na het eindexamen:

Onderzocht:

Het moeilijkste vond ik:

Het leukste aan dit onderzoek was:

Het meest trots ben ik op:

Ik heb hier van geleerd:De begeleider (docent)
Foto!
Naam:

Leeftijd:

Vak:

Het lastigste in de begeleiding vond ik:Het meest verbaasd was ik over:

Het meest trots ben ik op:Ik heb hier van geleerd:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina