Publiek recht  toegang tot de markt, concurrentie Privaat rechtDovnload 136.75 Kb.
Pagina1/8
Datum19.08.2016
Grootte136.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Vervoerrecht

Materie


 • Publiek recht  toegang tot de markt, concurrentie

 • Privaat recht

 • Internationaal recht –W internationale verdragen

“Gentlemen’s agreement”  niet-afdwingbare afspraken, contracten zijn wel afdwingbaar. Als A met B een contract aangaat, dan zijn ze allebei ertoe gebonden.

A (vervoerder) B (afzender, consigner, shipper)

C (geadresseerde, consigne)

Bij personenvervoer kunnen verschillende types contracten voorkomen tussen 2 partijen, bv. een vliegticket kopen bij een vliegmaatschappij. In goederenvervoer heb je meestal 3 partijen.

Afzender kan ook tegelijkertijd de bestemmeling zijn ( ik stuur een pak documenten naar hotel in Parijs, waar ik binnen enkele dagen een vergadering ga hebben)

Relativiteit van het contract: de overeenkomst doet alleen rechten en verplichtingen ontstaan voor partijen. En hoe zit het dan met 3de partij bij een vervoerovereenkomst? • Een beding ten behoeve van een derde: Er is sprake van een beding ten behoeve van een derde wanneer in een contract het voordeel van het contract aan een derde zal toekomen, die buiten dit contract blijft. Dus, de afzender sluit het contract met de vervoerder, maar zegt dat de lading aan een derde moet afgeleverd worden. In transport wordt dit theoretisch gebruikt, in praktijk klopt dit helemaal niet.

Bij vervoersovereenkomsten komen veel Belgische vervoersovereenkomsten van pas, maar er worden ook veel internationale verdragen gebruikt  in België zit veel internationaal transport

Internationale regeling


 • Europese verdragovereenkomst (EVO,1980) bepaalt welk recht van toepassing bij is een overeenkomst, waar uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen.

  • Artikel 3: vrije rechtskeuze

  • Artikel 4: als er geen rechtskeuze is, dan wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst is verbonden

 • In 1990 werd EVO afgeschaft en vervangen door Europese Verordening (Rome I verordening).

 • CMI (Comité Maritime Internationale)

  • Heeft voor harmonisatie van het zeerecht gezorgd

  • In de 19de eeuw was Groot-Brittannië de grootste mogendheid op het gebed van zeevervoer  monopolie en vervoerder kan alle voor hem gunstige voorwaarden afdwingen. Dan kwam er een Harter Act (1893)  de transporteur moet zich aan bepaalde bepalingen houden, want anders kon zo’n vervoerder niet een Amerikaanse haven binnenvaren

 • Het Brusselse cognossementverdrag (1924) en Regels van de Haag (Hague Rules)

  • Bijna elke havenstad heeft deze regels aanvaard

  • Bedoeling was om een regelgeving te ontwerpen die voor de hele wereld geldig zou zijn

 • COTIF (1999 laatste versie): regels voor spoorvervoer van zowel reizigers als goederen

 • CMR (1956): regels voor wegvervoer

Kenmerken van die verdragen: burgerlijke recht


Harter Act was eerste internationale verdrag en diende als basis voor verdere internationale verdragen. Dit zijn de kenmerken die in alle verdragen terugkomen:

 1. Resultaatverbintenis van de vervoerder

 2. Exoneratie 1of ontheffingen van aansprakelijkheid

 3. Monetaire limiet aan de aansprakelijkheid (vervoerder moet betalen, maar dat bedrag is beperkt op voorhand)

 4. Kortere verjaringstermijnen dan bij andere rechtstaken( bv; burgerlijke of handelsrecht). Meest voorkomend is 1 jaar in vergelijking met 10 in het handelsrecht.

Resultaatverbintenis


Transportcontract is een aannemingsovereenkomst:

 • Foutaansprakelijkheid bij aannemingscontract: als je beweert dat de aannemer zijn job niet goed heeft gedaan, moet je het ook bewijzen, maar meestal is het heel moeilijk om dit te bewijzen.

 • Resultaat moet zo voor de handliggend zijn, dat als er geen resultaat is, duidt dit op de fout van de aannemer

 • Dus, een vervoerder die beschadigde goederen levert wordt vermoed aansprakelijk voor te zijn, zonder dat men die fout moet bewijzen.. Er moet wel een causaal verband bestaan tussen fout en oorzaak.

Exoneratie


Als de vervoerder goederen beschadigt en er is sprake van overmacht, dan is hij er niet aansprakelijk voor.

Monetaire limiet


Het wordt meestal uitgedrukt per kg of per stuk

Verjaringstermijn


Verjaringstermijnen in: (in praktijk is dit zeer kort)

 • Zeevervoer  1 jaar

 • Wegvervoer  1 jaar

 • Spoorvervoer  1 jaar

 • Luchtvervoer  2 jaar

 • binnenvaart (CMNI)  1 jaar

Korte verjaringstermijn: vb. Nieuwe tv gekocht met garantie. Op europees vlak hebt u recht op een min garantie van 2 jaar.

 • zichtbare gebreken: Bij de levering moet u het toestel onderzoeken: uitpakken en zoeken naar zichtbare gebreken.

 • Verborgen verbreken: Nu krijg je 2 jaar garantie voor verborgen gebreken.

 • 1 jaar verjaringstermijn de tijd om u te beroepen op deze rechten via de rechtbank (vb. U tv gaat kapot na 1j en 10m, dan heb u nog dit 1 jaar om u te beroepen na de melding: dus vanaf het tijdstip dat u de verkoper laat weten dat u tv kapot is en u hem vraagt dat hij deze repareert, vervangt of vergoed.

Verjaringstermijn: na de verjaringstermijn blijft het recht wel bestaan, maar er is een tijdslimiet

Vervaltermijn: als deze verstrijkt vervalt het recht, m.a.w. het recht dooft uit. Er bestaat wel zoiets als stuiting en onderbreking.

 • termijn laten onderbreken/stoppen/schorsen: Als alle partijen op de hoogte gesteld zijn van de zaken, zijn er al verschillende maanden verstreken waardoor de onderhandelingstermijn zodanig kort wordt voor de verjaring, maar de partijen kunnen dan de verjaring even laten stoppen (ingewikkeld).
 • Stuiting: Een stuiting is een onderbreking van de verjaringstermijn. Het gedeelte van de verjaringstermijn dat al verstreken is, wordt niet meer in aanmerking genomen. Er begint onmiddellijk een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Voorbeeld: iem. dagvaarden voor de rechtbank in Gent en die wil het proces naar Antwerpen brengen, dan is de rechter onbevoegd. Duurt verschillende maanden, waardoor de verjaringstermijn nadert, maar hierdoor zal de verjaring stoppen en opnieuw beginnen.


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina