Puppies? Nieuwe Stamboomprocedure Start 1 november 2006Dovnload 28.89 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte28.89 Kb.
PUPPIES?
Nieuwe Stamboomprocedure
Start 1 november 2006
Tot die tijd blijft alles bij het oude en gelden de huidige regels uit het Kynologisch Reglement en dus de huidige procedure voor de aanvraag stambomen.
Bezoek regelmatig de website www.kennelclub.nl voor actuele informatie over de nieuwe stamboomprocedure.

Aandachtspunten voor fokkers


Voor fokkers zijn er drie zeer belangrijke aandachtspunten vanaf de ingangsdatum van 1 november 2006:

 1. Bij een dekking op of na 1 november 2006 dient er binnen drie weken een dekaangifte met het nieuwe A4 formulier gedaan te worden.

 2. Bij het gebruik van een buitenlandse reu dient er een kopie van de FCI erkende stamboom met volledige drie generatie afstamming meegestuurd te worden (= dekreu + ouders + grootouders). Anders kan de dekaangifte niet in behandeling genomen worden.

 3. Als de dekking vóór 1 november heeft plaatsgevonden en de chipper komt ná 1 november, dan moeten de namen van de pups tijdens dat bezoek ingevuld worden en worden de namen op dat moment gekoppeld aan de desbetreffende individuele pups.Mogelijke situaties fokkers

 • Teef gedekt: vóór 1 november 2006.

Pups geboren: vóór 1 november 2006.

Chipper komt: vóór 1 november 2006.


Voor u verandert er in de procedure vrijwel niets. U vult de “oude” gekleurde dek-/geboorte aangiftekaart in en stuurt deze binnen 7 dagen na de geboorte op naar de Raad van Beheer. De chipper laat volgens de “oude” procedure het aanvraagformulier stambomen achter. U moet dit binnen 6 maanden na de geboortedatum ingevuld retourneren. U krijgt de nieuwe stambomen zonder vermelding van eigenaargegevens en de aparte registratiebewijzen. • Teef gedekt: vóór 1 november 2006.

Pups geboren: vóór 1 november 2006.

Chipper komt: ná 1 november 2006.


U vult de “oude” gekleurde dek-/geboorte aangiftekaart in en stuurt deze binnen 7 dagen na de geboorte op naar de Raad van Beheer. Als de chipper ná 1 november komt voor de registratie dan moet u ter plekke de namen van de hondjes invullen op het stamboomaanvraagformulier. De namen worden dan gekoppeld aan de desbetreffende geïdentificeerde hondjes. Deze kunt u daarna niet meer wijzigen. • Teef gedekt: vóór 1 november 2006.

Pups geboren: ná 1 november 2006.

Chipper komt: ná 1 november 2006.


U vult de “oude” gekleurde dek-/geboorte aangiftekaart in en stuurt deze binnen 7 dagen na de geboorte op naar de Raad van Beheer. De chipper komt ná 1 november voor de registratie. U moet ter plekke de namen van de hondjes invullen op het stamboomaanvraagformulier. De namen worden dan gekoppeld aan de desbetreffende geïdentificeerde hondjes. Deze kunt u daarna niet meer wijzigen. • Teef gedekt: Op of ná 1 november 2006.

Pups geboren: ná 1 november 2006.

Chipper komt: ná 1 november 2006.


Voor u geldt de nieuwe procedure. Dit betekent dat u het nieuwe dekaangifte formulier van de website van de Raad van Beheer download, invult en binnen 21 dagen (drie weken) na dekking opstuurt. Vervolgens doorloopt u de nieuwe procedure.
Aandachtspunten voor eigenaren
Voor eigenaren van rashonden zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten per 1 november 2006 .

Aanschaffen pup


Als u een pup aanschaft dient u er op te letten dat u het door de fokker ontvangen “aanvraagformulier registratiebewijs” samen met de fokker binnen zes maanden ondertekent. Nadat de fokker het heeft opgestuurd naar de Raad van Beheer ontvangt u dan het nieuwe registratiebewijs op uw naam.
Tevens dient de fokker de stamboom van de hond aan u te overhandigen. Hierop staan geen gegevens van de eigenaar meer.

Herregistratie


Indien u na 1 november 2006 uw “oude” stamboom met daarop de eigenaargegevens opstuurt voor herregistratie, d.w.z. uw hond wisselt van eigenaar of u verhuist, dan ontvangt u automatisch een nieuwe stamboom zonder de eigenaargegevens en een registratiebewijs op naam met de nieuwe gegevens.

Import/export


Ook bij de import van een hond uit het buitenland ontvangt u na 1 november 2006 een registratiebewijs met uw gegevens als nieuwe eigenaar. Op de originele buitenlandse stamboom wordt een stempel gezet met de datum, het NHSB nummer en de tekst “import Nederland”. De adresgegevens van de eigenaar worden niet meer op de buitenlandse stamboom vermeld.
Bij de export van een hond stuurt u net als in de huidige procedure gewoon de “oude” stamboom op met de gegevens van de nieuwe buitenlandse eigenaar. U ontvangt een export pedigree en een nieuwe stamboom zonder adresgegevens van de nieuwe eigenaar.


De nieuwe procedure stap voor stap
Dekaangifte


Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Dit formulier is te downloaden vanaf de website van de Raad www.kennelclub.nl. Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte.
Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker :

 1. een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.

 2. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.

De gestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.Geboorteaangifte


Binnen 10 dagen na de geboorte stuurt de fokker het hem toegestuurde formulier naar de Raad van Beheer. De namen(!), het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.

Acceptgiro


Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen


Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 7 weken na de geboorte komen chippen. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend.

LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld!
De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).


Nieuw! Registratiebewijs
Vermelding eigenaar op stamboom


Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een registratiebewijs komen.
Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht


Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt.
De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper


De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker.
De fokker ontvangt bij het chippen een aanvraagformulier registratiebewijs. Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten.

Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld.


Deze aanvraagformulieren zijn na datum van uitgifte slechts 6 maanden geldig. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.


Voordelen


 • Bij eigendomsoverdracht hoeft de stamboom niet naar het bureau van de Raad te worden gestuurd.

 • De stamboom kan direct aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.

 • De fokker hoeft niet te wachten met de stamboomaanvraag tot alle nieuwe eigenaren bekend zijn.

 • De prijs van een herregistratie zal dalen. Er wordt nog gekeken wat de prijs uiteindelijk zal worden.


Veelgestelde vragen


Waarom komt de dekaangifte los te staan van de geboorteaangifte?

 • De tijd tussen dek- en geboorteaangifte wordt gebruikt voor controle en eventuele verbetering en/of aanvulling van de gegevens.

 • Op dit moment bevinden zich in 50% van de aanvragen fouten of zijn aanvragen niet volledig.


Op basis van welke criteria is de termijn voor aangifte dekking tot stand gekomen?

 • De fokker moet voldoende tijd krijgen om de aangifte te doen.

 • De Raad van Beheer moet de bevestiging van de dekaangifte en de afstammingsgegevens ruim voor de geboorte naar de fokker sturen. Er moet voldoende tijd zijn om eventuele correcties/aanvullingen uit te voeren.


Mijn teef wordt op meerdere dagen gedekt. Welke datum moet ik aangeven als dekdatum?

 • Wij adviseren om de laatste datum dat de teef gedekt wordt als dekdatum aan te geven op de dekaangifte.


Wat gebeurt er als uit de geboortedatum blijkt dat de dekdatum uiteindelijk niet goed aangegeven was waardoor er een langer dan normale drachtperiode in de aanvraag ontstaat?

 • Als later blijkt dat de aangegeven dekdatum niet correct was hoeft u niets te doen. Het systeem houdt hiervoor een marge van enkele dagen aan rondom de gemiddelde draagtijd van ca. 63 dagen.


Bij het gebruik van een buitenlandse dekreu dient er een kopie van de FCI erkende stamboom met volledige drie generatie afstamming meegestuurd te worden (= dekreu + ouders + grootouders). Van mijn dekreu zijn niet alle voorouders bekend. Kan ik dan toch een dekaangifte indienen?

 • Bij bepaalde rassen, vaak jonge rassen of rassen in (weder)opbouw, zijn sommige voorouders niet bekend. Op de stamboom zijn er dan lege vakken of staat er een kruisje bij de ouders of grootouders. Ook termen als “niet geverifieerd”, “nicht eingetragen” of “nicht nach FCI regeln gezüchtet” komen voor. U dient gewoon een dekaangifte in te dienen met de kopie van de FCI stamboom en u doorloopt de normale procedure. Wel kan het zo zijn dat de pups, als gevolg van het ontbreken van de voorafstamming, conform het geldende reglement in de bijlage van het NHSB geregistreerd worden.Ik wil een drachtige teef importeren uit het buitenland. Hoe zit het met de dekaangifte?


 • Hiervoor gelden de normale regels van de procedure. Dit betekent dat u binnen drie weken na de (buitenlandse) dekking een door de (buitenlandse) eigenaar van de dekreu ondertekende dekaangifte dient in te sturen met daarbij een kopie van de FCI erkende stamboom van de dekreu met volledige drie generatie afstamming.

Uiteraard gelden voor de teef de standaard regels voor de import van honden uit het buitenland. U dient er dus ook voor te zorgen dat het noodzakelijke export document en de originele FCI erkende stamboom op tijd bij ons is.

Wat gebeurt er indien de teef leeg blijft?


 • Na een bepaalde periode wordt de dekaangifte automatisch uit het systeem verwijderd.

 • Er hoeft niet betaald te worden.


Hoe zit het met de juridische consequenties als de puppy eigenaar schade veroorzaakt terwijl ik nog als eigenaar te boek sta in het NHSB?

 • De term “eigenaar” bij de Raad van Beheer betekent niet dat de hond het eigendom is in de zin van de Nederlandse Wet. De eigenaar op het registratiebewijs is dus niet automatisch aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

De Chipper komt tussen 5 en 7weken na geboorte. . . . “ ; impliceert dit nu ook dat de fokker gerechtigd is om daags daarop de pups af te geven? • In de Nederlandse wet (Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren) is dit geregeld in het "Besluit scheiden van dieren" waarin vermeld staat dat de minimumleeftijd voor het scheiden van het ouderdier is toegestaan voor honden en katten  vanaf 7 weken.

De Chipper komt tussen 5 en 7 weken na geboorte. . . . “ ; is dit te vroeg voor kleine rassen? • Wetenschappelijk gezien is er geen bezwaar tegen het chippen van kleine rassen binnen deze termijn.

 • De chipper zal rekening houden met deze vraag en de kleine rassen zoveel mogelijk aan het einde van de termijn plannen.


Bij enkele rassen is het niet mogelijk om bij de geboorteaangifte de variëteit vast te stellen. Is daar een oplossing voor?

 • De variëteit kan bij de aanvraag van de stamboom (5e - 7e week) nog ingevuld worden.

 • Variëteitwijziging op latere leeftijd is geen probleem.

© RvB - versie 09-2006


Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Emmalaan 16 – 18

1075 AV AMSTERDAM

Telefoon 0900 – 727 46 63Email info@kennelclub.nl

www.kennelclub.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina