Raad en rentmeester generaal der domeinen toegangsnummer 9Dovnload 36.4 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte36.4 Kb.

RAAD EN RENTMEESTER GENERAAL DER DOMEINEN

Toegangsnummer 9
INVENTARISNUMMER 23Familienamen [schrijfvarianten zijn niet meegenomen]
Adriaens – Laurens te Casteren [7]

Borssele – Jonker Adriaen raad en rentmeester generaal [6,9]

Calmette de la – ontvanger te Peelland

Colen – Jacob Michiel schepen te Hoge Mierde [8]

Commanderij van Gemert – [4]

Deutecom van – Abraham aanstelling huissier der domeinen [20]

Dockum van – Jacob pachter van de impost op wijnen [12]

Donck – Peter te ‘sBosch [10]

Essenius – ontvanger in kwartier Oisterwijk en Maasland [32]

Goske – ontvanger te Kempenland [32]

Graaf van Harrach [25]

Grinsven van – Hester te ‘sBosch [10]

Grispere – Robbert te ‘sBosch [13]

Jamijn – Elisabeth te ‘sBosch [13]

Janssen – Otto vorster te Hoge Mierde [8]

Kerkhofs – Corstiaen te Reusel [22]

Kervel van – A. [29]

Kesselaer de Marquette – Isabella Clara [10]

Koning van Spanje – [25]

Lieshout van – Johan Hendrik vorster te Gestel, Strijp en Stratum [18]

Lillie – ontvanger te Peelland [32]

Losecaat – A. gezworen klerk [27]

Maldegem van – Heer Ambroise Baron van Leijschot [10]

Palland van – ontvanger in kwartier Oisterwijk [32]

Porters – Thomas eigenaar leen- en cijnsboeken Guldenhuis Rixtel [17]

Querijn – Gasper te ‘sBosch [13,19]

Smit – ontvanger te Maasland [32]

Somers – Gerart overleden huissier der domeinen [20]

Staten Generaal – [25]

Swerts/Swerius – Jacob Ferdinand te ‘sBosch [4,5], Marten Christiaan kwartierschout van Kempenland [4]

T[h]ienhoven van – Gijsbert Pieck raad en rentmeester generaal [1,2,16,33]

Thijssen – Jacob borgemeester te Steenbergen [29]

Verspyk – ontvanger te Kempenland [32]

Vries de – Gerard vorster- en cipiersambt te Eindhoven [18]Plaatsnamen [schrijfvarianten zijn niet meegenomen]
Aarle Rixtel – Gulden Huis [17], leen- en cijnsboeken [17]

Assendelft – president [25]

Blaarthem – broek [15]

Breda – impost op wijnen [12]

Casteren – armmeesters [7]

Cuijk – land van [30]

Eersel – heide [26], ongeregeldheden en wanorde [23], schepenen [11]

Eindhoven – Gestel [18,27], kassei- of weggeld [28], regenten [28], Stratum [18,27], Strijp [18,27], vorster- en cipiersambt [18]

Geldermalsen – raad en rentmeester is er woonachtig [6]

Gemert – commanderij [4], Duitse Huis [4]

Hapert – Bisschopsheide [26], borgemeestersambt [3], Hoenderbomen [26], limietscheiding [26], Munnixgraft [26], Pannenhoeff [26], Postelse Heide [26], regenten [26], secretaris [3]

s-Hertogenbosch – [1], gasthuis voor 15 mannen en 7 maagden [10], houtschatten en onderrentmeesterschappen [6], impost op wijnen [12], Oranjebolwerk [4], Ouden Huls[t] [4], Sint Jacobskerkhof [10], Sint Jorisstraat [4], stadswal [4,5], Verwerstraat [13]Hoge Mierde – armhuis [8], gemeijnt [8], schepen [8], vorster [8]

Hoogeloon – schepenen [3]

Kempenland – kwartierschout [4], kwartierstax [14], ontvangers [32]

Lommel – toren [26]

Maasland – ontvangers [32]

Meerveldhoven – broek [15]

Meierij – grondgewincijnsboeken [16], misbruiken tegen jachtreglement [9], remissie svoor de dorpen [32]

Munster – vrede [25]

Nistelrode – gemeijnt [24], regenten [24]

Oirschot – geweld tegen de raad en rentmeester [5]

Oisterwijk – kwartier [32]

Oostelbeers – kerkhof [3], schoolmeester [3], schoolmeestershuis [3]

Peelland – ontvangers [32]

Postel – abdij [25], Postelse Heide [26], visvijver [26]

Reusel – borgemeestersambt [22], corpus [22]

Riethoven – Witven [15] zie ook Waalre

Son – gevangeniskosten [18]

Steenbergen - [29]

Veldhoven – broek [15], gehucht Heers [15], regenten [15], turfvelden [15]

Waalre – Witven [15] zie ook Riethoven

Zeelst – broek [15]

Inventarisnummer 23

document 1

Klein los briefje met adressering aan Jonker Pyck van Tienhoven raad en rentmeester generaal van de domeinen in Brabant residerende te ’s-Hertogenbosch – ongedateerd.
document 2

Request van Gijsbrecht Pieck van Thienhoven zelf als reactie op een resolutie van de SG gericht aan de schouten van afgeloste heerlijkheden – ongedateerd.


document 3

Request van de schepenen van Hoogeloon. Dat is nader onderzocht ten huize van de secretaris van Hapert waar ook de borgemeeester aanwezig was in de persoon van een zoon, die namens zijn vader het borgemeestersambt waarnam. Op de achterzijde van het stuk is sprake van de klachten van de schoolmeester van Oostelbeers. Er is een inspectie uitgevoerd naar de staat van het schoolmeestershuis van Oostelbeers, wat als goed bewoonbaar wordt beschouwd, staande op het kerkhof bij de kerk aldaar, zoals dat bij de meeste scholen en schoolmeestershuizen het geval is. Er zou geen reden tot klagen zijn voor deze schoolmeester en men zou hem moeten gelasten tevreden te zijn – ongedateerd.


document 4

Melding van het feit dat een zekere Jacob Ferdinand Swerts te ‘sBosch bij zijn huis een ‘gemeijn straetjen’ wil trekken, lopende tussen zijn huis en een zekere hof op de Ouden Hulst. Daaronder volgt een aantekening dat Marten Christiaan Swerius kwartierschout van Kempenland uit naam en vanwege zijn broer Jacob Ferdinand Swerius rentmeester der beden in het kwartier van Antwerpen een request heeft gepresenteerd dat hij een straatje aan het eind van de Sint Jorisstraat naar de stadswal opgaande en tussen diens huis en een hof gelegen, onlangs gekocht heeft van de Commanderij van Gemert ofwel Duitse Huis. Hij vraagt permissie dit straatje bij zijn huis te mogen trekken. In het stuk wordt ook gesproken over het Oranjebolwerk - ongedateerd.


document 5

Een identiek document betreffende het verzoek van Jacob Ferdinand Swerius, die in dit verzoek uit de doeken doet dat het straatje, bedoeld om op de stadswal te komen, eigenlijk maar een verloren en vuile hoek is, waar de ‘passagie onbruyckbaer is’ . Hij wil in de toekomst de stank en de vuiligheid ter plaatse graag voorkomen. – ca. 1671 Op de andere zijde van dit folio refereert de raad en rentmeester generaal aan het geweld dat hem is aangedaan in enige gehuchten onder Oirschot – ca. 1671.


document 6

Request van Jonker Adriaen van Borssele te Geldermalsen als raad en rentmeester generaal verklarende dat in september 1675 te ’s-Hertogenbosch de houtschatten of onderrentmeesterschappen en de novale en smalle tienden zijn verpacht, op voorwaarde dat de pachters vrijgesteld zijn van borgemeesterschappen en andere dorpsfuncties. Toch blijken in diverse Meierijse dorpen deze pachters wel tot het borgemeesterambt aangesteld te zijn geweest – 1688


document 7

Request van de armmeesters van Casteren verklarende dat de roggepachten uit goederen van Laurens Adriaens, die voorheen aan hen toebedeeld waren, door verkoop door de rentmeester van de geestelijke goederen niet meer aan hen toekomen. Men verzoekt de SG erin te voorzien of de rentmeester te gelasten daaruit toch hun aandeel aan hen uit te keren – ongedateerd.


document 8

Request van Jan Jacobs Michiel Colen schepen te Hoge Mierde en Otto Janssen vorster aldaer, die verklaren dat op de gemeynte van Hoge Mierde buiten het dorp is gelegen ‘seeckere bewaeterde plaetse oft venneken’ dat er altijd vruchteloos heeft bij gelegen en waar niemand profijt van heeft. Nu zouden de supplianten daar graag een proef willen nemen door er karpers of andere vis in uit te zetten tot gerief van de dorpsbewoners en andere passanten. Dit mag niet zonder permissie van de domeinen, dus dienen ze daartoe een verzoek in. Op de buitenzijde staat ‘armhuys te Hoge Mierde’ geschreven – ongedateerd.
document 9

Adressering van een stuk aan Philip Jacob van Borssele en daabij een kort bericht over de misbruiken rondom het jachtreglement van 16 juni 1656 waardoor ‘de jacht ende wiltbaenen inde Meyerije vanden Bossche genouchsaem wordt geruïneert’- ongedateerd.


document 10

De Heer Ambroise de Maldegem Baron van Leijschot man van Isabella Clara de Kesselaer de Marquette is de enige universele erfgenaam van wijlen Hester van Grinsven die in 1658 een gedeelte van het erf met een huis gekocht heeft van de weduwe van Peter Donck gelegen op het Sint Jacobskerkhof te ‘sBosch. Daarop heeft ze twee gasthuizen gebouwd een voor 15 oude mannen en een voor 7 oude maagden, welke gasthuizen door de overheid vrijgesteld zijn van verponding – ongedateerd ca. 1661.


document 11

Beschadigd stuk inhoudende een request van de schepenen van Eersel dat door de overheid nader bestudeerd wordt en waarvoor de nodige rekeningen onderzocht moeten worden - ongedateerd.


document 12

Request van Jacob van Dockum pachter van ‘slands impost op de wijnen over de stad en haar vrijdom, die zich beklaagt over de geringe opbrengst van zijn pacht en de stilstand van inkomsten op zijn kantoor. Er wordt een vergelijk getrokken met Breda - ongedateerd.


document 13

Request van Gasper Querijn uit ‘sBosch over de betaling van een schepenschuldbrief van 1000 gulden en andere zaken, betreffende een huis in de Verwerstraat toebehoord hebbende aan wijlen Robbert Grispere en Elisabeth Jamijn zijn weduwe – ongedateerd.


document 14

Zwaar beschadigd stuk betreffende de kwartierstax van Kempenland, maar het verband is niet geheel duidelijk, omdat een groot stuk van de tekst weg is – ongedateerd.


document 15

Request van de regenten van Veldhoven over een stuk gemeijnt of heide tussen een ‘oude graeff oft linie’ waarmee het Broek toebehorende aan de vier gemeenten Veldhoven, Blaarthem, Zeelst en Meerveldhoven wordt afgescheiden en tussen de openbare dijk lopende van Veldhoven via Heers naar Waalre, genaamd het Witven naast de heide van Riethoven. Men zou daar graag weiden en turfvelden van willen maken tegen betaling van een recognitiecijns van 1 stuiver voor elk verkocht lopense. Op de achterzijde staat: verkoping nieuwe erven – ongedateerd.


document 16

Remonstrantie van Gijsbert Pieck van Thienhoven betreffende grondgewincijnsboeken die men destijds mocht ontvangen in de vrijheden en dorpen. In de praktijk van het ontvangen van deze cijnzen ondervindt hij veel problemen van mensen die ongenegen zijn om te betalen. Bovendien zijn er van de nieuwe cijnsboeken geen duplicaten gemaakt – ongedateerd.


document 17

Request van Thomas Porters als eigenaar via koop van de leen- en cijnsboeken van het Guldenhuis te Rixtel. Hij heeft echter niet de charters en documenten kunnen krijgen, die van de ene rentmeester naar de andere gingen, op basis waarvan die cijnzen geheven mochten worden en de problemen daaruit voortvloeiende. Hij verzoekt enige functionarissen aan te stellen zoals een griffier en een particuliere bode – ongedateerd.
document 18

Reactie op een request van Johan Hendrik van Lieshout vorster van de gecombineerde dingbank van de heerlijkheden Gestel, Strijp en Stratum i.v.m. bepaalde lasten ten behoeve van het dorp Son n.a.v. het gevangen houden binnen de stad Eindhoven van een zekere Jan Vink voor een periode van zes weken. Gerard de Vries heeft in die tijd het vorster- en cipiersambt van Eindhoven waargenomen – ongedateerd.


document 19

Request van Gasper Querijn – vgl. document 13 – ongedateerd.


document 20

Bericht van het overlijden van Gerart Somers als huissier der domeinen met het verzoek Abraham van Deutecom in deze functie aan te stellen – ongedateerd.


document 21

Gescheurd document waarvan de ene helft weg is en uit de andere helft kan men geen nadere conclusie strekken.


document 22

Reactie op een request van de stadhouder en de regenten van Reusel mede namens Corstiaan Kerkhofs uit Reusel die daar het borgemeestersambt had aanvaard in de periode 1742-1743. Inzet van de discussie zijn diverse posten ten laste van het corpus van Reusel, waardoor het corpus benadeeld zou zijn geweest – ongedateerd.


document 23

Schrijven van hogerhand over ongeregeldheden en wanorde binnen de gemeente Eersel, veroorzaakt door borgemeesters en collecteurs – ongedateerd.


document 24

Request van de regenten van Nistelrode in verband met de goedkeuring tot het verkopen van enige bunders van hun gemeijnt om met de opbrengst hiervan andere kapitalen te kunnen voldoen – 12 october 1719.


document 25

Reactie op een missive van de president van Assendelft en een brief van de Graaf van Harrach i.v.m. de goederen toebehoord hebbende aan de abdij van Postel, waarover een discussie is ontstaan, omdat men van mening was dat de abdij tot de Meierij van Den Bosch behoorde. Aangehaald worden artikel 3 en 67 van de Munsterse Vrede van 30 januari 1648 tussen de SG en de Koning van Spanje - ongedateerd.

document 26

Request van de regenten van Hapert in verband met het maken van een limietscheiding tussen de heide met Eersel. Sinds het verloren raken van een der grenspalen is hierover discussie ontstaan. Men wil onderzocht hebben wat de oude limietscheiding was. Gesproken wordt over de Hoenderbomen tot op de Munnixsgraft. Eersel heeft nog geen document overhandigd, terwijl Hapert al wel enige attestaties van oudere bewoners kan overleggen over de concrete situatie aldaar. Men spreekt ‘de Hoenderboomen op den paal geleegen aan de Pannenhoeff van daar opt gesigt van den Loemelsen Tooren tot enen paal geleegen in de stakerije ter plaatse genaamd de Munnixgragt en over de Heester’ en over een visvijver van de abdij Postel. Verwezen wordt naar de uitgifte der gemene gronden in 1400. Men beschouwt de Munnixgraaf als nieuw gegraven! Ook wordt in het stuk gesproken van de Bisschopsheide en de Postelse Heide – ongedateerd.


document 27

Reactie op het request van de schepenen van de gecombineerde dingbank van Gestel, Strijp en Stratum n.a.v. een remonstrantie van A. Losecaat gezworen klerk der genoemde heerlijkheden – ongedateerd.


document 28

Request van de regenten van Eindhoven i.v.m. het kassei- of weggeld dat men mag heffen – ca. 1725.


document 29

Losse omslag met het opschrift: requeste Jacob Thijssen burgemeester tot Steenbergen – A. van Kervel – ongedateerd.


document 30

Los fragment waarvan het verband geenszins duidelijk is betreffende het land van Cuijk – omgedateerd.


document 31

Fragment van een algemeen bericht over het inlijven van stukken grond uit de gemeijnt. Dit kon niet zonder goedkeuring van de domeinen – ongedateerd.


document 32

Fragment van een gedrukt stuk waarvan alleen de pagina’s 3-6 bewaard zijn gebleven, wat ogenschijnlijk verband houdt met de nodige remissies aan een groot aantal Meierijse dorpen ten gevolge van de oorlog in de periode 1747-1748. Verantwoordelijk hiervoor waren de onderscheiden ontvangers voor Peelland de la Calmette en Lillie, voor Kempenland Verspyk en Goske, voor Oisterwijk van Palland en Essenius en voor Maasland Smit en Essenius – ca. 1750.


document 33

Schutblad van een stuk geadresseerd aan ‘onsen lieven beminden Jonker Pieck van Tienhoven’ – ongedateerd.EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


: historisch onderzoek -> Raad Rentmr Gen Domeinen
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 343 Varia betreffende de verpachting van de houtschatten en onderrentmeesterschappen
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Register op dit archiefbestand
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 417 Schouwverbalen 1649-1770 – 1 pak het 1e pak van de in totaal 8 pakken over de periode 1649-1804 Korte inleiding op het begrip schouw en
Raad Rentmr Gen Domeinen -> 5 februari 1791 tot en met 19 februari 1801 [overigens met een hiaat over de periode 24 augustus 1794 t/m 24 juni 1795]
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Raad en rentmeester generaal der domeinen toegangsnummer 9
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 298 Register van octrooien van verkoping van gemeentegrond, van voorpoting etc en lijsten van verkochte percelen 1799-1802 – 1 deel
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
Raad Rentmr Gen Domeinen -> [met aan het begin enkele stukken van oudere datum] familienamen [eenmalige vermelding I v. m digitale zoekfunctie in deze teksteditie]
Raad Rentmr Gen Domeinen -> 11 januari 1725 tot en met 27 juli 1729 – 1 deel [zie inventaris van Formsma]
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 36 Berigtenboek Register van uitgaande berichten en adviezen van de Raad van State over de periode
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina