Raad mijn getal (getallen 1 t/m 6 of 1 t/m 12 centraal)Dovnload 14.19 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte14.19 Kb.

Titel van de les

Raad mijn getal

(getallen 1 t/m 6 of 1 t/m 12 centraal)


Leeftijdsgroep


Ongeveer 6 tot 8 jaar

Kerndoel

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel

2: de leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties
Leerstofonderdeel

Getal als onderdeel van de telrij

Uiterlijk van het getal

2.3_3 de getalsymbolen tot en met 5 herkennen en benoemen

2.3_3 getallen tot en met 5 in de juiste volgorde zetten

2.3_4 de getalsymbolen tot en met 10 herkennen en benoemen

2.3_4 de positie van de getallen tot en met 5 ten opzichte van elkaar kennen
Doel van de les

Verkennen van de volgorde en kenmerken van getallen


Benodigdheden


- getalkaartjes 1 tot en met 12 (kopieerblad B8)


Korte samenvatting

De leerkracht haalt drie getallen uit de getallenrij en neemt één daarvan in gedachten. De kinderen raden aan de hand van aanwijzingen van de leerkracht om welk getal het gaat.Organisatie

In de kring


Activiteiten

Begin: getallen weg en weer terug plaatsen

U heeft de telrij met de getalkaartjes neergelegd, met daaronder de getalpatronen. Zeg eerst gezamenlijk de telrij op terwijl u de kaartjes aanwijst.

Haal vervolgens drie getallen uit de getallenrij weg. Laat de kinderen die getallen benoemen en weer één voor één terugleggen. Weten de kinderen nog waar ze bijhoren?

U kunt kiezen om de kaartjes met de getalpatronen te laten staan. Dit biedt steun aan leerlingen die de getalsymbolen nog niet zo goed kennen.

Getallen in gedachten nemen

Haal daarna die drie getallen weer weg en neem vervolgens één van de getallen in gedachten. Laat de leerlingen raden welk getal het is, en geef daarbij aanwijzingen, zoals:

‘het is een getal dat na 6 komt’

‘het getal is kleiner dan 9’;De kinderen mogen het juiste getal noemen of de plaats daarvan aanwijzen. Misschien weet het kind dat het getal in het gaatje voor de ‘6’ komt maar hij of zij weet de naam van het getal niet.


Differentiatie

Makkelijker

  • Leg de drie weggehaalde getallen op volgorde op een zichtbare plaats.

  • Gebruik eenvoudige aanwijzingen zoals:
    - ‘het is een getal dat na 6 komt’

- ‘het is het getal dat hier (wijs aan) hoort’.
Moeilijker

  • Verstop de drie weggehaalde getallen.

  • Gebruik moeilijkere aanwijzingen zoals:

- ‘het getal is kleiner dan 9’

- ‘het getal komt voor 7’

- ‘het is de leeftijd van…’.


Variaties

Variëren in het type aanwijzingen

Hieronder enkele suggesties:

- het is het getal dat voor/na … komt,

- het is een getal kleiner/groter dan …,

- het is de kleinste/grootste van alle drie de getallen,

- het is het getal dat tussen … en … ligt,

- het is de leeftijd van …,

- het is het lievelingsgetal van …,

- het getal op het T-shirt van ….
Variëren in het aantal getalkaarten

Gebruik minder getalkaartjes in een eenvoudiger variant of meer getalkaartjes als u het moeilijker wilt maken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina