Raadszitting


Wordt beslist , met algemene stemmen der aanwezige ledenDovnload 269.87 Kb.
Pagina4/5
Datum20.08.2016
Grootte269.87 Kb.
1   2   3   4   5

Wordt beslist , met algemene stemmen der aanwezige leden:

In het kader van de renovatie van de 141 seniorenflats in de complexen Hoge Weg en De Fontein A te Borgerhout goedkeuring te verlenen aan volgende toewijzingen, na gunstig visum van de ontvanger:


- het perceel: ruwbouw, afwerking, elektriciteit en verwarming

aan de firma Mourik nv – Groenendaallaan 399 te 2030 Antwerpen – voor een bedrag van 1.932.625,62 euro + 115.957,53 euro (6% BTW) zijnde 2.048.583,15 euro en dit rekening houdende met het rekenkundig nazicht, de aanvaarde wijzigingen, leemten en vrije varianten;


- het perceel: ramen en toebehoren

aan de laagste conforme inschrijver, nl. nv Yprado, Brugseweg 179 te 8900 Ieper, en dit voor het bedrag van de offerte d.d. 03.07.2007: 825.837,71 euro + 49.550,26 euro (6% BTW) zijnde 875.387,97 euro;


- het perceel: keukenuitrusting met toestellen

aan de laagste conforme inschrijver, nl. de Bouwonderneming Raoul Vandereyt nv, Zavelvennestraat 36 te 3500 Hasselt en dit voor het bedrag van de offerte d.d. 03.07.2007: 318.749,65 euro + 19.124,98 euro (6% BTW) zijnde 337.874,63 euro;

De uitgave te financieren via het Fonds Grootstedenbeleid (3.000.000 euro).

7 Uitbreiding van het contract voor de aankoop van roomijs enijsdessert dieet voor verschillende activiteitencentra van het OCMW Antwerpen - Bedrag : 114.540,00 euro (bc PL&F 24/7)
Conform de bepalingen binnen Dynamo werd dit dossier besproken en uitgewerkt in samenwerking met 4 verantwoordelijken van deze groep van activiteitencentra.

Na een algemene offerteaanvraag is er een raamcontract afgesloten voor het betreffende dossier voor de RVT’s. Gelet op de gewijzigde situatie voor de dienstencentra (gewijzigde werking met betrekking tot de recreatiekas en de vraag van de dienstencentra om mee te kunnen instappen in dit contract ook omdat de firma reeds in de meeste instellingen levert) werd aan de firma IJsboerke gevraagd of zij bereid zijn om ook de dienstencentra mee te beleveren. Hierop kregen we op 6/7/2007 een antwoord na verschillende onderhandelingssessies dat de firma bereid is het bestaand contract te behouden tot 30/11/2007 voor de RVT’s. Voor de dienstencentra is de firma bereid om het contract uit te breiden mits een prijsaanpassing waarbij de prijzen gehanteerd worden volgens de catalogusprijzen van 2007 en een algemene korting van 22,5 % tot 30/11/2007.


Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger ,
dd. 25/05/2005 een gunstig visum afgeleverde voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningscriteria met hun weging
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger , dd 26/09/2005 een visum heeft afgeleverd voor de toewijzing.
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger , dd 10/07/2007 een visum heeft afgeleverd voor de uitbreiding van dit contract.
Gelet op het feit dat de motivatie werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën d.d. 24/07/2007 en gelet op het gunstig advies hieromtrent;

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

Na de openbare aanbesteding en in toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten dient de opdracht toegewezen te worden aan de inschrijver die de voordeligste en regelmatige offerte heeft indient.

Er wordt een uitbreiding van de overeenkomst afgesloten met de firma IJsboerke, Gierlebaan 100 te Tielen voor het leveren van roomijs en ijsdessert dieet met ingang van 16/07/2007 en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.

8 Verhuringen van voertuigen met voerder voor de verschillendeactiviteitencentra van het OCMW Antwerpen - Verlenging toewijzing - Bedrag : 76.200,00 euro (incl. BTW) op jaarbasis (bc PL&F 7/8)
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW -wet de heer M. Coninckx, Ontvanger,
dd. 14/02/2005 en 20/05/2005 een gunstig visum verleend voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningscriteria met hun weging.
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet heeft de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd. 16/08/2005 een gunstig visum verleend voor de toewijzing voor de periode van 01/09/2005 tot met 31/08/2006, eventueel verlengbaar met twee periodes van één jaar.
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet heeft de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd. 26/06/2006 een gunstig visum verleend voor de verlenging van de toewijzing, voor de periode van 01/09/2006 tot met 31/08/2007, nog eventueel verlengbaar met één jaar.
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet heeft de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd. 19/07/2007 een gunstig visum verleend voor de verlenging van de toewijzing, voor de periode van 01/07/2007 tot met 31/08/2008.
Gelet op het feit dat in het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën van 7 augustus 2007 goedkeuring werd gehecht aan de verlenging van deze toewijzing voor de verhuringen van voertuigen met voerder.
Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina