RaadszittingDovnload 56.65 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte56.65 Kb.


RAADSZITTING
OPENBARE EN BESLOTEN ZITTING
Vergadering van dinsdag 9 augustus 2011, 9.00 uur tot 12.00 uur

VERSLAG

Aanwezig:Mevr. De Coninck, voorzitter;
MM. Laenens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels,
MM. De Vroey, Geldof, Ver Eecke, Boonen en
Peeters, leden;
M. De Bens, secretaris.


Verontschuldigd:

M. Lemmens, Mevr. Luyckx, M. Van der Sande,


Mevr. Pirquin en M. De Boeck, leden.VERSLAG OPENBARE RAADSZITTING
De Voorzitter opent de openbare raadszitting.

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
Secretariaat

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 26.07.2011

Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 26 juli 2011, wordt goedgekeurd.

2 Presentiegelden juli 2011 - Uitbetaling ingevolge art. 38 vande wet op het OCMW

Goedkeuring wordt gehecht aan de lijst over de maand juli 2011, ten

bedrage van 29.200,88 euro.

2 bis Aanvullende financiering aankoop Antwerp Docks Hotel


Goedgekeurd met 7 stemmen voor en 3 stemmen tegen van de raadsleden Neel, Boonen en Ver Eecke.

Beslist wordt akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een renteloos overbruggingskrediet van 1.3 miljoen euro uit de thesauriemiddelen van het OCMW om het dossier aankoop Antwerp Docks Hotel af te ronden.Dit bedrag zal in de toekomst als volgt gerecupereerd kunnen worden:


  • overdracht effectenrekening IZA (sociaal passief). De waarde van deze effectenrekening, bestaande uit diverse aandelen, fondsen,…varieert. Op 31/03/2011 bedroeg de totale waarde 1.038.632,90 euro. Het OCMW kan in functie van de marktevoluties beslissen over het meest opportune ogenblik om deze waarden ten gelde te maken

  • het saldo op de rekening courant bij stopzetting van de exploitatie van het Zeemanshuis op de huidige locatie (Falconrui). Het eindsaldo wordt geraamd op 100.000 euro

  • via onderhandeling met ITF Londen om een subsidie te ontvangen voor de aankoop/verbouwing. Een deel van de subsidie zal aangewend worden om het resterend openstaand saldo te dekken.

Stel dat de som van bovenstaande 3 componenten voor het OCMW negatief blijft, dan zal dit saldo vanuit de exploitatie van het nieuwe Zeemanshotel worden aangezuiverd binnen een termijn van 3 jaar.


DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID
Vrije Tijd en Maatschappelijke Ontplooiing

3 Dienst Vrije Tijd - Socioculturele en sportieve projecten 2011 - Deel II

Raadslid De Vroey vraagt bij het project “Zittegoe” naar de verantwoording van de kostprijs.
Raadslid Quackels vraagt om project “Kinderarmoede” beter bekend te maken bij de maatschappelijk werkers.
Raadslid Boonen vraagt om het project “Joepieklas” uit te breiden naar de

andere sociale centra.


Raadslid Peeters antwoordt dat dit eerder aan het onderwijs is om hierover een globale visie te ontwikkelen.
Vicevoorzitter Laenens vindt het bedrag van 3.000 euro bij het project “Eenzame

uitvaart” vrij hoog. Hij vraagt om een verantwoording van dit bedrag.


Goedgekeurd wordt


  • Subsidiëring van volgende projecten i.k.v. KB 12/04/2011


Omschrijving project

Organisatie

Voorstel subsidie
1. Socioculturele participatie1.1.1.

Evenementenkalender:

-Sfinks Festival


Sfinks Boechout/Vakantieparticipatie


200


1.1.2

Bioscooptickets Dagcentra

UGC/LSB-Dienst Vrije Tijd

1400

1.1.3

Speel je Rijk

LSB-Inspraak en Participatie

6000

1.2.1

Filmweek sociale films

Filmhuis Klappei

275

1.2.2

Zittegoe

Samenlevingsopbouw Antwerpen

1310

1.2.3

Eenzame Uitvaart

Vonk & Zonen

3000

1.2.4.

Circo Roma

De Roma

2000

1.2.5

Eigen projecten

Zorgbedrijf

3500

2

Gerecycleerde PC’s

Atel

20600


38285
2. Gerecycleerde PC’s


Aankoop gerecycleerde PC

Atel saldo bedrag van 19.400

4400


3. Kinderarmoede3.3.1

OpStapje Efteling

LSB Dienst Vrije Tijd

3500

3.3.2

Triple P tieners

LSB Kansen voor Kinderen

660

3.3.3

Tienerteam

BZN De Stobbe

100000

3.3.4

Voorstelling Mega Mindy

Studio 100

24150

3.3.5

Taalbubbels

CBE Open School

25000


1533104. Rotary


Uitstap Efteling

Rotary/LSB Dienst Vrije TIjd

3500Wonen

4 Antwerpen - Van Schoonhovestraat - Pension VanSchoonhoven – Fixeren gevelbezetting

Beslist wordt:  • Er wordt principiële goedkeuring verleend voor het opstarten van het dossier tot het uitvoeren van de werken aan de gevel – fixeren van de bepleistering - van het gebouw Van Schoonhovestraat 76 t/m 82.;

  • De gevelrenovatie, geraamd op 10.000,00 euro, mag worden uitgevoerd;

  • Het dossier wordt voor verder dringend gevolg overgemaakt aan GAC, dit in samenwerking met de technische dienst;

  • De toekomstige bestemming voor deze site zal deel uitmaken van een andere nota.DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE
PERSONEEL

5 Overheidsprocedure Sociaal Secretariaat - Selectiekandidaten en goedkeuring bestek
Kennisgenomen van de toelichting door bestuurscoördinator Wies Meeusen:
Beslist wordt:


  • bijgevoegd selectiedocument goed te keuren voor de opdracht “Payroll

dienstverlening” (zie bijlage 1).

  • bijgevoegd bestek goed te keuren voor de opdracht “Payroll

dienstverlening” (zie bijlage 2).

PUNT BUITEN DAGORDE
SCHRIJVEN ACOD - LEDENVERGADERING
Kennisgenomen dat er toelating gegeven werd aan de Algemene Centrale der

Openbare Diensten om een ledenvergadering te organiseren voor het departementFinanciën op 17 augustus 2011 van 10 tot 12 uur.


De voorzitter sluit de openbare raadszitting.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina